Pomaturitné štúdium

   • Sociálno-právna činnosť - pomaturitné štúdium

   • Denné pomaturitné kvalifikačné štúdium
    Dĺžka štúdia: 2 roky
    Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 12
    Predpokladaný počet tried: 1
    Požiadavky na uchádzačov: ukončené stredné vzdelanie, absolvovanie maturitnej skúšky
     
    Prihlášky na pomaturitné kvalifikačné štúdium musia byť potvrdené lekárom a prikladajte k nim overené kópie maturitného vysvedčenia.
     
    Štúdium sa ukončuje odbornou maturitnou skúškou.
     
    Štúdium je poskytované ZDARMA.
     
     
    Vyučovacie predmety pre študijný odbor 6851 N 00 sociálnoprávna činnosť - právo, metódy sociálnej práce, sociálno-právna pomoc, sociálna práca so zdravotne postihnutými, riadenie sociálnej práce, zdravotné náuky, sociálna a liečebná pedagogika, sociálno-psychologický výcvik, etika sociálnej práce, psychológia, sociálna psychológia, pedagogika, sociológia, spracovanie informácií, technika administratívy a korešpondencia, ekonimika a riadenie, komunikácia, personálna práca, cudzí jazyk (anglický jazyk), prax, zdravotná telesná výchova
     
    Benefity poskytované školou:
    • vzdelávanie podľa štátnych vzdelávacích programov bežných škôl
    • individuálny prístup k žiakom
    • interaktívne vzdelávanie, e-learning
    • kvalitná ponuka záujmového vzdelávania
    • tím špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa
    • školský psychológ, logopéd, výchovný poradca
    • bezbariérové ubytovanie na internáte pre žiakov strednej školy
    • nízkopodlažné školské autobusy
    • lyžiarske kurzy a rekondičné pobyty
    • športový klub Altius Bratislava
    • Vzdelávame žiakov s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia spolu so zdravými žiakmi.

    • Prihláška na pomaturitné štúdium TU
    • V prípade záujmu o našu školu nás prosím kontaktujte.
     Kontakty nájdete TU.