všetko o... GALAVEČER 80

 
Dňa 15. novembra 2017 o 16:00 hod. sa uskutočnil slávnostný galavečer pri príležitosti osláv 80. výročia založenia školy. Slávili sme veľkolepo v Dome kultúry v bratislavskej Dúbravke. Pre pozvaných hostí, terajších aj bývalých zamestnancov školy, žiakov, rodičov žiakov a všetkých priateľov školy bol pripravený bohatý program. 
 
Z pracovných dôvodov sa nemohol zúčastniť prezident SR pán Andrej Kiska, avšak poslal nám krásnu zdravicu vo forme videopozdravu (môžete si ju pozrieť nižšie). Na poslednú chvíľu zrušila svoju účasť ministerska školstva, vedy, výskumu a športu pani Martina Lubyová, avšak v jej mene prišiel generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pán Marian Galan.
Pozvanie prijali aj pani Miriam Valašiková, vedúca odboru školstva Okresného úradu v Bratislave; pani Lucia Takáčová z odboru školstva Okresného úradu Bratislava, ale tiež starosta mestskej časti Bratislava - Dúbravka pán Martin Zaťovič a mnohí ďalší. 
 
Program bol naozaj slávnostný, trval jeden a pol hodiny a veru bolo sa na čo pozerať. Celý program sa niesol pod moderátorskou taktovkou pána Richarda Vrableca, ktorý bol zároveň šarmantný a vtipný a s publikom komunikoval interaktívne. Po príhovoroch pána riaditeľa Andreja Lackoviča, pána Mariana Galana a pani Miriam Valašikovej sme sa už naozal, len a len bavili.
Na scéne sa striedali čísla plné spevu, pohybu či divadelných scénok v podaní našich žiakov, ale aj pozvaných umelcov. Ako prvý z účinkujúcich vystúpil pán Martin Malachovský, ktorý láskavo prijal naše pozvanie a zaspieval nám pieseň  z opery Porgy a Bess, ktorú zložil skladaťeľ George Gershwin. Po ňom už nasledovali naši najmenší - škôlkári, ktorí na javisku predviedli ako dobre sa v "škôlke" majú a čo všetko sa v nej dá naučiť. Po nich vystúpila speváčka Brigit Szelidová s piesňou You are so beautiful. Už však boli pripravení žiaci 6. ročníka základnej školy, ktorí prostredníctvom svojho krátkeho predstavenia "Nad kronikami" sprostredkovali divákom vybrané fakty z histórie našej školy. Vypočuli sme si aj pieseň Sandy z muzikálu Pomáda, ktorú pre nás zaspieval herec divadla Nová scéna - Darius Koči. To, že hudbu milujeme potvrdili aj žiaci 1. stupňa základnej školy, ktorí si pre nás pripravili krátke predstavenie v podobe piesní Z lásky a Každý je iný a dramatizácie básne Kristy Bendovej - Bola raz jedna trieda.
V druhej polovici programu vystúpili na scénu žiaci 2. stupňa základnej školy a žiaci strednej školy, ktorí sa predstavili hrou na gitare (Tango - Francisco Tarega), interpretáciou hry Telefón (autori Milan Lasica a Július Satinský), či piesňou Všetci sme svet. Zaujímavým spestrením slávnostného programu boli určite aj videopozdravy pána Milana Lasicu, či Petra Káčera.
Ešte predtým ako vystúpili na scénu poslední interpreti pán riaditeľ odovzdal ďakovné listy významným partnerom školy a ocenenia v podobe plakiet osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj školy. Krásne kytice celý akt slávnostnej chvíle podčiarkli.
Na záver programu vystúpili herci divadla Nová scéna - páni Peter Makranský a Darius Koči, ktorí nám všetkým zaspievali pieseň You raise me up.
 
Po skončení slávnostného programu sa pozvaní hostia mali možnosť zúčastniť recepcie.
 
To všetko by sa neuskutočnilo bez obetavosti našich kolegov, ktorí pripravili so žiakmi slávnostný program, či kolegov, ktorí pripravili recepciu pre pozvaných hostí. Ďakujeme aj našim sponzorom, ktorí nám pomohli a umožnili tento slávnostný galavečer zrealizovať. Sú nimi: Prvá stavebná sporiteľňa, mestská časť Bratislava - Dúbravka, Tesco, Dopravný podnik Bratislava, WINE-L, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Delikomat - CAFÉ + CO, kníhkupectvo Martinus.
 
Tak isto ďakujeme aj mediálnym partnerom TV Ružinov, TA3, TASR, Dúbravská televízia a iní.
 
Zdravice:
 
Príspevky v médiách:
80. výročie založenia školy (Zdroj: Televízia TA3, 17.11.2017)
80. výročie založenia školy (Zdroj: Dúbravská televízia, 17.11.2017)
 
Fotoalbum TU 
 
 
Ďakujeme.

Anglické divadlo: Fahrenheit 451

Knihy horia pri 451 stupňoch Fahrenheita ... Knihy sú zakázané a spálené; robotickí psi prechádzajú ulicami a čuchajú tých, ktorí čítajú nelegálne; hasiči odpovedajú na volanie, pretekajú sa po uliciach, aby napálili knihu a čitateľa…
 
Takto začalo ďalšie zo série predstavení, ktoré každoročne navštívia študenti 3. a 4. ročníkov gymnázia a obchodnej akadémie…predstavenie o sile ducha, statočnosti, schopnosti nevzdať sa a nepodriadiť moci, ktorá manipuluje so svojimi občanmi a robí z nich poslušné bábky. Predstavenie podčiarkuje význam vzdelania a samovzdelávania cez čítanie – iba vtedy si človek môže utvoriť svoj vlastný názor a nenechať „bombardovať“ svoje podvedomie reklamou a bezduchými TV seriálmi.
 
Myslím, že toto dielo, ktoré bolo publikované pred 50 rokmi je nadčasové. Hoci nie každý zo študentov bol schopný zachytiť všetko v angličtine, odkaz sprostredkovaný hercami a ich rôznorodými výrazovými prostriedkami, všetci vnímali a odchádzali prevažne s pozitívnymi pocitmi a kladným hodnotením. Verím teda, že tento dlhoročný projekt – návšteva anglického predstavenia v pôvodnom znení bez prekladu, opäť raz splnil cieľ.
                                                                                                                               
PaedDr. Katarína Šaradinová

Projekt  „Hovorme o jedle“

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách  vyhlásili v dňoch 16. 10 – 20. 10. 2017  piaty ročník  Týždňa „Hovorme o jedle“.
Cieľom súťažno-vzdelávacích aktivít  je podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín, osvojovaní si správneho životného  štýlu  a  správnych stravovacích návykov.
Počas tohto týždňa si pripravili žiaci 3. A triedy  pre žiakov Prípravného ročníka a 1. ročníka predstavenie „ O psíčkovi a mačičke a zdravej výžive“. Spoločne triedili potraviny a ukladali do jednotlivých poschodí v potravinovej pyramíde.  Žiaci si hravou formou osvojovali význam jednotlivých potravín, ktoré sú potrebné pre naše zdravie, a v akom množstve ich máme počas dňa prijímať. Zdôraznili sme si veľký význam pohybu, športovej činnosti a pitného režimu počas dňa.
Počas týždňa sa uskutočnila súťaž o najväčšie i najmenšie jabĺčko. Víťazné jablko vážilo 466 g a priniesol ho Sebastian z 1. ročníka. Najmenšie jabĺčka vážili 4 g a 6 g, od  Stelky zo IV. B triedy a jej sestry Lindy z 2. A triedy.
Z uskutočnených aktivít sme vytvorili súťažný príspevok – prezentáciu  i Metodický list, ktorý sme poslali do súťaže v rámci projektu HOVORME O JEDLE.
Mgr. Júlia Hauptvoglová

Exkurzia - Centrum vedecko-technických informácií

26. 10. 2017 mali naši študenti možnosť navštíviť Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) na Lamačskej ceste. CVTI je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.
Na exkurzii sme sa dozvedeli základné informácie o činnosti jednotlivých častí centra a knižnice, o rôznych akciách pre mládež a mohli sme si prezrieť študovňu so všetkými časopismi, ktoré vychádzajú na Slovensku. Dozvedeli sme sa aj to, ako využívať služby knižnice aj z domu.
Na záver sme sa mohli zadarmo zaregistrovať a dostali sme na pamiatku množstvo darčekov.
Mgr. Silvia Pospechová

Koncert ľudovej hudby

V stredu, 18. 10. 2017, sa žiaci 3. až 9. ročníka ZŠ zúčastnili na koncerte ľudovej hudby v telocvični školy. Bývali členovia SĽUKu manželia Hlubockí so synčekom pripravili pre nich zaujímavý a poučný program. Okrem ľudovej hudby a piesní sa žiaci oboznámili s netradičnými hudobnými nástrojmi, zasúťažili si a spolu aj zaspievali. Do tried sa vracali obohatení o nové zážitky a poznatky z oblasti ľudového umenia.
 
Fotoalbum TU
 
PaedDr. Valéria Stašiaková

AKADÉMIA & VAPAC®

Dňa 11. októbra 2017 sa žiaci našich končiacich ročníkov zúčastnili veľtrhu VŠ v Aegon aréne. Po príchode sa rozpŕchli a zbierali informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na jednotlivých univerzitách.
Informácií nadobudli veľké množstvo, teraz bude dôležité úspešne ukončiť stredoškolské štúdium a s vervou pripravovať sa na vysokoškolské  štúdium.
 
PhDr. Daniela Capeková

Kocúr v čižmách

Dňa 6. októbra medzi nás zavítalo divadielko Bum Bác s rozprávkou Kocúr v čižmách.
Veselý príbeh spríjemnil piatkové dopoludnie deťom MŠ a 1. stupňa ZŠ. Všetci sa dobre zabavili, spolu si zaspievali a z chute zasmiali nad šibalstvami prefíkaného kocúra.
Už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie z bohatého repertoára divadla.
 
Foalbum TU 
 
PaedDr. Valéria Stašiaková

Európska noc výskumníkov – 29.9.2017

Tradične navštevujeme v doobedňajších hodinách podujatie Noc výskumníkov. smiley Ale naozaj trvá až do neskorej noci – 24:00 hod.
Žiaci 7 ročníka a vybraní náhradníci 5. a 6. ročníka mali možnosť 2 hodiny v Lab café tvoriť svietiaci bicykel, či ponorku vlastnými rukami. Videli výrobu kľúčeniek v 3D tlačiarni, ktoré si odniesli na pamiatku. A množstvo ukážok výsledkov našich slovenských vedcov, stravu 21. storočia, cukrík v maxi a mini stave, pomocou 3 D okuliarov hľadieť na okolitý svet aj do vnútra buniek a pod. a pod.
Ak sa tam zatúlate večer, zažijete krásnu vedeckú tvorivú atmosféru pretkanú svetlom, pohybom, ohňom, hudbou, známym moderátorom, politikom, neznámych úspešných vedcov, nadšených mladých študentov a množstvom baviacich sa ľudí. Veselá laserová show, tancujúce ohne a zem a naozaj množstvo zaujímavosti pre všetky vekové kategórie. Vrele odporúčam o rok.
 
Fotoalbum TU 
 
Mgr. Zuzana Sadleková

Zážitkové centrum vedy Aurélium a vedecký veľtrh

Dňa 14.9.2017 sme boli so žiakmi gymnázia vo vedeckom zážitkovom centre Auréliu a na vedeckom veľtrhu.
yes Múzeum Aurélium vrele doporučujeme všetkým vekovým kategóriám, ktorých zaujímavú experimenty, hlavolamy, vedecké hračky z oblasti fyziky, chémie, biológie, matematiky a informatiky. Začína sa laserovou show a prehliadkou exponátov, ktoré si môžu žiaci sami vyskúšať. 
Vedecký veľtrh mal za sebou svoj 2. ročník, vysoké školy a stredné odborné školy mali prezentačné stánky z rôznych vedeckých oblastí a zaujímavý program s vystúpením hostí. Mňa osobne zaujala naša mladá šikovná Slovenka, ktorá v misii študovala rast rastlín v extrémnych podmienkach na púšti, kopírujúcich podmienky na Marse. Vypestovala ich a celý tím z rôznych kútov sveta jej bol vďačný za čerstvý zelený príspevok k obedovým konzervám.
smiley
Fotoalbum TU 
 
Mgr. Zuzana Sadleková

Projekt - Školská záhrada

  
 
Tešíme sa, že v našej školskej záhrade, ktorú spoločne od minulého školského roku tvoríme počas prázdnin pribudol nový altánok a detské ihrisko pre našich najmenších.
Veľmi pekne ďakujeme našim rodičom pánovi Jánovi Smrigovi, pani Zuzane Valette, spoločnostiam HB Reavis a Alas a všetkým kolegom, ktorí prispeli k realizácií tohto projektu.
Celý fotoalbum TU

Vynovená kúpeľňa a toalety v MŠ

 
 
Deti v našej materskej škole dostali nové bezbariérové umyvárky a toalety. Veríme, že budú slúžiť a prispejú k príjemnej rodinnej atmosfére v našej MŠ. 
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomuto peknému výsledku. 
Celý fotoalbum TU

Rekonštrukcia telocvične

 
S radosťou Vám oznamujeme, že rekonštrukcia telocvične bola úspešne dokončená. Naši žiaci tak budú môcť „športovať“ počas hodín TV, v čase mimo vyučovania a taktiež v rámci aktivít ŠK Altius v lepších, kvalitnejších podmienkach.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomuto peknému výsledku.  
Celá fotogaléria  TU

Dopravné ihrisko

S veľkou radosťou sa chceme podeliť o výbornú správu. V apríli 2017 sme prostredníctvom občianskeho združenie "Pre našu školu" získali grant Nadácie Volkswagen – Bezpečne na cestách, vo výške 3000,-- Eur. Peniažky sme využili na vytvorenie dopravného ihriska a nákupu edukačných pomôcok s tematikou dopravnej výchovy. Súčasťou vozového parku sú trojkolky Taxi, trojkolky, odrážadlá a kolobežky. O bezpečnú a plynulú dopravnú prevádzku sa okrem pani učiteliek a asistentiek starajú štyri semafóry, dopravné značky, pri pádoch deti chránia prilby i chrániče. Dopravné ihrisko veľmi obohatilo náš pobyt vonku a deti majú obrovskú radosť pri jeho využívaní.
 
Fotolabum TU
 
Mgr. Eva Gnothová

Malí "veľkí" výskumníci

V apríli sa naša materská škola zapojila do grantového programu Nadácie Volkswagen - Projekty zamestnancov a získala finančný grant na podporu projektu Malí “veľkí “výskumníci v hodnote 1000 euro. Za túto sumu sme deťom zakúpili rôzne digitálne pomôcky, ktoré výrazne obohatili a zefektívnili edukačný proces v materskej škole. Vzdelávacími aktivitami s digitálnou kamerou s fotoaparátom, mikroskopom a detektorom kovov, ktoré sú tvarovo prispôsobené deťom s telesným postihnutím, si deti hravou a názornou formou rozvíjajú vedomosti, schopnosti a zručnosti.
 
Fotoalbum TU
 
Mgr. Eva Gnothová

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA
    Mokrohájska 3
    844 13 Bratislava
  • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665