• Dopravné ihrisko - projekt
     • Dopravné ihrisko - projekt

      14. 9. 2017
      S veľkou radosťou sa chceme podeliť o výbornú správu. V apríli 2017 sme prostredníctvom občianskeho združenie "Pre našu školu" získali grant Nadácie Volkswagen – Bezpečne na cestách, vo výške 3000,-- Eur. 
    • Malí "veľkí" výskumníci - projekt
     • Malí "veľkí" výskumníci - projekt

      14. 9. 2017
      V apríli sa naša materská škola zapojila do grantového programu Nadácie Volkswagen - Projekty zamestnancov a získala finančný grant na podporu projektu Malí “veľkí“ výskumníci v hodnote 1000,-- Eur.
    • Dopravná komisia - oznam
     • Dopravná komisia - oznam

      11. 9. 2017
      Stretnutie členov dopravnej komisie so záujemcami o prepravu školskými autobusmi v šk. roku 2017/2018 sa uskutočnia v zborovni školy nasledovne:
      11.9.2015 – pondelok – 8:00 – 9:00 hod.
      12.9.2015 – utorok – 8:00 – 9:00 hod.
      13.9.2015 – streda - 7:45 – 8:00 hod.
      14.9.2015 – štvrtok - 7:45 – 8:00 hod.
       
      Rodičia schválených žiakov z minulého šk. roku, len prídu potvrdiť svoj pretrvávajúci záujem o prepravu aj v tomto šk. roku (prípadne nahlásia zmenu).  
       
      S pozdravom                          
      Dopravná komisia
    • NOVÉ - ŠATNE - DÔLEŽITÝ OZNAM
     • NOVÉ - ŠATNE - DÔLEŽITÝ OZNAM

      3. 9. 2017
      Prosíme všetkých rodičov a žiakov, aby dňa 4. 9. 2017 (pondelok) z dôvodu výmeny šatňových skriniek a nového označenia a evidencie šatňových skriniek SPRÍSTUPNILI a VYPRATALI skrinky, ktoré používali doposiaľ. Číslo novej skrinky oznámia žiakom triedni učitelia. Pre žiaka  je NUTNÉ zabezpečiť z Vašej strany zámok.
    • ČIPOVÉ KĽÚČE
     • ČIPOVÉ KĽÚČE

      4. 9. 2017
      Vážení rodičia,  žiaci,
       
      čipové kľúče od vchodov do budovy a areálu školy si môžete vybaviť  u pána Galbičku, ktorého prosím ohláste na vrátnici ZKR Gaudeamus.
       
      Kolega je Vám k dispozícii v nasledovnom čase:
      DEŇ
      ČAS
      Pondelok
      10:00 – 13:00
      13:30 – 15:00
      Utorok
      10:00 – 13:00
      Streda
      10:00 – 13:00
      13:30 – 15:00
      Štvrtok
      10:00 – 13:00
      Piatok
      10:00 – 13:00