• Predpis platieb - stravné

   •              Predpis platby za stravné na školský rok 2021/2022 (obdobie september – december 2021):
     
                  Číslo účtu: SK10 8180 0000 0070 0059 0102
     

    obdobie

    počet dní

    kategória

    suma

    september

    20

    1. kategória

    20,80 €

    2. kategória

    22,40 €

    3. kategória

    24,-- €

    4. kategória

    25,60 €

    október

    18

    1. kategória

    18,72 €

    2. kategória

    20,16 €

    3. kategória

    21,60 €

    4. kategória

    23,04 €

    november

    20

    1. kategória

    20,80 €

    2. kategória

    22,40 €

    3. kategória

    24,-- €

    4. kategória

    25,60 €

    december

    16

    1. kategória

    16,64 €

    2. kategória

    17,92 €

    3. kategória

    19,20 €

    4. kategória

    20,48 €

     
     
     
    Poznámka:
    Rozdelenie vekových kategórií

     

    Kategória
    Vek
    1. kategória
    3-6 rokov
    2. kategória
    6-10 rokov
    3. kategória
    10-15 rokov
    4. kategória
    15 - viac rokov