• Informácie výchovnej poradkyne pre žiakov základnej školy

   • Výchovná poradkyňa: Mgr. Jana Ladičkovská

     
    Celoplošné testovanie piatakov - 20. novembra 2019 
    Celoplošné testovanie deviatakov –  1. apríla 2020 
    Náhradné testovanie deviatakov - 15. apríla 2020
     
    Termíny prijímacích pohovorov na  stredné školy (vrátane osemročných gymnázií) a talentové skúšky  – 15. marca – 30. apríla 2020
     
    1. kolo prijímacích skúšok
    1. termín - 11.5.2020
    2. termín - 14.5.2020

    2. kolo prijímacích skúšok - 16.6.2020

    Prihlášky na strednú školu vypĺňa výchovná poradkyňa.
    Rodičia zabezpečia potvrdenie prihlášky od lekára a následne odovzdajú prihlášku výchovnej poradkyni, prihlášky na strednú školu zasiela základná škola.
     
    Termíny odovzdania prihlášok: 
    • na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností (talentové skúšky) do 20.2.2020
    • na ostatné SŠ – do 10.4.2020

     

    Informácie o stredných školách nájdete prostredníctvom internetovej stránky www.stredneskoly.sk, resp. poskytne Vám ich výchovná poradkyňa. 

    Informácie o výsledkoch profesionálnej orientácie poskytuje školský psychológ PhDr. Aneta Filipovičová.