Rada rodičov

    • Rada rodičov

    • MŠ 1
      
     1.G
     p. Mária Uhrová
     MŠ 2
      
     2.G
     p. Mária Froncová
     MŠ 3
      
     3.G
     p. Erika Šulej Červenková
     MŠ 4
      
     4.G
     p. Diana Bidovská
     Príp. roč. A
     p. Alžbeta Zemanová
     1.OA
     p. Adriana Katová
     Príp. roč. B
     p. Marek Gombita
     2.OA
     p. Ľudmila Ondrušová
     1.A
     p. Etela Jeníková
     3.OA
     p. Viera Freyová
     1.B
     p. Marcela Smrigová
     4.OA
      
     2.A
     p. Andrea Vlková
     1. - 2.EOOS
      
     3.A
     p. Monika Kasabová
     1.SVC
     p. Zuzana Stenová
     4.A
     p. Katarína Duchoňová
     2.SVC
      
     5.A
     p. Mária Sivičeková
      
      
     5.B
     p. Mária Kovalčíková
      
      
     6.A
     p. Martin Čerba
      
      
     6.B
     p. Natália Dúbravová
      
      
     7.A
      
      
      
     8.A
     p. Ondrej Mičáň
      
      
     9.A
     p. Erika Brandnerová