• Informácie výchovnej poradkyne pre žiakov základnej školy

   • Výchovná poradkyňa: Mgr. Jana Ladičkovská
     
    Celoplošné testovanie piatakov - zrušené
    Celoplošné testovanie deviatakov –  9. júna 2021 (streda)
    Náhradné testovanie deviatakov - 24. júna 2021
     
    Termíny prijímacích pohovorov na  stredné školy (vrátane osemročných gymnázií) a talentové skúšky 
     
    Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021
    • do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,  
    • do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,  
    • do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu,
    • do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

     

    Prijímacie  skúšky  na  vzdelávanie  v  stredných  školách na  školský  rok 2021/2022 sa uskutočnia    

    • v prvom  termíne  3. mája 2021  a podľa potreby  vzhľadom  na  počet  uchádzačov  aj 4. mája 2021,  
    • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom  na počet uchádzačov aj 11. mája 2021. 

     

    Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční 
    • v  prvom  termíne  5.  mája  2021  a podľa  potreby  vzhľadom  na  počet  uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021, 
    • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021. 
     
     
    Zdroj: 

     
    Prihlášky na strednú školu vypĺňa výchovná poradkyňa.
    Rodičia zabezpečia potvrdenie prihlášky od lekára a následne odovzdajú prihlášku výchovnej poradkyni, prihlášky na strednú školu zasiela základná škola.
     
    Termíny odovzdania prihlášok: 
    • na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností (talentové skúšky) do 20. 2. 2021
    • na ostatné SŠ – do 10. 4. 2021
     
    Informácie o stredných školách nájdete prostredníctvom internetovej stránky www.stredneskoly.sk, resp. poskytne Vám ich výchovná poradkyňa. 
    Informácie o výsledkoch profesionálnej orientácie poskytuje školský psychológ PhDr. Aneta Filipovičová.