• Predpis platieb - stravné

   •  Predpis platby za stravné na obdobie 01 - 06/2022

    Obdobie
    Počet dní
    Kategória
    Suma
    január
    16
    1. kategória
    16,64 €
    2. kategória
    17,92 €
    3. kategória
    19,20 €
    4. kategória
    20,48 €
    február
    15
    1. kategória
    15,60 €
    2. kategória
    16,80 €
    3. kategória
    18,00 €
    4. kategória
    19,20 €
    marec
    23
    1. kategória
    23,92 €
    2. kategória
    25,76 €
    3. kategória
    27,60 €
    4. kategória
    29,44 €
    apríl
    17
    1. kategória
    17,68 €
    2. kategória
    19,04 €
    3. kategória
    20,40 €
    4. kategória
    21,76 €
    máj
    22
    1. kategória
    22,88 €
    2. kategória
    24,64 €
    3. kategória
    26,40 €
    4. kategória
    28,16 €
    jún
    22
    1. kategória
    22,88 €
    2. kategória
    24,64 €
    3. kategória
    26,40 €
    4. kategória
    28,16 €
     
    Stravné prosíme uhradiť na číslo účtu SK10 8180 0000 0070 0059 0102.
     
    Ďakujeme.
    Poznámka:
    Rozdelenie vekových kategórií

     

    Kategória
    Vek
    1. kategória
    3-6 rokov
    2. kategória
    6-10 rokov
    3. kategória
    10-15 rokov
    4. kategória
    15 - viac rokov