• Mgr. Terézia HLOBEŇOVÁ

    • Konzultačné hodiny:
     Pondelok
     ---
     Utorok
     ---
     Streda
     ---
     Štvrtok
     13:50 - 14:30
     Piatok
     ---
      
      
     Predmety, ktoré vyučujem:
     Slovenský jazyk a literatúra
     Literárny seminár
     Výtvarná výchova
     Etická výchova