Gymnázium

     • Gymnázium - 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

      • absolvent získa úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
      • dĺžka vzdelávania je 4 roky
      • cieľom gymnázia je pripraviť študenta so ŠVVP na štúdium na vysokej škole
      • študenti pri štúdiu môžu využívať počítač ako kompenzačnú pomôcku
      • výberom voliteľných predmetov môžu študenti určiť svoje študijné zameranie
       
      Benefity poskytované školou:
      • vzdelávanie podľa štátnych vzdelávacích programov bežných škôl
      • individuálny prístup k žiakom
      • interaktívne vzdelávanie, e-learning
      • kvalitná ponuka záujmového vzdelávania
      • tím špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa
      • školský psychológ, logopéd, výchovný poradca
      • bezbariérové ubytovanie na internáte pre žiakov strednej školy
      • nízkopodlažné školské autobusy
      • lyžiarske kurzy a rekondičné pobyty
      • športový klub Altius Bratislava

       

     • Vzdelávame žiakov s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia spolu so zdravými žiakmi.
     • Informácie o prijímacích skúškach nájdete TU
     • V prípade záujmu o našu školu nás prosím kontaktujte.
      Kontakty nájdete TU.