Zoznam učiteľov

E-mail
Foto RNDr. Ivan Ištok Riaditeľ
ivanistok@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Andrej Lackovič Zástupca
lackovic@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Jana Ladičkovská Zástupkyňa
ladickovska@mokrohajska3.sk
 
 
PaedDr. Valéria Stašiaková Zástupkyňa
stasiakova@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Ingrid Addová Triedna učiteľka: 1.A
Zástupca v triede: 3.A
addova@mokrohajska3.sk
Foto PaedDr. Daniela Bauerová Triedna učiteľka: 4.OA
Zástupca v triede: 3.OA
Vedie krúžok: gitarový krúžok
Vedie krúžok: MOKY - tvorba školského časopisu
bauerova@mokrohajska3.sk
 
 
Katarína Borsuková Triedna učiteľka: MŠ2
borsukova@mokrohajska3.sk
 
 
Mária Buchholcerová Učiteľka
buchholcerova@mokrohajska3.sk
Foto PhDr. Daniela Capeková Triedna učiteľka: 3.G
Zástupca v triede: 2.G
capekova@mokrohajska3.sk
 
 
Ing. Gabriela Čellárová Učiteľka
Foto Mgr. Dušan Danko Triedny učiteľ: 6.A
danko@mokrohajska3.sk
 
 
PaedDr. Marta Frindrichová Triedna učiteľka: 3.A
Zástupca v triede: 2.A
frindrichova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Martin Gabko Vychovávateľ
gabko@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Eva Gnothová Triedna učiteľka: MŠ1
gnothova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Eva Guzikiewiczová Triedna učiteľka: Prípravný ročník A
guzikiewiczova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Júlia Hauptvoglová Triedna učiteľka: 4.A
Zástupca v triede: 4.B
Vedie krúžok: zábavné čítanie s informatikou
hauptvoglova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Terézia Hlobeňová Triedna učiteľka: 5.A
Zástupca v triede: 5.B
Vedie krúžok: literárny seminár
hlobenova@mokrohajska3.sk
 
 
RNDr. Ľuboslava Horváthová Učiteľka
horvathova@mokrohajska3.sk
Foto Marta Chalupková Vychovávateľka
chalupkova@mokrohajska3.sk
 
 
PaedDr. Anna Imrichová, PhD., MBA Triedna učiteľka: 2.G
Zástupca v triede: 3.G
Vedie krúžok: spievajme s radosťou
imrichova@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Darina Ištoková Triedna učiteľka: 2.SVC
Vedie krúžok: tvorivé dielne
istokova@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Štefánia Kittnerová Triedna učiteľka: 7.A
Zástupca v triede: 6.A
kittnerova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Mária Knoteková Triedna učiteľka: MŠ3
knotekova@mokrohajska3.sk
Foto Ing. Mária Komarová Učiteľka
Zástupca v triede: 4.OA
komarova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Bc. Monika Kršáková Učiteľka
Zástupca v triede: 8.B
Vedie krúžok: konverzácia v anglickom jazyku
krsakova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Erika Labudíková Triedna učiteľka: 5.B
Zástupca v triede: 5.A
Zástupca v triede: 8.A
Vedie krúžok: badminton
labudikova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Lucia Longauerová Vychovávateľka
longauerova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Veronika Matušková Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ3
 
 
Mgr. Jarmila Mejia Triedna učiteľka: 9.A
Zástupca v triede: 7.A
mejia@mokrohajska3.sk
 
 
Helena Mezíková Triedna učiteľka: MŠ4
Zástupca v triede: MŠ1
mezikova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Peter Novotný Triedny učiteľ: 1.SVC
Zástupca v triede: 2.SVC
novotny@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Zuzana Ondrejčinová Triedna učiteľka: 8.B
Zástupca v triede: 9.A
Vedie krúžok: monitorík MAT
ondrejcinova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Silvia Pospechová Triedna učiteľka: 3.OA
Zástupca v triede: 2.OA
Vedie krúžok: príprava na monitor zo SJL
pospechova@mokrohajska3.sk
 
 
Ing. Jana Prokopová Triedna učiteľka: 1.EOOS
Zástupca v triede: 2.EOOS
prokopova@mokrohajska3.sk
Foto Ing. Zuzana Sadleková Triedna učiteľka: 4.G
Vedie krúžok: chemicko-fyzikálny krúžok
sadlekova@mokrohajska3.sk
 
 
PaedDr. Mária Annunciata Schönwälder Vychovávateľka
Foto Mgr. Anna Slamková Triedna učiteľka: Prípravný ročník B
slamkova@mokrohajska3.sk
 
 
PaedDr. Katarína Šaradinová Triedna učiteľka: 1.G
Zástupca v triede: 4.G
saradinova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Katarína Šreinerová Triedna učiteľka: 1.OA
 
 
Ing. Silvia Tazberíková Triedna učiteľka: 2.OA
tazberikova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Lucia Zittová Triedna učiteľka: 4.B
Zástupca v triede: 4.A
Vedie krúžok: angličtina hrou
zittova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Petra Zváčová Triedna učiteľka: 2.A
Zástupca v triede: 1.A
 
 
PaedDr. Sofia Bugáňová Asistentka učiteľa
 
 
Mária Buchholcerová Asistentka učiteľa
Zástupca v triede: MŠ2
buchholcerova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Mária Duchovičová Asistentka učiteľa
duchovicova@mokrohajska3.sk
 
 
Martin Guzikiewicz Asistent učiteľa
Vedie krúžok: pohybové hry
guzikiewicz@mokrohajska3.sk
 
 
František Halvonik Asistent učiteľa
halvonik@mokrohajska3.sk
 
 
Jana Labátová Asistentka učiteľa
labatova@mokrohajska3.sk
 
 
Ingrid Režňáková Asistentka učiteľa
reznakova@mokrohajska3.sk
 
 
Bc. Lukáš Richter Asistent učiteľa
richter@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Stanislav Semanco Asistent učiteľa
 
 
Bc. Pavlína Šenkárová Asistentka učiteľa
senkarova@mokrohajska3.sk

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2018

Voľné miesta na našej škole

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA
    Mokrohájska 3
    844 13 Bratislava
  • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665