• Dôležité termíny

   • Celoplošné testovanie piatakov - 20. novembra 2019
    Celoplošné testovanie deviatakov –  1. apríla 2020 
    Náhradné testovanie deviatakov - 15. a 16. apríla 2020
     
    1. kolo prijímacích skúšok
    1. termín - zverejníme v príslušnom termíne

    2. termín - zverejníme v príslušnom termíne

    2. kolo prijímacích skúšok - zverejníme v príslušnom termíne

    Prihlášky na strednú školu vypĺňa výchovná poradkyňa.
    Rodičia zabezpečia potvrdenie prihlášky od lekára a následne odovzdajú prihlášku výchovnej poradkyni, prihlášky na strednú školu zasiela základná škola.
     
    Termíny odovzdania prihlášok: 
    • na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností (talentové skúšky) do 
    • na ostatné SŠ – do 

     

    Informácie o stredných školách nájdete prostredníctvom internetovej stránky: www.stredneskoly.sk, resp. poskytne Vám ich výchovná poradkyňa. 

    Informácie o výsledkoch profesionálnej orientácie poskytuje školský psychológ PhDr. Aneta Filipovičová.