2018/2019

Film Obyčajná tvár ako vianočný darček

Nesnaž sa zapadať, keď Tvojím osudom je vynikať...
Skutkami si staviate pomník...
Dobrí priatelia však stoja za to, aby sme ich bránili...
Skutočných kamošov nie je ľahké nájsť...
Každý si aspoň raz zaslúži potlesk...
On nemôže vyzerať inak, ale my sa musíme inak pozerať...
Ak chcete ľudí skutočne spoznať, stačí sa pozerať...
(myšlienky z filmu Obyčajná tvár)
 
 
Vďaka kinu Lumiére a pani Anite Pocsovej mala možnosť päťdesiatka našich žiakov zo základnej školy, obchodnej akadémie a gymnázia vidieť v posledný predvianočný školský týždeň produkciu dokonale prepracovaného dojimavého amerického filmu o chlapcovi menom Auggie Pullman. Jedinečnosť hrdinu spočíva v tom, že má silne zdeformovanú tvár, ktorá ho predurčuje na posmech zo strany okolia, avšak svojou bystrosťou, úprimnosťou a jedinečnosťou si postupne, hoci po prežití obrovských utrpení, podmaní nielen filmových spolužiakov, ale i každého diváka. A naozaj, z predstavenia sme všetci odchádzali s povzbudením do života, pozrite si a posúďte sami ...
PaedDr. Daniela Bauerová

Netradičná predvianočná beseda

V posledný pondelok školského týždňa kalendárneho roka 2018 sme sa na dve vyučovacie hodiny vymanili zo stereotypu vyučovacieho procesu a dopriali sme si možnosť stretnúť sa na pôde našej školy s úspešným a sympatickým mladým mužom Michalom Hercegom, nevidiacim publicistom a redaktorom Rádia Regina. Michala sprevádzala aj absolventka našej školy spred 20tich rokov, Katarína Umysová.
 
V úprimnej atmosfére sa s našimi vzácnymi hosťami žiaci z III.G a II.G triedy porozprávali o živote ako takom, o stredoškoskom i vysokoškolskom štúdiu, o spoločenskom či pracovnom uplatnení sa, o cestovaní, o prežívaní radostí či starostí človeka s podobným hendikepom...
Naši študenti dostali tak krásny predvianočný impulz, že napriek postihnutiu je možné stať sa úspešným, optimistickým a naplneným jednotlivcom, pokiaľ človek na sebe pracuje, hľadá svoje silné stránky a na nich stavia svoj úspech.
PaedDr. Daniela Bauerová

Mikulášska kvapka krvi

Darujte krv. Len tak. Nikdy jej nie je dosť.
Takéto a podobné výzvy sa na nás valia zo všetkých strán. Aj žiaci našej školy sa rozhodli zareflektovať a napriek nádcham a iným zdravotným strastiam, ktoré viacerých vyradili z možnosti takto pomôcť, v pondelok posledného školského týžňa kalendárneho roka 2018 daroval N.B. zo IV.OA krv už po šiestykrát a Marián Šubík z 1.SVC sa stal úspešným prvodarcom!
Ďakujeme a už teraz pozývame na valentínsku kvapku, ktorú plánujeme odovzdať na jar 2019!
PaedDr. Daniela Bauerová

Viačnočná akadémia 2018

Tak ako každý rok, tak aj tento rok si žiaci navštevujúci našu školu pod vedením pani učiteliek pripravili vianočný program s názvom Vianočná akadémia 2018. Žiaci recitovali básne, spievali vianočné piesne, tiež tancovali a vinšovali tradičné i netradičné vinše. V detských očkách žiarila radosť z možnosti prezentovania sa pred rodičmi, kamarátmi, spolužiakmi či inými návštevníkmi, ktorí sa prišli na našich účinkujúcich pozrieť a podporiť ich.
 
Tohtoročný "DEŇ D" nastal 14. decembra 2018 o 9:00 hod., kedy sme sa všetci spoločne zišli priestoroch jedálne ZKR Gaudeamus. Vianočný stromček bol ozdobený, pódium pripravené a tak deti a žiaci našej školy mohli ukázať čo sa naučili. 
 
Program bol pestrý. Ako prví vystúpili na javisko deti navštevujúce materskú školu, ktoré mali pre nás pripravené hudobno-recitačné pásmo s tematikou nadchádzajúcich Vianoc a Nového roka.  
 
Hneď po nich prišli na rad žiaci navštevujúci prvý stupeň základnej školy. Ich prezentácia bola super. Ako prvá vystúpila na pódium Barborka Bábiková, minuloročná víťazka školského kola recitačnej súťaže. Po nej nasledovali žiaci prípravného a prvého ročníka s básňou Vianočný stromček a piesňou Zimná perinka. To, že vedia aj tancovať predvieli vo svojom zimnom tanci na piesne Nech už nasneží a Zima na saniach. Svoje vystúpenie ukončili krásnymi recitáciami a vianočnými a novoročným vinšami. 
 
Zahanbiť sa nenechali ani žiaci 2. stupňa základnej školy a naši stredoškoláci. Zaspievali (pieseň Nádej Vianoc), zavinšovali (tradičné nárečové vinše) i zahrali na hudobných nástrojoch (gitary) - Kde pak ty ptáčku hnízdo máš. David Režnák (5.A) nás očaril a roztancoval svojim breakdancom. Posledným vystúpením tohtoročnej vianočnej akadémia bola pieseň Christmas song, ktorp nám zaspievala žiačka 1.G - Kristína Froncová.
 
Aby sme nezabudli. Celou akadémiou nás sprevádzali Alžbetka Novotná a Stelka Lipovská z 5.B triedy, ktoré boli svojou úlohou nadšené a radi si ju zopakujú aj budúci rok.
 
Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky.
 
Mgr. Darina Ištoková

Vianočné trh v Aureliu

Dňa 14. decembra 2018 sme sa zúčastnili vianočných trhov v Aureliu - zážitkovom centre vedy, kde sa konal vianočný večierok pre zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorého hostiteľkou bola ministerka školstva JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. 
Na vianočných trhoch sme ponúkali zamestnancom výrobky zhotovené deťmi - žiakmi zo Školských klubov detí "Mokrohájčik". Reprezentovali nás a našu školu spropagovali žiaci Tatiana Janečková a Maximilián Čerba spolu s pani vychovávateľkou pani Martou Chalupkovou.
Veľmi pekne ďakujeme všetkým deťom - žiakom a vychovávateľom, ktorí pripravili nádherné výrobky a podieľali sa na propagácií a zviditeľnení našej školy. 
 
Fotoalbum TU
 
p. vych. Marta Chalupková

Propagácia školy - Vianočná výzdoba v Tescu Lamač

Školský klub detí  "Mokrohájčik" nainštaloval propagačnú Vianočnú výzdobu našej školy v Tescu Lamač. 
 

Divadlo Clipperton - Aladin

V tento predvianočný čas zavítali medzi deti z MŠ a žiakov 1.stuňa ZŠ divadelníci z divadla Clipperton. Predstavili nám novú rozprávku Aladin. Ani tento krát nechýbal humor a profesionalita hereckých výkonov.
Dobrá nálada a úsmev všetkých prítomných divákov svedčili o spokojnosti s predstavením. Už teraz sa tešíme na novú rozprávku.
 
Fotoalbum TU
PaedDr. Valéria Stašiaková

Aj tento rok nás navštívili MIKULÁŠ, ČERT A ANJEL

Bratislavské krajské kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ – 2018/2019

Naša škola  bola poctená usporiadaním Bratislavského krajského kola v stolnom tenise žiačok a žiakov základných škôl, ktorý sa konal 4. decembra 2018. Turnaja sa zúčastnilo približne 60 športovcov zo 16 školských tímov škôl Bratislavského kraja. Počas celého podujatia bola v našej školskej telocvični fantastická atmosféra a boli sme svedkami viacerých nadpriemerných športových výkonov. Súčasťou oficiálneho programu bola aj atraktívna exhibícia dvoch našich stredoškolákov, stolných tenistov Jána Smrigu a Erika Freya, ktorí sú našimi paralympijskými nádejami.  
 
Výsledky:
CHLAPCI:
1. miesto ZŠ Ivana Bukovčana 3, Bratislava
2. miesto ZŠ Športová 470, Most pri Bratislave
3. miesto ZŠ s MŠ, M.R. Štefánika, Grösslingova 48, Bratislava
4. miesto ZŠ, Fándlyho 11, Pezinok SZŠ, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava
5. miesto ŠPMND Teplická 7, Bratislava
6. miesto Gymnázium 1. mája 8, Malacky
7. miesto SŠ a G sv. rodiny, Gercenova 10, Bratislava
8. miesto 1. súkr. G v BA, Bajkalská 20, Bratislava
 
DIEVČATÁ:
1. miesto Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava 4
2. miesto ZŠ, Školská 11, Slovenský Grob
3. miesto ZŠ, Záhorácka 95, Malacky
4. miesto ZŠ, Drotárska 44, Bratislava
5. miesto SŠ, Gercenova 10, Bratislava
6. miesto ZŠ, Mlynská 10, Senec
Všetkým zúčastneným športovcom ďakujeme a víťazom prajeme úspešný štart na celoštátnom kole smiley
 
Mgr. Andrej Lackovič

Integrované športové hry 2018

V stredu 28. novembra 2018 naša škola už po 19-ty krát usporiadala obľúbené Integrované športové hry. Sme radi, že aj v tomto roku sa do hier zapojili naši priatelia z piatich špeciálnych škôl z Bratislavy. Samozrejme nechýbal ani domáci školský tím.
Tento projekt dáva každoročne šancu súťažiť spoločne žiakom s telesným, zrakovým, sluchovým, rečovým handicapom a tiež žiakom s autizmom v disciplínach športová streľba, plávanie, stolný tenis, boccia a bowling.
 
Veríme, že všetci zúčastnení si z tejto akcie odniesli pekné zážitky, nové priateľstvá a dobrú náladu. Tešíme sa opäť o rok smiley.
Výsledky:
1. miesto - Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Svrčia, Bratislava
2. miesto - Spojená škola, Mokrohájska 3, Bratislava
3. miesto - Spojená škola internátna, Hrdličkova, Bratislava
4. miesto - Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Vlastenecké námestie, Bratislava
5. miesto - Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Drotárska, Bratislava
6. miesto - Základná škola pre žiakov s autizmom, Hálkova, Bratislava
 
Mgr. Andrej Lackovič

Čítajme spolu 2018

V pondelok 12.11. 2018 sme sa s našimi deťmi opäť zúčastnili podujatia Čítajme spolu v spolupráci s Mestskou knižnicou v Bratislave. Projekt Čítajme spolu sa nesie v duchu integrácie a radostnej atmosféry. Spolu s deťmi z materskej  školy z Kuzmányho ulice sme videli predstavenie divadla Z kufra von – Pinocchio. Deťom a pani učiteľkám sa stvárnenie tejto rozprávky veľmi páčilo a znova môžeme len pochváliť organizáciu zo strany Mestskej knižnice a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
p. uč. Evka Gnothová

Stužková  4.G

Začalo to pred 4 rokmi. Všetci sme si boli cudzí, no dnes sme ako jedna rodina.
Dňa 9.11.2018 sme spolu oslávili našu spoločnú stužkovú slávnosť. Spoločne sme sa dali do  príprav, rozdelili si úlohy a rozhodovali o dôležitých krokoch.Ako nás už všetci poznajú, aj táto udalosť vládla v duchu spontánnosti a v mieri.
Dopadlo to nad naše očakávanie, aj keď sme nemali najkrajší priestor a najlepšiu hostinu, ale atmosféra bola  úžasná. Sme veľmi radi, že aj pedagogický zbor  ocenil  našu snahu, taktiež dodnes počúvame pozitívne ohlasy.
Vo všeobecnosti  sme veľmi radi, že všetci pozvaní sa zúčastnili a podporili nás  na ceste k dospelosti.
Žiaci 4.G

Postup do celoslovenského kola v súťaži Beniakove Chynorany

ČĽUP
Klesáte na dno skutočnosti
Blu – blu!
Utopil som VÁS!
Čo teraz?
Bublinky dobublali
Vzduch sa vyčistil
Krásne počasie.
Ako len ten čas beží!
Otvárajú sa široké možnosti
 
Ivan Štrpka, Tristan tára (2)
 
 
Obec Chynorany je už 25 rokov známa organizovaním prestížneho celoslovenského Festivalu slovenskej poézie na počesť slovenského symbolistu Valentína Beniaka  s názvom Beniakove Chynorany.
Je pre nás veľkou cťou, že v rámci výberového konania, ktoré pre náš kraj realizovalo Malokarpatské osvetové stredisko v bratislavskom V-klube 20. novembra 2018 náš reprezentant Michal Žiak z III.OA získal spomedzi 22 účastníkov prvé miesto, čím sa stal jedným z troch postupujúcich recitátorov.
Postmoderná báseň Tristan tára od  Ivana Štrpku je plná presahov, hry so slovami, zvukových prvkov a náhodných nezmyselných asociácií. Bola našim veľkým riskom, avšak porota v zložení Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. Denisa Harineková a Dr. Ivan Kováč uverila našej interpretačnej scenáristike i Michalovmu tvorivému prevedeniu a pri odbornom hodnotiacom seminári nešetrila chválou, ocenila zmysel pre hru rôzneho typu, dobrú pauzu, dobrú melódiu i hravý prednes. Risk sa tak premenil na zisk a vstupenky na celoslovenské kolo, ktoré nás čaká v dňoch 7. až 9. decembra 2018. Držte nám palce, budeme to potrebovať.
 
Fotoalbum TU
 
PaedDr. Daniela Bauerová

PYGMALION - written by G. B. Shaw - directed by Paul Stebbings

Dňa 11. novembra sme sa zúčastnili, ako už tradične, predstavenia v anglickom jazyku v English Theatre divadla Wüstenrot.
Tentokrát to bol Pygmalion od írskeho autora G. B. Shawa. Študenti gymnázia a obchodnej akadémia z predstavenia odchádzali veľmi spokojní. Samotný námet a zrozumiteľnosť angličtiny - profesor fonetiky anglického jazyka sa staví s priateľom, že naučí dievča z East Endu v Londýne za 6 mesiacov angličtinu tak, že bude vystupovať ako dáma a nikto nespozná, že je to obyčajná kvetinárka - pomohol študentom rozumieť. Fakt, že je to viac-menej komediálny žáner prispel k tomu, že všetci sa dobre zabavili.
Ďakujem všetkým študentom za zodpovedný prístup k tomuto projektu a bezproblémové správanie.
p. uč. Katarína Šaradinová

Mobilné planetárium

Na piatok  9.11.2018  sme sa my detičky z materskej škôlky a žiaci základnej školy veľmi tešili. Motiváciou tohto dňa bola  návšteva Mobilného planetária, ktoré bolo nainštalované v telocvični. Naše pani učieľky nás podľa presne stanoveného harmonogramu odviedli do telocvične, kde nás uchvátil pohľad na Mobilné planetárium. Pred ním nás privítal pán lektor, ktorý nám dal inštrukcie, ako sa máme v planetáriu správať. Potom sme mohli prejsť do planetária, kde sme pozerali filmy.Tie sme mali rozdelené podľa veku.
Či to bola  rozprávka pre škôlkárov alebo  pre 1.stupeň astronómia a film o vode  a pre 2.stupeň film o vesmíre.
Po každom filme sa vo vnútri kupoly planetária rozprúdila  živá diskusia. Pán lektor nám ochotne na každú našu zvedavú otázku odpovedal. Z tohto dňa sme si odniesli pekný zážitok.
                                                                              
                                                                                                        Mgr. Jana Ladičkovská

Pozvánka do DK Dúbravka na podujatie „Smrek 120“

    Prijmite, prosím, pozvanie na kultúrno-spoločenský večer pri príležitosti 120. výročia narodenia slovenského spisovateľa, vitalistu, redaktora, publicistu, vydavateľa a organizátora kultúrneho života - Jána Smreka. Podujatie sa uskutoční v spolupráci s OZ Návraty k pokladom vo štvrtok 8.11.2018 o 18:00 hod. v Dome kultúry Dúbravka.
   V programe vystúpia s básňami Jána Smreka Lúčna balada, V krčmeNarodeniny i študenti našej strednej školy Ľubomír Kubek z II.EOOS, Michal Žiak z III.OA a Adam Hrebeň, absolvent školy; členovia gitarového zoskupenia Gréta Cziferiová z III.G, Viktória Feketeová z II.G, Matej Horváth z III.G, Lucia Husárová z III.G a Jonatán Pavelka z II.G prednesú skladbu Waldemara Matušku Růže z Texasu zo svojho nového repertoáru.
   Ďalej sa môžete tešiť na vystúpenia umelcov Miroslava Dudíka, prof. Mila Gajdoša, pesničkára Pavla Helana, vystúpenie speváckeho súboru Senioranka i žiakov ZUŠ Chlumeckého pod vedením pani Jurčackovej. Zaznejú tiež básne Sándora Petőfiho, Françoisa Villona  a Alexandra Sergejeviča Puškina nielen v origináli, ale i predovšetkým v prekladoch básnika Jána Smreka!
    Veríme, že sa nám podarí spríjemniť Vám večer prostredníctvom hudby a poézie oslávenca Jána Smreka!
PaedDr. Daniela Bauerová, členka OZ Návraty k pokladom & Ing. Ľubomír Scherhaufer, predseda OZ

Oslávili sme 100. výročie vzniku Československa

V sobotný predvečer stého výročia vzniku Československa 27. októbra 2018 o 17.00 si v Dome kultúry Dúbravka aj  zástupcovia študentov našej strednej školy pripomenuli tento historický poklad našich dejín. V rámci bohatého programi prispeli recitáciou Ľubomír Kubek z II.EOOS, Michal Žiak z III.OA a Adam Hrebeň, bývalý absolvent, odprednášali nie jednoduché české básne Písnička o Dunaji od Karla Šiktanca, Nebe nad Slovenskem od Josefa Horu a Slovenskú píseň od Adolfa Heyduka. Podujatie, realizované v spolupráci s OZ Návraty k pokladom, bolo venované oslave výlučne spoločných kultúrnych vzťahov, ako inak,  prostredníctvom  hudby, poézie.
PaedDr. Daniela Bauerová, členka OZ Návraty k pokladom & Ing. Ľubomír Scherhaufer, predseda OZ
Ochutnávka básne Ľubomíra Kubeka od redaktorky rádia Regina, pani Janky Bleyovej:

Navždy sa zachová v pamäti Stužková triedy 4.OA/2015 – 2019

   Piatok 19. október 2018 sa zapísal do dejín našej triedy ako nezabudnuteľná oslava štyroch rokov spoločného študentského života na Spojenej škole Mokrohájska 3 v Bratislave v študijnom odbore obchodná akadémia. Vážime sme si, že sme mohli mať Stužkovú v krásnom hoteli Max Inn*** Pri Suchom mlyne, neďaleko školy, ale hlavne mimo priestorov školy, kde sa nás stretlo vyše 30 ľudí, žiakov, kamarátov, rodičov, krstných rodičov, starých rodičov, súrodencov, zástupcov vedenia školy a zástupcov pedagógov, ktorí nás učia maturitné predmety.    
  Táto stužková bola nielen oslavou našej dospelosti, ale pre mnohých sa stala prvou ozajstnou zábavou v živote! Večer predtým sme prežívali trému, mali sme  strach, či sa niečo nepokazí, či to bude také, aké sme si predstavovali, nemali sme až tak veľa času na prípravu, časť programu bola závislá aj od našej improvizácie a pohotovosti.
   Atmosféra, ktorá na Stužkovej napokon vznikla, bola jedným slovom úžasná! Dobre sme sa zabavili na vtipoch, na hitparáde obľúbených pesničiek, na prezentácii fotiek z detstva i zo všetkých akcií, ktoré sme v priebehu tých rokov zažili. Veľmi dobrým číslom bol náš spoločný tanec s bielymi stuhami na hudbu francúzskej piesne Hijo de la Luna, ktorý nás naučila Barborka, Kubova sestra. O tanečnú  zábavu sa nám postaral „DJ“ Rišo, Robov otec a chvályhodným zistením pre nás bolo, že v noci pred 22.00 bol celý parket plný a všetky miesta na sedenie zostali prázdne.
   Naše poďakovanie patrí aj mame Stenovej za vlastnoručne napečené umelecké dielo - krémovú malinovú tortu s našimi menami; všetkým rodičom a príbuzným za domáce koláče všetkého druhu i slané pochúťky, ktorých bolo toľko, že sme museli dojedať ešte v pondelok v škole; mame Moravíkovej za darčekové balíčky, ktoré sme dostali na konci programu, našej triednej PaedDr. Daniele Bauerovej za všetky spoločne prežité roky aj všetkým účastníkom, ktorí sa podieľali na fantastickej atmosfére, na ktorú nikdy nezabudneme.
(Žiaci 4.OA – Nikolas Benedikovič, Martina Havlíčková, Róbert Kováč, Matej Moravík a Jakub Stena)
 

Týždeň  „HOVORME O JEDLE“

V dňoch 15. 10. - 19. 10. 2018 sme sa zapojili do súťaže - v rámci projektu „Hovorme o jedle“, ktorý organizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách. Uskutočňuje sa každoročne  pri príležitosti Svetového dňa potravín - 16. 10.  
 Zrealizovali sme rôzne aktivity, ktorých cieľom bolo rozvíjať u žiakov základné zručnosti a vedomosti o zdravej výžive a  dodržiavania správnej životosprávy. Súťažno-vzdelávacie aktivity boli  zamerané na potraviny a výživu.  Podľa potravinovej pyramídy sa týkali konkrétnej potravinovej skupiny. Do  „Týždňa zdravej výživy“ sa tvorivými činnosťami aktívne zapojili i študenti Pedagogickej fakulty.
Dôležitosť skupiny potravín: chlieb a pečivo, obilniny, ryža, cestoviny, poznávali   žiaci 1. ročníka v pondelok. Vytvorili si z týchto výrobkov i pekné obrázky a urobili z nich výstavku.
Žiaci Prípravných ročníkov správne naplnili ovocím a zeleninou pripravené domčeky. Okrem triedenia potravín skladali puzzle- obrázky ovocia a zeleniny. Týmto potravinám bola venovaná denná téma v utorok.
 Mlieko a mliečne výrobky sú  zdrojom kvalitných bielkovín, vitamínov a živín, potrebných pre udržiavanie zdravia.  Žiaci 2. A v spolupráci so študentmi Pedagogickej fakulty vytvorili plagát o význame týchto potravín. Z prezentácie sa dozvedeli o  význame mlieka a jeho zložení. Skladali slová mliečnych výrobkov a plnili  „rozliate poháriky mlieka “.
V štvrtok sme spolu so žiakmi 3. A triedy spoznávali skupinu potravín: mäso a  mäsové výrobky, strukoviny, vajcia a ryby. Okrem triedenia zdravých a nezdravých mäsových výrobkov, žiaci vytvorili spolu so študentmi PdF UK potravinovú 3-D pyramídu.
V piatok súťažili žiaci 4. ročníkov vo vedomostnom kvíze. Dozvedeli sa, v  ktorých jedlách môžeme prijímať zdravší cukor, aké potraviny sa uchovávajú v chladničke, čo pôsobí na potraviny pri varení a čo pri smažení, čo zdraviu prospieva a čo neprospieva a i.
Počas celého týždňa sa kontrolovala u žiakov zdravá desiata. Okrem súťažno-vzdelávacích aktivít sa žiaci zapojili aj do výtvarnej súťaže Chutné maľovanie.
Fotogaléria TU
Mgr. J. Hauptvoglová, Mgr. L. Zittová
 
2. stupeň základnej školy a stredná škola venovala piatok 19.10.2018 zdravému životnému štýlu. Žiaci 4.G triedy si pripravili projekty o rôznych typoch stravovania, poruchách príjmu potravy, fajčení, alkohole a Jonatán z 2.G triedy o energetickom bazálnom metabolizme. Podnetnú diskusiu sme ukončili dokumentom o prídavných látkach (nám známych ako É-čka) v potravinách.
Okrem prezentácií a diskusií mali žiaci 2. stupňa ZŠ možnosť interaktívnej práce na tému – zdravý jedálny lístok, stravovanie v priebehu dejín a vhodný výber zdravých jedál na prípravu.
V ateliéri sa kreslilo a maľovalo všetko zdravé a chutné. V posilňovni sa cvičilo a posilňovalo.
Následne s p. triednymi učiteľkami pripravili žiaci 7.A, 8.A, 8.B triedy nátierky na ochutnávku. Súťaž vyhrala Sabína Čaranová zo 4.G triedy (tofu nátierka), 2. miesto obsadil Tinko z 1.OA triedy svojím cestovinovým šalátom a 3. miesto získala cesnaková nátierka Mateja Horvátha z 8.A triedy.
Ďakujeme p. učiteľkám Kittnerovej, Prokopovej, Hlobeňovej, Kabovej, Ferkovi, žiakom 4.G triedy, našim mladým študentkám - asistentkám a všetkým súťažiacim a zúčastneným smiley
                                                                                                                                             Mgr. Zuzana Sadleková

Imatrikulácie nových stredoškolákov

Opäť raz (10. októbra 2018) sa v telocvični uskutočnilo privítanie   nových žiakov našej strednej školy. Prvákom z I.G triedy dávali rôzne skúšky odvahy maturanti zo IV.G triedy, zdatnosť prvákov z tried I.OA a I.EOOS preverovali maturanti zo IV.OA triedy. Miestami to bolo trošku chaotické, taktiež sme boli v strese, nie všetko išlo podľa plánu, improvizovali sme. Úlohy, zamerané na pohyb, tanec, hmat, zrak, sluch, tvorivosť či pohotovosť prváci výborne zvládli. Na konci imatrikulácií prváci vykonali imatrikulačný sľub, čím sa stali plnohodnotnými členmi našej strednej školy. Prváci, vitajte!!!
(žiaci IV.G a IV.OA triedy; foto: Katarína Fodorová, anketu zozbierala Soňa Ondrušová)
A čo na všetko hovoria samotní prváci?
Aké pocity máš z imatrikulačiek?
 • Bolo to v pohode, vtipné a milé. (Tinko, I.OA)
 • Bola to veľká stranda. (Soňa)
 • Na jednej strane som mal stres a na druhej to bola celkom stranda. (Boris, I.OA)
 • Bola to nuda. (Andrej, I.G)
 • Celkom dobré, bola tam zábava, ale boli tam veľmi ľahké úlohy. (Daniek, I.G)
 • Bolo to trocha trápne. (Maťo, I.G)
Čo by si vyzdvihol a čo nebolo celkom dobré?
 • Vyzdvihol by som tanec s učiteľkou, nebolo až také príjemné, že som si v niektorých situáciách nevedel pomôcť. (Boris, I.OA)
 • Škoda, že to netrvalo dlhšie (Andrej, I.G)
 • Vyzdvihol by som celkovú náladu a nepríjemné mi bolo, keď mi štvrtáci praskli balón, ktorý som holil, keď videli, že mne nepraskne. (Daniel, I.G)
 • Nechcel som tancovať, lebo ja neviem tancovať. (Jiahao, I.EOOS)
 • Páčilo sa mi veľmi skladanie vety, zvuky, určenie predmetu, dievča s ktorým som tancoval aj hudba, na ktorú som tancoval sa mi tiež páčila, skoro všetko. (Anton, I.EOOS)
Čo by si poradil budúcim prvákom, aby to zvládli?
 • Nech sú pozorní a nech sa sústredia. (Tinko, I.OA)
 • Aby sa nestresovali, nie je to také ťažké. (Soňa, I.OA)
 • Nech nie sú v ten deň v škole. (Andrej, I.G)
 • Netreba sa báť, nie je to nič hrozné (Daniel, I.G)
Foto čoskoro :) 

Výlet do ZOO

Dňa 28.9. 2018 sme využili posledný deň akcie  S OLO ZADARMO do ZOO. Ako vstupné nám stačilo 6  kusov zeleniny a  trieda I.OA si užila jeden z posledných teplých dní v bratislavskej ZOO.
Mgr. Šreinerová Katarína

Návraty k pokladom v Rádiu Regina

   Občianske združenie Návraty k pokladom sme založili na základe inšpirácie z úryvku Piesne o rose (Suchý + Šlitr),  „... že trocha poézie nikoho nezabije".
   Spočiatku sme sa venovali písaniu rýmovačiek; neskôr to bola chuť upravovať zvuk hudobných nástrojov, s touto činnosťou už čoskoro začneme vďaka na 90% dokončenému špeciálnemu zariadeniu... 
   Venovať sa recitovaniu poézie bolo inšpirované mojím vnukom Matúšom, bývalým žiakom Gymnázia na Mokrohájskej, s ktorým sme sa obaja pravidelne začali zúčastňovať súťaže Hviezdoslavov Kubín v Modre. Postupne sa rady nás recitátorov rozšírili o ďalších stredoškolákov z Mokrohájskej, pridali sa Marek Pavle, Adam Hrebeň, Ľubomír Kubek, Matej Moravík či Michal Žiak.    
   Vtedy sme vlastne Spojenú školu na Mokrohájskej 3 v Bratislave zaregistrovali do členstva zruženia ako právnickú osobu a mohla sa začať naša spolupráca.
   V našej činnosti máme aj vydavateľské zámery. Vydali sme zbierku básní, v ktorej má prím tvorba žiakov školy (zozbieraná pri príležitosti 80 výročia školy pod názvom Zbierka básní žiakov, absolventov a sympatizantov školy 80, Bratislava 2017), túto našu verziu zbierky krstil jeho excelencia pán bývalý prezident Ivan Gašparovič, pričom verše žiakov sme následne prihlásili do súťaží Medziriadky a Ihnátove Hanušovce...
   Činnosť nášho Občianskeho združenia Návraty k pokladom zaujala aj redaktorku rádia Regina, pani Janku Bleyovú, ak chcete počuť viac: http://www.rtvs.sk/clanok/174900             
Ing. Ľubo Scherhaufer, predseda OZ Návraty k pokladom

Unikátna výstava Československo na Bratislavskom hrade

   Prvý septembrový piatok nového školského roka 2018/2019 sme odštartovali krásnym ponorením sa do histórie našej vlasti, zadosťučinili sme tak jednej z dôležitých špeciálnompedagogických požiadaviek – rozvíjať u detí a mládeže schopnosť poznávať a sústrediť sa na umenie, kultúru a krásno vôbec.
   Bratislavský hrad praskal vo švíkoch, pozornosť návštevníkov všetkých vekových kategórií  a rozličných (aj exotických) národností pútala už od apríla unikátna „Česko-slovenská a Slovensko-česká výstava“ - spoločný projekt Slovenského národného múzea a českého Národního muzea k 100. výročiu vzniku Československej republiky. Aj naši študenti zo všetkých gymnaziálnych tried a niektorých tried ZŠ, OA a SVC mali možnosť poobdivovať dve tisícky predmetov z oblastí politiky, umenia, architektúry, voľnočasových aktivít, priemyslu, armády, ktoré boli dôležitou súčasťou vývoja Československa. Nadšenému historikovi, majstrovi vo svojom odbore, Mgr. Bc. Jurajovi Kucharíkovi vďačíme za to, že nám ponúkol erudovaný, originalitou sebe vlastný, interaktívny sprievod a postupne nám naservíroval jednotlivé vzácne „kúsky“...
   Videli sme tak súbor originálov dokumentov, ktoré jednak položili základy spolužitia Čechov a Slovákov, jednak existenciu spoločného štátu ukončili: honosne pôsobiacu Pittsburskú dohodu v kontraste s prvým, chatrne vyzerajúcim, zákonom československým; ďalej trojicu dokumentov - Mníchovskú dohodu, Viedenskú arbitráž a Deklaráciu Hácha – Hitler. Našu pozornsoť zaujalo kopec ďalších predmetov:  svätováclavský národný dukát, poistený na milión eur (!); Štefánikova kožená bunda, ktorú mal (vraj) oblečenú v deň svojej smrti; umeleckou hodnotou neprekonateľné obrazy našich majstrov Fullu, Alexyho a Majerníka; zlatá ruža/dar od svätého otca Jána Pavla Druhého; kamera, ktorou sa začalo prvé vysielanie československej televízie a v zábere sa objavil nezabudnuteľný „Luis de Funès“ alias František Filipovský; krásne šaty Ireny Hodžovej, na ktorých bolo badať úmysel pretlačiť (aj do dnešnej módy sa vracajúce) ľudové motívy i vo vtedajšom modernom prostredí; prvá československá zlatá olympijská medaila; modely socialistickej architektúry (Petržalky, ktorá mala byť ostrovom medzi dvoma ramenami Dunaja; Mostu SNP, zospodu deravého na odtok vody do Dunaja či architektonicky legendárnej budovy Slovenského rozhlasu); modely autobusov, trolejbusov, električiek a vlaku Slovenská strela (dosahujúceho už vtedy rýchlosť vyše 130 km/h !) a napokon megatopánky vo veľkosti vysávača, používané pri obliehaní Stalingradu...
   Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí sa spolupodieľali na tom, aby sme mohli prežiť toto výnimočné slnečné dopoludnie, ešte raz Mgr. Bc. Jurajovi Kucharíkovi, kolegyniam Dr. Daniele Capekovej a Dr. Anne Imrichovej, kolegom Mgr. Petrovi Novotnému a Františkovi Haloníkovi, dvorným fotografom Verity Haramiovej z II.G a Michalovi Žiakovi z III.OA a všetkým študentom a žiakom za aktívnu participáciu počas prehliadky. Niekedy znova na Bratislavskom hrade DOVIDENIA! 
PaedDr. Daniela Bauerová

Rekonštrukcia žiackych toaliet na 1. poschodí školy

V posledný augustový týždeň bola ukončená rekonštrukcia žiackych toaliet na 1. poschodí školy. Veríme, že budú dobre a dlho slúžiť. 
Ďakujeme Nadácii SPP za jej dar, vo výške 19 600 ,-- €, určený práve na túto rekonštrukciu, ktorým prispeli k tomuto peknému výsledku. 
 
Fotogaléria rekonštrukcie (zobrazí s po kliknutí na foto):
 
 

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA
  Mokrohájska 3
  844 13 Bratislava
 • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665