• Konzultačné hodiny v školskom roku 2019/2020

   • Termín konzultácie si prosím dohodnite vopred telefonicky alebo mailom (priezvisko daného vyučujúceho @mokrohajska3.sk)
    Za pochopenie ďakujeme.
     
    MENO A PRIEZVISKO

    DEŇ

    V ČASE (OD – DO)
    RNDr. Ivan Ištok
    ---
    ---
    Mgr. Andrej Lackovič
    ---
    ---
    Mgr. Jana Ladičkovská
    ---
    ---
    Mgr. Ingrid Addová
    pondelok
    7:10 – 7:55
    PaedDr. Daniela Bauerová
    pondelok
    7:15 – 8:00
    PhDr. Daniela Capeková
    pondelok
    14:40 – 15:20
    Ing. Gabriela Čellárová
    štvrtok
    11:50 – 12:35
    PaedDr. Marta Frindrichová
    streda
    7:10 - 7:55
    Mgr. Eva Guzikiewiczová
    utorok
    7:10 – 7:55
    Mgr. Terézia Hlobeňová
    štvrtok
    13:50 – 14:30
    PaedDr. Anna Imrichová, PhD., MBA
    pondelok
    13:50 – 14:30
    Mgr. Darina Ištoková
    MD
    ---
    Mgr. Mária Kabová
    pondelok
    14:00 – 14:40
    Ing. Mária Komarová
    štvrtok
    12:40 - 13:20
    Danka Krajčovičová streda 12:40 - 13:20
    Ing. Peter Kucek
    pondelok
    13:30 – 14:10
    Mgr. Jarmila Mejia
    piatok
    12:40 – 13:20
    Mgr. Peter Novotný
    utorok
    12:40 – 13:20
    Mgr. Katarína Partiková
    pondelok
    11:50 – 12:35
    Mgr. Silvia Pospechová
    utorok
    13:50 - 14:30
    Ing. Jana Prokopová
    piatok
    12:40 – 13:20
    Ing. Zuzana Sadleková
    streda
    13:50 – 14:30
    Mgr. Anna Slamková
    pondelok
    7:10 – 7:55
    PaedDr. Valéria Stašiaková
    štvrtok
    7:10 – 7:55
    PaedDr. Katarína Šaradinová
    pondelok
    13:20 – 14:00
    Mgr. Katarína Šreinerová
    utorok
    13:50 – 14:30
    Ing. Silvia Tazberíková
    štvrtok
    8:55 – 9:40
    Mgr. Denisa Vávrová
    pondelok
    11:50 – 12:35
    Mgr. Lucia Zittová
    štvrtok
    7:10 – 7:55
    Mgr. Petra Zváčová
    streda
    7:10 – 7:55
    Materská škola
    streda
    12:15 – 12:45 / 15:15  - 15:45