Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, 
v prípade záujmu o umiestnenie Vášho dieťaťa do našej materskej/základnej školy, máte možnosť spísať žiadosť o umiestnenie do materskej/základnej školy prostredníctvom online formulára, ktorý môžete doma v pokoji vyplniť.
 
Ak ste žiadosť o umiestnenie dieťaťa do materskej/základnej školy vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdovací e-mail do Vašej schránky.
 
Ak máte možnosť vytlačiť žiadosť o umiestnenie dieťaťa do materskej/základnej školy, tak ju vytlačenú a podpísanú zašlite na adresu školy.
Správne vyplnená a odoslaná žiadosť o umiestnenie dieťaťa do materskej/základnej školy príde na náš e-mail.
 
V prípade záujmu o umiestnenie Vášho dieťaťa do prípravného ročníka alebo prvého ročníka ZŠ, je potrebné v prvom rade, aby ste ho dali zapísať do kmeňovej ZŠ. Vaše žiadosti následne zaradíme do poradovníka a posúdime (platí pre všetky ročníky).
 
Informácia k školskému klubu detí - školský klub detí môžu navštevovať len žiaci 1. stupňa základnej školy (t.j. žiaci prípravného ročníka až 4. ročníka základnej školy).
 
Závery lekárskych vyšetrení, špeciálno-pegagogických a psychologických vyšetrení potrebných k prispôsobeniu vzdelávania individuálnym požiadavkám sa k prihláške doložia na požiadanie školy.
 
Ďakujeme

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Ďakujeme za vyplnenie žiadosti o umiestnenie dieťaťa do materskej/základnej školy a prejavenú dôveru.