• Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2021

      • V školskom roku 2020/2021 je v externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl zrušené v dôsledku nepriaznivej epidemiologickej situácie vyplývajúcej zo šírenia sa koronavírusu SARS-CoV -2 - spôsobujúceho ochorenie COVID 19.