Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Mgr. Andrej Lackovič Riaditeľ
lackovic@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Jana Ladičkovská Zástupkyňa
ladickovska@mokrohajska3.sk
 
 
PaedDr. Valéria Stašiaková Zástupkyňa
stasiakova@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Ingrid Addová Triedna učiteľka: Prípravný ročník
Zástupca v triede: 2.A
Vedie krúžok: umelecko - tvorivý krúžok I.
addova@mokrohajska3.sk
Foto Bc. Silvia Antalíková Vychovávateľka
antalikova@mokrohajska3.sk
Foto PaedDr. Daniela Bauerová Triedna učiteľka: 3.OA
Vedie krúžok: gitara continue
Vedie krúžok: gitarový krúžok
bauerova@mokrohajska3.sk
 
 
Katarína Borsuková Triedna učiteľka: MŠ1
borsukova@mokrohajska3.sk
 
 
Mária Buchholcerová Učiteľka
buchholcerova@mokrohajska3.sk
Foto PhDr. Daniela Capeková Triedna učiteľka: 2.G
capekova@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Dušan Danko Učiteľ
Zástupca v triede: 2.G
Vedie krúžok: badminton
danko@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Petra Feketová Triedna učiteľka: 1.A
 
 
PaedDr. Marta Frindrichová Triedna učiteľka: 2.A
Zástupca v triede: 1.A
frindrichova@mokrohajska3.sk
Foto Ing. Dionýzia Furišová Učiteľka
Zástupca v triede: 4.OA
furisova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Martin Gabko Vychovávateľ
gabko@mokrohajska3.sk
 
 
Ing. Terézia Gašparová Triedna učiteľka: 1.EOOS
Zástupca v triede: 2.EOOS
gasparova@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Eva Gnothová Triedna učiteľka: MŠ2
gnothova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Eva Guzikiewiczová Triedna učiteľka: 4.A
Zástupca v triede: 4.B
Vedie krúžok: pohybové hry
guzikiewiczova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Júlia Hauptvoglová Triedna učiteľka: 3.A
Zástupca v triede: 3.B
hauptvoglova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Terézia Hlobeňová Učiteľka
Zástupca v triede: 9.A
hlobenova@mokrohajska3.sk
 
 
RNDr. Ľuboslava Horváthová Triedna učiteľka: 7.A
Zástupca v triede: 7.B
horvathova@mokrohajska3.sk
Foto Marta Chalupková Vychovávateľka
chalupkova@mokrohajska3.sk
 
 
PaedDr. Anna Imrichová, PhD. Triedna učiteľka: 1.G
imrichova@mokrohajska3.sk
Foto RNDr. Ivan Ištok Učiteľ
ivanistok@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Darina Ištoková Triedna učiteľka: 1.SVC
Zástupca v triede: 2.SVC
Vedie krúžok: tvorivé dielne
istokova@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Štefánia Kittnerová Triedna učiteľka: 6.A
kittnerova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Natália Klimentová Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ4
klimentova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Mária Knoteková Triedna učiteľka: MŠ3
knotekova@mokrohajska3.sk
Foto Ing. Mária Komarová Triedna učiteľka: 4.OA
Zástupca v triede: 3.OA
Vedie krúžok: finančná gramotnosť
komarova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Bc. Monika Kršáková Triedna učiteľka: 5.A
krsakova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Erika Labudíková Triedna učiteľka: 9.A
Zástupca v triede: 6.A
labudikova@mokrohajska3.sk
 
 
Veronika Matušková Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ3
 
 
Mgr. Jarmila Mejia Triedna učiteľka: 8.A
Vedie krúžok: cvičenia zo slovenského jazyka
mejia@mokrohajska3.sk
 
 
Helena Mezíková Triedna učiteľka: MŠ4
Zástupca v triede: MŠ1
mezikova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Peter Novotný Triedny učiteľ: 2.SVC
Zástupca v triede: 1.SVC
novotny@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Zuzana Ondrejčinová Triedna učiteľka: 7.B
Zástupca v triede: 7.A
Zástupca v triede: 8.A
Vedie krúžok: monitorík
ondrejcinova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Silvia Pospechová Triedna učiteľka: 2.OA
Zástupca v triede: 3.G
pospechova@mokrohajska3.sk
 
 
Ing. Jana Prokopová Triedna učiteľka: 2.EOOS
Zástupca v triede: 1.EOOS
prokopova@mokrohajska3.sk
Foto Ing. Zuzana Sadleková Triedna učiteľka: 3.G
Zástupca v triede: 4.G
Vedie krúžok: prírodovedný krúžok
sadlekova@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Anna Slamková Triedna učiteľka: 4.B
Zástupca v triede: 4.A
Vedie krúžok: umelecko - tvorivý krúžok II.
slamkova@mokrohajska3.sk
 
 
PaedDr. Katarína Šaradinová Triedna učiteľka: 4.G
Zástupca v triede: 2.OA
saradinova@mokrohajska3.sk
 
 
Ing. Silvia Tazberíková Triedna učiteľka: 1.OA
tazberikova@mokrohajska3.sk
 
 
Ing. Jarmila Wefersová Učiteľka
Vedie krúžok: Deutsch für Maturanten
wefersova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Lucia Zittová Triedna učiteľka: 3.B
Zástupca v triede: 3.A
zittova@mokrohajska3.sk
 
 
Mária Buchholcerová Asistentka učiteľa
Zástupca v triede: MŠ2
buchholcerova@mokrohajska3.sk
 
 
Martin Guzikiewicz Asistent učiteľa
guzikiewicz@mokrohajska3.sk
 
 
František Halvonik Asistent učiteľa
halvonik@mokrohajska3.sk
 
 
Jana Labátová Asistentka učiteľa
labatova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Lucia Longauerová Asistentka učiteľa
longauerova@mokrohajska3.sk
 
 
Ingrid Režňáková Asistentka učiteľa
reznakova@mokrohajska3.sk
 
 
Bc. Lukáš Richter Asistent učiteľa
richter@mokrohajska3.sk
 
 
PaedDr. Mária Annunciata Schönwälder Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Marcel Sokolovič Asistent učiteľa
 
 
Bc. Pavlína Šenkárová Asistentka učiteľa
senkarova@mokrohajska3.sk

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.07.2017

Voľné miesta na našej škole

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA
    Mokrohájska 3
    844 13 Bratislava
  • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665