• Informácie výchovnej poradkyne pre žiakov základnej školy

   • Výchovná poradkyňa: Mgr. Jana Ladičkovská
     
    Testovanie
    Termín
    Predmet
    T5
    18 . 5. 2022
    (streda)

    matematika, slovenský jazyk a literatúra

    T9
    riadny termín
    6. 4. 2022
    (streda)
    matematika, slovenský jazyk a literatúra
    T9
    náhradný termín
    21. 4. 2022
    (štvrtok)
    matematika, slovenský jazyk a literatúra
     
    Informácie o stredných školách nájdete prostredníctvom internetovej stránky www.stredneskoly.sk, resp. poskytne Vám ich výchovná poradkyňa. 
     
    Informácie o výsledkoch profesionálnej orientácie poskytuje školský psychológ PhDr. Aneta Filipovičová.