Zoznam učiteľov

E-mail
Foto RNDr. Ivan Ištok Riaditeľ
ivanistok@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Andrej Lackovič Zástupca
lackovic@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Jana Ladičkovská Zástupkyňa
Vedie krúžok: monitorík
ladickovska@mokrohajska3.sk
Foto PaedDr. Valéria Stašiaková Zástupkyňa
Triedna učiteľka: Prípravný ročník A
stasiakova@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Ingrid Addová Triedna učiteľka: 2.A
Zástupca v triede: 4.A
Vedie krúžok: výtvarno-tvorivý krúžok
addova@mokrohajska3.sk
Foto PaedDr. Daniela Bauerová Triedna učiteľka: 1.OA
Zástupca v triede: 2.OA
Vedie krúžok: gitara SŠ
Vedie krúžok: gitara ZŠ
Vedie krúžok: MOKY - tvorba školského časopisu
bauerova@mokrohajska3.sk
Foto Katarína Borsuková Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ3
borsukova@mokrohajska3.sk
Foto Mária Buchholcerová Učiteľka
buchholcerova@mokrohajska3.sk
Foto PhDr. Daniela Capeková Triedna učiteľka: 4.G
Zástupca v triede: 1.SVC
capekova@mokrohajska3.sk
Foto Ing. Gabriela Čellárová Triedna učiteľka: 1.EOOS
Triedna učiteľka: 2.EOOS
Zástupca v triede: 4.OA
Foto Ing. Katarína Ferancová Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ1
Foto PaedDr. Marta Frindrichová Triedna učiteľka: 4.A
Zástupca v triede: 3.A
frindrichova@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Eva Gnothová Triedna učiteľka: MŠ3
gnothova@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Eva Guzikiewiczová Triedna učiteľka: 1.A
Zástupca v triede: 1.B
Vedie krúžok: pohybové hry
guzikiewiczova@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Martin Hargaš Vychovávateľ
Foto Mgr. Júlia Hauptvoglová Učiteľka
hauptvoglova@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Terézia Hlobeňová Triedna učiteľka: 6.A
Zástupca v triede: 6.B
hlobenova@mokrohajska3.sk
Foto Marta Chalupková Vychovávateľka
chalupkova@mokrohajska3.sk
Foto PaedDr. Anna Imrichová, PhD., MBA Triedna učiteľka: 3.G
Zástupca v triede: 2.G
imrichova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Mária Kabová Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Mgr. Štefánia Kittnerová Učiteľka
kittnerova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Mária Knoteková Triedna učiteľka: MŠ4
knotekova@mokrohajska3.sk
 
 
Ing. Mária Komarová Učiteľka
komarova@mokrohajska3.sk
 
 
Danka Krajčovičová Učiteľka
 
 
Ing. Peter Kucek Triedny učiteľ: 8.A
Zástupca v triede: 3.G
Vedie krúžok: PC-audio-video
 
 
Mgr. Erika Labudíková Triedna učiteľka: 6.B
Zástupca v triede: 6.A
Vedie krúžok: plávanie
labudikova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Lucia Longauerová Vychovávateľka
longauerova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Veronika Matušková Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ4
 
 
Mgr. Jarmila Mejia Triedna učiteľka: 5.B
Zástupca v triede: 8.A
Vedie krúžok: cvičenia zo SJL
mejia@mokrohajska3.sk
 
 
Helena Mezíková Triedna učiteľka: MŠ1
Zástupca v triede: MŠ2
mezikova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Peter Novotný Triedny učiteľ: 2.SVC
novotny@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Katarína Partiková Učiteľka
 
 
Mgr. Silvia Pospechová Triedna učiteľka: 5.A
Zástupca v triede: 7.A
pospechova@mokrohajska3.sk
 
 
Ing. Jana Prokopová Triedna učiteľka: 7.A
Zástupca v triede: 9.A
prokopova@mokrohajska3.sk
 
 
Ing. Zuzana Sadleková Triedna učiteľka: 1.G
Vedie krúžok: fyz-chem
sadlekova@mokrohajska3.sk
 
 
PaedDr. Mária Annunciata Schönwälder Vychovávateľka
 
 
Mgr. Anna Slamková Triedna učiteľka: 1.B
Zástupca v triede: 1.A
Vedie krúžok: kreatívny krúžok
slamkova@mokrohajska3.sk
 
 
PaedDr. Katarína Šaradinová Triedna učiteľka: 2.G
Zástupca v triede: 4.G
saradinova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Katarína Šreinerová Triedna učiteľka: 2.OA
Zástupca v triede: 3.OA
 
 
Ing. Silvia Tazberíková Triedna učiteľka: 3.OA
Triedna učiteľka: 4.OA
Zástupca v triede: 2.EOOS
tazberikova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Denisa Vávrová Triedna učiteľka: 1.SVC
 
 
Mgr. Lucia Zittová Triedna učiteľka: Prípravný ročník B
Vedie krúžok: zábavné čítanie a počítanie
zittova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Petra Zváčová Triedna učiteľka: 3.A
Zástupca v triede: 2.A
 
 
Zuzana Böhm Pedagogický asistent
 
 
Mária Buchholcerová Pedagogický asistent
Triedna učiteľka: MŠ2
buchholcerova@mokrohajska3.sk
 
 
Martin Guzikiewicz Pedagogický asistent
Vedie krúžok: športový krúžok
guzikiewicz@mokrohajska3.sk
 
 
František Halvonik Pedagogický asistent
halvonik@mokrohajska3.sk
 
 
Jana Labátová Pedagogický asistent
labatova@mokrohajska3.sk
 
 
Vladimíra Procházková Pedagogický asistent
 
 
Ingrid Režňáková Pedagogický asistent
reznakova@mokrohajska3.sk
 
 
Bc. Lukáš Richter Pedagogický asistent
richter@mokrohajska3.sk
 
 
Bc. Pavlína Šenkárová Pedagogický asistent
senkarova@mokrohajska3.sk
 
 
Alžbeta Zemanová Pedagogický asistent

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.07.2019

Voľné miesta na našej škole

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA
    Mokrohájska 3
    844 13 Bratislava
  • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665