• Vzdelávame deti s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia spolu so zdravými deťmi.


    • Metodické združenie MŠ plánuje na každý školský rok viac než 40 akcií, ktoré rozvíjajú sociálne a poznávacie kompetencie detí...
     • zabezpečuje edukačné aktivity určené pre deti, ktoré vytvárajú predpoklady pre ďalšie vzdelávanie a plnohodnotný život dieťaťa v spoločnosti; 
     • podporuje osobnostný rozvoj dieťaťa, vrátrane detí s telesným postihnutím v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej;
     • je určená pre deti vo veku 3 - 7 rokov.
      
      
      
   • Usporiadanie denných činností v materskej škole

   • 07:00 – 08:30        Príchod detí do škôlky. Hry a hrové činnosti podľa predstáv detí.
    08:30 – 08:45        Zdravotné, pohybové a relaxačné cvičenia.
    08:45 – 09:30        Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie).
    09:30 – 11:30        Individuálne a skupinové vzdelávacie (edukačné) aktivity. Pobyt vonku.
    11:30 – 12:30        Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie).
    12:30 – 14:30        Odpočinok, spánok.
    14:30 – 15:30        Činnosti zabezpečujúce životosprávu.
    15:30 – 17:00        Hry a činnosti podľa výberu detí.
    17:00                     Ukončenie prevádzky

    Odchody detí z MŠ
    • neobedujúce deti – 11:30 hod.
    • obedujúce deti  – 12:00 hod.
    • deti po odpočinku –14:30 – 17:00 hod.
     
     
    • Konzultačné hodiny a kontakt

    • Konzultačné hodiny v našej materskej škole sú každú stredu v čase od 12:15 do 12:45 hod. alebo od 15:15 do 15:45 hod. 
      

     Kontakt MŠ: 0911 976 433

     V prípade záujmu o našu školu nás prosím kontaktujte. 

     Kontakty nájdete TU.