OA 2-roč. uč. odb.

Vzdelávame žiakov s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia spolu so zdravými žiakmi.

OBCHODNÁ AKADÉMIA - 2-ročný učebný odbor

  • zabezpečuje edukačný proces na úseku stredného školstva, poskytuje stredné odborné vzdelanie s záverečnou skúškou,
  • pripravuje na vstup do praxe, na vykonávanie ekonomických činností, výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v obchode, v cestovnom ruchu, v peňažníctve a v ďalších službách v štátnej a verejnej správe a v súkromnom sektore.

 

Benefity poskytované školou:

  • vzdelávanie podľa štátnych vzdelávacích programov bežných škôl
  • individuálny prístup k žiakom
  • interaktívne vzdelávanie, e-learning
  • kvalitná ponuka záujmového vzdelávania
  • tím špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa
  • školský psychológ, logopéd, výchovný poradca
  • bezbariérové ubytovanie na internáte pre žiakov strednej školy
  • nízkopodlažné školské autobusy
  • lyžiarske kurzy a rekondičné pobyty
  • športový klub Altius Bratislava

 

Prijímacie skúšky

Informácie o prijímacích skúškach pre školský rok 2018/2019 nájdete TU.

V prípade záujmu o našu školu nás prosím kontaktujte.

Kontakty nájdete TU.

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA
    Mokrohájska 3
    844 13 Bratislava
  • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665