• Absolventi

   • Mgr. Beáta Bergerová (1975) sa narodila v Bratislave. Na pôdu našej školy pre telesne postihnuté deti a mládež na Mokrohájskej ceste č. 3 v Bratislave vstúpila prvýkrát v r. 1981 ako 6-ročná žiačka do 1.ročníka ZŠ. V 1. ročníku ZŠ stretla svoj prvý veľký vzor, triednu uč. p. E. Budovú, ktorá tu pôsobila zároveň aj ako logopedička. Nemenej podstatnými sú pre ňu i ďalšie roky, strávené na ZŠ (2 .- 4. ročník), pod vedením nezabudnuteľnej p. učiteľky A. Kročanovej. Od r. 1985 pokračovala v štúdiu na 2. stupni ZŠ (5. - 8. ročník), pod „ochrannými krídlami“ triednej uč. p. D. Boroňovej. V rokoch 1989 - 1993 študovala na našom gymnáziu pod vedením triednej uč. p. E. Horňanskej. V období od r. 1993-1998 absolvovala štúdium v odbore klinická logopédia, na PdF UK v Bratislave. Po ukončení 5 ročného štúdia na vysokej škole sa v r. 1998 stala logopedičkou na svojej „ALMA MATER“, kde pôsobí v tejto funkcii dodnes.  

    Mgr. Bc. Marek Machata je ťažko zdravotne postihnutý (DMO - spastická kvadruparéza). Na gymnáziu Mokrohájska 3 zmaturoval v roku 2002. Je absolventom sociálnej a pracovnej psychológie na UK v Bratislave, v súčasnosti dokončuje štúdium práva na Bratislavskej vysokej škole práva, kde je zároveň aj externým doktorandom v odbore masmediálne štúdiá. Špecializuje sa na marketing neziskových organizácii. 

    Hneď po maturite začal pôsobiť v neziskovom sektore ako projektový manažér OZ Internet pre všetkých. V súčasnosti je tajomníkom OZ Šport bez bariér, ktoré má za cieľ rozvoj športu ľudí s postihnutím. Združenie svoje 3 projekty : Komunitné Bezbariérové Fitcentrum, Integrovaný florbalový tím a Individuálna podpora talentov realizuje práve na Mokrohájskej 3.

    PaedDr. Daniel Hamšík študoval na našej škole ako prvý zdravý integrant. Úspešne absolvoval Pedagogickú fakultu UK. V súčasnosti pracuje ako vychovávateľ.  

    Ing. Róbert Mezík v rokoch 1998 až 2003 úspešne študoval na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, v súčasnosti pracuje ako logistik, správca siete a webmajster, je autorom tejto stránky. Okrem toho sa venuje bocci, je reprezentantom Slovenskej republiky. 

    Juraj Práger (1984) je športovec a jeho vášňou je cyklistika. Bicykluje v tandeme a venuje sa jej aj súťažne. Jurajova slepota spočíva v odumieraní zrakového nervu. Presná príčina nie je známa. Prejavy sa začali už v detstve a tretiu triedu základnej školy už absolvoval ako ťažko zrakovo postihnutý v špeciálnej škole. Juraj začal neskôr študovať na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave špeciálnu pedagogiku a matematiku, ale pri predmete ako stereometria (priestorové útvary) už nestačila ani jeho predstavivosť. Štúdium musel ukončiť a začal študovať teológiu, ktorú v súčasnosti aj vyučuje. Juraj je majiteľom vodiaceho psa Arkusa. Cestovanie mu dáva možnosť spoznať nové miesta, zažiť niečo nové. „Toto spoznávanie bude zvláštne najmä tým, že na týchto miestach som bol ešte ako vidiaci. Chcem si sám dokázať, že to dokážem,“ hovorí Juraj. Našu školu navštevoval v rokoch 2001 - 2005 a ukončil ju maturitou na obchodnej akadémii.

    Ivan Páleník, absolvent gymnázia z roku 1996. Na svojom blogu sa charakterizoval takto: Je iný a predsa rovnaký ako vy. Našťastie. Myslí sa: našťastie iný. Zaoberá sa všetkým originálnym a zaujímavým a keď to aj odfotí, je tomu rád. Pracuje ako šéfredaktor stránok STU a DTP grafik.

    Marek Melichar zmaturoval na gymnáziu v roku 1996. V súčasnosti pracuje ako operátor mestskej polície v Bratislave.

    Rastislav Soviš zmaturoval na gymnáziu v roku 1996. Živí sa ako živnostník.v oblasti ubytovania a počítačových služieb.

    Petra Poláková - absolventka obchodnej akadémie v roku 1996, v súčasnosti pracuje v Slovneskej sporiteľni

    Eva Žilková - absolventka obchodnej akadémie v roku 1996, v súčasnosti pracuje ako administratívny zamestnanec v organizácii patriacej pod ministerstvo školstva

    Peter Žilka - absolvent obchodnej akadémie v roku 1996, v súčasnosti pracuje ako administratívny zamestnanec v organizácii patriacej pod ministerstvo školstva

    Jaroslav Seman - absolvent obchodnej akadémie v roku 1996, v súčasnosti sa živí ako živnostník (kúzelník a bruchovravec).

    Peter Káčer - narodil sa v roku 1974 v Bratislave s diagnózou DMO (použite slovník). Napriek tomu, že všetci nad ním lámali palicu a tvrdili, že bude ležiaci, nevzdelávateľný a neschopný samostatného života, jeho rodičia sa s touto situáciou nezmierili a zariadili všetko tak, aby mohol plnohodnotne žiť. Po dokončení gymnázia Peter zistil, že so zamestnaním to nebude také ľahké a keď sa nepostará o svoj chlebík sám, tak ostane zavretý medzi štyrmi stenami. Odmalička bol motoristický fanúšik a rozhodol sa zorganizovať projekt pre hendikepované deti. Pätnásť rokov organizoval motoristicko-vedomostné súťaže pod názvom Rallye – Cesta do života ako program rovnomenneho občianskeho združenia na Slovensku aj v Čechách. V roku 2010 dokončil štúdium na fakulte manažmentu Univerzity Komenského a od januára 2012 je štatutárom a správcom Nadácie TA3. Veľmi emotívne bolo jeho vystúpenie na TEDx Bratislava. Prítomným v Heineken Tower stage odkázal, že každý človek má svoje miesto vo svete, a tým, že ho hľadáme, pomáhame ho nájsť aj ostatným.