• Informácie výchovnej poradkyne pre žiakov základnej školy

   • Výchovná poradkyňa: Mgr. Jana Ladičkovská
     
    Celoplošné testovanie piatakov - 19. mája 2021 (streda)
    Celoplošné testovanie deviatakov –  24. marca 2021 (streda)
    Náhradné testovanie deviatakov - 14. a 15. apríla 2021
     
    Termíny prijímacích pohovorov na  stredné školy (vrátane osemročných gymnázií) a talentové skúšky  – 15. 3. - 30. 4. 2021
     
    1. kolo prijímacích skúšok
    1. termín - 10. 5. 2021
    2. termín - 13. 5. 2021
    2. kolo prijímacích skúšok - 22. 6. 2021
     
    Prihlášky na strednú školu vypĺňa výchovná poradkyňa.
    Rodičia zabezpečia potvrdenie prihlášky od lekára a následne odovzdajú prihlášku výchovnej poradkyni, prihlášky na strednú školu zasiela základná škola.
     
    Termíny odovzdania prihlášok: 
    • na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností (talentové skúšky) do 20. 2. 2021
    • na ostatné SŠ – do 10. 4. 2021
     
    Informácie o stredných školách nájdete prostredníctvom internetovej stránky www.stredneskoly.sk, resp. poskytne Vám ich výchovná poradkyňa. 
    Informácie o výsledkoch profesionálnej orientácie poskytuje školský psychológ PhDr. Aneta Filipovičová.