Obchodná akadémia 2-roč. učebný odbor

     • Obchodná akadémia 2-ročný učebný odbor

      • zabezpečuje edukačný proces na úseku stredného školstva, poskytuje stredné odborné vzdelanie s záverečnou skúškou,
      • pripravuje na vstup do praxe, na vykonávanie ekonomických činností, výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v obchode, v cestovnom ruchu, v peňažníctve a v ďalších službách v štátnej a verejnej správe a v súkromnom sektore.
       
      Benefity poskytované školou:
      • vzdelávanie podľa štátnych vzdelávacích programov bežných škôl
      • individuálny prístup k žiakom
      • interaktívne vzdelávanie, e-learning
      • kvalitná ponuka záujmového vzdelávania
      • tím špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa
      • školský psychológ, logopéd, výchovný poradca
      • bezbariérové ubytovanie na internáte pre žiakov strednej školy
      • nízkopodlažné školské autobusy
      • lyžiarske kurzy a rekondičné pobyty
      • športový klub Altius Bratislava
       
     • Vzdelávame žiakov s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia spolu so zdravými žiakmi.
     • V prípade záujmu o našu školu nás prosím kontaktujte.
      Kontakty nájdete TU.