Zoznam učiteľov

E-mail
Foto RNDr. Ivan Ištok Rozvrh
Riaditeľ
ivanistok@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Andrej Lackovič Rozvrh
Zástupca
lackovic@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Jana Ladičkovská Rozvrh
Zástupkyňa
Vedie krúžok: monitorík
ladickovska@mokrohajska3.sk
Foto PaedDr. Valéria Stašiaková Rozvrh
Zástupkyňa
stasiakova@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Ingrid Addová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Zástupca v triede: 3.A
Vedie krúžok: výtvarno-tvorivý krúžok
addova@mokrohajska3.sk
Foto PaedDr. Daniela Bauerová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.OA
Zástupca v triede: 1.OA
Vedie krúžok: gitara SŠ
Vedie krúžok: gitara ZŠ
Vedie krúžok: MOKY - tvorba školského časopisu
bauerova@mokrohajska3.sk
Foto Katarína Borsuková Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ2
borsukova@mokrohajska3.sk
Foto Mária Buchholcerová Učiteľka
buchholcerova@mokrohajska3.sk
Foto PhDr. Daniela Capeková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.G
Zástupca v triede: 4.G
capekova@mokrohajska3.sk
Foto Ing. Gabriela Čellárová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.EOOS
Triedna učiteľka: 2.EOOS
Zástupca v triede: 3.OA
Foto Mgr. Dušan Danko Rozvrh
Učiteľ
danko@mokrohajska3.sk
Foto Ing. Katarína Ferancová Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ4
Foto PaedDr. Marta Frindrichová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
Zástupca v triede: 2.A
frindrichova@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Martin Gabko Rozvrh
Vychovávateľ
gabko@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Eva Gnothová Triedna učiteľka: MŠ2
gnothova@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Eva Guzikiewiczová Rozvrh
Triedna učiteľka: Prípravný ročník A
Zástupca v triede: Prípravný ročník B
Vedie krúžok: pohybové hry
guzikiewiczova@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Júlia Hauptvoglová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
Zástupca v triede: 4.B
hauptvoglova@mokrohajska3.sk
Foto Mgr. Terézia Hlobeňová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
Zástupca v triede: 5.B
hlobenova@mokrohajska3.sk
Foto Marta Chalupková Rozvrh
Vychovávateľka
chalupkova@mokrohajska3.sk
Foto PaedDr. Anna Imrichová, PhD., MBA Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.G
Zástupca v triede: 1.G
imrichova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Darina Ištoková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.SVC
Zástupca v triede: 1.SVC
Vedie krúžok: príprava na maturitu 2
istokova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Mária Kabová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Mgr. Štefánia Kittnerová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
kittnerova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Mária Knoteková Triedna učiteľka: MŠ3
knotekova@mokrohajska3.sk
 
 
Ing. Mária Komarová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 4.OA
komarova@mokrohajska3.sk
 
 
Danka Krajčovičová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Peter Kucek Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.B
Zástupca v triede: 2.G
Vedie krúžok: PC-audio-video
 
 
Mgr. Erika Labudíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
Zástupca v triede: 5.A
Vedie krúžok: plávanie
labudikova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Lucia Longauerová Rozvrh
Vychovávateľka
longauerova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Veronika Matušková Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ3
 
 
Mgr. Jarmila Mejia Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
Zástupca v triede: 7.A
Vedie krúžok: cvičenia zo SJL
mejia@mokrohajska3.sk
 
 
Helena Mezíková Triedna učiteľka: MŠ4
Zástupca v triede: MŠ1
mezikova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Peter Novotný Rozvrh
Triedny učiteľ: 1.SVC
Zástupca v triede: 2.SVC
novotny@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Katarína Partiková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 9.A
 
 
Mgr. Silvia Pospechová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.OA
Zástupca v triede: 6.A
pospechova@mokrohajska3.sk
 
 
Ing. Jana Prokopová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
Zástupca v triede: 8.A
prokopova@mokrohajska3.sk
 
 
Ing. Zuzana Sadleková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.G
Zástupca v triede: 8.B
Vedie krúžok: fyz-chem
sadlekova@mokrohajska3.sk
 
 
PaedDr. Mária Annunciata Schönwälder Vychovávateľka
 
 
Mgr. Anna Slamková Rozvrh
Triedna učiteľka: Prípravný ročník B
Zástupca v triede: Prípravný ročník A
Vedie krúžok: kreatívny krúžok
slamkova@mokrohajska3.sk
 
 
PaedDr. Katarína Šaradinová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.G
Zástupca v triede: 3.G
saradinova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Katarína Šreinerová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.OA
Zástupca v triede: 2.OA
 
 
Ing. Silvia Tazberíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.OA
Zástupca v triede: 1.EOOS
Zástupca v triede: 2.EOOS
tazberikova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Lucia Zittová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Zástupca v triede: 4.A
Vedie krúžok: zábavné čítanie a počítanie
zittova@mokrohajska3.sk
 
 
Mgr. Petra Zváčová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Zástupca v triede: 1.A
 
 
Mária Buchholcerová Pedagogický asistent
Triedna učiteľka: MŠ1
buchholcerova@mokrohajska3.sk
 
 
Bc. Eva Čutková Rozvrh
Pedagogický asistent
 
 
Martin Guzikiewicz Rozvrh
Pedagogický asistent
Vedie krúžok: športový krúžok
guzikiewicz@mokrohajska3.sk
 
 
František Halvonik Pedagogický asistent
halvonik@mokrohajska3.sk
 
 
Jana Labátová Rozvrh
Pedagogický asistent
labatova@mokrohajska3.sk
 
 
Vladimíra Procházková Rozvrh
Pedagogický asistent
 
 
Ingrid Režňáková Rozvrh
Pedagogický asistent
reznakova@mokrohajska3.sk
 
 
Bc. Lukáš Richter Pedagogický asistent
richter@mokrohajska3.sk
 
 
Bc. Pavlína Šenkárová Rozvrh
Pedagogický asistent
senkarova@mokrohajska3.sk
 
 
Alžbeta Zemanová Pedagogický asistent

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Voľné miesta na našej škole

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA
    Mokrohájska 3
    844 13 Bratislava
  • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665