Materská škola

    • Vzdelávame deti s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia spolu so zdravými deťmi.

    •  
      
     Metodické združenie MŠ plánuje na každý školský rok viac než 40 akcií, ktoré rozvíjajú sociálne a poznávacie kompetencie detí...
     • zabezpečuje edukačné aktivity určené pre deti, ktoré vytvárajú predpoklady pre ďalšie vzdelávanie a plnohodnotný život dieťaťa v spoločnosti; 
     • podporuje osobnostný rozvoj dieťaťa, vrátrane detí s telesným postihnutím v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej;
     • je určená pre deti vo veku 3 - 7 rokov.
   • Usporiadanie denných činností v materskej škole počas školského roka

    • Konzultačné hodiny a kontakt

    • Konzultačné hodiny v našej materskej škole sú každú stredu v čase od 12:15 do 12:45 hod. alebo od 15:15 do 15:45 hod. 
     V prípade záujmu o našu školu nás prosím kontaktujte. Kontakty nájdete TU.