Naše benefity

Naše benefity

 • vzdelávame telesne postihnutých a zdravotne znevýhodnených žiakov s intelektom v norme
 • v rámci inklúzie možnosť prijatia deti a žiakov bez telesného postihnutia, napr.: žiakov s vývinovými poruchami učenia, žiakov vyžadujúcich si menší kolektív
 • disponujeme špeciálnym školským nábytkom a vybavením
 • vyučovací proces prebieha podľa učebných osnov bežných druhov škôl
 • znížený počet žiakov v triede
 • individuálny prístup
 • on-line vyučovanie pre žiakov na liečení
 • e-learning
 • špeciálni pedagógovia
 • asistenti učiteľa
 • logopéd (komplexná starostlivosť žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou)
 • psychológ (psychologické poradenstvo v osobnostnom a vzdelávacom vývine žiakov)
 • bohatá záujmová činnosť: hudobný, nemecký jazyk, výtvarno – tvorivý, matematický pre 9. ročník, výtvarný ateliér, florbal, tvorba web stránok, žurnalistický
 • spolupráca s Ústavom informatiky SAV
 • exkurzie
 • medzinárodné projekty
 • lyžiarske kurzy
 • ozdravovacie a rekondičné pobyty
 • zahraničné poznávacie zájazdy
 • možnosť pravidelnej dopravy žiakov do školy a zo školy bezbariérovými autobusmi

 

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA
  Mokrohájska 3
  844 13 Bratislava
 • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665