Vých.-vzdel. výsledky

Nadpis

Výchovno-vzdelávacie výsledky

Výchovnovzdelávacie výsledky závisia nielen od  diagnóz a stupňa postihnutia našich žiakov, ale aj od ich  ochoty učiť sa. Naši pedagógovia sa usilujú dať žiakom čo najlepšie vysvetliť učivo, podať čo najviac informácií o danom učive, pristupovať individuálne k potrebám žiakov.

Jedným z objektívnych kritérií pre porovnanie našej školy sú merania organizované NÚCEM-om týkajúce sa externej časti maturitnej skúšky a Testovanie 9 týkajúce sa deviatych ročníkov ZŠ. Naši žiaci pri týchto testovaniach majú úľavu v tom, že môžu mať predĺžený čas, používať počítačov alebo im môže pomáhať pri písaní asistent učiteľa.

Poznámky:  Percentil znamená, koľko percent škôl malo horšie výsledky ako naša škola.

Gymnázium - externá časť maturitnej skúšky  

 Predmet  Rok  Počet žiakov  Priemerná úspešnosť školy  Percentil  Národný priemer
 Slovenský jazyk  2013  7  72,7    61,8
   2012  16  67,7  77,3  59,1
   2011 16  66,2  66,6  62,5
   2010  6  69,3  69,4  60,6
   2009  11  65,1  53,1  62,9
 Anglický jazyk  2013  -  -  -  -
 úroveň B1  2012  -  -  -  -
   2011  9  60,7  62,9  56,3
   2010  6  55,0  50,5  54,2
   2009  7  55,5  56,8  50,1
 Anglický jazyk  2013  9  44,3    63,2
 úroveň B2  2012  9  49,3  21,9  55,4
   2011  6  60,3  21,8  69,6
   2010  -  -  -  -
   2009  1  66,7  49,0  65,1
 Nemecký jazyk  2013  -  -  -  -
 úroveň B1  2012  -  -  -  -
   2011  1  55,0  83,7  39,2
   2010  -  -  -  -
   2009  3  51,1  61,5  44,2
 Nemecký jazyk  2013  1  27,5    44,5
  úroveň B2  2012  7  58,1  81,7  44,7
   2011  -  -  -  -
   2010  -  -  -  -
   2009  -  -  -  -
 Matematika  2013  1  26,7  -  50,9
   2012  4  55,0  -  69,0
   2011  1  43,3  25,5  57,9
   2010  -  -  -  -
   2009  3  31,1  16,1  51,2

 Obchodná akadémia - externá časť maturitnej skúšky 

Predmet Rok Počet žiakov Priemerná úspešnosť školy Percentil Národný priemer
Slovenský jazyk 2013 8 73,1   61,8
  2012 8 58,4 55,9 59,1
  2011 7 57,4 38,7 62,5
  2010 8 56,1 34,3 60,6
  2009 7 60,7 40,2 62,9
Anglický jazyk 2013   48,3   55,3
úroveň B1 2012 7 41,2 32,6 48,4
  2011 6 49,7 38,7 56,3
  2010 2 60,0 59,1 54,2
  2009 6 43,1 37,5 50,1
Nemecký jazyk  2013 1 47,1   44,3
úroveň B1 2012 1 36,7 34,3 42,9
  2011 1 45,0 65,5 39,2
  2010 6 42,8 37,6 49,7
  2009 1 28,3 20,2 44,2

 

Základná škola - Testovanie 9  

 predmet  rok

 počet

žiakov

 priemer našej školy  percentil národný priemer
 matematika  2012  12  54,2 41,5   57,5
   2011  19  35,5    3,1  52,9
   2010  12  74,6  88,3  60,1
   2009  12  52,5  52,6  53,0
 slovenský jazyk  2012  12  58,7  73,8  54,5
 a literatúra  2011  19  48,4  13,9  58,2
   2010  12  73,8  77,2  67,6
   2009  12  57,5  39,7  61,3

 

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA
    Mokrohájska 3
    844 13 Bratislava
  • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665