ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Základná škola:

 • zabezpečuje žiakom s telesným postihnutím počas plnenia povinnej školskej dochádzky plnenie špecifických potrieb a požiadaviek na komplexnú starostlivosť;
 • hlavnou úlohou je dať žiakom školy vedomosti, zručnosti a návyky s ohľadom na ochorenie a postihnutie žiaka;
 • individuálny prístup;
 • väčšina žiakov našej základnej školy pokračuje v štúdiu na strednej škole.

Základná škola poskytuje nasledovné benefity:

 • vzdelávanie podľa štátnych vzdelávacích programov bežných škôl
 • individuálny prístup k deťom a žiakom
 • interaktívne vzdelávanie, e-learning
 • kvalitná ponuka záujmového vzdelávania
 • tím špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa
 • školský psychológ, logopéd, výchovný poradca
 • nízkopodlažné školské autobusy
 • školský klub detí
 • lyžiarske kurzy a rekondičné pobyty
 • športový klub Altius Bratislava

 

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA
  Mokrohájska 3
  844 13 Bratislava
 • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665