Škôlka Sovička – dobrodružné gitarové vystúpenie

Dňa 23. februára 2018 sme mali vystúpenie na Kramároch, tentokrát v súkromnej škôlke Sovička. Nebolo isté, či tam vôbec pôjdeme, lebo väčšina z nás gitaristov mala chrípku a boli sme len tri, ale nakoniec sa nám to nejako podarilo zosúladiť. Pôvodne sme mali hrať dve rozprávky, a to O človiečikovi z budíka a Predám šteniatka, ale keď nás bolo tak málo, rozhodli sme sa, že budeme vystupovať iba s rozprávkou O človiečikovi z budíka. Trochu sme sa to museli doučiť, lebo v takejto zostave sme to hrali prvýkrát v živote. Ja som hrala rozprávača aj jednu z hlavných hrdiniek príbehu Danku, Lucka Husárová ďalšiu hlavnú hrdinku Janku a pani učiteľka Bauerová hrala človiečika z budíka. Najprv sme mali stres, keďže sme ešte nikdy v takejto zostave nehrali, ale pani učiteľka nám hovorila, že pred deťmi v škôlke máme vystupovať čo najistejšie a aj keď náhodou niečo povieme nesprávne a uvedomíme si to až neskôr, máme pokračovať ďalej a tváriť sa, akoby sa nič nestalo. Napokon sme sa čiastočne upokojili. Cesta tam bola celkom príjemná. Teda bola by, keby chodník na Kramároch nebol taký úzky, akoby bol iba pre jedného človeka. My sme tam išli tri vedľa seba, tak sme buď vždy zavadili o nejakú tuju, ktorá nás oškrela alebo nám dala facku alebo sme skoro spadli z chodníka, pričom sme kopali do snehu, na ktorom sme sa skoro šmykli, alebo sme sa museli vyhýbať autám, či okoloidúcim ľuďom. Občas sme stúpili pani učiteľke na nohy, za čo sme sa jej každú chvíľu ospravedlňovali, ale potom sme už radšej robili menšie kroky. Na Bárdošovej ulici sme museli ísť hore kopcom, čo nebolo pre nás práve ideálne, lebo sme mali na chrbtoch ťažké gitary a tiež to tam bolo príliš úzke pre tri osoby, takže sme sa ešte párkrát zakopli, ale bolo to celkom únosné. Aby nám bolo veselo, robili sme si aj tam žarty z toho, že máme odtučňovaciu kúru, keď ideme hore kopcom a na chrbte máme ťažké závažie. Po nejakom čase sme sa konečne vyštverali po tom kopci, ktorý sa nám zdal byť, ako nekonečný. Len čo sme vošli do škôlky, privítala nás tam jedna veľmi milá pani učiteľka a zvedavé, nedočkavé deti. Boli veľmi poslušné a potichu čakali na to, čo sa bude diať. Naozaj boli veľmi zlaté. Vôbec by som nečakala, že v škôlke bude takýto pokoj a ticho. Ja som skôr čakala krik a neposlušné a neposedné deti, ktoré nič nezaujíma a nebudú počúvať ani naše vystúpenie. Opak bol však pravdou. Boli na svoj vek až príliš zaujaté tým, čo sa bude diať. Najprv sme sa im predstavili, povedali sme im, koľko máme rokov a kde bývame. Potom sme im povedali niečo o našom zrakovom postihnutí. Pani učiteľka povedala, že im o tom už predtým povedala niečo viac a hneď po predstavovaní sme začali hrať rozprávku. Na to, že sme to ešte nikdy predtým nehrali v tejto zostave, nám to išlo celkom dobre a dopadlo to oveľa lepšie, ako sme očakávali. Po vystúpení sa pani učiteľka spýtala detí niekoľko otázok ohľadom tejto rozprávky a oni na ne odpovedali celkom dobre. Bolo vidno, že ich to naozaj zaujalo. Niektoré deti si chceli chytiť do ruky gitaru a niektoré sa na nej pokúšali aj hrať. Veľmi sa tomu tešili. Keď sme skončili, poďakovali sme im za to, že sme tam mohli byť a vystúpiť pre nich. Práve vo chvíli, keď sme sa už obliekali, vošiel dnu nejaký mladý pán aj so svojím synom. Hneď sme mu aj povedali, že škoda, že zmeškali naše vystúpenie. O malú chvíľku mladý pán vyšiel zo škôlky a pýtal sa nás, kam ideme. My sme povedali, že do školy na Mokrohájsku. On nám navrhol, že nás tam môže odviesť. Vysvitlo, že je žurnalista a redaktor a jeden týždeň v mesiaci moderuje správy o 17-tej. Keď sme sa lepšie započúvali do jeho hlasu, zdal sa nám byť povedomý. Potom nám prezradil aj svoje meno. Volal sa Adam Zavřel. Vtedy nám svitlo. Je pravda, že hlas nám bol iba povedomý, ale meno nám bolo istotne známe. Boli sme z toho všetky tri celé bez seba, že nás späť do školy vezie celebrita. Kto vie, keby sme nemali naspäť odvoz, koľko by nám to trvalo. Bol to jeden z najlepších zážitkov v mojom živote a nikdy v živote naň nezabudnem.
Viktória Feketeová, trieda I.G

Lyžiarsko-rekondičný pobyt 2018

Tradícia lyžiarsko-rekondičných pobytov našej školy ostala zachovaná aj tento školský rok. Veľakrát bola v ohrození, ale vďaka pomoci priateľov, rodičov, Občianskeho  združenia "Pre našu školu" a spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. sa naši žiaci od 28. 1. do  2. 2. 2018 mohli tešiť z  pobytu vo Vysokých Tatrách. Celkovo hodnotím tento pobyt ako veľmi úspešný a prínosný. Veľa žiakov  bolo prvýkrát na školskej akcii mimo domova a rodičov, mnohí prvýkrát navštívili Vysoké Tatry, viezli sa lanovkou či zubačkou a traja študenti začiatočníci sa naučili lyžovať.
Program sme sa snažili prispôsobiť dvom skupinám. Lyžiari lyžovali v lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica pod vedením pani učiteliek Jarky Wefersovej a  Eriky Labudíkovej. Skupina „nelyžiarov“ pod vedením pani učiteľky Majky Kabovej absolvovala výlety na  Štrbské Pleso, do Tatranskej Lomnice a výlet lanovkou na Skalnaté pleso. Takmer všetci študenti mali možnosť navštíviť vodný svet hotela Sorea Titris a absolvovať výlet zubačkou na Hrebienok, kde si pozreli výstavu ľadových sôch a ľadového domu
Voľné chvíle na hoteli žiaci nepresedeli len pri svojich mobiloch či počítačoch. Hotel Eufória v Novej Lesnej, kde sme boli ubytovaní, nám ponúkal funkčnú posilňovňu, stolnotenisový stôl, biliard, stolový futbal, saunu a perličkový kúpeľ. Ubytovanie, strava, služby a prístup personálu boli výborné. Veľmi radi sa tam o rok radi vrátime.
Mgr. Erika Labudíková

Našu školu sa oplatí spoznať

Veľkolepé oslavy 80. výročia
Spojenej školy na Mokrohájskej 3 v Bratislave
 
Všetko sa to začalo už v tridsiatych rokoch minulého storočia, kedy bola založená – v tom čase na Slovensku jedinečná a nadčasová – výchovno-vzdelávacia inštitúcia zameraná na deti so zdravotným znevýhodnením pod názvom Zvláštna škola národná pre deti vo veku školopovinnom.
 
Počas ôsmych desaťročí existencie škola postupne rástla, prechádzala množstvom udalostí a zmien.
 
Medzi najzásadnejšie roky našej histórie patrí rok 1937, ktorý priniesol škole – vtedy ešte sídliacej v priestoroch bývalej Patrónky (továrne na muníciu) v Bratislave – prvých žiakov a historický prvý školský rok.
 
V roku 1959 sa pripojila k základnej deväťročnej škole aj materská škola. V revolučnom roku 1968 sa škola presťahovala do vtedy nových, moderných a bezbariérových priestorov na Mokrohájskej ulici v Bratislave, ktorých súčasťou bol aj ústav. V roku 1970 škole pribudlo gymnázium a v roku 1992 aj obchodná akadémia.
 
Naša škola v tomto školskom roku vstupuje do veku zrelej dámy. Jej úctyhodné 80. narodeniny oslavujeme veľkolepo. V slávnostnom duchu sme už od začiatku roka pripravovali kultúrny program, ktorý predviedli nielen naši žiaci, ale aj významní slovenskí umelci.
Náš veľký deň nadišiel 15. novembra. V DK Dúbravka sme sa stretli všetci tí, pre ktorých naša škola znamená viac, ako len istú povinnosť. Viacerí spomínajú, iní prežívajú jej súčasný rozkvet a otvorenosť svetu. Spojila nás oslava v kultúrnom duchu pod taktovkou moderátora Richarda Vrableca. 
Riaditeľ školy Andrej Lackovič v mene všetkých zamestnancov, detí a žiakov privítal generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ Ing. Mariána Galana, vedúcu odboru školstva Mgr. Bc. Miriam Valašíkovú, starostu mestskej časti Bratislava – Dúbravka RNDr. Martina Zaťoviča, no i ďalších významných vedúcich a partnerských spolupracovníkov, rodičov a priateľov školy.
 
Medzi viacerými slávnostnými prejavmi nás veľmi potešil video pozdrav prezidenta SR pána Andreja Kisku, ktorý prisľúbil svoju účasť na blížiacom sa projekte Integrované športové hry, ktoré každoročne naša škola organizuje.
Bohatým kultúrnym  programom slávnostnú atmosféru galavečera umocnili recitácie a tance našich detí zo života materskej školy, dojímavo zaspievali žiaci z 1. stupňa ZŠ pieseň Z lásky z projektu Legenda o rytieroch zo Sitna a vystúpili s dramatizáciou básne Kristy Bendovej Bola raz jedna trieda. Žiaci 2. stupňa ZŠ predviedli krátke divadelné predstavenie s témou histórie školy pod názvom Nad kronikami. Zo známych hostí nás svojím vystúpením poctili najmä Martin Malachovský pieseňou  z opery Porgy a Bess, Brigit Szelidová piesňou You are so beautiful i herci divadla Nová scéna - Peter Makranský a Darius Koči.
 
Významným bodom programu bolo oceňovanie významných osobností a partnerov školy  za mimoriadny prínos pre náš rozvoj. Za všetkých ocenených sa prihovorila absolventka našej školy a zároveň paralympijská víťazka Veronika Vadovičová, ktorá vyjadrila dôležitosť našej školy v jej živote.
 
V druhej polovici programu vystúpili na scénu žiaci 2. stupňa ZŠ a strednej školy, ktorí sa predstavili hrou na gitare (Tango – Francisco Tarega), interpretáciou hry Telefón (autori Milan Lasica a Július Satinský), či piesňou Všetci sme svet.
 
Zaujímavým spestrením slávnostného programu boli určite aj videopozdravy pána Milana Lasicu, či Petra Káčera.
 
Súčasťou osláv 80. výročia založenia našej školy  bol aj 18. ročník projektu Integrované športové hry medzi školami pre žiakov s rôznymi znevýhodneniami. Tento rok hry nadobudli významný charakter hlavne vďaka návšteve prezidenta SR pána Andreja Kisku, ktorý sa o návšteve našej veľmi príjemne vyjadril:  
„Medzi nami máme mnoho výnimočných detí. Výnimočných detí, ktoré napriek svojmu zdravotnému znevýhodneniu rozdávajú obrovský úsmev a lásku. Deti, ktoré sa rozhodli, že dnes tu budú spolu športovať a súťažiť a ukážu, že v nich drieme silný športový duch. Nepamätám sa, kedy naposledy sa mi dostalo tak krásneho prijatia, ako práve od týchto detí.“
Atmosféra bola veľmi príjemná, pán prezident Andrej Kiska bol veľmi priateľský a ľudský. Každému koho stretol podal ruku. Hlavnými organizátormi boli Mgr. Andrej Lackovič – riaditeľ školy, Mgr. Erika Labudíková a Mgr. Martin Gabko, pomocnými organizátormi boli asistenti školy a študenti. Zápolenie prebiehalo v troch disciplínach: bowling, stolný tenis, plávanie, streľba bola z technických príčin zrušená.
„Atmosféra pripomínala atmosféru masového stretnutia s veľkým množstvom fotografov. Bolo to povzbudenie pre športovcov, pre školu to bolo prospešné zviditeľnenie, pre nových žiakov inšpirácia.“ (Sabina Čaranová, žiačka 3. ročníka gymnázia)
Na víťazných priečkach sa umiestnili: 1. Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Vlastenecké námestie č.1, 851 01 Bratislava 2. Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Drotárska cesta 48, Bratislava interná 3. Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, Bratislava.                                                                                                                                    
V slávnostnom duchu sa bude niesť život našej školy určite ešte dlhý čas, ale nezaspíme na vavrínoch a budeme sa snažiť stále napredovať, aby sme každý nasledujúci rok našej školy mali dôvod oslavovať. Aby sa nám príjemnejšie pokračovalo v práci, pripájame jedno z množstva krásnych želaní:
Milá naša škola! Prajem Ti, aby si mohla byť tou najlepšou pre deti a študentov, ktorí sa chcú vzdelávať, pre učiteľov, ktorých napĺňa ich práca radosťou. Nech sa všetci cítime prijímaní, oceňovaní a v bezpečí. Prajem Ti i dosť peňazí na krásne a podnetné prostredie, príjemné exkurzie, kultúrne akcie, príležitosti na sebarealizáciu Tvojich obyvateľov. Ak by Ťa mali raz poslať do dôchodku, tak iba preto, že všetky deti sú zdravé a už nepotrebujú Tvoje ochranné krídla. S pozdravom Tvoja pani učiteľka Kittnerová.“
Ak máte v úmysle bližšie spoznať a navštíviť našu výnimočnú školu s výnimočným poslaním, kde prekonávanie fyzických či mentálnych bariér je absolútnou samozrejmosťou, príďte medzi nás.
 Srdečne pozývame všetkých so zdravotným znevýhodnením i bez neho, ktorí majú záujem o inkluzívne vzdelávanie detí v MŠ a žiakov na ZŠ, gymnáziu, obchodnej akadémii alebo na pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu na našej škole, na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia počas dvoch dní – 9. februára (piatok) a 16. marca (piatok) 2018 od 8.00 do 14.00 hodiny.

REKONŠTRUKCIA - NOVÉ TOALETY PRE ŽIAKOV

S radosťou Vám oznamujeme, že rekonštrukcia toaliet (prízemie) pre žiakov našej školy bola úspešne dokončená. Veríme, že budú slúžiť. 
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomuto peknému výsledku. 
 
Fotogaléria rekonštrukcie TU 

Vyšla netradičná Zbierka básní žiakov školy 80

Čo všetko človek prežiť musí,
čo čaká ho tu ešte na Zemi...
Niekto vraj lásku neokúsi,
tak počul som to, verte mi.
 
Nechce sa veriť tejto pravde
veď človek žije, zmysly má.
Niečo v tom ale predsa bude,
kdekto si kdečo nevšíma.
 
Prvý lúč slnka jasného,
prvý kvet v sade ružovom,
čaro večera daždivého,
vetvičku skrytú pod snehom.
 
Veselý džavot malých detí,
rumenec líca švárnej dievčiny,
starenku ukonanú v žití,
prach nesúci sa z výšiny...
 
Všetko, v čom človek život nájde,
čo ozvenou struny, dobrom mu naladí,
to všetko základ lásky je,
z toho sa Láska narodí.
 
Aby však Láska žila ďalej,
aby sa mohla rozvinúť,
pristúpiť treba k obeti  „malej".
na vlastné JA vedieť zabudnúť.
(Všetko, v čom človek život nájde, Ľubomír Scherhaufer, 2015)
Pri príležitosti 80. výročia našej školy sa nám podarilo svojpomocne vydať v náklade 34 kusov Zbierku básní žiakov, absolventov a sympatizantov školy, ktorá bola súčasťou darčeka pre vzácnych hostí pri príležitosti slávnostného Galavečera.
Zbierka je kolážou päťdesiatky básní pätnástich autorov reflexívnej, príležitostnej, ľúbostnej a duchovnej lyriky. Jej tlač podporilo kníhkupectvo Martinus v hodnote 100,- eur, za čo srdečne ĎAKUJEME! Prajeme príjemné čítanie!  
Básnickú zbierku nájdete TU
PaedDr. Daniela Bauerová, zostavovateľka básní

Vyšlo nové číslo časopisu Moky 3, december 2017

Milí priatelia, všimli ste si? Vianoce sa blížia! Keď sa chodbami našej školy začnú šíriť melódie kolied, pobehovať Mikuláš s anjelmi a vyjde predvianočné číslo nášho časopisu, vtedy je jasné, že sa neodvratne blížia ďalšie Vianoce! Niekoľko desiatok pedagógov, žiakov a sympatizantov našej školy opäť raz participovalo na tom, aby ste si mohli prečítať najnovšie zaujímavosti z rušného školského životaMokrohájčanov, od detí materskej školy, žiakov prvého stupňa, až po stredoškolákov. Upriamujem pozornosť na rubriku Blahoželáme k 80-tke, v ktorej námk výročiu vinšujú pedagógovia,rodičia našich žiakov, ale i umelcizo sveta šoubiznisu. Vraciame sa i k „akcii tisícročia“ a prinášame emócie žiakov, ktoré v nich vyvolala úprimná a priateľská návšteva nášho pána prezidenta. S hrdosťou predstavujeme študentov (Grétku, Viky, Lucku, Mateja, Zuzku i Maťka), ktorí sa otvorene vyjadrujú k svojim hendikepom a odhaľujú nám zákutia svojich vzácnych osobností. Mapujeme pokračovanie osudu ďalšieho nášho úspešného absolventa Mateja v rubrike Bývalí absolventi. Pre náročných pripravili angličtinári zopár noviniek v tomto jazyku. A keď sa chcete dozvedieť, že presýpacie hodiny sa prestavujú z letného času na zimný tým, že sa otočia naopak, nepreskočte ani rubriku Vtipy na samom konci časopisu. Tak, a teraz si urobte pohodlie, doprajte si chvíľku pre seba a prečítajte na EX.                       
PaedDr. Daniela Bauerová

Mikuláš 2017

Tak ako po iné roky, aj tento rok k nám do školy zavítal Mikuláš. Neprišiel však sám. Spolu s ním nás navštívili aj čert a anjel.
 
Mikulášske veršovačky
 
Kde sa vzal, tu sa vzal,
Mikuláš pod oknom stál.
V ruke veľkú paličku,
na hlave mal čiapočku.
Z bielych fúzov teplý šál,
tak na deti vykúkal.
 
Vonku sniežik tíško padá, za humnami zora sadá.
Do okna sa rýchlo vkrádam, zbadám ho, či nezbadám?
Kde si ujo Mikuláš? Neobídi domček náš!
Čižmičky mám nachystané, nezačujem niekde sane?
Celý deň som dobrý bol, doma smetí vyniesol.
Na sladkosti sa už teším, všetky deti vždy potešíš.
Čokoládku by som chcel, rýmovačku vymyslel.
Prídi ujo Mikuláš!
 

Tradično-netradičný Mikuláš na Kramároch

Nebol by to ani pravý Mikuláš, keby sme nenacvičili dajaké predstavenie a nenavštívili jednak našich domácich škôlkarov, jednak deti hospitalizované v nemocnici Kramáre. Nebolo tomu inak ani tento rok. Škôlkarom i malým pacientom z neurologického oddelenia podarovali naši gymnazisti Grétka Cziferiová, Lucka Husárová, Viky Feketeová a Matej Horváth namiesto mikulášskych balíčkov gitarovú dramatizáciu rozprávky Márie Ďuríčkovej – O človiečikovi z budíka. Napriek svojmu zrakovému znevýhodneniu dokázali gitaristi sprostredkovať detskému divákovi vlastnú predstavu rozprávkového sveta, a to všetko pomocou gitarových zvukov a gest. A že sa im to krásne podarilo, posúďte sami!  (Pozrite na fotkách)          
PaedDr. Daniela Bauerová

Mikuláš 2017

FOTO - Tradično-netradičný Mikuláš

Divadlo s OLO

„ODPADla nám hodina“, tešia sa obyčajne žiaci všetkých vekových kategórií. Aj žiakom 2. a 4. ročníkov ZŠ odpadla hodina v škole, keď sa zúčastnili interaktívneho divadelného predstavenia s rovnakým názvom, ktorého garantom je spoločnosť  NATUR-PACK a.s., v spolupráci so Štúdiom L+S, OLO a hlavným mestom Bratislava. Autorsky doň prispel spisovateľ Daniel Hevier, čo sa prejavilo najmä na pútavých textoch piesní. Mladí herci vtiahli deti do deja, predstavenie bolo naozaj interaktívne a dynamické, zároveň však vzdelávacie. Deti sa dozvedeli (aj keď mnohé už poznali) všetko podstatné o triedení odpadu a jeho dôležitosti pre našu planétu, aj pre nás. Zapojili sa aj priamo do predstavenia, či už odpoveďami na otázky alebo svojimi názormi a na záver sa mohli s hercami odfotiť.  Škoda, že predstavenie trvalo iba hodinu.
 
PaedDr. Marta Frindrichová

Divadlo s OLO - foto

IMATRIKULÁCIA 2017

Tak ako po iné roky, aj tento sme sa my, štvrtáci, nechceli vyhnúť povinnosti zachovať tradíciu prijímania nových adeptov – prvákov do cechu študentského. Táto tradícia sa spája nielen s dobrou náladou, ktorá je podmienená odvahou prvákov plniť rôzne úlohy, aby dokázali, že sa výziev neboja – tak ako ich starší spolužiaci, ale má aj svoju vážnejšiu rovinu spojenú so sľubom prvákov a ich pasovaním za skutočných členov študentskej rodiny.
Veríme, že náš zámer vyšiel a certifikát, ktorý si všetci prváci z akcie odnášali, ako aj celková atmosféra, ktorá u nás v telocvični zavládla za prítomnosti všetkých stredoškolákov, ich pedagógov a vedenia školy, prispeli k príjemnému priebehu celej akcie a takto povzbudili našich mladších spolužiakov tradíciu zachovať.
 
 
                                                                                                                  maturanti 4.G a 4.OA
 

Prednáška s pracovníkom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) o správnej výžive

Dňa 22.11.2017 sa uskutočnila pre žiakov 2.,3. a 4. ročníka ZŠ prednáška s lektorkou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na tému „Vyvážená strava“. Žiaci si rozšírili vedomosti o racionálnej výžive, potravinovej pyramíde, o správnom výbere potravín v stravovaní, naučili sa, čo znamená vyvážená strava. V závere besedy žiaci „nakupovali vo virtuálnom obchode“, zamerali sa na zloženie a pestrosť jedálneho lístka.
Beseda s lektorkou ÚVZ SR sa uskutočnila v rámci projektu „ Viem, čo zjem“, ktorého cieľom je prevencia nesprávneho stravovania, osvojenie si zásad správnej životosprávy, oboznámenie sa  s rizikami, ktoré sú dôsledkom nesprávnej výživy.  Zapojením sa našej školy do tohto projektu napomáha osvojovať si u žiakov správne stravovacie návyky, správny životný štýl, a tak predchádzať civilizačným ochoreniam, ktoré sú spôsobené nesprávnou výživou a nedostatočnou fyzickou aktivitou.
Fotoalbum TU
Mgr. Júlia Hauptvoglová

všetko o... GALAVEČER 80

 
Dňa 15. novembra 2017 o 16:00 hod. sa uskutočnil slávnostný galavečer pri príležitosti osláv 80. výročia založenia školy. Slávili sme veľkolepo v Dome kultúry v bratislavskej Dúbravke. Pre pozvaných hostí, terajších aj bývalých zamestnancov školy, žiakov, rodičov žiakov a všetkých priateľov školy bol pripravený bohatý program. 
 
Z pracovných dôvodov sa nemohol zúčastniť prezident SR pán Andrej Kiska, avšak poslal nám krásnu zdravicu vo forme videopozdravu (môžete si ju pozrieť nižšie). Na poslednú chvíľu zrušila svoju účasť ministerska školstva, vedy, výskumu a športu pani Martina Lubyová, avšak v jej mene prišiel generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pán Marian Galan.
Pozvanie prijali aj pani Miriam Valašiková, vedúca odboru školstva Okresného úradu v Bratislave; pani Lucia Takáčová z odboru školstva Okresného úradu Bratislava, ale tiež starosta mestskej časti Bratislava - Dúbravka pán Martin Zaťovič a mnohí ďalší. 
 
Program bol naozaj slávnostný, trval jeden a pol hodiny a veru bolo sa na čo pozerať. Celý program sa niesol pod moderátorskou taktovkou pána Richarda Vrableca, ktorý bol zároveň šarmantný a vtipný a s publikom komunikoval interaktívne. Po príhovoroch pána riaditeľa Andreja Lackoviča, pána Mariana Galana a pani Miriam Valašikovej sme sa už naozal, len a len bavili.
Na scéne sa striedali čísla plné spevu, pohybu či divadelných scénok v podaní našich žiakov, ale aj pozvaných umelcov. Ako prvý z účinkujúcich vystúpil pán Martin Malachovský, ktorý láskavo prijal naše pozvanie a zaspieval nám pieseň  z opery Porgy a Bess, ktorú zložil skladaťeľ George Gershwin. Po ňom už nasledovali naši najmenší - škôlkári, ktorí na javisku predviedli ako dobre sa v "škôlke" majú a čo všetko sa v nej dá naučiť. Po nich vystúpila speváčka Brigit Szelidová s piesňou You are so beautiful. Už však boli pripravení žiaci 6. ročníka základnej školy, ktorí prostredníctvom svojho krátkeho predstavenia "Nad kronikami" sprostredkovali divákom vybrané fakty z histórie našej školy. Vypočuli sme si aj pieseň Sandy z muzikálu Pomáda, ktorú pre nás zaspieval herec divadla Nová scéna - Darius Koči. To, že hudbu milujeme potvrdili aj žiaci 1. stupňa základnej školy, ktorí si pre nás pripravili krátke predstavenie v podobe piesní Z lásky a Každý je iný a dramatizácie básne Kristy Bendovej - Bola raz jedna trieda.
V druhej polovici programu vystúpili na scénu žiaci 2. stupňa základnej školy a žiaci strednej školy, ktorí sa predstavili hrou na gitare (Tango - Francisco Tarega), interpretáciou hry Telefón (autori Milan Lasica a Július Satinský), či piesňou Všetci sme svet. Zaujímavým spestrením slávnostného programu boli určite aj videopozdravy pána Milana Lasicu, či Petra Káčera.
Ešte predtým ako vystúpili na scénu poslední interpreti pán riaditeľ odovzdal ďakovné listy významným partnerom školy a ocenenia v podobe plakiet osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj školy. Krásne kytice celý akt slávnostnej chvíle podčiarkli.
Na záver programu vystúpili herci divadla Nová scéna - páni Peter Makranský a Darius Koči, ktorí nám všetkým zaspievali pieseň You raise me up.
 
Po skončení slávnostného programu sa pozvaní hostia mali možnosť zúčastniť recepcie.
 
To všetko by sa neuskutočnilo bez obetavosti našich kolegov, ktorí pripravili so žiakmi slávnostný program, či kolegov, ktorí pripravili recepciu pre pozvaných hostí. Ďakujeme aj našim sponzorom, ktorí nám pomohli a umožnili tento slávnostný galavečer zrealizovať. Sú nimi: Prvá stavebná sporiteľňa, mestská časť Bratislava - Dúbravka, Tesco, Dopravný podnik Bratislava, WINE-L, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Delikomat - CAFÉ + CO, kníhkupectvo Martinus.
 
Tak isto ďakujeme aj mediálnym partnerom TV Ružinov, TA3, TASR, Dúbravská televízia a iní.
 
Zdravice:
 
Príspevky v médiách:
80. výročie založenia školy (Zdroj: Televízia TA3, 17.11.2017)
80. výročie založenia školy (Zdroj: Dúbravská televízia, 17.11.2017)
 
Fotoalbum TU 
 
 
Ďakujeme.

Anglické divadlo: Fahrenheit 451

Knihy horia pri 451 stupňoch Fahrenheita ... Knihy sú zakázané a spálené; robotickí psi prechádzajú ulicami a čuchajú tých, ktorí čítajú nelegálne; hasiči odpovedajú na volanie, pretekajú sa po uliciach, aby napálili knihu a čitateľa…
 
Takto začalo ďalšie zo série predstavení, ktoré každoročne navštívia študenti 3. a 4. ročníkov gymnázia a obchodnej akadémie…predstavenie o sile ducha, statočnosti, schopnosti nevzdať sa a nepodriadiť moci, ktorá manipuluje so svojimi občanmi a robí z nich poslušné bábky. Predstavenie podčiarkuje význam vzdelania a samovzdelávania cez čítanie – iba vtedy si človek môže utvoriť svoj vlastný názor a nenechať „bombardovať“ svoje podvedomie reklamou a bezduchými TV seriálmi.
 
Myslím, že toto dielo, ktoré bolo publikované pred 50 rokmi je nadčasové. Hoci nie každý zo študentov bol schopný zachytiť všetko v angličtine, odkaz sprostredkovaný hercami a ich rôznorodými výrazovými prostriedkami, všetci vnímali a odchádzali prevažne s pozitívnymi pocitmi a kladným hodnotením. Verím teda, že tento dlhoročný projekt – návšteva anglického predstavenia v pôvodnom znení bez prekladu, opäť raz splnil cieľ.
                                                                                                                               
PaedDr. Katarína Šaradinová

Projekt  „Hovorme o jedle“

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách  vyhlásili v dňoch 16. 10 – 20. 10. 2017  piaty ročník  Týždňa „Hovorme o jedle“.
Cieľom súťažno-vzdelávacích aktivít  je podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín, osvojovaní si správneho životného  štýlu  a  správnych stravovacích návykov.
Počas tohto týždňa si pripravili žiaci 3. A triedy  pre žiakov Prípravného ročníka a 1. ročníka predstavenie „ O psíčkovi a mačičke a zdravej výžive“. Spoločne triedili potraviny a ukladali do jednotlivých poschodí v potravinovej pyramíde.  Žiaci si hravou formou osvojovali význam jednotlivých potravín, ktoré sú potrebné pre naše zdravie, a v akom množstve ich máme počas dňa prijímať. Zdôraznili sme si veľký význam pohybu, športovej činnosti a pitného režimu počas dňa.
Počas týždňa sa uskutočnila súťaž o najväčšie i najmenšie jabĺčko. Víťazné jablko vážilo 466 g a priniesol ho Sebastian z 1. ročníka. Najmenšie jabĺčka vážili 4 g a 6 g, od  Stelky zo IV. B triedy a jej sestry Lindy z 2. A triedy.
Z uskutočnených aktivít sme vytvorili súťažný príspevok – prezentáciu  i Metodický list, ktorý sme poslali do súťaže v rámci projektu HOVORME O JEDLE.
Mgr. Júlia Hauptvoglová

Exkurzia - Centrum vedecko-technických informácií

26. 10. 2017 mali naši študenti možnosť navštíviť Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) na Lamačskej ceste. CVTI je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.
Na exkurzii sme sa dozvedeli základné informácie o činnosti jednotlivých častí centra a knižnice, o rôznych akciách pre mládež a mohli sme si prezrieť študovňu so všetkými časopismi, ktoré vychádzajú na Slovensku. Dozvedeli sme sa aj to, ako využívať služby knižnice aj z domu.
Na záver sme sa mohli zadarmo zaregistrovať a dostali sme na pamiatku množstvo darčekov.
Mgr. Silvia Pospechová

Koncert ľudovej hudby

V stredu, 18. 10. 2017, sa žiaci 3. až 9. ročníka ZŠ zúčastnili na koncerte ľudovej hudby v telocvični školy. Bývali členovia SĽUKu manželia Hlubockí so synčekom pripravili pre nich zaujímavý a poučný program. Okrem ľudovej hudby a piesní sa žiaci oboznámili s netradičnými hudobnými nástrojmi, zasúťažili si a spolu aj zaspievali. Do tried sa vracali obohatení o nové zážitky a poznatky z oblasti ľudového umenia.
 
Fotoalbum TU
 
PaedDr. Valéria Stašiaková

AKADÉMIA & VAPAC®

Dňa 11. októbra 2017 sa žiaci našich končiacich ročníkov zúčastnili veľtrhu VŠ v Aegon aréne. Po príchode sa rozpŕchli a zbierali informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na jednotlivých univerzitách.
Informácií nadobudli veľké množstvo, teraz bude dôležité úspešne ukončiť stredoškolské štúdium a s vervou pripravovať sa na vysokoškolské  štúdium.
 
PhDr. Daniela Capeková

Kocúr v čižmách

Dňa 6. októbra medzi nás zavítalo divadielko Bum Bác s rozprávkou Kocúr v čižmách.
Veselý príbeh spríjemnil piatkové dopoludnie deťom MŠ a 1. stupňa ZŠ. Všetci sa dobre zabavili, spolu si zaspievali a z chute zasmiali nad šibalstvami prefíkaného kocúra.
Už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie z bohatého repertoára divadla.
 
Foalbum TU 
 
PaedDr. Valéria Stašiaková

Európska noc výskumníkov – 29.9.2017

Tradične navštevujeme v doobedňajších hodinách podujatie Noc výskumníkov. smiley Ale naozaj trvá až do neskorej noci – 24:00 hod.
Žiaci 7 ročníka a vybraní náhradníci 5. a 6. ročníka mali možnosť 2 hodiny v Lab café tvoriť svietiaci bicykel, či ponorku vlastnými rukami. Videli výrobu kľúčeniek v 3D tlačiarni, ktoré si odniesli na pamiatku. A množstvo ukážok výsledkov našich slovenských vedcov, stravu 21. storočia, cukrík v maxi a mini stave, pomocou 3 D okuliarov hľadieť na okolitý svet aj do vnútra buniek a pod. a pod.
Ak sa tam zatúlate večer, zažijete krásnu vedeckú tvorivú atmosféru pretkanú svetlom, pohybom, ohňom, hudbou, známym moderátorom, politikom, neznámych úspešných vedcov, nadšených mladých študentov a množstvom baviacich sa ľudí. Veselá laserová show, tancujúce ohne a zem a naozaj množstvo zaujímavosti pre všetky vekové kategórie. Vrele odporúčam o rok.
 
Fotoalbum TU 
 
Mgr. Zuzana Sadleková

Zážitkové centrum vedy Aurélium a vedecký veľtrh

Dňa 14.9.2017 sme boli so žiakmi gymnázia vo vedeckom zážitkovom centre Auréliu a na vedeckom veľtrhu.
yes Múzeum Aurélium vrele doporučujeme všetkým vekovým kategóriám, ktorých zaujímavú experimenty, hlavolamy, vedecké hračky z oblasti fyziky, chémie, biológie, matematiky a informatiky. Začína sa laserovou show a prehliadkou exponátov, ktoré si môžu žiaci sami vyskúšať. 
Vedecký veľtrh mal za sebou svoj 2. ročník, vysoké školy a stredné odborné školy mali prezentačné stánky z rôznych vedeckých oblastí a zaujímavý program s vystúpením hostí. Mňa osobne zaujala naša mladá šikovná Slovenka, ktorá v misii študovala rast rastlín v extrémnych podmienkach na púšti, kopírujúcich podmienky na Marse. Vypestovala ich a celý tím z rôznych kútov sveta jej bol vďačný za čerstvý zelený príspevok k obedovým konzervám.
smiley
Fotoalbum TU 
 
Mgr. Zuzana Sadleková

Projekt - Školská záhrada

  
 
Tešíme sa, že v našej školskej záhrade, ktorú spoločne od minulého školského roku tvoríme počas prázdnin pribudol nový altánok a detské ihrisko pre našich najmenších.
Veľmi pekne ďakujeme našim rodičom pánovi Jánovi Smrigovi, pani Zuzane Valette, spoločnostiam HB Reavis a Alas a všetkým kolegom, ktorí prispeli k realizácií tohto projektu.
Celý fotoalbum TU

Vynovená kúpeľňa a toalety v MŠ

 
 
Deti v našej materskej škole dostali nové bezbariérové umyvárky a toalety. Veríme, že budú slúžiť a prispejú k príjemnej rodinnej atmosfére v našej MŠ. 
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomuto peknému výsledku. 
Celý fotoalbum TU

Rekonštrukcia telocvične

 
S radosťou Vám oznamujeme, že rekonštrukcia telocvične bola úspešne dokončená. Naši žiaci tak budú môcť „športovať“ počas hodín TV, v čase mimo vyučovania a taktiež v rámci aktivít ŠK Altius v lepších, kvalitnejších podmienkach.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomuto peknému výsledku.  
Celá fotogaléria  TU

Dopravné ihrisko

S veľkou radosťou sa chceme podeliť o výbornú správu. V apríli 2017 sme prostredníctvom občianskeho združenie "Pre našu školu" získali grant Nadácie Volkswagen – Bezpečne na cestách, vo výške 3000,-- Eur. Peniažky sme využili na vytvorenie dopravného ihriska a nákupu edukačných pomôcok s tematikou dopravnej výchovy. Súčasťou vozového parku sú trojkolky Taxi, trojkolky, odrážadlá a kolobežky. O bezpečnú a plynulú dopravnú prevádzku sa okrem pani učiteliek a asistentiek starajú štyri semafóry, dopravné značky, pri pádoch deti chránia prilby i chrániče. Dopravné ihrisko veľmi obohatilo náš pobyt vonku a deti majú obrovskú radosť pri jeho využívaní.
 
Fotolabum TU
 
Mgr. Eva Gnothová

Malí "veľkí" výskumníci

V apríli sa naša materská škola zapojila do grantového programu Nadácie Volkswagen - Projekty zamestnancov a získala finančný grant na podporu projektu Malí “veľkí “výskumníci v hodnote 1000 euro. Za túto sumu sme deťom zakúpili rôzne digitálne pomôcky, ktoré výrazne obohatili a zefektívnili edukačný proces v materskej škole. Vzdelávacími aktivitami s digitálnou kamerou s fotoaparátom, mikroskopom a detektorom kovov, ktoré sú tvarovo prispôsobené deťom s telesným postihnutím, si deti hravou a názornou formou rozvíjajú vedomosti, schopnosti a zručnosti.
 
Fotoalbum TU
 
Mgr. Eva Gnothová

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA
    Mokrohájska 3
    844 13 Bratislava
  • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665