Vzdelávame deti s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia spolu so zdravými deťmi.

Materská škola

Metodické združenie MŠ plánuje na každý školský rok viac než 40 akcií, ktoré rozvíjajú sociálne a poznávacie kompetencie detí...
 • zabezpečuje edukačné aktivity určené pre deti, ktoré vytvárajú predpoklady pre ďalšie vzdelávanie a plnohodnotný život dieťaťa v spoločnosti; 
 • podporuje osobnostný rozvoj dieťaťa, vrátrane detí s telesným postihnutím v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej;
 • je určená pre deti vo veku 3 - 7 rokov. 

 

Kontakt MŠ: 0911 976 433
V prípade záujmu o našu školu nás prosím kontaktujte. Kontakty nájdete TU.

Benefity poskytované materskou školou

 • vzdelávanie podľa štátnych vzdelávacích programov bežných škôl
 • individuálny prístup k deťom a žiakom
 • interaktívne vzdelávanie, e-learning
 • tím špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa
 • školský psychológ, logopéd, výchovný poradca

Zoznam detí prijatých do MŠ v školskom roku 2017/2018

1.trieda – tr.uč. Mgr Eva Gnothová
1. Borsuková Anabela
2. Herrmann Kylie
3. Sikhartová Michaela
4. Schönwalder Christopher
5. Výleta Richard
6. Výleta Samuel
 
2. trieda – tr.uč. Katarína Borsuková
1. Belko Martin
2. Gombita Marek
3. Maceková Nina
4. Mucková Dominika
5. Moravčík Jakub
6. Slávik Jaroslav
7. Varga Eliáš
 
3. trieda – tr.uč. Mgr. Mária Knoteková
1. Chudová Michaela
2. Kováč Roman 
3. Longauerová Terézia
4. Pešková Nikola
5. Pitrun Viktor
6. Petras Isabel
7. Zeman Marek Michal
 
4. trieda – tr. uč. Helena Mezíková
1. Bíro Radovan
2. Hrajnohová Lucia
3. Janči Ivan
4. Labaj Tobias
5. Podmajerský Richard
6. Šaštinská Nina
7. Urban Samuel Martin

Fotoalbum

Fotoalbum TU

Ďalšie informácie ...

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA
  Mokrohájska 3
  844 13 Bratislava
 • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665