Obchodná akadémia 4-roč.študijný odbor

     • OBCHODNÁ AKADÉMIA 4-ročný študijný odbor

     •  
      • zabezpečuje edukačný proces na úseku stredného školstva, poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie s maturitnou skúškou,
      • pripravuje na vstup do praxe, na vykonávanie ekonomických činností, výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v obchode, v cestovnom ruchu, v peňažníctve a v ďalších službách v štátnej a verejnej správe a v súkromnom sektore,
      • dosiahnuté vzdelanie vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu na vysokej škole.

      Benefity poskytované školou:
      • vzdelávanie podľa štátnych vzdelávacích programov bežných škôl
      • individuálny prístup k žiakom
      • interaktívne vzdelávanie, e-learning
      • kvalitná ponuka záujmového vzdelávania
      • tím špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa
      • školský psychológ, logopéd, výchovný poradca
      • bezbariérové ubytovanie na internáte pre žiakov strednej školy
      • nízkopodlažné školské autobusy
      • lyžiarske kurzy a rekondičné pobyty
      • športový klub Altius Bratislava
       
     • Vzdelávame žiakov s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia spolu so zdravými žiakmi.
     • Informácie o prijímacích skúškach nájdete TU
     • V prípade záujmu o našu školu nás prosím kontaktujte.
      Kontakty nájdete TU.
    • NIELEN TEÓRIA, ALE AJ PRAX!