• Termíny školských prázdnin na školský rok 2023/2024

   • Školský rok sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda).

    Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok).

     

    Prázdniny

    Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

    Trvanie prázdnin

    Začiatok vyučovania po prázdninách

    Jesenné prázdniny

    27. október 2023

    (piatok) 

    28. október - 31. október 2023

    2. november 2023

    (štvrtok)

    Vianočné prázdniny

    22. december 2023 

    (piatok)

    23. december 2023  - 7. január 2024

    8. január 2024

    (pondelok)

    Jarné prázdniny

    1. marec 2024

    (piatok)

    4. marec - 8. marec 2024

    11. marec 2024

    (pondelok)

    Veľkonočné prázdniny

    27. marec 2024

    (streda)

    28. marec - 2. apríl 2024

    3. apríl 2024 (streda)

    Letné prázdniny

    28. jún 2024

    (piatok)

    1. júl 2023  - 31. august 2024

    2. september 2024

    (pondelok)