• 1. stupeň základnej školy

    •  
     začiatok
     koniec
     1. hodina
     8:00
     8:45
     prestávka
     10 min.
     2. hodina
     8:55
     9:40
     veľká prestávka
     20 min.
     3. hodina
     10:00
     10:45
     prestávka
     10 min.
     4. hodina
     10:55
     11:40
     prestávka
     10 min.
     5. hodina
     11:50
     12:30
     obedná prestávka
     20 min.
     6. hodina
     12:50
     13:30
    • 2. stupeň základnej školy a stredná škola

    •  
     začiatok
     koniec
     1. hodina
     8:00
     8:45
     prestávka
     10 min.
     2. hodina
     8:55
     9:40
     veľká prestávka
     20 min.
     3. hodina
     10:00
     10:45
     prestávka
     10 min.
     4. hodina
     10:55
     11:40
     prestávka
     10 min.
     5. hodina
     11:50
     12:35
     prestávka
     5 min.
     6. hodina
     12:40
     13:20
     prestávka
     30 min.
     7. hodina
     13:50
     14:30
     prestávka
     10 min.
     8. hodina
     14:40
     15:20
      
   • Dozory na chodbách v školskom roku 2022/2023

   • Pondelok prízemie Kabová, Némethová
    poschodie Sadleková, Šreinerová, Tazberíková
    Utorok prízemie Stašiaková, Zittová
    poschodie Capeková, Hlobeňová, Imrichová 
    Streda prízemie Addová, Frindrichová
    poschodie Čellárová, Kucek, Pospechová, 
    Štvrtok prízemie Guzikiewiczová, Guzikiewicz
    poschodie Ištoková, Mejia, Šaradinová
    Piatok prízemie Hornyák, Žáková
    poschodie Bauerová, Kevický, Prokopová