ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Základná škola:

 • zabezpečuje žiakom s telesným postihnutím počas plnenia povinnej školskej dochádzky plnenie špecifických potrieb a požiadaviek na komplexnú starostlivosť;
 • hlavnou úlohou je dať žiakom školy vedomosti, zručnosti a návyky s ohľadom na ochorenie a postihnutie žiaka;
 • individuálny prístup;
 • väčšina žiakov našej základnej školy pokračuje v štúdiu na strednej škole.

Základná škola poskytuje nasledovné benefity:

 • vzdelávanie podľa štátnych vzdelávacích programov bežných škôl
 • individuálny prístup k deťom a žiakom
 • interaktívne vzdelávanie, e-learning
 • kvalitná ponuka záujmového vzdelávania
 • tím špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa
 • školský psychológ, logopéd, výchovný poradca
 • nízkopodlažné školské autobusy
 • školský klub detí
 • lyžiarske kurzy a rekondičné pobyty
 • športový klub Altius Bratislava

 

Pomôcky pre žiakov 2. stupňa ZŠ v školskom roku 2016/2017

5.ročník
Anglický jazyk -  Pracovný zošit – Project 1 , 3.vydanie
Matematika – Nový pomocník  z matematiky 5 /Kohanová,Porkertová/  - najnovšie vydanie
Biológia – Pracovný zošit pre 5.ročník – Hravá biológia /Taktik/
6. ročník
Anglický jazyk -  Pracovný zošit – Project 2 , 3. vydanie
Matematika – Nový pomocník  z matematiky 6  /Kohanová, Porkertová/ - najnovšie vydanie
Biológia – Pracovný zošit pre 6.ročník – Hravá biológia
7.ročník
Anglický jazyk -  Pracovný zošit – Project 3 , 3.vydanie
Matematika – Nový pomocník z matematiky 7  /Kohanová,Porkertová/ - najnovšie vydanie
Slovenský jazyk – Pomocník zo slovenského jazyka 7, Pomocník z literatúry 7
8.ročník
Anglický jazyk -  Pracovný zošit – Project 4, 3. vydanie
Matematika – Nový pomocník z matematiky 8   /Kohanová, Porkertová/ - najnovšie vydanie
Biológia – Pracovný zošit pre 8. ročník - Hravá biológia
9.ročník
Anglický jazyk -  Pracovný zošit – Project 5, 3. vydanie
Matematika – Nový pomocník   z matematiky 9 /Kohanová, Porkertová/ - najnovšie vydanie
Slovenský jazyk – Pomocník zo slovenského jazyka 9, Pomocník z literatúry 9
Biológia – Pracovný zošit pre 9. ročník – Hravá biológia

DOKUMENTY

Školský vzdelávací program - ►

Plán aktivít so žiakmi I. stupňa ZŠ na školský rok 2014/2015 -► aktivity_zs1_2014-15.pdf

Plán aktivít so žiakmi II. stupňa ZŠ na školský rok 2014/2015 - aktivity_zs2_2014-15.pdf

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Žiadosť o prijatie dieťaťa do základnej školy -►

Lekárska správa o dieťati (príloha žiadosti) -►

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA
  Mokrohájska 3
  844 13 Bratislava
 • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665