• Novinky

  • Jesenné a mimoriadne prázdniny
   • Jesenné a mimoriadne prázdniny
   • 28. 10. 2020
   • Vážení rodičia,

    oznamujeme Vám, že jednotlivé organizačné zložky

    Spojenej školy, Mokrohájska 3 v Bratislave

    nebudú v prevádzke z dôvodu jesenných a mimoriadnych prázdnin:

    od 30. 10. 2020 do 2. 11. 2020. Nástup do školy po prázdninách je 3. 11. 2020.

    a

    od 6. 11. 2020 do 9. 11. 2020. Nástup do školy po prázdninách je 10. 11. 2020.

   • Jesenné a mimoriadne prázdniny: Čítať viac
  • Oznámenie
   • Oznámenie
   • 28. 10. 2020
   • Vážení rodičia,

    v škole máme v karanténe triedu 9.A. Ide o jeden prípad pozitívneho testovania na COVID 19 (dňa 25. 10. 2020).

    Na základe rozhodnutia RÚVZ Bratislava žiaci zostanú doma v izolácii do 31. 10. 2020. Žiaci sa už vzdelávajú dištančne. Vyučujúci, ktorí minulý týždeň prišli do úzkeho kontaktu so žiakmi, sú v domácej izolácii do 31. 10. 2020. Rodičia žiakov 9. A boli informovaní.

   • Oznámenie: Čítať viac
  • Nové cestovné poriadky školských autobusov 2, 4 a 5
  • Informácie o... - Prevádzka školy od 26.10.2020 - dištančné vzdelávanie
   • Informácie o... - Prevádzka školy od 26.10.2020 - dištančné vzdelávanie
   • 25. 10. 2020
   • Vážení rodičia,

    situácia ohľadom pandémie sa vyvíja nepriaznivo a vláda rozhodla o zatvorení 2. stupňa ZŠ a stredných špeciálnych škôl od 26. októbra 2020.


    Pre našu školu to znamená, že:

    • materská škola a 1. stupeň základnej školy pokračuje prezenčnou formou, teda tak ako doteraz;
    • 2. stupeň zá
   • Informácie o... - Prevádzka školy od 26.10.2020 - dištančné vzdelávanie: Čítať viac
  • Voľné pracovné miesta v ZKR Gaudeamus
  • Oznámenie o riaditeľskom voľne
   • Oznámenie o riaditeľskom voľne
   • 19. 10. 2020
   • V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z. Vám oznamujem, že

   • Oznámenie o riaditeľskom voľne: Čítať viac