• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • učiteľ/ka matematiky

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.9.2020
   • Požiadavky:
    Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

    Počítačové zručnosti: bežné užívateľské zručnosti, internet, e-mail, Word, Excel, škola využíva školský systém Edupage.

    Platové podmienky podľa odmeňovania v školstve.

    Sme škola s viac ako 80-ročnou históriou. Hľadáme kolegu, ktorý je otvorený novým prístupom k vzdelávaniu a má pozitívny vzťah k deťom. Veríme, že uchádzač o zamestnanie bude rád súčasťou nášho tímu.

    Zaslaním žiadosti a dokladov uchádzač udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o OOÚ.

    Kontaktujeme len vybraných uchádzačov.