• Mgr. Ingrid Addová
   • Mgr. Ingrid AddováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.A
    Web stránka
   • PaedDr. Daniela Bauerová
   • PaedDr. Daniela BauerováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.OA, 2.OA
    Web stránka
   • Katarína Borsuková
   • Katarína BorsukováUčiteľka
    Triedna učiteľka: MŠ1
    Web stránka
   • Mária Buchholcerová
   • Mária BuchholcerováUčiteľka
    Triedna učiteľka: MŠ2
    Web stránka
   • PhDr. Daniela Capeková
   • PhDr. Daniela CapekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.G
    Web stránka
   • Ing. Gabriela Čellárová
   • Ing. Gabriela ČellárováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.EOOS, 2.EOOS
    Web stránka
   • PhDr. Aneta Filipovičová
   • PhDr. Aneta Filipovičováškolská psychologička
    Web stránka
   • PaedDr. Marta Frindrichová
   • PaedDr. Marta FrindrichováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Prípravný ročník A
    Web stránka
   • Mgr. Eva Gnothová
   • Mgr. Eva GnothováUčiteľka
    Triedna učiteľka: MŠ3
    Web stránka
   • Mgr. Eva Guzikiewiczová
   • Mgr. Eva GuzikiewiczováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.A
    Web stránka
   • Mgr. Terézia Hlobeňová
   • Mgr. Terézia HlobeňováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.A
    Web stránka
   • PaedDr. Anna Imrichová, PhD., MBA
   • PaedDr. Anna Imrichová, PhD., MBAUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.G
    Web stránka
   • Mgr. Mária Kabová
   • Mgr. Mária KabováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.A
    Web stránka
   • Mgr. Mária Knoteková
   • Mgr. Mária KnotekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: MŠ4
    Web stránka
   • Mgr. Jarmila Mejia
   • Mgr. Jarmila MejiaUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.B
    Web stránka
   • Mgr. Peter Novotný
   • Mgr. Peter NovotnýUčiteľ
    Triedny učiteľ: 1.SVC
    Web stránka
   • PhDr. Jana Perďochová, PhD.
   • PhDr. Jana Perďochová, PhD.Pedagogický asistent
   • Mgr. Silvia Pospechová
   • Mgr. Silvia PospechováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.A
    Web stránka
   • Ing. Jana Prokopová
   • Ing. Jana ProkopováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.A
    Web stránka
   • Lenka Rakicová, DiS. art.
   • Lenka Rakicová, DiS. art.Pedagogický asistent
   • Ing. Zuzana Sadleková
   • Ing. Zuzana SadlekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.G
    Web stránka
   • PaedDr. Mária Annunciata Schönwälder
   • PaedDr. Mária Annunciata SchönwälderVychovávateľka
    Web stránka
   • Mgr. Anna Slamková
   • Mgr. Anna SlamkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.B
    Web stránka
   • PaedDr. Valéria Stašiaková
   • PaedDr. Valéria StašiakováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.A
    Web stránka
   • PaedDr. Katarína Šaradinová
   • PaedDr. Katarína ŠaradinováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.G
    Web stránka
   • Mgr. Katarína Šreinerová
   • Mgr. Katarína ŠreinerováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.OA
    Web stránka
   • Ing. Silvia Tazberíková
   • Ing. Silvia TazberíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.OA
    Web stránka
   • PaedDr. Andrea Valovičová
   • PaedDr. Andrea ValovičováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.B
    Web stránka
   • Mgr. Denisa Vávrová
   • Mgr. Denisa VávrováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.SVC
    Web stránka
   • Mgr. Lucia Zittová
   • Mgr. Lucia ZittováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.B
    Web stránka
   • Mgr. Petra Zváčová
   • Mgr. Petra ZváčováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.A
    Web stránka