• PROJEKT C O M E N I U S  NA NAŠEJ ŠKOLE 2011-2013 - Students for Students in Europe

   • História projektu sa začala písať v januári 2011, kedy sa koordinátori, teraz už dobrí priatelia, z predchádzajúceho projektu dohodli, že sa stretnú v Anglicku - Peterborough a napíšu základnú predstavu a novom projekte, zameranom na cestovanie, mobility žiakov aj študentov a rozvíjanie seba obslužných návykov a prvkov celoživotného vzdelávania. Toto stretnutie sa naozaj premietlo do reálneho projektu, ktorého jednotlivé aktivity začali školským rokom 2011.
     
    Počas našej dvojročnej spolupráce sme zrealizovali množstvo mobilít – hosťujúcou krajinou bola každá jedna zapojená škola minimálne jeden krát. Takto si všetky tímy vyskúšali nielen čo je to pohostinnosť iných národov a bezstarostné chvíle na rôznych aktivitách, ale každý tím musel dokázať aj svoju pracovitosť, zanietenosť, kreativitu a obetavosť pre ostatných tým, že pripravoval pobyt vo svojej krajine a na svojej škole.
     
    Bola to vynikajúca škola pre deti aj dospelých. Vznikli nové kamarátstva, prehlbovala sa schopnosť pochopiť problémy a slabosti iných, naučiť sa pozerať na svet aj inými, ako len svojimi očami, rozvíjala sa snaha porozumieť si navzájom aj napriek rečovým bariéram, objavili sme veľa z histórie a tradícií každej zo zúčastnených krajín…to všetko prinieslo obohatenie nielen v rovine vzdelanostnej a kultúrnej, ale hlavne ľudskej. Osobnostný rast mnohých detí je najväčšou hodnotou, ktorú projekt priniesol.
     
    Ďakujem všetkým kolegom, ktorí so zápalom počas týchto dvoch rokov pracovali a prinášali nové nápady, ďakujem všetkým deťom, ktoré projekt naozaj „chytil“ a ktoré svojou neutíchajúcou dynamikou a akčnosťou prispeli k jeho úspechu. Ďakujem všetkým rodičom, ktorí sa nebáli zveriť deti do našich rúk a podporovali nás na Slovensku aj v zahraničí! Bez všetkých Vás by sa projekt nedočkal svojho života a zostal by iba na papieri. Verím, že dni strávené s projektom zostanú hlbokou spomienkou, ku ktorej sa budeme všetci radi vracať.
     
                                                                                                                   K. Šaradinová, koordinátorka projektu
     
    • Comenius
    • Comenius week 04.- 08.06.2012
    • Comenius week 04.- 08.06.2012
    • Comenius week 04.- 08.06.2012
    • Comenius week 17.6.-21.6.2013
    • Comenius week 17.6.-21.6.2013
    • Comenius week 17.6.-21.6.2013
    • Comenius week 17.6.-21.6.2013
    • Comenius week 17.6.-21.6.2013
    • Comenius week 17.6.-21.6.2013
    • Comenius week 17.6.-21.6.2013
    • Comenius week 17.6.-21.6.2013
    • Comenius week 17.6.-21.6.2013
    • Comenius week 17.6.-21.6.2013
    • Comenius week 17.6.-21.6.2013
    • Comenius week 17.6.-21.6.2013
    • Comenius week 17.6.-21.6.2013
    • Comenius week 17.6.-21.6.2013
    • Comenius week 17.6.-21.6.2013
    • COMENIUS - návšteva manažmentu v Írsku
    • COMENIUS - návšteva manažmentu v Írsku
    • Comenius - Mobilita Írsko
    • Comenius - Mobilita Írsko
    • Comenius - Mobilita Írsko
    • Comenius - Mobilita Írsko
    • Comenius - Mobilita Nemecko
    • Comenius - Mobilita Nemecko
    • Comenius - Mobilita Nemecko
    • projekt Comenius - 09-12/2011
    • projekt Comenius - 09-12/2011
    • projekt Comenius - 09-12/2011
    • projekt Comenius - 09-12/2011
    • projekt Comenius - 09-12/2011
    • projekt Comenius - 09-12/2011
    • projekt Comenius - 09-12/2011
    • projekt Comenius - 09-12/2011
    • projekt Comenius - 09-12/2011
    • projekt Comenius - 09-12/2011
    • projekt Comenius - 09-12/2011
    • projekt Comenius - 09-12/2011
    • projekt Comenius - 09-12/2011
    • projekt Comenius - 09-12/2011
    • projekt Comenius - 09-12/2011
    • projekt Comenius - 09-12/2011
   • MOBILITA SLOVENSKO

   • Táto mobilita bola zvláštna tým, že nikto z nášho tímu nevycestoval, ale naopak všetkých našich priateľov sme privítali my, na Slovensku, u nás v Bratislave. Pricestovalo celkovo 23 ľudí, z toho 7 z Nemecka – 2 dospelí a 5 detí, 7 z Írska – 5 dospelých a 2 deti a 9 z Anglicka – 4 dospelí a 5 detí. Pre túto silnú zostavu sme pripravili naozaj veľmi bohatý program.
     
    V pondelok popoludní sme absolvovali kráľovskú cestu z hradu do historického centra spojenú s výkladom historických faktov a spoločnú večeru.
     
    V utorok začal oficiálny program predstavovaním školy a jej prehliadkou. Hlavnou športovou aktivitou bola Zumba pre všetkých pod názvom Zumba Day – Tancuje celá škola. Bol to naozajstný zážitok pozorovať to množstvo ľudí s rôznymi zdravotnými problémami, ktorých spájala Latino hudba, úžasná nálada, chuť naučiť sa niečo nové s cvičiteľkou Lindou, zmysel pre recesiu ale aj zodpovednosť za splnenie úlohy – pripraviť si vlastné choreografie na vybratú pieseň…jednoducho skvelá akcia, ktorá sa vydarila vďaka zápalu a kreativite všetkých zúčastnených. Popoludní bol na programe hrad Devín – jeho majestátnosť nad sútokom Dunaja a Moravy zanechala v našich priateľoch naozaj silný dojem. Spoločná večera v Gatto Matto zakončila tento deň.
     
    Streda bola v znamení ZOO a ochrany slabých. Veľmi sa nám osvedčila spolupráca so ZOO Bratislava, ktorá pripravila sprievodné slovo a pracovné listy, návšteva Dinoparku a jazda na koníkoch a poníkoch priniesla skvelé zážitky, keďže mnohí sedeli na koni po prvý raz v živote. Prehliadka širšieho centra Vláčikom – Prešporáčikom zavŕšila oficiálny program tohoto dňa. Večer sme zavŕšili nakupovaním a večerou v Eurovei, samozrejme nechýbala prechádzka do hotela večernou Bratislavou.
     
     
    Štvrtok predstavoval Slovensko ako krajinu s najväčším počtom gotických hradov v Strednej Európe, preto padla voľba na Beckov – v ten deň tam totiž prebiehali aj stredoveké hry, do ktorých sme sa všetci aktívne zapojili. Po úmornom teple na hrade dobre padol obed a odpočinok v kúpeľnom meste Piešťany. Spoločná večera aj za prítomnosti väčšiny učiteľov zo slovenského tímu bola krásnou bodkou za poslednou mobilitou a zároveň poslednou spoločnou aktivitou nášho projektu.
     
    Piatok sa už niesol v znamení odchodu jednotlivých krajín späť domov.
     
    Ďakujeme za krásny týždeň a nezabudnuteľné zážitky, ktoré si každý z nás uchová v pamäti.
     
                                                                                              K. Šaradinová, koordinátorka projektu
                                                                                                     
   • COMENIUS WEEK - 17. - 21. 06. 2013

   • ŠTUDIJNÁ NÁVŠTEVA MANAGEMENTU ŠKOLY:  29.04.- 03.05.2013 - Limerick, Írsko

   • Skupinu, ktorá sa zúčastnila pobytu tvorili: 2 zástupkyne pre ZŠ p. Ladičkovská a Stašiaková, 2 učiteľky ZŠ pre predmety, ktoré boli jedny z kľúčových v projekte: p. Kittnerová (dejepis, občianska náuka a etika) a p. Sadleková (varenie a sebaobslužné zručnosti, chémia, fyzika) a 2 angličtinárky, ktoré zabezpečovali tlmočenie a preklad, keďže skupina bola v škole z praktických dôvodov rozdelená na trojice.
     
    Program bol rozdelený na formálnu a neformálnu časť. V rámci formálnej časti sme absolvovali prehliadku školy a návštevu v triedach, ktoré sú zapojené v projekte, rozhovory s kolegami o ich práci a jej špecifikách, vzhľadom na klientov školy – deti fyzicky a mentálne postihnuté, zúčastnili sme sa aktívne tiež športového dňa na škole a kvízu zo všeobecných vedomostí a prehľadu a boli sme prijaté manažérkou klinickej časti tejto inštitúcie, ktorá zabezpečuje terapeutickú starostlivosť nielen pre túto školu, ale aj iné špeciálne a mainstreamové zariadenia a školy.
     
    Počas neformálnej časti nášho programu sme absolvovali množstvo posedení a debát s našimi partnermi, navštívili sme národný park v okolí Limericku a v deň odletu na Slovensko sme navštívili aj hlavné mesto Dublin a jeho atrakcie.
     
    Náš pobyt bol veľmi dobre zorganizovaný, dostali sme mnoho nových podnetov a inšpirácie na prácu s postihnutými deťmi v škole aj mimo nej. Naša partnerská škola a kolegovia v nej nám venovali veľa času a pozornosti, za čo sme im veľmi vďačné.
     
    Veríme, že aj mobilita na Slovensku, ktorá je poslednou z našich spoločných naplánovaných aktivít splní svoj cieľ a prinesie krásne spomienky nielen pre našich kolegov ale aj deti, ktoré sa jej zúčastnia.
                                                                                   
      K. Šaradinová, koordinátorka projektu
   • NAŠA MOBILITA  č. 3 ANGLICKO – PETERBOROUGH

   • V dňoch 25.02. – 01.03.2013 sme sa zúčastnili ďalšej z našich mobilít v rámci projektu Comenius:  Students for students in Europe  v anglickom meste Peterborough, ktoré sa stalo naším partnerom pre projekt už takmer pred dvoma rokmi. Mesto a školu sme navštívili naozaj v silnej zostave – 5 detí, z toho 1 vozík a 6 dospelých, spolu s asistentkou.
     
    Program bol veľmi bohatý. Okrem poznávania historických pamiatok mesta ako je katedrála, v ktorej je pochovaná prvá zo šiestich manželiek Henricha VIII. Katarína Aragónska, múzea, ktoré ponúka artefakty od doby dinosaurov, žijúcich na tomto území v najstarších časoch našej planéty, cez stredovek a vojenskú väznicu s nemocnicou 19. storočia až po súčasnosť, sme poznávali aj bežný život moderného priemyselného mesta, školu na predmestí, ktorej žiakmi sú aj mnohí migranti z východnej Európy, takže na jej území môžete počuť zmes rôznych jazykov, nielen angličtinu a bohaté okolie na históriu s malebnými zákutiami kľukatých uličiek a kamenných či tehlových domov v klasickom anglickom štýle.
     
    V škole sme strávili deň plný popoludňajších aktivít, do ktorých sme sa zapojili aj my: p. Danko do pozemného hokeja, p. Szekula a Ivan Boča do futbalu a samozrejme vyhrali!!!, p. Labudíková a Šaradinová do tanca, Jadranka Marič si zahrala boccu, v tíme, kde nikto nehovoril po slovensky, Saša Hornyaková bola vo výtvarnom krúžku a Francesca Hergottová vyrábala pohľadnice...toto všetko dokumentovala a fotila p. Kittnerová. Večer každá z partnerských krajín predviedla svoj program. My sme vystúpili so zmäsou tradičných ľudových piesní: Macejko, Červené jabĺčko a Tancuj, tancuj, ktorých dramatizácia a herecké výkony protagonistov nám priniesli veľký potlesk  a pridali sme aj niečo moderné : rapový hit Abstinent od Pary, pri ktorom sa vybláznili hlavne učitelia – nie je ľahké spievať a tancovať niečo, čo nie je úplne vaša šálka kávy, ale zvládli sme to! Návšteva univerzitného mesta Cambridge a historického mesta Stamford  v posledných dňoch pobytu boli naozajstnými zážitkami – ponúkajú skvosty anglickej kultúry, architektúry a tradícií!
     
    Bol to nádherný týždeň plný zážitkov, smiechu  a dobrej nálady. Žiadna ponorková nemoc sa neobjavila a tak nikto z detí nechcel isť ešte domov a bol by si rád predĺžil pobyt o pár dní...
     
    Teraz bude rad na nás. Bratislava je posledným mestom v poradí, ktoré bude hostiť partnerov z projektu. Verím, že pripravíme pestrý týždeň a že aj naši kamaráti a kolegovia budú odchádzať  z našej školy spokojní a plní dojmov...minimálne tak, ako my, ktorí sme už navštívili partnerské školy v Lubbecke, Limericku a Peterborough!
     
                                                                                                 za tím Comenius K. Šaradinová, koordinátorka projektu
   • C o m e n i u s   w e e k - DECEMBER 2012

   • Tak a môžeme skonštatovať, že ďalší Comenius týždeň máme za sebou. Znova to bol týždeň plný rôznych aktivít, od učenia sa až po zábavu a tanec. Všetko ale malo priniesť dobrú náladu, uvoľnenie, spokojnosť, posilnenie schopnosti prekonávať prekážky a veriť si, že spoločnými silami a pevnou vierou v ostatných sa nám vždy musí všetko podariť. Počas tohto týždňa sme sa veľa naučili o Anglicku, meste Peterborough, ktoré je naším partnerom v projekte, o škole, s ktorou spolupracujeme, nezabudli sme ani na športy a kultúru, kde sme sa pokúsili zachytiť obsah piesní a atmosféru známych klipov alebo tradičných anglických piesní v karaoke prezentáciách. Pripravili sme si množstvo informácií aj o Vianociach a tradíciách s nimi spojených na Slovensku. Tieto príspevky budeme posielať aj na spoločnú web stránku nášho projektu. Záver ako vždy patril kvízu našich vedomostí.
     
    Myslím, že aj tento krát sa týždeň vydaril. Deti, ktorým sa takýto spôsob práce páči, aktivity hodnotili pozitívne, zväčša na školskú známku „chválitebný pričom hlavná výčitka smerovala k nedostatku času a do vlastných radov – to znamená detí, ktoré sa nezapájali tak, ako mohli...
     
    Chcem vysloviť pochvalu všetkým tým, ktorí odovzdali kus zo seba a prispeli k tomu, že sme sa spoločne niečo nové naučili a strávili príjemné dopoludnia a kolegom – učiteľom vďaku za trpezlivosť a nadšenie, s ktorým k práci pristúpili. Ich osobnostné vlastnosti určite zanechajú pozitívne stopy na mnohých deťoch.
     
    koordinátorka projektu K. Šaradinová
   • Naša 2. mobilita - Írsko - projektové stretnutie v Írsku – Limerick 24.09. – 28.09.2012

   •  
    Naše ďalšie stretnutie prebehlo tentokrát v Limericku na špeciálnej škole pre telesne postihnuté deti. Na školu sme sa všetci 9 účastnici – 4 deti, z toho 2 vozíčkarky, 2 asistentky, 2 učiteľky a zástupkyňa školy p. Ladičkovská veľmi tešili. Asi preto nám to vôbec nevyšlo a do školy sme sa ani nedostali. Dôvod? Meškanie lietadiel celý pondelok, vďaka čomu sme nestíhali ďalšie spoje a požiarny alarm na letisku v Londýne!!!
     
    Ďalší priebeh stretnutia bol však skvelý, hoci sme sa do Limericku dostali až v utorok predpoludním. Na druhej strane, myslelo na nás strašne veľa ľudí, všetci si pamätali naše mená a ostatné body programu bolo splnené do bodky, z čoho sme mali veľkú radosť. V utorok popoludní sme si zahrali bowling a náš Ivan Šimurda patril medzi víťazov. Navštívili sme skanzen pri hrade Banratty a absolvovali sme tradičnú írsku večeru s írskou hudbou v stredu. Vo štvrtok sme sa dostali do historického mestečka Adare a popoludní si zahrali golf. Slávnostná večera na rozlúčku sa konala v hoteli The Royal George, kde nám vychádzali vo všetkom v ústrety.
     
    Cesta späť prebiehala už v kľude a podľa plánu a hoci sme museli vstávať na lietadlo o 3.30 ráno, všetci sme mali dobrú náladu. Len deti boli smutné, že bol pobyt len taký krátky!
     
    Ďakujeme Limericku za perfektne zorganizované stretnutie a už teraz sa tešíme na tretie v poradí v Anglicku, pravdepodobne vo februári 2013!
     
     koordinátorka projektu K. Šaradinová
   • Comenius week: 4.- 8. júna 2012

   • V týždni od 4. – 8. júna 2012 sme absolvovali ďalší v rade Comenius týždňov, čo sa stáva už tradíciou na našej škole, keď sme zapojení do projektu partnerstva škôl. 
    Tentokrát sme sa venovali téme Írsko, kedže to je ďalšia destinácia, ktorú sa v rámci mobilít chystáme navštíviť v dňoch 24. – 28. 09. 2012. Deti zbierali informácie o geografii, histórii, gastronómii, kultúre a športoch tejto krajiny, pripravovali si plagáty, ktoré potom prezentovali pred všetkými triedami. Tiež zbierali informácie o škole v Limericku, ktorá je naším partnerom (St.Gabriel´s school).
     
    Pripravovali si scénky na známe legendy a mýty spojené s Írskom, súťažili v športoch a hľadali možnosti, ako ich prispôsobiť pre potreby postihnutých. Absolvovali kvíz z vedomostí, ktoré nadobudli za celý týždeň a začali pracovať na „plote sveta“ – kde chceme tiež zanechať nejakú stopu na pamiatku.
     
    Myslím, že to bola hlavne zábava a užitočne strávený čas. Preto verím, že budeme v tejto tradícii pokračovať. Za pripravený týždeň si celý realizačný tím učiteľov vyslúžil známku výborný od všetkých tried!
     
       
     
    koordinátorka projektu K. Šaradinová
   • Naša 1.  mobilita – Nemecko 2012

   • V dňoch 05. - 09.03.2012 sa skupina 4 detí a 5 učiteľov našej školy zúčastnila projektového stretnutia v Nemecku v mestečku Lubbecke, ktoré je jedným z našich partnerov v projekte Students 4 students in Europe.
     
    Program sme mali skutočne veľmi bohatý, počnúc návštevou školy, zoznamovaním sa s jej prostredím a žiakmi, cez rôzne športové aktivity – zliezanie horolezeckej steny, jazda na horských bicykloch v blízkom lese, loptové hry, návštevu  prvoligového zápasu v hádzanej, až po návštevu vedecko-technického múzea v Brémach a spoločné výtvarné aktivity – farebné odtlačky rúk všetkých účastníkov mobility na plagáte.
     
    Táto mobilita skutočne splnila svoj cieľ, deti prišli plné zážitkov a dojmov, dospelí našli nové inšpirácie pre svoju ďalšiu prácu ako aj ľudí, s ktorými budú určite udržiavať kontakty aj naďalej. Už teraz sa tešíme na ďalšiu mobilitu, tentokrát v Írsku, ktorá je na pláne v septembri 2012. 
     
     
                                                                                         koordinátorka projektu K. Šaradinová
   • LOGO PROJEKTU COMENIUS

   • Predstavujeme Vám logo nášho projektu students 4 students in Europe. V súťaži 4 krajín a po hlasovaní celých kolektívov, ktoré sa zúčastnili projektového stretnutia v Nemecku v dňoch 05. - 09. 03. 2012, zvíťazil náš návrh, ktorý pripravila žiačka 9.A triedy Betina Szijartová.
     
    Tento návrh oslovil svojou farebnosťou, detskou hravosťou, ako aj hlavnou myšlienkou, ktorou je spolupráca krajín, nové priateľstvá a množstvo zážitkových aktivít v spoločnosti vrstovníkov hovoriacich síce rôznymi jazykmi, ale snívajúcich rovnaké sny. Krajiny zapojené v projekte majú v logu svoje typické symboly a farby, takže každá škola si môže v logu nájsť práve tú svoju časť, ktorá by ale bez celku nemala výpovednú hodnotu.
     
    Tešíme sa, že práve náš návrh získal najväčšiu podporu nielen medzi deťmi ale aj učiteľmi a ostatnými dospelými, ktorí v projekte nezištne pracujú. 
   • Projekt COMENIUS - December 2011

   • V dňoch 5. - 9. decembra 2011 sa uskutočnil na II. ZŠ projekt Comenius. Deti v čase od 10.00 do 12.30 kreslili, maľovali a zhromažďovali informácie o našich partnerských štátoch - Írsku, Veľkej Británii a Nemecku. Výsledkom boli projekty, scénky o zvykoch našich partnerov v projekte, ako čísla o ich obľúbených tancoch, ktoré deti predviedli na kultúrnom programe pri príležitosti vianočných trhoch. 
     
      
    Odkaz na fotoalbum TU
   • Projekt COMENIUS - Október 2011

   • Naša škola sa opäť zapojila do medzinárodného projektu Comenius, ktorý je zameraný na vekovú kategóriu žiakov II.stupňa ZŠ. Žiaci by sa v tomto projekte mali naučiť naplánovať a zrealizovať pobyt svojich kamarátov zo zúčastnených krajín - Spolkovej republiky Nemecko, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Írskej republiky. Cieľom je v nich pestovať samostatnosť a sociálne zručnosti. 
     
    V dňoch 20.10. -21.10.2011 našu školu v rámci tohto projektu navštívili koordinátori  tohto medzinárodného projektu. Sprevádzala ich koordinátorka za Slovenskú republiku p. uč. Šaradinová. 
     
    Dňa 20.10.2011 sa zoznámili s vedením školy, potom si prezreli priestory školy aj bazény ZKR Gaudeamus. Na pohostení sa podieľali žiaci 6. A triedy, ktorí upiekli bábovku pod vedením p. uč. Sadlekovej. 
     
    Dňa 21.10.2011 bolo realizované stretnutie zahraničných koordinátorov s našimi učiteľmi zapojených do projektu. V tento deň sa na príprave pohostenia podielali deviataci. V priestoroch telocvične p. uč. Szekula prezentoval návrhy jednotlivých žiakov na logo projektu. Pani učiteľka Kittnerová rozoberala so žiakmi ich očakávania od projektu. Ich hlavnou motiváciou je návšteva týchto krajín.
   • Európsky deň jazykov

   • Naša škola v tomto školskom roku začína v poradí už s tretím projektom Comenius. Možno aj preto nás zaujala akcia venovaná cudzím jazykom – pod názvom: „ Európsky deň jazykov“.
     
    26. septembra sa najstarší žiaci zo ZŠ a gymnázia stretli na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, aby sa dozvedeli nové informácie o krajine i možnostiach štúdia, či kurzov cudzích jazykov. Námestím znela angličtina, ruština, rumunčina, francúzština, srbochorváčtina, nemčina..... Žiakov a študentov zaujala i prezentácia krátkych filmov v kine Mladosť. 
     
    Výstupným projektom pre deviatakov bude koláž o navštívených krajinách, no a pre maturantov – spracovať túto akciu v anglickom jazyku (že by maturitná otázka?).
     
    Potvrdili sme si starú pravdu: „ Koľko rečí vieš, toľko krát si človekom.“
   • Na úvod...

   • Tak, a je to tu! Opäť sme začali s projektovými aktivitami na našej škole. Tento krát to vôbec nebolo jednoduché. Schvaľovací proces trval mimoriadne dlho, do prvej vlny schválených projektov sa Slovensku podarilo dostať len s menším počtom prihlášok a tak aj sklamanie, ktoré sme na konci školského roka pociťovali, keď sme sa dozvedeli, že práve ten náš nedostal grant, bolo veľké.
     
    V priebehu septembra Európska komisia uvolnila viac peňazí a tak sa podarilo dostať viac aj menším krajinám. Medzi tie, ktorým počet bodov za prihlášku tým pádom postačoval, sa dostal aj ten náš. A to je krátka história projektu Students for students in Europe, ktorého prvé kapitoly sa práve pokúšame písať.
     
    Nemôžeme ale nespomenúť, že napriek tomu, že sme ešte presne nevedeli, či budeme mať peniaze skutočne pridelené, sme plní entuziazmu zrealizovali niekoľko aktivít, ktoré s našou hlavnou myšlienkou úzko súvisia. Zúčastnili sme sa Európskeho dňa jazykov, podporili sme svojimi činnosťami Svetový deň mlieka, pripravili sme množstvo zážitkov s našimi deťmi pre koordinátorov projektu z Anglicka, Nemecka a Írska v rámci tzv. kick off meeting, zrealizovali sme súťaž o najlepší návrh na logo projektu, začali sme písať kroniku projektu a v priebehu posledného týždňa sa snažíme zrealizovať všetky naplánované aktivity v rámci Comenius week, ktorý má na našej škole už svoju tradíciu (vyhľadávanie informácií a príprava plagátov, prezentácie, krátke scénky, vedomostné kvízy, športové aktivity...).
     
    Napriek tomu, že sme ešte len na začiatku cesty musím vysloviť poďakovanie všetkým kolegom, ktorí svojou trpezlivosťou, vedomosťami a radami vedú deti k poznávaniu menej tradičnými spôsobmi, ako aj deťom 2. stupňa, ktoré sa s odvahou a či už menšími alebo väčšími očakávaniami pustili do práce. Verím, že výsledky budú čoraz výraznejšie a že na konci trvania projektu, v júni 2012, keď budeme hosťujúcou krajinou pre všetkých našich partnerov, si právom povieme, že sme všetci skvelo pracovali, navštívili sme krajiny, kde by sme sa za normálnych okolností nedostali a to všetko nás obohatilo tak, že budeme na dni strávené v spoločnosti všetkých nás z projektu Comenius radi spomínať.
                                 
    K. Šaradinová koordinátorka projektu