OA 2-roč. uč. odb.

Vzdelávame žiakov s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia spolu so zdravými žiakmi.

OBCHODNÁ AKADÉMIA - 2-ročný učebný odbor

 • zabezpečuje edukačný proces na úseku stredného školstva, poskytuje stredné odborné vzdelanie s záverečnou skúškou,
 • pripravuje na vstup do praxe, na vykonávanie ekonomických činností, výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v obchode, v cestovnom ruchu, v peňažníctve a v ďalších službách v štátnej a verejnej správe a v súkromnom sektore.

 

Benefity poskytované školou:

 • vzdelávanie podľa štátnych vzdelávacích programov bežných škôl
 • individuálny prístup k žiakom
 • interaktívne vzdelávanie, e-learning
 • kvalitná ponuka záujmového vzdelávania
 • tím špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa
 • školský psychológ, logopéd, výchovný poradca
 • bezbariérové ubytovanie na internáte pre žiakov strednej školy
 • nízkopodlažné školské autobusy
 • lyžiarske kurzy a rekondičné pobyty
 • športový klub Altius Bratislava

 

V prípade záujmu o našu školu nás prosím kontaktujte.

Kontakty nájdete TU.

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA
  Mokrohájska 3
  844 13 Bratislava
 • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665