• Informácie výchovnej poradkyne pre žiakov základnej školy

    • Výchovná poradkyňa: Mgr. Jana Ladičkovská

      
     Celoplošné testovanie piatakov - 20. novembra 2019 
     Celoplošné testovanie deviatakov –  1. apríla 2020 
     Náhradné testovanie deviatakov - 15. apríla 2020
      
     Termíny prijímacích pohovorov na  stredné školy (vrátane osemročných gymnázií) a talentové skúšky  – 15. marca – 30. apríla 2020
      
     1. kolo prijímacích skúšok
     1. termín - 11.5.2020
     2. termín - 14.5.2020

     2. kolo prijímacích skúšok - 16.6.2020

     Prihlášky na strednú školu vypĺňa výchovná poradkyňa.
     Rodičia zabezpečia potvrdenie prihlášky od lekára a následne odovzdajú prihlášku výchovnej poradkyni, prihlášky na strednú školu zasiela základná škola.
      
     Termíny odovzdania prihlášok: 
     • na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností (talentové skúšky) do 20.2.2020
     • na ostatné SŠ – do 10.4.2020

      

     Informácie o stredných školách nájdete prostredníctvom internetovej stránky www.stredneskoly.sk, resp. poskytne Vám ich výchovná poradkyňa. 

     Informácie o výsledkoch profesionálnej orientácie poskytuje školský psychológ PhDr. Aneta Filipovičová.
      
    • Informácie výchovnej poradkyne pre žiakov strednej školy

    • Informácie výchovnej poradkyne pre rodičov a žiakov končiacich ročníkov strednej školy
     Výchovná poradkyňa: PhDr. Daniela Capeková
      
     Zaujímavé linky:

     EURÓPSKY VEĽTRH POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA
     XXIII. ROČNÍK, INCHEBA EXPO BRATISLAVA
     24. - 26. 9. 2019
      
     Otvorené pre návštevníkov:
     24. - 25. 9. 2019  8:00 - 16:00 hod.
     26. 9. 2019  8:00 - 14:00 hod.