MATERSKÁ ŠKOLA

Metodické združenie MŠ plánuje na každý školský rok viac než 40 akcií, ktoré rozvíjajú sociálne a poznávacie kompetencie detí...
 • zabezpečuje edukačné aktivity určené pre deti, ktoré vytvárajú predpoklady pre ďalšie vzdelávanie a plnohodnotný život dieťaťa v spoločnosti; 
 • podporuje osobnostný rozvoj dieťaťa, vrátrane detí s telesným postihnutím v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej;
 • je určená pre deti vo veku 3 - 7 rokov. 
 
Materská škola poskytuje nasledovné benefity:
 • vzdelávanie podľa štátnych vzdelávacích programov bežných škôl
 • individuálny prístup k deťom a žiakom
 • interaktívne vzdelávanie, e-learning
 • tím špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa
 • školský psychológ, logopéd, výchovný poradca

Kontakt: 0911 976 433

Zoznam detí v MŠ v školskom roku 2016/2017

 1. Bednár Lukáš
 2. Belko Martin
 3. Bíro Radovan
 4. Blahút Pavol
 5. Broš Samuel
 6. Cibulka Marek
 7. Hrajnohová Lucia
 8. Chudová Michaela
 9. Janči Ivan
 10. Kollár Filip
 11. Košturiak Adam
 12. Kováč Roman
 13. Longauerová Tereza
 14. Macejková Katarína
 15. Mucková Viktória
 16. Pitrun Viktor
 17.  Petras Isabel Stephane
 18.  Podmajerský Richard
 19.  Slávik Jaroslav
 20.  Škamla Igor
 21.  Soviš Matej
 22.  Urban Samuel Martin
 23.  Valette Kristína Simone

Ďalšie informácie ...

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA
  Mokrohájska 3
  844 13 Bratislava
 • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665