Vzdelávame  žiakov s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia spolu so zdravými žiakmi.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Základná škola:
 • zabezpečuje vzdelávanie žiakov s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia spolu so zdravými žiakmi počas plnenia povinnej školskej dochádzky; 
 • hlavnou úlohou je dať žiakom školy vedomosti, zručnosti a návyky s ohľadom na ochorenie a postihnutie žiaka;
 • individuálny prístup;
 • väčšina žiakov našej základnej školy pokračuje v štúdiu na strednej škole.
Základná škola poskytuje nasledovné benefity:
 • vzdelávanie podľa štátnych vzdelávacích programov bežných škôl
 • individuálny prístup k deťom a žiakom
 • interaktívne vzdelávanie, e-learning
 • kvalitná ponuka záujmového vzdelávania
 • tím špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa
 • školský psychológ, logopéd, výchovný poradca
 • nízkopodlažné školské autobusy
 • školský klub detí
 • lyžiarske kurzy a rekondičné pobyty
 • športový klub Altius Bratislava
 

V prípade záujmu o našu školu nás prosím kontaktujte.

Kontakty nájdete TU.

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA
  Mokrohájska 3
  844 13 Bratislava
 • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665