Oznámenia

    • Konzultačné rodičovské združenie

    • Vážení rodičia,

     pozývame Vás na Združenia rodičov školy, ktoré sa budú konať formou individuálnych konzultácií s vyučujúcimi, školským logopédom, psychológom a vedením školy dňa 13.decembra 2023 v čase od 15:30 do 17:30 hod. 

     Prosíme vás, aby ste si čas konzultácie u jednotlivých učiteľov rezervovali prostredníctvom školskej stránky EduPage. Čas konzultácie sme nastavili na 10 minút, prosíme vás aby ste časový harmonogram dodržiavali, predídeme tak zbytočným komplikáciám. 

      

     Ďakujeme.