• Informácia pre rodičov a žiakov, ktorí prejavili záujem o využívanie školskej prepravy

   • Oznamujeme všetkým tým novým rodičom, ktorí prejavili záujem o využívanie školskej prepravy v školskom roku 2019/2020, že o výsledku rokovania Dopravnej komisie budú telefonicky informovaní v nasledujúcich dňoch.

    Nácvikový týždeň bude prebiehať od pondelka 30. 9. 2019 – od 14:00 hod. na zastávke autobusov v areáli Mokrohájska 3,  do piatku 4. 10. 2019.

    Účasť  žiakov s rodičmi je potrebná nakoľko bez absolvovania tohto nácvikového týždňa nebude možné využívať školský autobus.

    Dopravná komisia