Vzdelávame deti s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia spolu so zdravými deťmi.

Materská škola

Metodické združenie MŠ plánuje na každý školský rok viac než 40 akcií, ktoré rozvíjajú sociálne a poznávacie kompetencie detí...
 • zabezpečuje edukačné aktivity určené pre deti, ktoré vytvárajú predpoklady pre ďalšie vzdelávanie a plnohodnotný život dieťaťa v spoločnosti; 
 • podporuje osobnostný rozvoj dieťaťa, vrátrane detí s telesným postihnutím v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej;
 • je určená pre deti vo veku 3 - 7 rokov. 

 

Kontakt MŠ: 0911 976 433
V prípade záujmu o našu školu nás prosím kontaktujte. Kontakty nájdete TU.

Benefity poskytované materskou školou

 • vzdelávanie podľa štátnych vzdelávacích programov bežných škôl
 • individuálny prístup k deťom a žiakom
 • interaktívne vzdelávanie, e-learning
 • tím špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa
 • školský psychológ, logopéd, výchovný poradca

Zoznam detí prijatých do MŠ v školskom roku 2018/2019

Zoznam detí prijatých v školskom roku 2018/2019 do materskej školy nájdete TU.

Fotoalbum

Fotoalbum TU

Ďalšie informácie ...

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA
  Mokrohájska 3
  844 13 Bratislava
 • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665