Informácie výchovných poradcov

Informácie výchovnej poradkyne pre žiakov základnej školy

Výchovná poradkyňa: Mgr. Jana Ladičkovská

 
Testovanie piatakov – november 2016
Celoplošné testovanie deviatakov –  5. 4. 2017
Náhradné testovanie deviatakov - 20. 4. 2017
 
Termíny prijímacích pohovorov na SŠ/vrátane 8.roč. gymnázií/
Talentové prijímacie skúšky – 25.3. – 15.4.2017
 
1. kolo - 1. termín 9. 5. 2017

              2. termín 11.5. 2017

2. kolo  20.6.2017
 
Prihlášky na strednú školu vypĺňa výchovná poradkyňa.
Rodičia zabezpečia potvrdenie prihlášky od lekára a následne odovzdajú prihlášku výchovnej poradkyni, prihlášky na strednú školu zasiela základná škola.
 
Termíny odovzdania prihlášok: 
  •  na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností (talentové skúšky) do 20.2.2017
  • na ostatné SŠ – do 10.4.2017

 

Informácie o stredných školách nájdete prostredníctvom internetovej stránky www.stredneskoly.sk, resp. poskytne Vám ich výchovná poradkyňa. 

Informácie o výsledkoch profesionálnej orientácie poskytuje školský psychológ PhDr. Aneta Filipovičová.
 

Informácie výchovnej poradkyne pre žiakov strednej školy

Informácie výchovnej poradkyne pre rodičov a žiakov končiacich ročníkov strednej školy
Výchovná poradkyňa: PhDr. Daniela Capeková
 
 

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA
    Mokrohájska 3
    844 13 Bratislava
  • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665