• Jesenné a mimoriadne prázdniny
     • Jesenné a mimoriadne prázdniny

      28. 10. 2020

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že jednotlivé organizačné zložky

      Spojenej školy, Mokrohájska 3 v Bratislave

      nebudú v prevádzke z dôvodu jesenných a mimoriadnych prázdnin:

      od 30. 10. 2020 do 2. 11. 2020. Nástup do školy po prázdninách je 3. 11. 2020.

      a

      od 6. 11. 2020 do 9. 11. 2020. Nástup do školy po prázdninách je 10. 11. 2020.

    • Oznámenie
     • Oznámenie

      28. 10. 2020

      Vážení rodičia,

      v škole máme v karanténe triedu 9.A. Ide o jeden prípad pozitívneho testovania na COVID 19 (dňa 25. 10. 2020).

      Na základe rozhodnutia RÚVZ Bratislava žiaci zostanú doma v izolácii do 31. 10. 2020. Žiaci sa už vzdelávajú dištančne. Vyučujúci, ktorí minulý týždeň prišli do úzkeho kontaktu so žiakmi, sú v domácej izolácii do 31. 10. 2020. Rodičia žiakov 9. A boli informovaní.

      V prípade príznakov na ochorenie COVID 19 u detí, prosíme rodičov aby kontaktovali lekára alebo prihlásili svoje dieťa na testovanie.

      Ďakujeme.

    • Informácie o... - Prevádzka školy od 26.10.2020 - dištančné vzdelávanie
     • Informácie o... - Prevádzka školy od 26.10.2020 - dištančné vzdelávanie

      25. 10. 2020

      Vážení rodičia,

      situácia ohľadom pandémie sa vyvíja nepriaznivo a vláda rozhodla o zatvorení 2. stupňa ZŠ a stredných špeciálnych škôl od 26. októbra 2020.


      Pre našu školu to znamená, že:

      • materská škola a 1. stupeň základnej školy pokračuje prezenčnou formou, teda tak ako doteraz;
      • 2. stupeň základnej školy, gymnázium a obchodná akadémia ostáva doma a učí sa dištančnou formou.

      Všetky ostatné prevádzkové podmienky sa nemenia.


      Základné informácie k dištančnému vzdelávaniu:

      • žiakom, ktorí sa zúčastnili dnešného vyučovania, boli doručené prístupové údaje k MS Teams;
      • žiakom, ktorí sa nezúčastnili, budú doručené rodičom prostredníctvom mailu z adresy msteams@mokrohajska3.sk;
      • MS Teams bude základný komunikačný nástroj pre komunikáciu medzi vyučujúcimi a žiakmi;
       MS Teams je súčasťou balíka MS Office 365,  je umiestnený na adrese office.com;
      • na počítač nie je potrebné inštalovať MS Teams, stačí používať aplikáciu cez prehliadač Google Chrome (odporúčaný prehliadač);
      • prosíme všetkých rodičov, aby si vyskúšali funkčnosť účtu na office.com a nahlásili na mail msteams@mokrohajska3.sk;
      • od 3. novembra 2020 prechádzame na pevný rozvrh dištančného vzdelávania, ktorý bude zverejnený v priebehu budúceho týždňa na školskom webe;
      • všetci žiaci, ktorí sa zúčastňujú dištančného vzdelávania, sú povinní absolvovať všetky hodiny podľa rozvrhu.

      V prípade, že nemáte technické vybavenie pre dištančné vzdelávanie, zahláste túto skutočnosť vedeniu školy (skola@mokrohajska3.sk) najneskoršie do 27. októbra 2020.


      Nezabudnite aj naďalej sledovať webovú stránky školy.


      Prípadné otázky adresujte na mail ivanistok@mokrohajska3.sk.

    • Oznámenie o riaditeľskom voľne
     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

      19. 10. 2020

      V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z. Vám oznamujem, že

      22. 10.  a 27. 10. 2020 udeľujem riaditeľské voľno

      žiakom všetkých organizačných zložiek.

      Riaditeľské voľno udeľujem z prevádzkovo-organizačných dôvodov.

    • Opatrenia pre školy platné od 12. októbra 2020 (rúška aj na 1. stupni ZŠ, dištančné vyučovanie sa nás netýka)
     • Opatrenia pre školy platné od 12. októbra 2020 (rúška aj na 1. stupni ZŠ, dištančné vyučovanie sa nás netýka)

      11. 10. 2020

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      dňa 11. októbra 2020  minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling informoval o rozhodnutí Ústredného krízového štábu a o nových opatreniach v školách platných od 12. októbra 2020.

      Z týchto zmien vyplýva:

      • povinnosť nosenia rúšok aj pre žiakov navštevujúcich 1. stupeň základnej školy;
      • opatrenie ohľadom prechodu stredných škôl na dištančné vyučovanie sa nás netýka, pretože naše gymnázium a obchodná akadémia patria do siete špeciálnych stredných škôl, a tie ostávajú otvorené. Vyučovanie bude naďalej prebiehať prezenčne podľa rozvrhu hodín.
      • "... na všetkých druhoch škôl sa obmedzujú aktivity, ktoré nie sú kriticky dôležité pre výchovnovzdelávací procesV prípade praktického vyučovania, odborného výcviku či odbornej praxe u zamestnávateľa je možné naďalej pokračovať v jeho realizácii podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa," píše sa v rozhodnutí ministra školstva z 11. októbra 2020.

      Internát na Dúbravskej ceste bude v normálnej prevádzke.

       

      Plné znenie rozhodnutia ministra školstva nájdete TU.

    • Septembrová stredoškolská slohová súťaž
     • Septembrová stredoškolská slohová súťaž

      11. 10. 2020

      Povedali sme si, že sa už nebudeme zaoberať len koronou. Keď som sa neučila, modelovala som z hliny, alebo som robila obrázky technikou koláže. Vymodelovala som bustu ženy, ktorú som len tak zo srandy pomenovala „Korona“. ... Na balkóne sme siurobili malú záhradku. Zasadili sme paradajky, papriku, bylinky a kvety na okrasu. Po čase sa ku nám do kvetov nasťahoval svrček a asi mesiac tam chodieval a každý večer cvrlikal, tak sme z neho mali radosť. (1. miesto, rozprávanie, Veronika B., 1.G)

      Zdá sa mi, že každý si buď náročky alebo podvedome vytvorí systém, podľa ktorého sa orientuje v každodennom živote. Keďže život je nedokonalý a iný pre každého z nás, skonštruujeme si tento systém, aby sme naše starosti a nedostatky čo najlepšie vyriešili prostriedkami a vedomosťami, ktoré máme k dispozícii. ... Situácia počas korony pre niektorých z nás vyžadovala a vyžaduje, aby sme celý systém zahodili a vytvorili si úplne nový. Zákaz stretávania sa s ľuďmi určite zasiahol do osobných plánov mnohých ľudí, zákaz navštevovania verejných aktivít nemálo ľuďom prekáža. A aj malé veci, ako nosenie rúška alebo nedotýkanie sa svojej tváre, sú asi mnohým ľuďom ťažko zakomponovateľné do ich každodenného režimu. (2. miesto, úvaha, Luna L., 1.G)

      Osvedčilo sa, že sociálny odstup je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako znížiť šírenie ochorenia. Pri boji proti koronavírusu je hlavne potrebná obozretnosť a hygiena, preto treba nosiť rúško, mať odstup dva metre, zásobiť sa potravinami, ktoré sa rýchlo nekazia, mať ich doma poruke a tým minimalizovať návštevy obchodov. Aby sme zabránili šíreniu koronavírusu, je treba, okrem hygieny, kupovať balené pečivo, nechodiť do reštaurácií, chodiť po schodoch, nie výťahmi, lebo výťahy sa nevetrajú. Aby sme sa necítili ako v ponorke, je možné sa, pre zábavu, smiať, počúvať hudbu, čítať, občas sa prejsť, športovať, zájsť do lesa. (3. miesto, výklad, Martin T., 2.G)

      V priebehu septembra 2020 sa 35 žiakov z ôsmich tried strednej školy (1.OA, 1.G, 1.EOOS, 2.OA, 2.G, 3.G, 4.G, 2.SVC) zúčastnilo Slohovej súťaže na aktuálnu tému – KORONA VŠADEPRÍTOMNÁ – ktorú sme žánrovo rozmenili na 3 podtémy:

      1. Doba koronová ako výzva pre ľudstvo (Úvaha);
      2. Návod na prežitie v Dobe korony (Výklad);
      3. Nečakaný zvrat roka 2020 - Ako korona zasiahla/zasahuje do môjho života v tomto roku? (Rozprávanie).

      V prácach boli hodnotené 3 základné položky:

      • originalita spracovania obsahu témy,
      • dodržanie žánrovej charakteristiky príslušnej témy,
      • autenticita textu.

      Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme, víťazné práce v plnom znení a zaujímavé myšlienky všetkých prác si budete môcť prečítať v pripravovanom školskom časopise Moky 3 – Jesenný špeciál už v polovici októbra!

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Prevádzka školy od 1. 10. 2020
     • Prevádzka školy od 1. 10. 2020

      30. 9. 2020

      V súlade s manuálom zverejneným MŠVVaŠ a opatreniami ÚVZ, aktuálnou epidemiologickou situáciou, zaistením bezpečnosti a zhoršujúcimi sa poveternostnými podmienkami bude mať prevádzka v Spojenej škole Mokrohájska 3 Bratislava nasledujúce špecifiká:

      Ranný filter

      Vchod pri zastávke školských autobusov (pri školskom klube detí) otvorený od 7:25 – 8:00 hod.;

      • vstup pre žiakov ZŠ, gymnázia a obchodnej akadémie, zamestnanci prichádzajúci školskými autobusmi;
      • žiaci sa zhromažďujú v priestore autobusovej zastávky tak, aby neprekážali prichádzajúcim motorovým vozidlám (pod strechou a pri lavičkách);
      • rodič nevstupuje do priestorov školy;
      • šatne pri ŠKD: žiaci sa prezlečú a bez zdržovania sa presúvajú do svojich tried - veci na ZRT (telocvik) si žiaci berú do triedy (je zakázané vstupovať do priestorov šatní pri ŠKD v čase od 8:00 do 12:40 hod.), žiaci si donesú visiace zámky na šatňové skrinky;
      • presun po rampách na 1. poschodie podľa šípok a pokynov zamestnancov o filter vykonávajú dvaja zamestnanci ŠKD podľa FAQ;
      • školník – služba na otočke na prízemí od 7:25 do 8:00 hod.;

      Hlavný vchod do školy 7:30 – 8:15

      • vstup pre zamestnancov a deti z materskej školy a ťažko chodiaci žiaci z 1. stupňa ZŠ;

      • zákonný zástupca dieťaťa z materskej školy pri vchode odovzdá dieťa zamestnancom MŠ, ktorí budú deti odvádzať v 5-minútových intervaloch do priestorov MŠ;

      • vykonáva asistent učiteľa podľa FAQ.

      Odchod po skončení vyučovania

      Vchod pri zastávke školských autobusov (pri školskom klube detí) otvorený od 12:40 – 16:00 hod.

      1. žiaci ZŠ:
       • navštevujúci ŠKD pokračujú v ŠKD;
       • čakajúci na školské autobusy sa zhromaždia v zberných triedach;
       • ostatní žiaci po skončení vyučovania opustia školu.
      2. žiaci gymnázia a obchodnej akadémie:
      • bez obeda a 7. hodiny opustia po vyučovaní školu;
      • po skončení obedu a nemajúci 7. hodinu, sa vrátia do školy, zoberú si veci zo školy a opustia školu;
      • majúci 7. hodinu, opustia školu po skončení vyučovania s výnimkou žiakov, ktorí čakajú na školský autobus v zberných triedach.

      V tomto čase vchod slúži výhradne na odchod žiakov zo školy a odovzdávanie žiakov zákonným zástupcom, nie na vstup návštevníkov do priestorov školy alebo Gaudeamusu ZKR

      Zákonní zástupcovia žiakov ZŠ a SŠ čakajú na svoje deti na zastávke autobusov.

      Školník – služba pri dverách od 12:30 do 13:25 hod.

       

      Hlavný vchod do školy

      • odchod zamestnancov a deti z MŠ a ťažko chodiaci žiaci z 1. stupňa ZŠ;
      • zákonní zástupcovia detí z MŠ čakajú pred hlavným vchodom do školy, deti si volajú mobilom.

       

      Priestory pri ŠKD sa používajú v čase od 7:30 do 8:00 hod. a od 12:40 do 16:00 hod. len za účelom príchodu a odchodu zo školy.

      Prevádzka materskej školy je od 7:30 do 16:00 hod..

      Prevádzka ŠKD Mokrohájčik je po skončení vyučovania danej triede do 16:00 hod..

      Zberné triedy (asistenčná služba, popoludňajšie dozory) sú určené výhradne pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a strednej školy čakajúcich na školské autobusy. Žiak čakajúci na školské autobusy je povinný zdržiavať sa v priestore zbernej triedy a správať sa podľa pokynov dozoru.

      Poznámka:

      V prípade, že žiaci končia 7. vyučovacou hodinou, je povinnosťou učiteľa zabezpečiť, aby sa žiaci vyžadujúci doprovod dostali do školských autobusov o 14:30 hod. V prípade, že cestujú školským autobusom na Svrčiu, je nutné ich priviesť do zbernej triedy 3.

      Škola bezodkladne zverejní podmienky vstupu do školy na všetkých vchodových dverách do všetkých priestorov školy.

      Na komunikáciu externých osôb so školou sa odporúča využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, mail, telefonicky a pod.).

      Vstup cudzích osôb do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka školy. Cudzia osoba požiada o súhlas riaditeľa so vstupom do priestorov školy spravidla mailom, pričom uvedie čas, priezvisko zamestnanca, s ktorým sa chce stretnúť a účel návštevy. Cudzia osoba môže vstúpiť do priestorov školy po súhlase riaditeľa a odovzdaní prehlásenia o bezinfekčnosti, pričom dodržiava všetky nariadené opatrenia.

      Pri vstupe do interiérov školy si každý nasadí rúško na ústa a nos a bezdotykovo si dezinfikuje ruky.

      Žiaci I. stupňa ZŠ nosia povinne rúška prekrývajúce ústa a nos všade mimo triedy. Žiaci II. stupňa ZŠ, gymnázia a obchodnej akadémie nosia povinne rúška prekrývajúce ústa a nos v interiéroch školy všade.

      Pedagogickí zamestnanci nosia pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu rúška alebo ochranné štíty, nepedagogickí zamestnanci v súlade s aktuálnymi opatreniami RÚVZ.

      Minimalizuje sa pohyb žiakov po chodbách a ich kontakt so žiakmi iných tried, udržujú sa odstupy (zvlášť v čase jedenia a pitia nápojov).

      Telocvičňa a posilňovňa sa nevyužívajú do odvolania.

      Odborné učebne sa môžu využívať za týchto podmienok:

      • na vyučvanie podľa rozvrhu
      • pri vstupe d miestnosti a odchode z miestnosti si žiaci musia dezinfikovať ruky p skončení vyučovania budú upratovačky dezinfikovať klávesnice.

      Čas stravovania koordinovaný so ZKR Gaudeamus:

      • ZŠ II. stupeň (5. – 9. ročník) - 12:30 – 12:50 hod.;
      • ZŠ I. stupeň (prípravný – 4. ročník) - 12:55 – 13:20 hod.;
      • stredná škola - 13:25 – 13:45 hod.;
      • materská škola sa stravuje v svojich priestoroch v bežnom čase;
      • stravovanie zamestnancov je zabezpečené v zborovni pomocou obedových boxov.

      Do odvolania sa nerealizuje krúžková činnosť v interiéri.

      Zákaz žiakom a zamestnancom vstupovať do priestorov ZKR Gaudeamus s výnimkou stravovania v jedálni ZKR Gaudeamus v dole uvedených časoch.

      V celom areáli platí zákaz stretávania sa žiakov školy s klientmi ZKR Gaudeamus (s výnimkou žiakov, ktorí sú súčasne klientmi ZKR Gaudeamus), žiakmi ŠÚV či inými osobami, ktorí sa nachádzajú v areáli ZKR Gaudeamus.

      Zákonný zástupca neplnoletého žiaka/plnoletý žiak predkladá svojmu triednemu učiteľovi po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Plnoletý žiak ho podpisuje sám, neplnoletému žiakovi ho musí podpísať zákonný zástupca.

      Pri prerušení viac ako päť pracovných dní (sviatky a víkendy sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia prekladá zákonný zástupca neplnoletého žiaka/plnoletý žiak svojmu triednemu učiteľovi potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

      Zamestnanec školy predloží nadriadenému po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Archiváciu podľa platných právnych predpisov GDPR zabezpečí personalistka školy.

      Hospodárka školy v spolupráci s ostatným THP pracovníkmi školy naďalej zabezpečuje nákup, distribúciu a pravidelné dopĺňanie náplní dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky pre zamestnancov: rúška a ochranné štíty. Pre prevádzku školy zabezpečí primerané množstvo bezdotykových teplomerov a zásobníkov na papierové utierky do umyvární vrátane papierových utierok.

      Hospodárka školy poučí upratovačky a školníka naďalej zabezpečuje pravidelné čistenie a dezinfekciu priestorov podľa manuálu a semaforu, najmenej 2x denne a podľa potreby (1x po veľkej prestávke a 1x po vyučovaní), upratovanie a dezinfekcia všetkých toaliet a dezinfekcia frekventovaných dotykových plôch (kľučky dverí, zábradlia, elektrické vypínače, myši a klávesnice PC), 1x denne dôkladné čistenie ostatných priestorov.

      V škole je určená izolačná miestnosť – kabinet vecného vyučovania (č.dv. 10).

      V prípade, že je vyučujúci podozrivý alebo má potvrdené ochorenie na COVID-19 (určuje všeobecný lekár alebo RÚVZ), resp. blízkej osoby – hlásiť mailom riaditeľovi školy (istok@mokrohajska3.sk) a mail školy (skola@mokrohajska3.sk).

      V prípade oranžovej a červenej farby na semafore sa škola riadi pokynmi v manuáli a semafore.

       

      V Bratislave, 30. 9. 2020                                                                  

      RNDr. Ivan Ištok, riaditeľ školy

    • Konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou 17. a 18. 9. 2020
     • Konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou 17. a 18. 9. 2020

      16. 9. 2020

      Konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou pre záujemcov o prepravu školskými autobusmi v školskom roku 2020/2021 bude prebiehať v zborovni našej školy v nasledujúcich dňoch:

      • 17. 9. 2020  (štvrtok)  –  8:00 – 9:30 hod.
      • 18. 9. 2020  (piatok) –  8:00 – 9:00 hod.

      Stretnutia s rodičmi:

      • ktorí prídu iba potvrdiť svoj pretrvávajúci záujem o prepravu, prípadne nahlásia zmenu;
      • ktorí majú záujem o vstupné informačné stretnutie (v trvaní približne hodinu), so všetkými novými záujemcami  prebieha individuálny rozhovor, vyplnenie žiadosti a doloženie príloh.
    • Prevádzka školy od 16. septembra 2020 do odvolania
     • Prevádzka školy od 16. septembra 2020 do odvolania

      11. 9. 2020

      Vážení rodičia, milí žiaci, vážení zamestnanci,

      od 16. septembra 2020 na základe skúseností, požiadaviek rodičov a usmernení vydanými MŠVVaŠ SR, nariadení ÚVZ a po dohovore s vedením Gaudeamusu ZKR sme upravili niektoré body prevádzkového poriadku.

       

      Prevádzka školy od 16. septembra 2020 do odvolania

      Nástup dozorov (všetci dozorkonajúci) o 7:30 hod.

      Nástup žiakov do školy:

      • materská škola 7:30 – 8:15 hod.,
      • základná škola   7:30 – 8:00 hod.,
      • stredná škola 7:30 – 8:00 hod.

      Dňa 16. 9. 2020 musí pri vstupe každý žiak, resp. jeho zákonný zástupca predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti, inak nebude vpustený do školy. Vyhlásenie bude zbierať ranný filter. Žiaci dostali toto vyhlásenie v piatok 11. 9. 2020.

       

      Vyučovanie bude končiť:

      • materská škola do 16:00 hod.,
      • prvý stupeň  ZŠ do 11:40 hod., resp. do 12:30 hod., potom ide do ŠKD a na obed
      • druhý stupeň ZŠ do 13:20 hod., potom ide na obed,
      • stredná škola do 13:20 hod., resp. 14:30 hod.

       

      Žiakov navštevujúcich druhý stupeň ZŠ a SŠ odvedie na obed vyučujúci poslednej vyučovacej hodiny.

      Deti materskej školy budú mať pri presunoch na tvári rúško zakrývajúci nos a ústa. V triedach rúško nemusia mať.

      Žiaci základnej školy a strednej školy budú mať rúško na tvári počas celého pobytu v priestoroch školy, pričom  bude zakrývať nos a ústa.

      V prípade priaznivého počasia bude prebiehať vyučovanie v exteriéri. Je potrebné žiakov vybaviť vhodným oblečením a obuvou.

      1. V prípade priaznivého počasia zabezpečí triedny učiteľ (po dohode s vyučujúcimi), aby jeho trieda absolvovala aspoň jednu vyučovaciu hodinu v exteriéri.
      2. Vyučovací proces v období bude realizovaný podľa rozvrhu.
      3. Odborné učebne, telocvičňa, klubovňa a posilňovňa sa nebudú používať do 20. 9. 2020. Vyučovací proces bude prebiehať len v kmeňových triedach.

       

      Školský klub detí „Mokrohájčik“

      1. Ranný školský klub detí nebude v prevádzke.
      2. Popoludňajšie školské kluby detí budú prebiehať v miestnostiach ŠKD podľa skupín dopoludňajšieho vyučovania v čase do 16:00 hod.
      3. Zákonní zástupcovia si budú pre deti chodiť cez átrium a telefonicky sa budú kontaktovať s príslušným vychovávateľom.

       

      Stravovanie

      1. Deti navštevujúce MŠ sa stravujú v jedálni MŠ.
      2. Žiaci ZŠ a SŠ na obed budú chodiť cez dvere a rampu na poschodí.
      3. V jedálni Gaudemausu ZKR sú pri jednom dlhom stole dvaja žiaci, pri malom stole jeden žiak.
      4. Pri obedoch budú dostávať žiaci príbory (nemusia si nosiť vlastné) a budú vydávané hygienicky zabalené pracovníkom jedálne.
      5. Žiaci budú prichádzať, sedieť  a odchádzať podľa skupín.
      6. Pred vstupom do jedálne bude prebiehať dezinfekcia rúk.
      7. Žiaci budú dodržiavať pokyny zamestnancov ZKR Gaudeamusu vykonávajúci dezinfekciu jedálne.

      Harmonogram stravovania:

      - 1. stupeň ZŠ – po skončení vyučovania žiakov preberá vychovávateľ ŠKD (6. vyuč. hodina nebude), obed od 12:55 do 13:20 hod., potom činnosť v ŠKD alebo domov so zákonnými zástupcami po skončení vyučovania,

      - 2. stupeň ZŠ – o 12:30 hod. začne presun na obed s vyučujúcimi,

      od 12:35 do 12:50 hod. obed v jedálni (dozor asistenti učiteľa), šiesta hodina na ZŠ od 12:55 hod. (učiteľ je v triede od 12:40 hod. v  triede) do 13:20 hod., o 13:20 hod. preberá žiakov čakajúcich na školské autobusy dozor, ostatní domov so zákonnými zástupcami alebo samostatne,

      - stredná škola – funguje normálne do 13:20 hod., obed od 13:25 hod., popoludňajšie vyučovanie bude, žiakov čakajúcich na školské autobusy od 13:30 hod. preberá dozor.

       

      Popoludňajší dozor pre žiakov čakajúcich na školské autobusy

      Žiak čakajúci na školské autobusy je povinný zdržiavať sa v priestore zbernej triedy.

      Škola nebude zaisťovať dozor pre žiakov čakajúcich autobus o 15:45 hod. z kapacitných dôvodov.

       

      Ubytovanie na internáte od 16.9.2020 je opäť v prevádzke.

       

      Odchod zo školy

      Žiaci navštevujúci prvý stupeň ZŠ, ktorí nie sú prihlásení do ŠKD, nebudú mať sprístupnený obed a odchádzajú zo školy v čase 11:40 hod., resp. 12:35 v sprievode zákonných zástupcov (čakajú ich pred hlavným vchodom školy).

      Žiaci navštevujúci prvý stupeň ZŠ prihlásení do ŠKD pokračujú v činnosti v tomto klube do ich odchodu zo školy.

      Žiaci navštevujúci druhý stupeň ZŠ budú zo školy odchádzať hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní sa hlavným vchodom školy. Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom školy o 13:20 hod. V prípade, že žiak bude odchádzať zo školy samostatne, zákonný zástupca odovzdá písomný súhlas s odchodom zo školy samostatne triednemu učiteľovi.

      Žiaci strednej školy budú odchádzať zo školy hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní sa hlavným vchodom školy.

      Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom o 13:20 hod. (nestravníci) alebo 13:45 hod. (stravníci), resp. 14:30 hod. (podľa rozvrhu hodín). V prípade, že žiak bude odchádzať samostatne, zákonný zástupca odovzdá písomný súhlas s odchodom zo školy samostatne.

      Žiadame rodičov, aby dodržiavali stanovené časy odchodov zo školy z kapacitných dôvodov.

       

      1. Žiak je povinný
      1. Každý deň (až do odvolania) priniesť do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek.
      2. Nosiť rúško všade v spoločných vnútorných priestoroch školy.
      3. Nosiť rúško v triede II. stupňa ZŠ a SŠ počas výchovno-vzdelávacieho procesu.
      4. Po príchode do školy sa prezuť a odložiť si veci do skrinky, následne ide žiak priamo do triedy. Okrem školských pomôcok, mobilu, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si žiak nič iné do školy nenosí.
      5. Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.
      6. Na toaletách použije rovnako antibakteriálne mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.

      I. Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak

       1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
       2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
       3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej  školy do konca školského roku 2020/2021.
       4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
       5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
       6. Je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod dieťaťa v danom čase.

       

      Tento prevádzkový poriadok môžeme byť upravený a doplnený.

       

      Za ústretovosť a spoluprácu ďakujeme.       

      V Bratislave 11. 9. 2020                                                                       RNDr. Ivan Ištok
                                                                                                                     riaditeľ školy

    • Mimoriadny oznam - prevádzka 9. 9. - 11. 9. 2020
     • Mimoriadny oznam - prevádzka 9. 9. - 11. 9. 2020

      8. 9. 2020

      Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v ZKR Gaudeamus (pozitívne testovaný klient na Covid-19) od 9. 9. 2020 do 11. 9. 2020 bude prevádzka školy zabezpečená takto:

      • materská škola – prevádzka do 12:00 hod., bez obedov;
      • základná škola 1. stupeň – prevádzka do 11:40 hod., odchod žiakov domov so zákonnými zástupcami, bez obedov ŠKD v prvádzke do 14:30 hod.;
      • základná škola 2. stupeň – prevádzka do 12:35 hod., odchod žiakov domov so zákonnými zástupcami alebo samostatne na základe súhlasu zákonného zástupcu, bez obedov;
      • stredná škola – prevádzka do 12:35 hod., odchod žiakov domov so zákonnými zástupcami alebo samostatne na základe súhlasu zákonného zástupcu, plnoletí žiaci odchádzajú samostatne,  bez obedov.

      Žiaci využívajúci internáty (Svrčia, Dúbravská) sa budú vzdelávať doma dištančnou formou do odvolania.

      Zberné triedy budú zrušené. 

      Školské autobusy budú chodiť ráno v štandardnom režime. Autobusy popoludní môžu využívať iba žiaci zaradení do ŠKD - školský klub detí bude v prevádzke do 14:30 hod.. Ostatní žiaci opustia školu ihneď po skončení vyučovania.

      Na pondelok 14. 9. 2020 vyhlasujeme riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

      O vývine ďalšej situácie Vás budeme včas informovať na webových stránkach a emailom.

      Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.

    • Riaditeľské voľno - 14. 9. 2020
     • Riaditeľské voľno - 14. 9. 2020

      8. 9. 2020

      V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z. Vám oznamujem, že

      14.9.2020 udeľujem riaditeľské voľno

      žiakom všetkých organizačných zložiek.

      Riaditeľské voľno udeľujem z prevádzkovo-organizačných dôvodov.

    • Organizácia vyučovania v termíne 7. - 14. septembra 2020
     • Organizácia vyučovania v termíne 7. - 14. septembra 2020

      5. 9. 2020

      Od 7. septembra 2020 sme na základe skúseností, požiadaviek rodičov a usmernení vydanými MŠVVaŠ SR, nariadení ÚVZ a po dohovore s vedením Gaudeamusu ZKR upravili niektoré body prevádzkového poriadku.

      Prevádzka školy od 7. septembra 2020 do 14. septembra 2020

      Nástup dozorov (všetci dozor konajúci) od 7:30 hod.

      Nástup žiakov do školy:

      • materská škola - 7:30 – 8:15 hod.,
      • základná škola - 7:30 – 8:00 hod.,
      • stredná škola - 7:30 – 8:00 hod.

      Vyučovanie bude končiť:

      • materská škola do 16:00 hod,,
      • prvý stupeň  ZŠ do 11:40 hod., potom ide do ŠKD a na obed
      • druhý stupeň ZŠ do 12:50 hod., potom ide na obed,
      • stredná škola do 13:20, potom ide na obed.

      Žiakov navštevujúcich druhý stupeň ZŠ a SŠ odvedie na obed vyučujúci poslednej vyučovacej hodiny.

      Deti materskej školy pri presunoch budú mať na tvári rúško zakrývajúci nos a ústa. V triedach rúško nemusia mať.

      Žiaci základnej školy a strednej školy budú mať rúško na tvári počas celého pobytu v priestoroch školy, pričom  bude zakrývať nos a ústa.

      V prípade priaznivého počasia bude prebiehať vyučovanie v exteriéri. Je potrebné žiakov vybaviť vhodným oblečením a obuvou.

      V prípade priaznivého počasia zabezpečí triedny učiteľ (po dohode s vyučujúcimi), aby jeho trieda absolvovala aspoň jednu vyučovaciu hodinu v exteriéri.

      Vyučovací proces v období od 7. 9. 2020 do 14. 9. 2020 bude realizovaný podľa rozvrhu. Popoludňajšie vyučovanie bude zrušené.

      Odborné učebne, telocvičňa, klubovňa a posilňovňa sa nebudú používať do 20. 9. 2020. Vyučovací proces bude prebiehať len v kmeňových triedach.

       

      Školský klub detí „Mokrohájčik“

      Ranný školský klub detí nebude v prevádzke do 14. 9. 2020.

      Popoludňajšie školské kluby detí budú prebiehať v miestnostiach ŠKD podľa skupín dopoludňajšieho vyučovania v čase do 16:00 hod.

      Zákonní zástupcovia si budú pre deti chodiť cez átrium a telefonicky sa budú kontaktovať s príslušným vychovávateľom.

       

      Popoludňajší dozor pre žiakov čakajúcich na školské autobusy (po kliknutí na obrázok sa zväčší)

      Škola nebude zaisťovať dozor pre žiakov čakajúcich autobus o 15:45 hod. z kapacitných dôvodov.

       

      Stravovanie

      Žiaci ZŠ a SŠ na obed budú chodiť cez dvere a rampu na poschodí.

      V jedálni Gaudemausu ZKR sú pri jednom dlhom stole dvaja žiaci, pri malom stole jeden žiak.

      Pri obedoch budú dostávať žiaci príbory (nemusia si nosiť vlastné) a budú vydávané hygienicky zabalené pracovníkom jedálne.

      Žiaci budú prichádzať, sedieť  a odchádzať podľa skupín v triedach.

      Pred vstupom do jedálne bude prebiehať dezinfekcia rúk.

       

      Odchod zo školy

      Žiaci navštevujúci prvý stupeň ZŠ, ktorí nie sú prihlásení do ŠKD, nebudú mať sprístupnený obed a odchádzajú zo školy v čase 11:40 hod.v sprievode zákonných zástupcov (čakajú ich pred hlavným vchodom školy).

      Žiaci navštevujúci prvý stupeň ZŠ prihlásení do ŠKD pokračujú v činnosti v tomto klube do ich odchodu zo školy.

      Žiaci navštevujúci druhý stupeň ZŠ budú zo školy odchádzať hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní sa hlavným vchodom školy.

      Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom školy o 12:50 hod. (nestravníci), resp. 13:20 hod. (stravníci). V prípade, že žiak bude odchádzať zo školy samostatne, zákonný zástupca odovzdá písomný súhlas s odchodom zo školy samostatne.

      Žiaci strednej školy budú odchádzať zo školy hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní sa hlavným vchodom školy.

      Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom o 13:20 hod. (nestravníci), resp. 13:45 hod. (stravníci). V prípade, že žiak bude odchádzať samostatne, zákonný zástupca odovzdá písomný súhlas s odchodom zo školy samostatne.

      Žiadame rodičov, aby dodržiavali stanovené časy odchodov  zo školy z kapacitných dôvodov.

       

      Žiak je povinný

      Každý deň (až do odvolania) priniesť do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek.

      Nosiť rúško všade v spoločných vnútorných priestoroch školy.

      Nosiť rúško v triede II. stupňa ZŠ a SŠ počas výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Po príchode do školy sa prezuť a odložiť si veci do skrinky, následne ide žiak priamo do triedy. Okrem školských pomôcok, mobilu, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si žiak nič iné do školy nenosí.

      Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.

      Na toaletách použije rovnako antibakteriálne mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.

       

      Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak

      Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

      Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierovéjednorazové vreckovky.

      Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej  školy do konca školského roku 2020/2021.

      Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušenídochádzky v trvaní ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemánariadené karanténne opatrenie.

      V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchoddieťaťa v danom čase.

       

      Za ústretovosť a spoluprácu ďakujeme.

    • Informácie k začiatku školského roka 2020/2021 (aktualizácia 29. 8. 2020)
     • Informácie k začiatku školského roka 2020/2021 (aktualizácia 29. 8. 2020)

      26. 8. 2020

      Vážení rodičia, milí žiaci, 

      od 2. septembra 2020 otvárame školský rok 2020/2021.

      Na základe usmernení vydanými MŠVVaŠ SR, nariadení ÚVZ a po dohovore s vedením Gaudeamusu ZKR sme vytvorili tento prevádzkový poriadok:

       

      Vstup do priestorov školy

      Vstup do areálu školy je možný z troch smerov – po ceste okolo vrátnice ZKR Gaudeamus1, cez bráničku v protihlukovej bariére2 a bráničkou od OD Tesco3. Vchod pri parkovisku a dvere medzi školou a Gaudemausom ZKR ostanú uzavreté.

      1. Žiaci a zamestnanci školy budú do priestorov školy chodiť hlavným vchodom školy.
      2. Žiaci a zákonní zástupcovia pred vstupom do školy a na vstupe budú dodržiavať odstupy a rešpektovať pokyny zamestnancov školy. Vzhľadom na situáciu žiadame žiakov a ich zákonných zástupcov o trpezlivosť.
      3. Všetci žiaci prichádzajúci do školy musia prejsť každodenným ranným zdravotným filtrom (ranné meranie teploty všetkých detí a žiakov, dezinfekcia rúk pri vstupe dezinfekčným prostriedkom). V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID - 19) žiaka škola neprevezme. Na tvári budú mať rúška prekrývajúce nos a ústa.
      4. Pri prvom vstupe do školy odovzdá službu konajúcim zamestnancom školy vyhlásenie a dotazník. Čisté tlačivá budú k dispozícii pri hlavnom vchode školy.
      5. Zákonní zástupcova detí z materskej školy a žiakov prípravného a prvého ročníka ZŠ budú mať prístup do školy po absolvovaní ranného filtra. V škole sa budú zdržiavať len nevyhnutne dlhý čas. Počas celého pobytu v priestoroch školy budú mať na tvári rúško alebo štít prekrývajúci nos a ústa. Ostatní zákonní zástupcovia budú mať vstup do školy povolený len na nevyhnutne dlhú dobu na vybavenie čipov (hospodárka školy) a školských autobusov (dopravná komisia v zborovni). Prítomnosť osôb nezamestnaných v škole je zakázaná.
      6. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomný dotazník o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      7. Preberanie detí do školy bude od 7:30 do 8:45 hod. Žiaci ZŠ sa budú prezúvať a prezliekať v triedach okrem žiakov, ktorí majú skrinky na 1. poschodí. Prosíme rodičov o spoluprácu a zabezpečenie náhradných prezuviek pre deti a žiakov, ktorí majú školské skrinky v šatni v priestoroch pri ŠKD.
      8. Každé dieťa či žiak musí mať k dispozícii v škole dve rúška, balíček papierových vreckoviek a prezuvky, ktoré si donesie z domu. Odporúčame, aby žiaci mali k dispozícii aj vlastný dezinfekčný (antivirálny) prostriedok na  použitie.
      9. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
      10. V prípade výskytu týchto príznakov škola ihneď telefonicky kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťa a umiestni dieťa do izolačnej miestnosti. Zákonný zástupca je povinný si dieťa prísť bezodkladne a osobne prevziať.

      Organizácia dňa 2. septembra 2020

      Nástup jednotlivých organizačných zložiek školy:

      • materská škola - 7:30 – 8:15 hod.,
      • základná škola - 7:30 – 8:00 hod.,
      • stredná škola - 8:15 – 8:45 hod.

      Slávnostné otvorenie školského roka 2020/21 - 9:00 hod. (štátna hymna SR a príhovor riaditeľa školy).

      Žiaci sú počas prvého dňa pod dozorom triednych učiteľov.

      Žiaci dostanú od svojich triednych učiteľov všetky potrebné informácie k novému školskému roku.

      Koniec vyučovania:

      • materská škola - do 16:00 hod.;
      • prvý stupeň  ZŠ - do 11:40 hod., potom ide do ŠKD a na obed;
      • druhý stupeň ZŠ - do 12:50 hod., potom ide na obed;
      • stredná škola - končí o 13:20 hod. a potom ide na obed

      Žiakov navštevujúcich druhý stupeň ZŠ a SŠ odvedie na obed triedny učiteľ.

      Po dohovore s triednym učiteľom alebo na základe písomného ospravedlnenia je možný aj skorší odchod zo školy.

       

      Prevádzka školy od 3. septembra 2020 do 14. septembra 2020

      Nástup do školy:

      • materská škola - 7:30 – 8:15 hod.,
      • základná škola - 7:30 – 8:00 hod.,
      • stredná škola - 8:15 – 8:45 hod.

      Vyučovanie bude končiť:

      • materská škola - do 16:00 hod,,
      • prvý stupeň  ZŠ - do 11:40 hod., potom ide do ŠKD a na obed, obed deti navštevujúce ŠKD dostanú o 12:30 hod.
      • druhý stupeň ZŠ - do 12:50 hod., potom ide na obed,
      • stredná škola - do 13:20, potom ide na obed.

      Žiakov navštevujúcich druhý stupeň ZŠ a SŠ odvedie na obed učiteľ poslednej vyučovacej hodiny.

      1. Deti materskej školy pri presunoch budú mať na tvári rúško zakrývajúci nos a ústa. V triedach rúško nemusia mať.
      2. Žiaci základnej školy a strednej školy budú mať rúško na tvári počas celého pobytu v priestoroch školy, pričom  bude zakrývať nos a ústa.
      3. Vyučovací proces v období od 3. 9. 2020 do 4. 9. 2020 bude realizovaný formou blokového vyučovania a tému vyučovacích hodín si určí triedny učiteľ.
      4. V prípade priaznivého počasia bude prebiehať vyučovanie v exteriéri. Je potrebné žiakov vybaviť vhodným oblečením a obuvou.
      5. Vyučovací proces v období od 7. 9. 2020 do 14. 9. 2020 bude realizovaný podľa rozvrhu. Popoludňajšie vyučovanie bude zrušené.
      6. Odborné učebne, telocvičňa a posilňovňa sa nebudú používať do 20. 9. 2020. Vyučovací proces bude prebiehať len v kmeňových triedach.

       

      Školský klub detí „Mokrohájčik“

      1. Ranný školský klub detí nebude v prevádzke do 14. 9. 2020.
      2. Popoludňajšie školské kluby detí budú prebiehať v triedach podľa skupín dopoludňajšieho vyučovania v čase do 16:00 hod.

       

      Asistenčná služba pre žiakov 5. a 6. ročníkov čakajúcich na školské autobusy

      1. Žiadosti o asistenčnú službu je potrebné podať do 3. 9. 2020.
      2. Služba bude od skončenia vyučovania do 14:30 hod.
      3. Za ostatných žiakov využívajúcich školské autobusy nemôže škola prebrať zodpovednosť z kapacitných dôvodov.

       

      Stravovanie

      1. Žiaci ZŠ a SŠ na obed budú chodiť cez dvere a rampu na poschodí.
      2. V jedálni Gaudemausu ZKR sú pri jednom dlhom stole dvaja žiaci, pri malom stole jeden žiak.
      3. Pri obedoch budú dostávať žiaci príbory (nemusia si nosiť vlastné) a budú vydávané hygienicky zabalené pracovníkom jedálne.
      4. Žiaci budú prichádzať, sedieť  a odchádzať podľa skupín v triedach.
      5. Pred vstupom do jedálne bude prebiehať dezinfekcia rúk.

       

      Odchod zo školy

      1. Rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu, majúci záujem o ich vyzdvihnutie z materskej školy v čase pred poludním sa ohlásia pri hlavnom vstupe do školy, kde im bude oznámený spôsob vyzdvihnutia dieťaťa (služba, rodič). Deti, ktoré budú odchádzať z materskej školy v poobedňajších hodinách - rodičia si zavolajú príslušnej pani učiteľke v mateskej škole, ktorá zabezpečí odchod dieťaťa z materskej školy a jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi, rodičovi, resp. osobe poverenej vyzdvihnutím dieťaťa z materskej školy. Kontakt na vyučujúcu obdržia rodičia osobne na začiatku školského roka.
      2. Žiaci navštevujúci prvý stupeň ZŠ, ktorí nie sú prihlásení do ŠKD, nebudú mať sprístupnený obed a odchádzajú zo školy v čase 11:40 hod. v sprievode zákonných zástupcov (čakajú ich pred hlavným vchodom školy).
      3. Žiaci navštevujúci prvý stupeň ZŠ prihlásení do ŠKD pokračujú v činnosti v tomto klube do ich odchodu zo školy. Zákonný zástupca, ktorý príde pre žiaka, zavolá príslušnému vychovávateľovi, v prípade, že bude vyzvaný, preukáže sa dokladom totožnosti. Vychovávateľ zariadi odovzdanie dieťaťa zákonnému zástupcovi pred hlavným vchodom školy. Kontakt na vychovávateľa / vychovávateľku obdržia rodičia osobne na začiatku školského roka.
      4. Žiaci navštevujúci druhý stupeň ZŠ budú zo školy odchádzať hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní sa hlavným vchodom školy. Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom školy o 12:50 hod. (nestravníci), resp. 13:20 hod. (stravníci). V prípade, že žiak bude odchádzať zo školy samostatne, zákonný zástupca odovzdá písomný súhlas s odchodom zo školy samostatne.
      5. Žiaci strednej školy budú odchádzať zo školy hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní sa hlavným vchodom školy. Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom o 13:20 hod. (nestravníci), resp. 13:45 hod. (stravníci). V prípade, že žiak bude odchádzať samostatne, zákonný zástupca odovzdá písomný súhlas s odchodom zo školy samostatne.
      6. Žiadame rodičov, aby dodržiavali stanovené časy odchodov  zo školy z kapacitných dôvodov.

       

      Žiak je povinný

      1. Každý deň (až do odvolania) priniesť do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek.
      2. Nosiť rúško všade v spoločných vnútorných priestoroch školy.
      3. Nosiť rúško v triede II. stupňa ZŠ a SŠ počas výchovno-vzdelávacieho procesu.
      4. Po príchode do školy sa prezuť a odložiť si veci do skrinky, následne ide žiak priamo do triedy. Okrem školských pomôcok, mobilu, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si žiak nič iné do školy nenosí.
      5. Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.
      6. Na toaletách použije rovnako antibakteriálne mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.

       

      Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak

      1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej  školy do konca školského roku 2020/2021.
      4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      6. Je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod dieťaťa v danom čase.

      Tlačivá na stiahnutie:

       

      Materská škola:

      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (docx) - zdroj: www.minedu.sk

      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (docx) - zdroj: www.minedu.sk

       

      Základná škola:

      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka (docx) - zdroj: www.minedu.sk

      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (docx) - zdroj: www.minedu.sk

       

      Stredná škola:

      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu (docx) - zdroj: www.minedu.sk

      Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (docx) - zdroj: www.minedu.sk

       

      Za ústretovosť a spoluprácu ďakujeme.      V Bratislave 26. 8. 2020                                                                      

       

      RNDr. Ivan Ištok, riaditeľ školy

    • MŠ - Stretnutie s jazdnou políciou na Partizánskej lúke 
     • MŠ - Stretnutie s jazdnou políciou na Partizánskej lúke 

      9. 7. 2020

      Vo štvrtok sme sa s deťmi z materskej školy vybrali na Partizánsku lúku na stretnutie s príslušníkmi jazdnej polície. Deťom pekne a zrozumiteľne vysvetlili, čo všetko musí vedieť policajný kôň a kde je potrebný. Ukázali im, ako musí spolupracovať s jazdcom a vysvetlili prečo si musia navzájom dôverovať. Kone klusali, cválali, preskakovali prekážky, kopali do veľkej lopty a tiež museli pokojne stáť, keď sa pri nich kričalo a robil hluk. Nakoniec si mohli deti pohladiť koníky, ako aj dať im jabĺčko a mrkvu, na ktorej si pochutili.

    • Vyhlásenie víťazov v súťaži o top report z domáceho športovania!
     • Vyhlásenie víťazov v súťaži o top report z domáceho športovania!

      25. 6. 2020

      Milí žiaci, návštevníci našej webstránky. Prinášame Vám vyhodnotenie hlasovania v súťaži o top report z domáceho športovania. Tak ako sme sľúbili, po letných prázdninách autorom najlepších reportov odovzdáme pekné športové ceny. :-)

      Ďakujeme všetkým našim žiakom - autorom a taktiež všetkým hlasujúcim.

       

      A tu sú výsledky:

      Fotokoláže:

      1. miesto - Fotokoláž 3 – Matej Richter – 34,4%

      2. miesto - Fotokoláž 1 – David Režňák – 31,3%

      3. miesto - Fotokoláž 4 – Lukáš a Dominik Vlkovci – 28,1%

      4. miesto - Fotokoláž 2 – Zuzana Potočová - 6,3%

       

      Videá

      1. miesto Video 1 - David Režňák 56,3 %

      2. miesto Video 3 – Rebeka Orbánová – 25%

      3. miesto Video 2 – Alžbeta Novotná – 18,8%

    • Organizácia konca školského roka 2019/2020
     • Organizácia konca školského roka 2019/2020

      23. 6. 2020

      Odovzdávanie učebníc, vysvedčení a vypratanie šatňových skriniek:

      Žiaci zúčastňujúci sa vyučovania v škole v mesiaci jún:

      29. júna 2020 odovzdanie učebníc, vypratanie šatňových skriniek v čase 8:00 – 10:00, končia tak ako doposiaľ počas júna, nie je potrebná účasť zákonných zástupcov žiakov,

      30. júna  2020 vysvedčenie

      • prevádzka materskej školy do 11:45 hod.,
      • základná škola I. stupeň do 10:30 hod., potom idú na obed, ŠKD bude fungovať do 11:45 hod.,
      • základná škola II. stupeň do 10:30 hod., potom si idú pre obedové balíčky a opustia školu,
      • stredná škola do 10:30 hod., potom si idú pre obedové balíčky a opustia školu.

      Žiaci učiaci sa len dištančne:

      • základná škola: 30. júna 2020 v čase 8:00 – 10:00 hod. učebnice a vysvedčenie sa budú odovzdávať pri hlavnom vchode, vypratanie skriniek – podľa pokynov poverených pracovníkov školy;
      • stredná škola: 30. júna 2020 v čase 10:00 – 11:30 hod., učebnice a vysvedčenie sa budú odovzdávať pri hlavnom vchode, vypratanie skriniek – podľa pokynov poverených pracovníkov školy.
      • Vydávať vysvedčenia pre túto skupinu žiakov budú administratívni pracovníci školy.

      Zodpovednosť za neplnoletých žiakov, ktorí sa nezúčastňovali vyučovania v škole v mesiaci jún, majú zákonní zástupcovia.

      Tí, ktorí si nemôžu prísť vyzdvihnúť si vysvedčenie podľa harmonogramu, budú si ho môcť prebrať po skončení letných prázdnin.

      Prípadné otázky adresujte vedeniu školy.

    • Stredná škola (Gymnázium, Obchodná akadémia) - informácie k nástupu do školy od 22. júna 2020
     • Stredná škola (Gymnázium, Obchodná akadémia) - informácie k nástupu do školy od 22. júna 2020

      12. 6. 2020

      Informácie o upravenom výchovno-vzdelávacom procese:

      • stredná škola bude mať prevádzku od 7:30 do 13:30 hod. vrátane obeda;
      • vstup do priestorov školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7:30 do 8:00 hod. cez hlavný vchod školy;
      • prvý deň pri vstupe do školy žiak odovzdá vyhlásenie zákonného zástupcu, resp. plnoletého žiaka (nie lekára) o bezinfekčnosti -  žiak, ktorý toto tlačivo neodovzdá, nebude prijatý do školy (tlačivo záujemcom o nástup do školy zašleme, resp. môžete si ho stiahnuť nižsie);
      • každý deň pri príchode do školy bude žiakom odmeraná teplota a dezinfikované ruky;
      • v prípade, že žiak bude chýbať tri dni v škole, opätovne prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti;
      • žiak si prinesie každý deň do školy 2 čisté rúška a balík hygienických vreckoviek;
      • vyučovací proces bude realizovaný formou blokového vyučovania a dĺžku vyučovacích hodín si určí učiteľ;
      • prístup do priestorov školy budú mať prístup iba žiaci a zamestnanci školy;
      • žiaci nosia rúška len v spoločných priestoroch, v triede rúška nemusia nosiť;
      • stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou do 24. júna 2020;
      • žiaci budú mať zabezpečené stravovanie v jedálni Gaudeamus ZKR v zmysle usmernení RÚVZ;
      • školské autobusy nebudú v prevádzke.

      Tlačivá:

      Vyhlásenie (neplnoletý žiak)

      Vyhlásenie (plnoletý žiak)

       

      Ďalšie pravidlá budú upravené podľa pokynov Ministerstva školstva SR.

    • Predĺženie platnosti preukazu žiaka ISIC/EURO<26
     • Predĺženie platnosti preukazu žiaka ISIC/EURO<26

      1. 6. 2020

      Pre úspešné predĺženie platnosti Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 pre školský rok 2020/2021 bude potrebné:

      Nalepiť známku ISIC 09/2021

      Možnosti objednania známky ISIC 09/2021 (10,-- €):

      1. Známku ISIC 09/2021 si môžu žiaci/rodičia objednať individuálne cez e-shop priamo s doručením domov - https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/ (známka príde žiakovi domov, platí sa poštovné).
      2. Známku ISIC 09/2021 si žiak môže objednať v škole každú júnovú stredu od 8:00 do 12:00 hod.. Návštevu školy nahláste vopred na skola@mokrohajska3.sk.

      Predĺženie platnosti v doprave poslaním SMS (3,-- €) 

      1. Žiaci pošlú SMS (v hodnote 3,-- €) a následne priložia preukaz k terminálu na škole každú júnovú stredu od 8:00 do 12:00 hod. (návštevu školy nahláste vopred na skola@mokrohajska3.sk) alebo k niektorému z verejných terminálov. Zoznam verejných terminálov nájdete TU.
      2. Postup je nasledovný (viď obrázok):

      Vážení rodičia, 


      aby Vaše deti mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť známkou ISIC. 

    • Materská škola - informácie k znovuotvoreniu školy
     • Materská škola - informácie k znovuotvoreniu školy

      28. 5. 2020

      Vážení rodičia,

      od 1. júna 2020 znovu otvárame našu školu.

      Na základe usmernení vydanými MŠVVaŠ, nariadení ÚVZ a po dohovore s vedením Gaudeamusu ZKR sme vytvorili tento prevádzkový poriadok:

      Vstup do priestorov školy

      1. Vstup do školy pri zastávke školského autobusu, resp. pri ŠKD ostane zatvorený.
      2. Dvere medzi školou a Gaudemausom ZKR ostanú uzavreté.
      3. Žiaci a zamestnanci školy budú do priestorov školy vstupovať hlavným vchodom školy.
      4. Žiaci a zákonní zástupcovia pred vstupom do školy a na vstupe budú dodržiavať odstupy a rešpektovať pokyny zamestnancov školy.
      5. Okrem žiakov a zamestnancov školy majú ostatné osoby zakázaný vstup do priestorov školy.
      6. Všetci žiaci prichádzajúci do školy musia prejsť každodenným ranným zdravotným filtrom (ranné meranie teploty všetkých detí a žiakov, dezinfekcia rúk pri vstupe dezinfekčným prostriedkom). V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID - 19) dieťa alebo žiaka škola neprevezme.
      7. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (viď príloha).
      8. Zákonný zástupca podpisuje pri každom nástupe dieťaťa do školy, prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (viď príloha).
      9. Dieťa materskej školy prevezme zamestnanec materskej školy a odvedie ho do priestorov materskej školy. Preberanie detí do materskej školy bude prebiehať každých 10 minút, teda o 7:30, 8:00 a 8:15 hod. Zamestnanec materskej školy zabezpečuje organizáciu príchodu detí tak, aby sa zamedzilo miešaniu skupín na chodbách a v šatni.
      10. Zamestnanec MŠ prevezme od sprevádzajúcej osoby rezervné rúško zabalené vo vrecku označené menom. Zamestnanec MŠ uloží rúško na miesto na to určené.
      11. Dieťa si umyje ruky ešte raz bežným spôsobom pod dohľadom zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.
      12. Každé dieťa či žiak musí mať k dispozícii v škole dve rúška a 1 balíček papierových vreckoviek.

      Prevádzka MŠ

      1. Prevádzka MŠ bude v čase 7:30 do 16:00 hod.
      2. V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ.
      3. Ak to priestory MŠ umožňujú, detí sa vzdelávajú a hrajú v menších oddelených skupinkách v súlade s rozhodnutím ministra. Pokiaľ to veľkosť exteriéru materskej školy umožňuje, priestor pre jednotlivé skupiny sa oddelí.
      4. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri MŠ deti nemusia nosiť rúška. Rúška musia mať pri presunoch cez priestory základnej školy.
      5. MŠ do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v MŠ.
      6. MŠ bude venovať zvýšenú pozornosť rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode z vonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenosu nákazy.

      Odchody

      1. Zákonný zástupca sa telefonicky spojí s príslušnou pani učiteľkou. Na svoje dieťa čaká pred hlavným vchodom školy.

      Zákonný zástupca

      1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do materskej, resp. základnej školy a pri odchode žiaka z materskej, resp. základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej materskej, resp. základnej školy do konca školského roku 2019/2020. 
      4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do materskej, resp. základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do materskej, resp. základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Školský autobus zatiaľ v prevádzke NEBUDE.

      Prílohy:

      Vyhlásenie

      Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu 

    • Základná škola - informácie k znovuotvoreniu školy
     • Základná škola - informácie k znovuotvoreniu školy

      28. 5. 2020

      Vážení rodičia,

      od 1. júna 2020 znovu otvárame našu školu.

      Na základe usmernení vydanými MŠVVaŠ, nariadení ÚVZ a po dohovore s vedením Gaudeamusu ZKR sme vytvorili tento prevádzkový poriadok:

      Vstup do priestorov školy:

      1. Vstup do areálu školy je možný z dvoch smerov. Prvá možnosť je po ceste od zastávky MHD Mokrohájska po ceste okolo IPR a popri vrátnici ZKR Gaudeamusu. Druhá možnosť bráničkou od Tesca. Bránička v protihliukovej bariére bude zatvorená.

      2. Vstup do školy pri zastávke školského autobusu, resp. pri ŠKD ostane zatvorený.

      3. Dvere medzi školou a Gaudemausom ZKR ostanú uzavreté.

      4. Žiaci a zamestnanci školy budú do priestorov školy vstupovať hlavným vchodom školy.

      5. Žiaci a zákonní zástupcovia pred vstupom do školy a na vstupe budú dodržiavať odstupy a rešpektovať pokyny zamestnancov školy. Vzhľadom na situáciu žiadame žiakov a ich zákonných zástupcov o trpezlivosť.

      6. Okrem žiakov a zamestnancov školy majú ostatné osoby zakázaný vstup do priestorov školy.

      7. Všetci žiaci prichádzajúci do školy, musia prejsť každodenným ranným zdravotným filtrom (ranné meranie teploty všetkých detí a žiakov, dezinfekcia rúk pri vstupe dezinfekčným prostriedkom). V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID - 19) žiaka škola neprevezme.

      8. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      9. Preberanie detí do ZŠ bude od 7:30 do 8:00 hod.

      10. Žiaci ZŠ sa budú prezúvať a prezliekať v triedach okrem žiakov, ktorí majú skrinky na 1. poschodí. Prosíme rodičov o spoluprácu a zabezpečenie náhradných prezuviek pre deti a žiakov, ktorí majú školské skrinky v šatni v priestoroch pri ŠKD.

      11. Každé dieťa či žiak musí mať k dispozícii v škole dve rúška, balíček papierových vreckoviek a prezuvky, ktoré si donesie z domu.

      Prevádzka ZŠ

      1. Vyučovanie končí:

      • prvý stupeň  ZŠ – po štvrtej vyučovacej hodine, končí o 11:40 hod.

      • druhý stupeň ZŠ – po piatej vyučovacej hodine, končí o 12:40, po ukončení piatej vyučovacej hodiny idú žiaci na obed, resp. domov.

      2. Vyučovací proces bude realizovaný formou blokového vyučovania a tému vyučovacích hodín si určí učiteľ.

      3. Dištančné vzdelávanie bude pokračovať po dohode s učiteľom.

      4. V prípade priaznivého počasia bude vyučovanie prebiehať v exteriéri. Je potrebné žiakov vybaviť vhodným oblečením a obuvou.


      Školský klub detí „Mokrohájčik“

      1. Ranný školský klub detí nebude.

      2. Popoludňajšie školské kluby detí budú prebiehať v triedach podľa skupín dopoludňajšieho vyučovania v čase do 16:00 hod.

      Asistenčná služba

      Prevádzka asistenčnej služby nebude zabezpečená z kapacitných dôvodov.


      Stravovanie

      1. Žiaci ZŠ budú chodiť na obed cez dvere a rampu na poschodí.

      2. V jedálni Gaudemausu ZKR sedia pri jednom dlhom stole max. dvaja žiaci, pri malom stole max. jeden žiak.

      3. Pri obedoch budú žiaci dostávať príbory (nemusia si nosiť vlastné), ktoré budú hygienicky zabalené a vydávať ich bude pracovník jedálne.

      4. Žiaci budú prichádzať, sedieť  a odchádzať podľa skupín v triedach.

      5. Pred vstupom do jedálne bude prebiehať dezinfekcia rúk.

      Odchod zo školy     

      1. Žiaci prvého stupňa ZŠ, ktorí nie sú prihlásení do ŠKD, nebudú mať sprístupnený obed a odchádzajú v čase o 11:40 hod. v sprievode zákonných zástupcov (čakajú ich pred hlavným vchodom školy) domov.

      2. Žiaci prvého stupňa prihlásení do ŠKD budú v činnosti pokračovať v tomto klube do odchodu. Zákonný zástupca, ktorý príde pre žiaka, sa ohlási službe v hlavnom vchode školy,  v prípade, že bude vyzvaný, sa preukáže dokladom totožnosti. Služba zariadi odovzdanie dieťaťa zákonnému zástupcovi pred hlavným vchodom školy.

      3. Žiaci druhého stupňa ZŠ budú odchádzať hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní hlavným vchodom školy.

      4. Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom o 12:40 hod. (nestravníci), resp. 13:20 hod. (stravníci). V prípade, že žiak bude odchádzať samostatne, zákonný zástupca dá písomný súhlas s odchodom zo školy samostatne.

      5. Žiadame rodičov, aby z kapacitných dôvodov dodržiavali stanovené časy odchodov žiakov zo školy. 

      Zákonný zástupca

      1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

      2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

      3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020. 

      4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. (viď príloha)

      5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Školské autobusy zatiaľ v prevádzke NEBUDÚ.


      Príloha:

      Vyhlásenie


      Za ústretovosť a spoluprácu ďakujeme.

    • Úspechy našej Dominiky
     • Úspechy našej Dominiky

      30. 5. 2020

      Dominika Kuchtová, naša žiačka 2.A v októbri 2019 začala navštevovať Taekwondo. Stala sa členkou ŠKP (Športový klub polície) Ryong Bratislava a tiež členkou SATKD (Slovenská asociácia Taekwondo). Vo februári tohto roku začala súťažiť v disciplíne PARA POOMSAE v kategórií P30. Nedávno sme vám predstavili jej úspechy, nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnom poli, kde dosahuje vynikajúce výsledky. Teraz sa chceme pochváliť jej ďalšími úspechmi.

      Tak, ako všetci známi športovci aj Dominika sa počas pandémie so zápalom venovala svojmu obľúbenému športu a online tréningom. Jej tvrdá práca jej prináša úspech za úspechom. Zúčastnila sa niekoľkých medzinárodných online súťaží, v ktorých dosiahla neuveriteľné úspechy. Pri jej ďalších športových úspechoch jej všetci držíme palce a k doterajším dosiahnutím výsledkom jej srdečne gratulujeme.

      p. vychovávateľka Marta Chalupková a mama Mirka

    • Ahoj naša milá škola! - ŠKD "Mokrohájčik" - aktivity počas karantény, časť 2
     • Ahoj naša milá škola! - ŠKD "Mokrohájčik" - aktivity počas karantény, časť 2

      30. 5. 2020

      Všetkých Vás srdečne pozdravujeme. Skoro po troch mesiacoch od vyhlásenia mimoriadnej situácie a zatvorenia škôl a školských zariadení sa znovu môžeme vrátiť do našej školy. Preto Vás chceme opäť potešiť prácami, ktoré sme spolu s deťmi a ich rodičmi robili počas obdobia od Veľkej noci až do konca mája.

      Tiež by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým rodičom, ktorí si v tomto neľahkom období okrem učenia našli čas aj na aktivity, ktoré sme im my vychovávatelia posielali.

      Deti naše milé ste veľmi šikovné. Veľmi sa tešíme z toho, že tak ako v školských kluboch, tak aj doma ste nestratili nič zo svojej tvorivosti a kreativity.Veľká pochvala, ako sami uznáte, keď si pozriete fotky, patrí Dominikovi 2.A a Lukášovi 5.B Vlkovcom spolu s ich maminou. Boli najaktívnejší a skoro každú aktivitu, ktorú sme vám poslali urobili a následne nás ich mamina potešila krásnou kolážou fotiek.

      Všetkým Vám ĎAKUJEME za podporu. Na začiatku sme si priali, aby sme túto situáciu všetci v zdraví spoločne zvládli a aj sme to zvládli. Teraz si spoločne prajme zdravie, pohodu a pokoj.

      Opatrujte sa. Do skorého videnia.

      Vaši vychovávatelia a pani zástupkyňa J. Ladičkovská

    • Vyšlo nové číslo časopisu Moky 3 - máj 2020, koronaedícia špeciál
     • Vyšlo nové číslo časopisu Moky 3 - máj 2020, koronaedícia špeciál

      30. 5. 2020
      • Máme pre Vás súťaž o BEST CRAZY FACE MASK. Niko, 1.SVC (článok: Slovko na úvod)
      • Ak si chceme veľkosť vírusu predstaviť, pozrime sa na milimeter (na pravítku) a rozdeľme si ho v duchu na MILIÓN (1 000 000) rovnakých kúskov. P. uč. D. Krajčovičová (článok: Koronavírus – Čo sme nečakali od roka 2020)
      • Zbožňujem, keď si môžem dať dolu rúško a slobodne dýchať. Linda, 4.A (článok: My a korona, anketa)
      • Úlohy sú ťažšie hlavne keď si ich robím sám. Mám obavy. Každý deň je rovnaký, smutný som z vírusu. Matej H., 9.A (článok: Denník 9.A z obdobia karantény)
      • Vnímam to zle, lebo sme celá trieda investovali veľa času a nakoniec sa to ruší, je to škoda, chcel som ho písať! Miro, 9.A (článok: Koronavírus zrušil Monitor 9)
      • Na písomné maturity som sa úprimne celkom tešila, čo sa týka ústnych maturít, tie by som si odpustila aj za bežných okolností. Gréta, 4.G (článok: Koronavírus zrušil tradičnú Maturitnú skúšku)
      • Počas karantény si krátim čas rôznymi aktivitami, napríklad skúšam nové recepty. Ako inšpiráciu som si zobral jedno video od amerického youtubera menom Bingingwith Babish, ktorý vo svojich videách vytvára pokrmy z celovečerných snímok. Samo, 4.G (článok: Čím žijeme počas karantény)
      • I think our Moky magazine is a good opportunity to meet and share our experiences as well as to keep in touch and enjoy the company of our friends. PaedDr. K. Šaradinová (rubrika: Hello English readers)
      • Koľko radosti bolo, keď sme sa konečne uvideli iba cez kameru, poukazovali sme si domáce zvieratká a nakoniec sme sa dostali aj k tomu učivu. Mgr. P. Zváčová (rubrika: Cez okienko 1.stupňa)
      • Práve, keď si čítam túto tretiu otázku, tak je mi do smiechu, lebo ku štúdiu na Mokrohájskej ma priviedlo viacero okolností, nevymenujem ich všetky, lebo by ste čítali časopis Mokyho 3 do nasledujúceho dňa. A. Škodová (rubrika: Bývalí absolventi)
      • Keď som navštívil Rím počas jarných prázdnin, ešte som netušil, ako rýchlo sa všetko zmení. Skoro všetci okoloidúci ešte nemali rúška, lebo pandémia sa ešte nezačala. Schengenský priestor bol v tom čase otvorený...  študent SŠ (rubrika: Reportáž tesne spred korony – Rím & Vatikán)
      • Olympiáda je niečo, o čom sníva snáď každý športovec a je jedno, či má päť, desať, dvadsať alebo tridsať rokov. A zrazu, z ničoho nič, pre niektorých koniec ich sna, pre iných iba predĺženie prípravy o rok. Janči, 4.G (rubrika: Šport v čase pandémie)
      • Nie je až také zlé zostať doma, ja som sa napríklad, vďaka tomu, zoznámil s ľuďmi, ktorých som poznal iba z videnia. (rubrika: Vtipy, tentokrát nie zo školských lavíc, zo známych dôvodov)
      • Prázdna chodba jej naháňala strach, no zvedavosť zvíťazila. Opatrne pootočila kľúčom a dvere odchýlila. Pozrela sa vpravo, potom vľavo. Nikde nikto, iba ak by neznámy medzitým odišiel, alebo sa kdesi skryl. Cheryl Stone/pseudonym našej žiačky (rubrika: Literárna príloha)

      Koho sme navnadili? Dúfam, že všetkých! Tak nech sa páči, urobte si čas pre seba a so šálkou obľúbeného nápoja si doprajte 150 minút zaujímavého čítania zo života našej milej Mokrohájskej v časoch koronizácie. Zmestili sme sa na tradičných 60 strán, plus ako prídavok prinášame 20 strán Literárnej prílohy z autorskej umeleckej tvorby našich gymnazistov. Ďakujem úprimne všetkým štyridsiatim ôsmim autorom tohto neopakovateľného vydania. Čítajte nás na https://mokrohajska3.edupage.org/a/skolsky-casopis-moky3

                 

                                                                                                                                         PaedDr. Daniela Bauerová

    • Chémia, fyzika INAK – očami a rukami detí s pomocou ich rodiny
     • Chémia, fyzika INAK – očami a rukami detí s pomocou ich rodiny

      26. 5. 2020

      V týchto náročných dňoch domáceho štúdia sme okrem učenia vďaka modernej a rýchlej technológii svetla prenášajúcej obrazy, zvuky, pohyb nechali priestor tvorivejším žiakom a ich rodičom, ktorí nás naozaj nesklamali. Prinášame niektoré ich výtvory súvisiace s učebnými témami a dejmi okolo nás.  Potešte sa s nami... :)

      Vytvorenie domáceho penového prístroja

      Jesika, 7.A

      Použité materiály:

      • 2 lyžičky jedlej sódy bikarbóny (hydrogénuhličitan sodný)
      • 25 ml octu 8%
      • Podľa potreby prostriedok na umývanie riadu (Jar)
      • Plastová fľaška Lock&Lock s otvorom 400 ml
      • 25 ml sklenená fľaštička na šnúrke

      Postup vytvorenia penového hasiaceho prístroja

      1. Do plastovej nádoby naplníme 2 lyžičky jedlej sódy bicarbóny a prostriedku na riad Jar.
      2. Naplnenú sklenenú fľaštičku 8% octu dáme pomocou šnúrky do plastovej fľašky a uzavrieme vrchnák.
      3. Po pretrepaní fľašky sa nám aktivuje jedlá sóda s octom pričom vznikne tlak a vrchnák sa nám pod tlakom sám otvorí a môžeme hasiť penovým hasiacim prístrojom horiacu sviečku.

      Pokus sa podaril.


      Tlak Lea, 8.A

      Experiment pH v kuchyni

      Lea, 8.A

      Experiment pH v kuchyni

      Zuzka, Barča

      Ťažisko mimo telesa

      Lea, 8.A

      Spojené nádoby

      Lea, 8.A

    • Výťažok vo výške 337,-- eur za časopis Moky 3 odovzdaný deťom z MŠ pri ZZ Kramáre
     • Výťažok vo výške 337,-- eur za časopis Moky 3 odovzdaný deťom z MŠ pri ZZ Kramáre

      19. 5. 2020

      Redakčná rada časopisu Moky 3 sa po prvýkrát rozhodla zrealizovať milý charitatívny projekt, a síce, že 60 stranové číslo časopisu Január 20  vytlačí v počte 50 kusov a následne výťažok z predaja venuje deťom z Materskej školy pri zdravotníckom zariadení v Bratislave na Kramároch.

      Ide o MŠ pri ZZ, ktorá je najväčšou škôlkou svojho druhu v rámci Slovenska, tvorí ju 18 tried čo t. č. činí 5064 detí. V rámci komplexnej zdravotnej starostlivosti poskytuje nemocnica aj špeciálnu pedagogickú starostlivosť chorým a zdravotne oslabeným deťom predškolského veku, hospitalizovaným na jej všetkých oddeleniach. Atmosférou je nám táto pôda blízka, a tak už niekoľko rokov udržiavame družbu prostredníctvom pravidelných návštev MŠ so svojimi hudobnodramatickými pásmami.

      Nakoľko momentálne nám karanténa neumožňuje nemocnicu osobne navštíviť, zrealizovali sme  nákup potrieb na maľovanie a kreslenie v hodnote 337,- eur, ktorý sme ako darček ku blížiacemu sa Dňu detí odovzdali 15. mája 2020 Mgr. Jane Lukáčekovej z oftalmologického oddelenia. Ako nám p. učiteľka Janka povedala, detičky sa budú z plného vozíka pomôcok veľmi tešiť!

      Veľké poďakovanie patrí všetkým žiakom, študentom a zamestnancom školy, ktorí si časopis zakúpili, a sumou 2 eurá sa poskladali na tento nákup. Rovnako patrí poďakovanie sponzorovi z radov pedagógov, ktorý nechce byť menovaný, za uhradenie nákladov na tlač časopisu a zdvojnásobenie celkovej hodnoty vyzbieranej sumy. Už teraz pre vás finišujeme májové číslo časopisu Moky 3, ktoré si budete môcť prečítať od 29. mája 2020! 

                                                          PaedDr. Daniela Bauerová, koordinátorka školského časopisu Moky 3

    • Rúška na naše ušká
     • Rúška na naše ušká

      22. 4. 2020

      So žiakmi 5.ročníka sme sa zapojili do súťaže Vyrob si recyklorúško. Žiaci mali za úlohu vyrobiť si vlastné rúško z akéhokoľvek materiálu, pričom fantázii sa samozrejme medze nekladú. Musím uznať, že mnohí zúročili svoje zručnosti v šití a ušili si naozaj krásne rúška. Niektorí sa dali na dráhu recyklovania plastov a vyrobili si rúško – respektíve ochranu tváre - dokonca z pet flaše. No uznajte sami, že máme skutočne šikovných a zručných žiakov. : )

      Mgr. Mária Kabová

    • Biológia v praxi
     • Biológia v praxi

      22. 4. 2020

      Keďže sme v posledom čase preberali so žiakmi šiesteho ročníka stavbu rastliny, ktorej súčasťou je aj semeno a klíčenie semena, rozhodli sme sa názorne si to ukázať. Ako? Žiaci sa zahrali na kutilov a záhradkárov. Za úlohu mali naklíčiť semienko fazule, hrachu, alebo akejkoľvek plodiny, ktorú doma bežne majú a konzumujú. Tak žiaci mohli hravo a v priamom prenose sledovať, ako tieto procesy v prírode prebiehajú a zároveň vypestovať nie len rastlinku, ale aj vzťah k prírode a jej skúmaniu. No posúďte sami, akých šikovných pestovateľov v škole máme. : )

       

      Mgr. Mária Kabová

    • Veľkonočná tvorivosť
     • Veľkonočná tvorivosť

      19. 4. 2020

      Ako to už býva zvykom, ani táto Veľká noc sa nemohla obísť bez veľkonočnej výzdoby. Napriek tomu, že sme všetci doma, alebo práve vďaka tomu : ),  sme sa rozhodli využiť tieto chvíle tak trochu tvorivo. Žiaci piateho ročníka okrášlili svoje domovy zdobenými vajíčkami, kvetinovými výzdobami a dokonca aj chutnými pečenými korbáčikmi. Fantázii sa naozaj medze nekladú : ).

      Veríme, že ste sviatky prežili v zdraví a doma. No a ak vám je dlho, kľudne sa inšpirujte tvorbou našich žiakov.

      Mgr. Mária Kabová

    • V ŠKD tvoríme aj počas prerušenia školského vyučovania
     • V ŠKD tvoríme aj počas prerušenia školského vyučovania

      8. 4. 2020

      Ahoj, milá naša škola,

      bez detí si sama, smutná, tichá - smola.

      Potešiť ťa fotkami predsa len chceme,

      akú zábavu u nás doma práve teraz máme.

       

      Rodičia si nevedeli predstaviť, čo budú robiť doma s deťmi počas povinnej karantény celé týždne a už tobôž netušili, ako strávia voľný čas. My vychovávatelia, sme si zase nevedeli predstaviť ako budeme s deťmi tvoriť, vykonávať záujmovú činnosť, podporovať ich, usmerňovať, vychovávať z domu. Dnes Vám chceme prostredníctvom fotiek ukázať, že sa spolu s rodičmi podporujeme a ako spoločnými silami zvládame súčasnú situáciu.

      Voľný čas sa dá naozaj využiť efektívne a zábavne aj doma.

      Milé deti a to nie je, ale všetko, tiež odporúčame prečítať si dobrú knihu, zahrať si spoločenskú hru alebo dopozerať váš obľúbený seriál :).

       

                                                                                 Všetci to spolu zvládneme v zdraví:)

    • Projekt Daruj krv! - Za darovanie krvi ďakujeme Marekovi Pavlemu
     • Projekt Daruj krv! - Za darovanie krvi ďakujeme Marekovi Pavlemu

      10. 4. 2020

      So skupinkou našich študentov i bývalých absolventov, s ktorými udržiavame priateľstvo, každoročne jedenkrát do roka organizujeme projekt Daruj krv!.

      V aktuálnom období šíriacej sa pandémie Ministerstvo zdravotníctva denne vyzýva každého potenciálneho darcu (musí mať 18 rokov a cítiť sa zdravý), aby prišiel na ktorékoľvek odberné miesto Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky (http://www.ntssr.sk/) a daroval krv.

      Pokles darcov v tomto období o vyše 70 % ministerstvo pripisuje strachu darcov z potenciálneho nakazenia sa. Avšak bezpečnostné opatrenia sú natoľko sprísnené (časenky na presný termín, vstup a pohyb iba s rúškom, meranie teploty, vyplnenie dotazníka o zápornej cestovateľskej anamnéze za posledných 14 dní), že darcovi krvi nehrozí žiadne riziko! Navyše, na krv  čakajú denne akútni pacienti, napríklad onkopacienti.

       Marek Pavle, absolvent nášho gymnázia, daroval 0,45 litra svojej krvi prvýkrát a povzbudzuje k tomu každého, kto môže, ale váha, aby krv daroval: 

       Cez telefón mi pani doktorka ponúkla termín - 6. apríl 2020 o 7:00. Oznámila mi, aby som pred darovaním nepil a nejedol mliečne výrobky, iba nejaké ľahké raňajky (či už sladké, pečivo, ovocie, zeleninu), aby som pil veľa vody, tiež ma upozornila na to, že dovnútra sa počas tejto koronovej epidémie nesmie vstupovať bez rúška a rukavíc. Ja som si dal ráno čisto len ovocie a zeleninu a vypil cca liter vody. Keď som prišiel k dverám ružinovskej transfúznej stanice, nejakí ľudia tam už čakali, no sestrička púšťala postupne po dvoch. Pri vstupe sme si na povrch rukavíc museli nastriekať dezinfekčný prostriedok. Vyplnil som dotazník (http://www.ntssr.sk/o-darovani-krvi/dotaznik-darcu-krvi) a ešte papier, kde bolo treba potvrdiť, že som v priebehu posledných 2 týždňov nebol v zahraničí alebo v kontakte s infikovanou osobou. Počas vypĺňania dotazníka mi elektrickým prístrojom lekárka zmerala teplotu čela, čo sa počas terajšej epidémie robí pri vstupe do každej nemocnice.  Spolu s občianskym preukazom som vyplnené papiere odovzdal iným zdravotníčkam cez jedno okienko a zároveň som ukázal svoj občiansky preukaz aj preukaz poistenca a bol som nasmerovaný ku dverám, kde odoberú malú kontrolnú vzorku krvi, počkal som na analýzu tejto kontrolnej vzorky a následne som bol nasmerovaný do ďalšej miestnosti, kde mi iná doktorka zamerala tlak, trošku som ho mal nízky kvôli nevyspatosti. Doktorka mi povedala, nech si kľudne dám čaj, kávu alebo keksík (dal som si kávu, čaj aj keksík), aby mi kvôli nižšiemu tlaku neprišlo zle. Neskôr ma zavolala zdravotná sestra, ktorá mi urobila odber - 0,45 litrov krvi. Pri odbere krvi mi vôbec neprišlo zle, bolo to úplne v pohode. Ťažko sa mi odhaduje, koľko trval samotný odber, ale pocitovo sa zdalo, akoby mi krv bola braná niečo vyše minútu. Po odbere som sa cítil fajn, hoci pre istotu som si po nejakú dobu ešte poležal, a potom posedel, následne som vstal a pevne som si držal sterilnú náplasť pre zastavenie krvácania, dal som si bagetu, čo som dostal, pol litra vody a čaj. Rúško bolo treba mať po celý čas na sebe, jedinou výnimkou bolo jedenie a pitie (s rúškom by to bolo dosť náročné). Nakoniec som dostal legitimáciu dobrovoľného darcu krvi (posielam fotku). S pozdravom, Marek Pavle “

                                                                         Bližšie informácie o projekte Daruj krv! – PaedDr. Daniela Bauerová

    • Ďakujeme
     • Ďakujeme

      28. 3. 2020

      Milí naši učitelia,

      každý rok pre Vás vyrábame malé darčeky k Vášmu sviatku. Tento rok však nemôžeme a tak sa Vám chceme poďakovať aspoň takto symbolicky.

      Ďakujeme.

      deti z ŠKD Mokrohájčik

    • OZNÁMENIE
     • OZNÁMENIE

      25. 3. 2020

      Dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii vo vzťahu k vírusu COVID 19 sme upravili úradné hodiny v škole od 30. marca 2020 nasledovne:

      Pondelok      od 8:00 hod. do 10:00 hod.

      Utorok                    --------------------

      Streda          od 8:00 hod. do 10:00 hod.

      Štvrtok                    --------------------

      Piatok           od 8:00 hod. do 10:00 hod.

      V prípade potreby vstupu do budovy školy Vás prosíme:

      • ohláste vstup vopred na skola@mokrohajska3.sk;
      • do budovy školy vstupujte výlučne s ochrannou rúškou, príp. s inou ochranou dýchacích ciest;
      • v priestoroch školy sa zdržiavajte minimálny čas.

      V prípade potreby môžete kontaktovať školu počas celého týždňa prostredníctvom mailu skola@mokrohajska3.sk.

      Prosíme študentov, ktorí sa hlásia na vysoké školy, aby v čase uzatvorenia školy preferovali elektronické prihlasovanie. Doklady, ktoré budú musieť doložiť im po znovuotvorení promptne potvrdíme.

      Ďakujeme

    • MATURITA 2019/2020
     • MATURITA 2019/2020

      24. 3. 2020

      Externá časť maturitnej skúšky (písomná forma) sa v školskom roku 2019/2020 neuskutoční.

      Interná forma maturitnej skúšky (ústna odpoveď) by sa mala uskutočniť do 14 dní od obnovenia výučby.

    • Opatrenia v školstve
     • Opatrenia v školstve

      24. 3. 2020

      Tlačová beseda ministra školstva B. Gröhlinga o nových opatreniach v školstve. Vyučovanie sa prerušuje v období od 30. marca 2020 až do odvolania.

      Záznam tlačovej besedy nájdete TU. (zdroj: TA3, 24.03.2020)

      Celý článok TU(zdroj: TA3, 24.03.2020)

    • Oznámenie - ďalšie informácie k epidemiologickej situácii
     • Oznámenie - ďalšie informácie k epidemiologickej situácii

      13. 3. 2020

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      ako ste už boli informovaní, Krízový štáb nariadil zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení na území SR na 2 týždne od pondelka 16. marca 2020 do piatku 27. marca 2020 ako jedno z preventívnych opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19. Rovnako sa pre zatvorenie všetkých škôl na Slovensku posunú maturitné skúšky o minimálne dva týždne (nový termín maturitných skúšok je stanovený na 31. marca až 2. apríla 2020). Testovanie 9 – v platnosti ostáva pôvodný termín.

      Učitelia boli usmernení tak, aby pre žiakov pripravili prácu na doma a priebežne kontrolovali jej plnenie prostredníctvom Edupage alebo e-mailovej komunikácie. Po návrate do školy budú mať možnosť všetci žiaci konzultovať prípadné nejasnosti.

      V tejto súvislosti by sme Vám chceli oznámiť, že situáciu neustále monitorujeme a čakáme na usmernenie od Ministerstva školstva SR alebo iných oprávnených orgánov.

      Prosíme Vás o priebežné sledovanie informácií na stránke školy, či prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

      Ďakujeme Vám za spoluprácu.

       

      Zverejnené informácie vychádzajú z Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach. Plné znenie nájdete https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/.

    • Oznámenie (doplnené) - Opatrenia na zníženie rizík vyplývajúcich zo šírenia nového koronavírusu (COVID-19)
     • Oznámenie (doplnené) - Opatrenia na zníženie rizík vyplývajúcich zo šírenia nového koronavírusu (COVID-19)

      8. 3. 2020

      Naša škola nepatrí do pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Nakoľko zatvorenie školy  nie je v právomoci riaditeľa školy, naša škola bude zatiaľ fungovať na základe nižšie uvedených opatrení.

      Prípadné zatvorenie školy budeme zajtra konzultovať s našim zriaďovateľom - Okresným úradom Bratislava.

      Je na Vašom rozhodnutí, či pošlete svoje dieťa do školy.

      -------------------------------------------------------------------------

      Od 6. marca 2020 je v platnosti v Gaudemaus ZKR, ktorý je zároveň domovom sociálnych služieb, zákaz vstupu cudzím osobám okrem klientov a zamestnancov (rozhodnutie RÚVZ: HZZ/5421/2020 – viď príloha).

      Po zvážení rizík spojených so šírením koronavírusu a v záujme ochrany zdravia detí, žiakov a zamestnancov školy sme sa po dohovore s vedením Gaudemaus ZKR rozhodli minimalizovať kontakt medzi oboma inštitúciami.

      Z toho vyplývajú nasledovné opatrenia:

      1. Vstup do školy pri zastávke školského autobusu, resp. pri ŠKD ostane zatvorený.
      2. Dvere medzi školou a Gaudemausom ZKR ostanú uzavreté.
      3. Žiaci a rodičia budú do školy chodiť hlavným vchodom školy.
      4. Žiaci sa budú prezúvať a prezliekať v triedach okrem žiakov, ktorí majú skrinky na 1. poschodí. Prosíme rodičov o spoluprácu a zabezpečenie náhradných prezuviek pre deti a žiakov, ktorí majú školské skrinky v šatni v priestoroch pri ŠKD.
      5. Žiaci, navštevujúci ranný školský klub detí „Mokrohájčik“, budú môcť vstupovať do priestorov školy od 7:00 hod., ostatní žiaci môžu do priestorov školy vstúpiť od 7:30 hod.
      6. Ranné a aj popoludňajšie školské kluby detí budú prebiehať v triedach.
      7. Na obed sa bude chodiť cez dvere a rampu na 1. poschodí.
      8. Žiaci majú zakázaný vstup do priestorov Gaudeamus ZKR (s výnimkou obeda v jedálni)!
      9. Škola sa bude pravidelne dezinfikovať.

      Za ústretovosť a spoluprácu ďakujeme.

    • Oznámenie - Opatrenia na zníženie rizík vyplývajúcich zo šírenia nového koronavírusu (COVID-19)
     • Oznámenie - Opatrenia na zníženie rizík vyplývajúcich zo šírenia nového koronavírusu (COVID-19)

      8. 3. 2020

      Od 6. marca 2020 je v platnosti v Gaudemaus ZKR, ktorý je zároveň domovom sociálnych služieb, zákaz vstupu cudzím osobám okrem klientov a zamestnancov (rozhodnutie RÚVZ: HZZ/5421/2020 – viď príloha).

      Po zvážení rizík spojených so šírením koronavírusu a v záujme ochrany zdravia detí, žiakov a zamestnancov školy sme sa po dohovore s vedením Gaudemaus ZKR rozhodli minimalizovať kontakt medzi oboma inštitúciami.

      Z toho vyplývajú nasledovné opatrenia:

      1. Vstup do školy pri zastávke školského autobusu, resp. pri ŠKD ostane zatvorený.
      2. Dvere medzi školou a Gaudemausom ZKR ostanú uzavreté.
      3. Žiaci a rodičia budú do školy chodiť hlavným vchodom školy.
      4. Žiaci sa budú prezúvať a prezliekať v triedach okrem žiakov, ktorí majú skrinky na 1. poschodí. Prosíme rodičov o spoluprácu a zabezpečenie náhradných prezuviek pre deti a žiakov, ktorí majú školské skrinky v šatni v priestoroch pri ŠKD.
      5. Žiaci, navštevujúci ranný školský klub detí „Mokrohájčik“, budú môcť vstupovať do priestorov školy od 7:00 hod., ostatní žiaci môžu do priestorov školy vstúpiť od 7:30 hod.
      6. Ranné a aj popoludňajšie školské kluby detí budú prebiehať v triedach.
      7. Na obed sa bude chodiť cez dvere a rampu na 1. poschodí.
      8. Žiaci majú zakázaný vstup do priestorov Gaudeamus ZKR (s výnimkou obeda v jedálni)!
      9. Škola sa bude pravidelne dezinfikovať.

      Za ústretovosť a spoluprácu ďakujeme.

    • Výtvarno-tematická súťaž  „Najkrajšia karnevalová maska“
     • Výtvarno-tematická súťaž  „Najkrajšia karnevalová maska“

      2. 3. 2020

      V mesiaci február bola chodba I. stupňa ZŠ vyzdobená krásnymi maskami. Tohtoročná téma „Podmorský svet“ bola veľmi pútavá. Hoci nemáme more, deťom sa podarilo vymyslieť zaujímavé masky. Odovzdaných 120 hlasov rozhodlo o troch, ktoré urobili najväčší dojem. Keďže aj ďalšie masky dostali viac hlasov, vybrané boli ešte dve. Žiaci boli odmenení hodnotnými darčekmi, ktoré ich potešili a môžu pomocou nich ďalej rozvíjať svoju umeleckú fantáziu.

      I.miesto Linda Lipovská (IV.A)

      II. miesto Kristínka Koči (Prípr. roč. A)

      III.miesto Danko Bitto (III.A)

      IV.miesto Ondrej Kocifaj (I.A)

      V.miesto Dominik Vlk (II.A)
       

    • Školské kolo súťaže Štúrov Zvolen
     • Školské kolo súťaže Štúrov Zvolen

      26. 2. 2020

      Rétorická súťaž Štúrov Zvolen mala v školskom kole 25. februára 2020 zastúpenie 14-tich súťažiacich, zaujímavosťou bolo, že porotu si tvorili samotní žiaci medzi sebou. Úlohou súťažiacich I. súťažnej kategórie (žiaci piatych a šiestych ročníkov) bolo zaujímavým spôsobom zreprodukovať náhodne vyžrebovanú Ezopovu bájku a tvorivo pretvoriť jej záver.

      Prvé miesto v I. kategórii si vybojovala Tatiana Janečková zo 6.A (bájka Stromy a sekera), 2. miesto Veronika Spiššáková z 5.B (bájka Orol a chrobák) a 3. miesto Alžbeta Novotná zo 6.B (bájka Dub a trstina).

      Úlohou v II. a III. kategórii bolo predniesť krátky rečnícky prejav podľa vlastného výberu a zároveň vymyslieť príbeh k vyžrebovanému ľudovému prísloviu. Víťazkou II. kategórie (žiaci siedmych, ôsmych a deviatych ročníkov) sa stala Sofia Olejárová z 9.A, prednášala tému O klamstve, príbeh vymýšľala k perzskému prísloviu Aj keby ťa chválilo tisíc úst naraz, nikdy medzi nimi nesmú byť tie Tvoje. V III. kategórii (žiaci stredných škôl) získal prvenstvo Jonatán Pavelka z 3.G za spracovanie a prednesenie vlastnej témy Obal vs. obsah, hodnoty na ktorých záleží, a za príbeh na vyžrebované japonské príslovie Ak hľadáte nešťastie, čoskoro ho nájdete.

      Všetkým aktérom srdečne blahoželáme a víťazom prajeme veľa šťastia na okresnom kole 23. februára 2020.

       

                                                                                                     PaedDr. Daniela Bauerová

    • Školské kolo súťaže Slávik Slovenska
     • Školské kolo súťaže Slávik Slovenska

      26. 2. 2020

      Hneď v pondelok po jarných prázdninách (24. februára 2020) sa to chodbami našej školy ozývalo melódiami ľudových piesní. Do súťaže Slávik Slovenska sa tento rok zapojilo 15 žiakov - prevažne členov Speváckeho krúžku - z 1., 2. i 3. stupňa. Porota v zložení Mgr. Jana Ladičkovská, PaedDr. Marta Frindrichová, p. uč. Dana Krajčovičová, Mgr. Mária Kabová a psychická podpora PhDr. Aneta Filipovičová napokon rozhodla nasledovne:

      • 1. miesto získali Monika Sivičeková zo 7.A (ľudová pieseň Cukor jedla, kávu pila) a Matúš Dúbrava zo 6.B (Zelená sa  bučina),
      • 2. miesto Cornelia Zamosteanu  zo 7.A (Na zelenej lúčke sedí zajac) a Barbora Bábiková z 5.A (Nebola som veselá)
      • 3. miesto Šimon Šimšík zo 4.A (Tancuj, tancuj, vykrúcaj) a Viktória Kutlíková z 5.A (Po nábreží koník beží).

      Všetkým vystupujúcim blahoželáme a želáme veľa šťastia na okresnom kole 28. apríla 2020!

       

                                                                                                                              PaedDr. Daniela Bauerová

    • Valentínska pošta
     • Valentínska pošta

      18. 2. 2020

      Ako to už u nás býva zvykom, aj tento rok sme si deň svätého Valentína spravili o niečo krajší a výnimočnejší. Radi sa máme po celý rok, no nie vždy si to stihneme vyjadriť. Dnes sme mali možnosť počuť vyznania vďaky, lásky a radosti z priateľstva verejne v školskom rozhlase. Tí, ktorí chceli svoje city vyjadriť súkromne mohli svoj list vhodiť do valentínskej schránky. Pošťák Luki listy roznášal do vlastných rúk, za čo mu aj tento rok veľmi ďakujeme!

      Vďaka patrí všetkým vám, ktorí ste sa nehanbili a spravili ste niekomu dnešný deň o čosi krajší!

      Mgr. Mária Kabová

       

      Citát na záver: „Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje!“

      (Matka Tereza)

    • Novoročné florbalové derby „Učitelia vs. Žiaci“
     • Novoročné florbalové derby „Učitelia vs. Žiaci“

      18. 2. 2020

      „Pomsta bude sladká,“ hlásali plagáty, ktoré sa s dostatočným predstihom zjavili na najstrategickejších miestach v budove našej školy. Tím Žiakov, viac či menej zodpovedný za organizáciu tradičných florbalových meraní síl so svojimi učiteľmi, totiž pri poslednom takomto meraní utŕžil prehru 6:8, a tak bolo čo odplácať.

      Oba tímy, značne namotivované posledným zápasom (a akiste aj „ofenzívnym“ heslom z plagátu), sa zhromaždili v školskej telocvični v stredu, 4. februára 2020, aby sa pobili o ďalšie víťazstvo. Po slávnostnom nástupe a výmene tímových vlajok sa mohlo začať.

      Šťastena si ako na prvých sadla na Žiakov, ktorí otvorili skóre už v druhej minúte stretnutia. Učitelia však veľmi rýchlo skóre otočili a divoká prestrelka mohla začať.

      O veľmi vyrovnanom priebehu zápasu svedčia aj priebežné skóre (po prvej tretine 4:3 pre učiteľov, po druhej 8:8). A keďže dve rovnaké čísla svietili na pomyselnej tabuli aj po skončení riadneho hracieho času, išlo sa za stavu 14:14 do predĺženia. To sa hralo tri minúty systémom traja proti trom (počas riadneho hracieho času sa hralo 3x15 minút štyria proti štyrom).

      Predĺženie hrané na „rýchlu smrť' (kto dá gól, vyhral) gólovú radosť neprinieslo, Jano Smriga v bráne Žiakov, podobne, ako aj jeho náprotivok Erik Frey v bráne Učiteľov, zostali neprekonaní. O víťazovi teda museli rozhodnúť až samostatné nájazdy.

      V nich si súperi opäť nič nedarovali, čarovali ruky strelcov, no brankári ich čarom zdatne konkurovali. Zasiahnuť musel aj VAR (video-asistent rozhodcu), ktorý posudzoval sporný nájazd Sama Béreša a nariadil jeho opakovanie.

      Napokon sa v nájazdovej lotérii šťastena opäť usmiala na svojimi fanúšikmi neúnavne povzbudzovaných Žiakov, ktorí si z dramatického zápasu vezú cenný triumf po výsledku 15:14 po samostatných nájazdoch. A čo na to celé samotní aktéri?

      Ako hodnotíš/hodnotíte zápas ako celok?

      •  „Podľa mňa to bolo nad očakávania, kulisa bola skvelá, nastolili sme nové trendy...“ Ján Smriga – brankár Žiakov
      •  „Bolo to divoké.“ (smiech) Samuel Béreš – kapitán Žiakov
      •  „Super.“  Erik Frey – brankár Učiteľov
      •  „Hodnotím ho pozitívne, bola výborná atmosféra, myslím, že sa žiaci, ale aj učitelia dobre cítili. Pozitívne bolo aj minimum zranení.“ Ing. Peter Kucek – kapitán Učiteľov

      Ako hodnotíš/hodnotíte výkon súpera?

      •  „Na to, že spolu vôbec netrénujú, prekvapili. Do budúcna by mohli zapracovať na presnosti a razancii streľby.“ Ján Smriga
      •  „Bolo to troška namáhavé.“ Samuel Béreš
      •  „Slabota, ja som bol stopercentne lepší. (smiech)  Ale nechali sme ich vyhrať.“ Erik Frey
      •  „V porovnaní s predošlým zápasom (november 2019) boli kvalitatívne lepší, efektívnejšie striedali...“ Ing. Peter Kucek

      Na čom by si/ste do najbližšieho stretnutia zapracoval/zapracovali?

      •  „Na schopnosti držať loptičku na svojich hokejkách, na intervaloch striedaní,...“ Ján Smriga
      •  „Možno by som opäť prenechal kapitánsku pásku Andrejovi Cvečkovi, neviem, či ja som bol dobrý kapitán...“ Samuel Béreš
      •  „Nič mi nenapadá.“ Erik Frey
      •  „Taký zápas si vyžaduje aj trénovať, čiže by nebolo odveci sa kondične pripravovať, aby sme na Žiakov stačili.“  Ing. Peter Kucek

      Zostavy

      Žiaci:  Ján Smriga – brankár, Samuel Béreš – kapitán, Andrej Cvečka – asistent kapitána, Klaudia Takáčová, Simon Šebo, Barbara Feketeová, Jozef Kollár, Silvia Pálková, Cornelia Zamosteanu, Tibor Šimek, Tomáš Farkas, Jesika Nagyová, Kristína Balgavá, Samuel Žolnai

      Učitelia: Erik Frey – brankár, Ing. Peter Kucek – kapitán, Mgr. Andrej Lackovič, Mgr. Mária Kabová, Bc. Lukáš Richter, Martin Guzikiewicz

    • Olympiáda ľudských práv - krajské kolo
     • Olympiáda ľudských práv - krajské kolo

      18. 2. 2020

      Dňa  6. februára 2020 sa konalo Krajské kolo Olympiády ľudských práv. Ani naša škola nechýbala na tomto podujatí. Dôstojne nás reprezentovala Laura Svocak, žiačka 3.G, za čo jej patrí naše  poďakovanie a uznanie.
                                                                                                   

      PhDr. Daniela Capeková

    • Expert Geniality show
     • Expert Geniality show

      17. 2. 2020

      Dňa 28. 11. 2019 súťažili žiaci našej školy v Celoslovenskej vedomostnej súťaži, pre žiakov 2.stupňa ZŠ a žiakov stredných škôl, Expert Geniality show, usporiadanej  organizáciou Talentída s.r.o.

      Naši žiaci dosiahli výborné výsledky. Najlepšie sa darilo týmto účastníkom súťaže:

      1. TOP Expertka Anglický jazyk - Lucia Sadovská, 3.G

                  Expertka Mozgolamy - Lucia Sadovská, 3.G

      2.         Expertka Anglický jazyk - Laura Svocák, 3.G

      3.         Expert Góly, body, sekundy - Ján Smriga, 4.G

      Srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom prajeme v ďalšom zápolení veľa zdaru a úspechov.

                                                                             

      PaedDr. Anna Imrichová, PhD., MBA.

    • Návšteva historického múzea – Bratislavský hrad, výstava: Martin Benka maľuje Slovensko
     • Návšteva historického múzea – Bratislavský hrad, výstava: Martin Benka maľuje Slovensko

      2. 2. 2020

      Dňa 29.1. 2020 (v stredu) sa žiaci štvrtého ročníka základnej školy spolu so svojou triednou p.učiteľkou  M.  Frindrichovou pripojili k žiakom piateho ročníka, ktorí sa vrámci predmetu dejepis učia, čo je to múzeum. Spoločne s p. učiteľkou dejepisu K. Šreinerovou a s p.učiteľkou výtvarnej výchovy M. Kabovou sme boli „zažiť“ múzeum na vlastnej koži a to rovno na Bratislavskom hrade na  interaktívnej výstave Benka maľuje Slovensko.  Žiaci mali prísť bez akýchkoľvek znalostí o Martinovi Benkovi, aby  spoločne s lektorom mohli odkrývať zaujímavé informácie o  tvorbe a živote nášho národného umelca, ktorý sa nevenoval iba maľbe, ale aj tvoreniu rôznych ozdobných písmen či hre na husliach.

      Žiaci dostali pracovný list, ktorý nám občas slúžil ako ďalekohľad, aby sme sa viac vedeli sústrediť na detaily obrazu. :-)  Spoločne sme si prešli všetky miestnosti s dielami M. Benku, počúvali naozaj pútavé rozprávanie lektora  a riešili zadania úloh. Nakoniec žiaci využili vedomosti z vlastivedy a dopĺňali jednotlivé regióny na mapu Slovenska.

      Na záver sme sa premiestnili do ateliéru „ U lišiaka“, aby si žiaci vrámci tvorivých dielní vyrobili odznaky s vlastným menom.

      Z múzea sme odchádzali unavení a plní zážitkov.

      Mgr. Katarína Šreinerová

    • Vyšlo nové januárové číslo časopisu Moky 3!
     • Vyšlo nové januárové číslo časopisu Moky 3!

      2. 2. 2020

      Agatha Christie. Najpredávanejšia autorka vôbec. Kvôli dyslexii bola už v období puberty považovaná za „pomalú“, čo spôsobilo, že i po dosiahnutí svetovej slávy mala dojem nízkej sebahodnoty.

      (Z rubriky: Kalendár osobností 2020, s. 4)

      Aké sú tvoje polročné očakávania? Neočakávam nič, ale čakám, čo bude po vysvedčení a ako sa budú tváriť moji rodičia. Za odmenu očakávam rezeň. Juraj, 5.A

      (Z rubriky: Povianočný prieskum, s. 11)

      V októbri medzi nás opäť zavítali študentky Pedagogickej fakulty UK, ale tentokrát nám nerobili iba asistentov, ale museli zvládnuť väčšiu výzvu. Postavili sa na miesto učiteľov a vyskúšali si, aké to je naozaj učiť. Mgr. Petra Zváčová

      (Z rubriky: Cez okienko 1. stupňa, s. 14)

      I keď ešte občas bojujem s reštriktívnym jedením a úplným protipólom purgatívnou bulímiou, verím v lepšie časy. Že sa vyčasí a slnko vyjde. Že nájdem harmóniu. Žiačka školy

      (Z rubriky: Téma - Porucha príjmu potravy a ja, s. 17)

      Z návštevy Japonska som nafotila za dva týždne veľké množstvo fotografií. Ak máte záujem o drobný suvenír z tejto krajiny, pošlite do svoj tip na ich počet na adresu: tipymoky3@gmail.com. P. uč. Dana Krajčovičová

      (Moky na cestách 2 Japonsko, s. 25)

      Vďaka štúdiu na Mokrohájskej som sa aj ja ako intaktný dostal do kontaktu s ľuďmi, ktorí majú isté zdravotné znevýhodnenie, a tak ma to formovalo aj ako človeka. Peter Hlinický

      (Z rubriky: Bývalí absolventi, s. 40)

      September started with a very nice activity. We visited LingvaFest in the University of Economics and in this way we could have an unobvious opportunity to see and listen to many lecturers from different countries speaking on various topics using their mother tongues. PaedDr. Katarína Šaradinová

      (Z rubriky: Hello English readers, s. 47)

      V ostatných týždňoch otriasajú kolískou futbalu rôzne rasistické škandály. Ten posledný sa udial počas októbrového kvalifikačného duelu na budúcoročné EURO medzi Anglickom a Bulharskom... Ján Smriga

      (Z rubriky Športové okienko, s. 51)

      Na hodine SJL, téma: Vybrané slová, opakovanie v triede 1.OA Urob ženu od slova strýko! – Pavol:  Strýka? Striga.

      (Z rubriky: Vtipy zo školských lavíc, s. 58)

      Už tradične sme pre Vás pripravili bohatých 60 strán skvelého čítania! Čakajú na vás tradičné rubriky Bývalí absolventi s Petrom Hlinickým, Hello English readers; uvádzame 2. časť Kalendára osobností pre rok 2020, ktoré napriek svojmu hendikepu zanechali v dejinách výraznú stopu; mapujeme najzaujímavejšie udalosti zo života takmer všetkých zložiek školy; nevyhýbame sa náročnej téme - Mentálnej anorexii, inšpirujeme vás reportážami z rôznych kontinentov sveta; nezabúdame ani na športových fanúšikov; prinášame hudobný i knižný tip a zavtipkujeme si na vlastný úkor.

      Mimochodom, čítajte nás na: https://mokrohajska3.edupage.org/a/skolsky-casopis-moky3

                                                                                           Za celý tím redaktorov PaedDr. Daniela Bauerová

    • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

      16. 1. 2020

      Dňa 15. januára 2020 sme sa zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku.  Našu školu reprezentovala študentka 3. ročníka gymnázia Laura Svocák. Vo veľmi silnej konkurencii 4. obvodu bratislavských gymnázií obsadila krásne 3. miesto.

      Všetci, a hlavne my  - angličtinári, sa z jej úspechu veľmi tešíme a srdečne jej gratulujeme! Veríme, že je to výzva aj pre ostatných študentov. Ukazuje, čo môže človek dokázať svojou usilovnou prácou.

                                                                                                                                        K. Šaradinová, P. Kucek

    • Návšteva štúdia v Slovenskom rozhlase
     • Návšteva štúdia v Slovenskom rozhlase

      16. 1. 2020

      Osemdesiatdva metrov vysoká budova Slovenského rozhlasu v tvare obrátenej pyramídy sa považuje za architektonický skvost, unikátny svojho druhu široko-ďaleko. V jej vnútri sa nachádza akusticky dokonalá koncertná sieň, niekoľko nahrávacích štúdií a predovšetkým až sterilne odhlučnené vnútorné priestory.

      V Rozhlase aktuálne pracuje 9 zvukových majstrov, s Ľubicou Olšovskou sme mali možnosť v rámci gitarového krúžku stráviť 14. januára 2020 príjemné popoludnie. Hoci Ľubica má vyštudovanú jadrovú fyziku, ako majster zvuku pracuje v Rozhlase vyše 30 rokov, okrem pravidelných relácií obľubuje tvorivú výrobu rozhlasových hier, má ich za sebou stovky.

      My sme mali to šťastie, že sme si mohli v týždňovom predstihu vypočuť úryvky hry od Viliama Klimáčka s názvom Argonauti. Azda najzaujímavejšia pre nás bola praktická ukážka výroby zvukového materiálu, ide o mravenčiu prácu modifikovania jednotlivých zvukov, ich nabaľovania do zvukových vrstiev(niekedy až do 25 súbežne prebiehajúcich zvukových stôp). Premiéra hry bude odvysielaná na rádiu Devín 18. januára 2020 o 13.30 hodine, pozývame počúvať.

       

                                                                                                       PaedDr. Daniela Bauerová

    • Vianočný darček v kine Lumiére - Grinch
     • Vianočný darček v kine Lumiére - Grinch

      16. 1. 2020

      Kino Lumiére nám už po tretíkrát prenajalo bezbariérovú sálu K 2, aby pred žiakov celého nášho 2. stupňa a časťou strednej školy  z plátna vyskočil mrzutý kreslený zelený mužíček Grinch.

      Spočiatku Vianoce z duše neznáša, no ako to v rozprávkach býva, vstúpi do toho priateľstvo a všetko sa zmení zásluhou malého dievčatka Cindy. Americká produkcia so všetkými zvukovo-obrazovými efektmi, ktoré k tomu patria, nám 5 dní pred Štedrým dňom vynikajúco navodila vianočnú atmosféru. Kinu Lumiére ďakujeme a tešíme sa na ďalšie filmy!

                                                                                                          PaedDr. Daniela Bauerová

    • Umenie a kultúra v praxi - Dnes večer nehráme
     • Umenie a kultúra v praxi - Dnes večer nehráme

      16. 1. 2020
      • Musíme začať štrajkovať, konečne musí niekto tým ľuďom povedať, že žijú v krajine, kde sa vraždí.
      • Hrať či nehrať???
      • Rozhodnutie človeka je podmienené situáciou, v ktorej sa musí nejako rozhodnúť.
      • Herec prestane hrať, až keď umrie, a potom hrá tú mŕtvolu.
      • Mne sa zasekol zips.Áno, zips zastaví revolúciu!
      • Ja som členka umeleckého súboru už pekne dlho, ja som za to, čo povie vedenie!
      • Nenávidím starnutie, najprv prostata, a potom trikrát za noc na záchod, lekári skúšajú na vás lieky, väčšinou sa netrafia..
      • My sme generácia, ktorá môže zažiť slasť absolútnej slobody!
      • Mám po krk tohto mafiánskeho štátu!
      • Načo sú nám občianske slobody? Prehrabávanie v polozhnitých mandarínkach z Kauflandu?
      • Riaditeľ tohto štátu je väčšina – najviac je hlupákov, a to je väčšina!
      • Hlasujme! – Jednohlasne. Ukryjem si bôľ niekde na skrytom mieste, kde život môžem dožiť čestne.

      (Z činoherného predstavenia Dnes večer nehráme)

       

      Divadelný koncert pánov hercov Milky Vášáryovej a Emila Horvátha ml. v spolupráci s ďalšou zostavou zvučných hereckých mien v činohre Slovenského národného divadla nám  tri dni pred odchodom na vianočné prázdniny tak trochu vyrazili dych.

      Tematika Novembra ´89 v postmodernom prevedení držala obecenstvo, vrátane našich stredoškolákov, nonstop v strehu. V predstavení prebieha niekoľko paralelných dejov, rýchlo sa strieda viacero zorných uhlov a perspektív videnia, funguje princíp predstavenia v predstavení, voľne sa narába s citáciami a kvázicitáciami, súčasťou deja je i falošné publikum, veľký priestor pre subjektívnu interpretáciu, a toto všetko prebieha na pozadí irónie a paródie.

      Pre našich študentov je postmodernizmus nie najľahšou témou maturitnej otázky zo slovenského jazyka a literatúry, preto padlo vhod vidieť tak unikátne spracovanie tejto témy.

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Vianočné trhy v Inchebe
     • Vianočné trhy v Inchebe

      23. 12. 2019

      Ako to už býva zvykom, aj tento rok sme sa vybrali v posledný deň pred prázdninami obzrieť vianočné trhy. Tento krát sme zvolili teplejšiu variantu a navštívili sme trhy v Inchebe. Žiaci, učitelia a dokonca aj pán šofér si prišli na svoje a dokúpili posledné darčeky. Záverečné chvíle školy sme zakončili krásnym výletom a spolu sme sa tak naladili na krásne sviatky, ktoré už sú za rohom. Prajeme vám pokojné chvíle s rodinou a krásny NOVÝ ROK :)   

                                                                                                                                                      Mgr. Maria Kábová

    • Všetky cesty vedú do Ríma, 2. ročník exkurzie letecky
     • Všetky cesty vedú do Ríma, 2. ročník exkurzie letecky

      23. 12. 2019

      Navštíviť večné mesto Rím sme sa tohto roku rozhodli práve vo vianočnom čase, 14. až 17. december bol nabitý bohatým nezabudnuteľným programom. Nakoľko sme bývali priamo vo Vatikáne, v hoteli, vzdialenom 20 minút od námestia sv. Petra, mohli sme si tam odskočiť, kedykoľvek sa nám zachcelo.

      Navštívili sme interiéry dvoch pápežských bazilík, v Svätom Petrovi sme sa opäť pokochali slávnou Michelangelovou Pietou, vyšli sme až na vrch 93 metrovej kupoly.  V Svätom Pavlovi sme sa stretli so slovenským kňazom, pôsobiacim v Ríme, ktorý odslúžil sv. omšu na úmysel požehnania nás, našich blízkych a našej školy. Vo Vatikánskych múzeách sme pobudli niekoľko hodín, atmosféra Sixtínskej kaplnky nás ohúrila. Ďalšími našimi destináciami boli námestie Piazza Navona s bazilikou sv. Agnesy Rímskej a Piazza Rotonda s antickým monumentom – Pantheónom, z vnútra ktorého sme obdivovali 9 metrový kruhový otvor na strope chrámu. Anjelský hrad nás zaplavil slnkom a teplom v záverečný deň cesty, z terasy hradu sme mali celé mesto pod sebou ako na dlani.

      Exkurzia do Ríma bola pre našu 14 člennú výpravu, pozostávajúcu zo žiakov gymnázia a pomaturitného študijného odboru a ich rodičov, nielen príležitosť pre spoznanie svetových umeleckých skvostov (v rámci predmetu umenie a kultúra) z tesnej blízkosti, ale i možnosť nadviazať priateľstvá a pookriať na tele i na duchu. Záverečné poďakovanie patrí Ing. Gabike Bauerovej, ktorá ako občianka mesta Rím je našou hlavnou organizátorkou, sprievodkyňou a dušou podujatia. Ďakujem aj Spoločnosti sestier Ježišových, ktoré prevádzkujú hotel Velehrad vo Vatikáne, za rodinné prijatie. Ďakujem aj slovenským kňazom verbistom Jurajovi a Stanovi za prijatie a pohostenie v generálnom dome verbistov. Ďakujem vedeniu školy za možnosť realizovať tento projekt. Niekedy nabudúce civediamo a Roma!!!

          PaedDr. Daniela Bauerová

    • Vianočný dobročinný trh v PwC
     • Vianočný dobročinný trh v PwC

      23. 12. 2019

      Firma PwC, s ktorou už druhý rok úspešne spolupracujeme, nás opäť oslovila a 16. decembra sme sa so žiakmi obchodnej akadémie prezentovali  v priestoroch ich firmy na Vianočnom dobročinnom trhu.

      Žiaci si mohli overiť svoj obchodnícky talent. Pravdupovediac išlo im to viac než len dobre.

      Predávali sme  vlastnoručne vyrobené vianočné ozdoby z dreva, sadry, papiera i pletené. Ponúkali sme svietniky, magnetky i originálne záložky do kníh s citátmi slávnych. Krásne vyzdobené voňavé medovníky si kupujúci odniesli v plátenných i servítkovou technikou zdobených papierových taškách.

      Neboli by sme to my, keby sa do výroby nezapojili všetci – aj predškoláci i žiaci prvého stupňa so svojimi pani učiteľkami, žiaci druhého stupňa s pani učiteľkou Kabovou, Prokopovou, Partikovou, Hlobeňovou. Z tretieho stupňa sa významne zapojila Kika Froncová z 2. G triedy. Veľmi si vážime aj podporu rodičov – pani Žiakovej a Froncovej, ktoré napiekli krásne zdobené medovníky.

      Všetkým veľmi pekne ďakujeme za podporu a nemalú finančnú sumu vkladáme na účet nášho občianskeho združenia PRE NAŠU ŠKOLU. Financie budú použité na kúpu výpočtovej techniky.

      Mgr. Terézia Hlobeňová

    • Vianočná akadémia 2019
     • Vianočná akadémia 2019

      17. 12. 2019

         Naše každoročné pásmo vianočných vystúpení vyšlo tento rok síce na piatok 13., ale našťastie sa tento deň pre našich účinkujúcich neskončil žiadnou katastrofou. Naopak, všetky vystúpenia sa vydarili a naši žiaci napriek tréme predviedli kvalitné spevácke, recitačné, tanečné a divadelné výkony. Programom sprevádzali Betka Novotná zo 6.B a Ľubo Kubek z 1.OA.

         Akadémiu tradične otvoril pán riaditeľ Ivan Ištok so svojím každoročným vianočným prejavom. Po ňom patrilo javisko našim najroztomilejším účinkujúcim – malým škôlkarom, ktorí sa predstavili básničkami, vinšami, piesňou a najmä veselým tancom Mikulášov, ktorý pobavil celé publikum.

         Škôlkarov na pódiu vystriedali žiaci 1. stupňa. Okrem básní a pesničiek nám predviedli zdobenie jedličky a divadelnú hru Kráľovstvo vankúšikov, v ktorej sa šikovnému poddanému podarilo vyliečiť rozmaznané princezné z lenivosti. Kristínka Vallet zaspievala so sprievodom gitary pieseň Šťastné a veselé.

         V druhej polovici programu vystúpili väčšie deti. Najprv nám žiaci 5. a 6. ročníkov prezradili, kto okrem Ježiška nosí darčeky v iných krajinách, a potom sa k nim pridali študenti strednej školy s hudobným programom. Zaspievali 5 kolied a na gitare zahrali známu melódiu z filmu Perinbaba. Na záver sa s publikom rozlúčili krásnou piesňou Svet lásku má, ktorú zaspievali viachlasne s využitím viacerých hudobných nástrojov.

         Na javisku sa postupne vystriedalo vyše 60 účinkujúcich. Im aj pani učiteľkám, ktoré ich pripravovali, patrí naša vďaka a uznanie. Spolu s nimi Vám všetkým želáme krásne a pokojné Vianoce a tešíme sa na naše vianočné stretnutie zase o rok.

      Mgr. Silvia Pospechová

    • Vianočné trhy v Aureliu
     • Vianočné trhy v Aureliu

      16. 12. 2019

      Aj napriek tomu, že 13. decembra 2019 bol piatok, my sme sa zúčastnili krásnych vianočných trhov v Aureliu - zážitkovom centre vedy, kde sa konal vianočný večierok pre zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a hostiteľkou bola ministerka školstva JUDr. Mgr. Martina Lubyová.

      Na vianočných trhoch sme ponúkali zamestnancom výrobky zhotovené deťmi zo školských klubov "Mokrohájčik". Reprezentoval nás a našu školu spropagoval žiak Lukáš Vlk spolu s pani vychovávateľkou pani Martou Chalupkovou. Veľmi pekne ďakujeme všetkým deťom - žiakom a vychovávateľom, ktorí pripravili nádherné výrobky a podieľali sa na propagácii a zviditeľnení našej školy. 

      Marta Chalupková

    • Olománia - OLOart
     • Olománia - OLOart

      12. 12. 2019

      Ako to už býva zvykom, aj tento rok sme sa zapojili do súťaže OLOart, ktorej vyhodnotenie sa konalo 12.12. v hotely Holiday Inn. Sprievodným podujatím bola akcia s názvom Olománia, kde boli pozvaní zaujímaví hostia ako  - Miro Jaroš a Branislav Jóbus – so svojimi hudobnými vstupmi, či sám pán Daniel Hevier, ktorý mal pre deti pripravené zaujímavé workshopy. Okrem pestrého programu si žiaci mohli vyrobiť z lepiacej pásky postavičky podľa vlastnej fantázie. Hlavným bodom programu bolo vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien. Napriek tomu, že sme nevyhrali, sme hrdí na naše dielo s názvom – princezná Diana. A prečo práve Diana? Čítajte ďalej a dozviete sa :)

      Princezná Diana

      „Robím veci inak, pretože sa neriadim žiadnymi pravidlami, riadim sa svojím srdcom, nie hlavou, takže chápem, že sa kvôli tomu dostávam do problémov.“ 
      (Princezná Diana)

      Tento citát hovorí sám o sebe aká bola. Myslela viac na iných ako na seba. Napriek tomu, že mala titul princezná, vôbec sa nesprávala povýšenecky, mala jednoducho srdce na dlani. Neštítila sa pomáhať chudobným a ťažko chorým.  Uvedomovala si, že láska, ľudskosť a pomoc druhým dokážu zmeniť svet. Aj z tohto dôvodu si zaslúžila označenie princezná ľudských sŕdc.  Počas svojho krátkeho života dokázala ovplyvniť mnoho životov. A aj toto je dôvod prečo sme si ju vybrali. Robila veci inak ako sa od nej očakávalo a tým dokázala meniť svet k lepšiemu. V dnešnej dobe sa častokrát bojíme robiť veci inak. Máme v sebe zakódovaný strach z toho čo si o nás pomyslia druhý a to nie sme ani princezné ani princovia. Možno práve ona nám je vzorom, aby sme sa začali pozerať na veci inak. Boli sme tu viac pre druhých ako pre seba, napriek tomu, že každý z nás to má v živote ťažké.

      Maria Kabová

    • Vinšovníci z Mokrohájskej na Kramároch
     • Vinšovníci z Mokrohájskej na Kramároch

      11. 12. 2019

      Nech všetko zlé opustí vás ešte v tomto roku, nech niekto blízky je vždy po Vašom boku!

      Nech čerti od Vás smolu odnesú a choroby stratia Vašu adresu!

      Takto zavinšovala vyše dvadsiatka našich žiakov – vinšovníkov z 2. stupňa základnej školy a strednej školy dňa 10. decembra 2019 v nemocnici akademika Ladislava Dérera na Kramároch detičkám rôznych oddelení miestnej Materskej školy.

      Predniesli sme ¾ hodinové pásmo kolied (Vianočná, Anjel vedľa anjelička, Počúvajte, pastierovia, V jasliach leží Ježiško, Sláva Bohu na výsostiach), gitarovú kvarteto zahralo pieseň z rozprávky Perinbaba a program sme zakončili piesňou Svet lásku má. Deti sme potešili nielen hudobným darom, ale i množstvom sladkostí, perníkov, knižiek a výrobkov, ktoré podarovali naše deti a ich rodičia, za čo srdečne ďakujeme! Rovnako my sme si odniesli nezabudnuteľnú predvianočnú atmosféru, obrovský srdečný potlesk, úsmevy v očiach detí a plyšové hračky z nemocničnej zbierky. 

                                                                                                  PaedDr. Daniela Bauerová

    • Integrované športové hry - tradícia trvajúca už dve desaťročia
     • Integrované športové hry - tradícia trvajúca už dve desaťročia

      11. 12. 2019

      Všetko sa to začalo vďaka nezlomnosti, túžbe a chuti bojovať aj napriek nepriazni osudu. Čítajte ďalej a dozviete sa viac o výnimočnej akcii, ktorá na Slovensku nemá obdoby.

      Spojenú školu, Mokrohájska 3 v Bratislave navštevujú žiaci s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia. Jej priestory denne využívajú deti a žiaci, ktorí majú problém s pohybovým aparátom, sú nevidiace alebo majú vrodené poruchy chrbtice a iné. To im ale nebráni - práve naopak - dodáva im to chuť a odhodlanie vyrovnať sa svojim zdravým rovesníkom v rôznych aspektoch života. Často nemajú „na ružiach ustlané“ a musia podávať oveľa výnimočnejšie výkony, ku ktorým často vedie bolesť, plač a odriekanie. Najjednoduchšiu možnosť na sebarealizovanie im dáva univerzálny a zároveň najkrajší svetový jazyk - šport.

      Pár informácií na úvod...

      Na Slovensku poznáme viacero úspešných školských športových projektov. Integrované športové hry sú však výnimočné. Je to jediný projekt tohto druhu u nás, ktorý dáva každoročne na jednom mieste, šancu žiakom s telesným, zrakovým, sluchovým, rečovým a iným handicapom z Bratislavy a okolia bojovať na „malej olympiáde“. Toto podujatie je krásnym príkladom, že akékoľvek zdravotné znevýhodnenie nie je prekážkou.

      Je to neuveriteľné, ale tento rok je už dvadsiaty, odkedy táto idea vznikla. Od svojho počiatku - ako to je vo všetkom - si hry prešli vzostupmi aj pádmi. Do histórie hier sa zapísalo množstvo míľnikov. Pred pár rokmi nás napríklad poctil svojou návštevou - dnes už bývalý prezident Slovenskej republiky - Andrej Kiska či to, že na regulárny priebeh súťaží dohliadajú pozorné oči mnohých paralympijskych medailistov.

      Výnimočný rok

      Jubilejný ročník je ale zase o úroveň vyššie. Projekt po prvý krát oficiálne podporil Slovenský paralympijsky výbor, čo dodalo podujatiu ešte väčší  punc atraktivity.

      Pavel Bílik, člen výkonného výboru Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov (ďalej len SZTPŠ) k práve začatej spolupráci povedal, „Šport pre deti so zdravotným postihnutím považujem za dôležitý fenomén, ktorý zásadne ovplyvňuje ich snahy o plnohodnotný život. Preto je pre SZTPŠ podpora športu na školách dôležitým pilierom rozvoja paralympijského hnutia. Tieto okolnosti nás priviedli k myšlienke, aby sme pri príležitosti 20.ročníka IŠH založili princípy budúcej spolupráce na vytvorení Metodicko-konzultačného centra SZTPŠ. Jeho prostredníctvom chceme prinášať viac informácií o aktivitách, ktoré SZTPŠ ponúka v oblasti rozvoja športu telesne postihnutých“.

      Po krátkom úvode sa v nasledujúcich riadkoch už naplno zameriame na práve skončený tohtoročný - výročný - diel.

      Športové hry 2019

      Vyše osemdesiatka po pohybe bažiacich žiakov sa predstavila v piatich disciplínach. Konkrétne sa jednalo o stolný tenis, virtuálny bowling, bocciu, športovú streľbu a plávanie.

      Čo sa týka súťažných tímov - škôl - oproti minulým rokom nenastala žiadna zmena a tak sa opäť stretli nové tváre zo starých známych škôl. Pozvanie na pôdu Mokrohájskej prijali:

      • Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Svrčia 6, Bratislava
      • Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, Bratislava
      • Spojená škola internátna, org. zložka Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Vlastenecké námestie 1, Bratislava
      • Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Drotárska cesta 48, Bratislava
      • Základná škola pre žiakov s autizmom, Hálkova 54, Bratislava
      • Spojená škola, Mokrohájska 3, Bratislava - domáci, organizátor

      V neposlednom rade musím poďakovať všetkým športovcom za - až na pár výnimiek vo vypätých finálových bitkách - korektné a oduševnené výkony, ktoré boli fantastickou pozvánkou na už teraz pripravovaný ročník 2020.

      Súboj o celkové prvenstvo nemohol byť dramatickejší, rozhodovala totiž jedna lopta v bocci, ktorá víťazov dostala do eufórie a porazeným skrivila ústa. Pred celkovým vyhodnotením sa ale najprv pozrieme na umiestnenia v súťažiach jednotlivcov.

      Individuálne výsledky

      Plávanie            

      1. Kristián Vick - Svrčia

      2. Oliver Franz - Vlastenecké námestie

      3. Tomáš Celušák - Vlastenecké námestie

       

      Bowling              

      1. Martin Schuzsnix - Mokrohájska

      2. Matej Horvát - Mokrohájska 3

      3. Marko Mihok - Vlastenecké námestie

       

      Stolný tenis      

      1. Vladimír Kostelka - Hálkova

      2. Peter Rigo - Hrdličkova

      3. Peter Šramka - Hrdličkova

       

      Streľba               

      1. Veronika Bajnociová - Svrčia

      2. Patrícia Rybanská - Vlastenecké námestie

      3. Karol Sroka - Drotárska cesta

       

      Boccia                  

      1. Alžbeta Novotná - Mokrohájska 3

      2. Viliam Fiala - Hálkova

      3. Matej Babic - Hálkova

       

      Po jednotlivcoch si teraz predstavíme výsledky tímov.

      Tímové výsledky

      1. Spojená škola, Mokrohájska 3, Bratislava
      2. Špeciálna základná škola pre žiakov s autizmom, Hálkova 54, Bratislava
      3. Základná škola internátna pre  žiakov s narušenou komunikačnou  schopnosťou, Vlastenecké námestie 1, Bratislava

      Za celý organizačný tím ďakujem všetkým športovcom a sprievodcom za účasť a už teraz sa teším ako spoločne napíšeme už dvadsiatu prvú kapitolu našej malej  „olympiády“.

      Špeciálne poďakovanie patrí Slovenskému paralympijskému výboru a Slovenskému zväzu telesne postihnutých športovcov, ktorý sa podieľali na úspešnej organizácii. Tešíme sa na budúcu spoluprácu.

      Ján Smriga, IV.G

    • TOM SAWYER - ANGLICKÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
     • TOM SAWYER - ANGLICKÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

      8. 12. 2019

      Rovnako ako po minulé roky, aj tento školský rok sme navštívili divadelné predstavenie English theatre v Divadle Wüstenrot. Tentokrát sme mali možnosť sledovať hru od Marca Twaina – Tom Sawyer.

      Ani tento raz sme neboli sklamaní. Študenti 3. a 4. ročníka gymnázia a obchodnej akadémie jednohlasne doporučujú, aby sa v tomto projekte, pripravenom učiteľmi angličtiny, pokračovalo. Priamy kontakt hercov s publikom a vynikajúca atmosféra na javisku ako aj v hľadisku je vždy zárukou spokojnosti všetkých aktérov.

      See you in the theatre next year again!

                                                                                                                                               p.uč. K. Šaradinová

    • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
     • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

      8. 12. 2019

      Dňa  6. 12. 2019 sme úspešne dokončili školské kolo Olympiády v ANJ. Sme radi, že po mnohých rokoch neúčasti na okresnom kole, sa budeme môcť znova zúčastniť a pevne veríme, že Laura Svocák, ktorá je víťazkou školského kola, sa umiestni aj na okresnej úrovni na poprednom mieste.

      Gratulujeme výherkyni a držíme palce do ďalších kôl!

                                                                                                  p. uč.  Kucek, p. uč. Šaradinová

    • Pozdrav z jazdy Vianočnou električkou
     • Pozdrav z jazdy Vianočnou električkou

      8. 12. 2019

      Jazdy drevenou Vianočnou električkou sme sa zúčastnili, ako prví tohtoroční cestujúci na Mikuláša (6. decembra 2019). Okrem krásneho zážitku z okružnej  jazdy po Starom meste, sme sa stretli aj s Mikulášom a Anjelom. Obdarovali nás sladkosťou a spolu s nami prežili krásne popoludnie.

                                                                                                    Deti z ŠKD "Mokrohájčik"

    • Triedne kolo 9.A v Šalianskom Maťkovi
     • Triedne kolo 9.A v Šalianskom Maťkovi

      8. 12. 2019

      Piaty ročník triedneho kola 9.A v prednese povestí s názvom Šaliansky Maťko sme si vychutnali v posledný novembrový piatok 2019.

      Naposledy v spoločnej zostave vystúpili Sofia Olejárová s povesťou Za sedem dní, Matej Horvát s povesťou O odvážnom Jurajovi, ktorý prekabátil draka, Daniela Jašková s povesťou Dobrá pani Radmila, Matej Richter s povesťou Vysloboď ma! a Kristína Balgavá s povesťou s povesťou Krásna neznáma.

      Odborná porota v zložení Mgr. Silvia Pospechová a Mgr. Mária Kabová udelili 1. miesto Matejovi Richterovi, ktorý nás bude reprezentovať na okresnom kole. Všetkým deviatakom srdečne blahoželáme!

                                                                  PaedDr. Daniela Bauerová

    • Olympiáda zo SJL
     • Olympiáda zo SJL

      29. 11. 2019

      Ľudia by sa nemali súdiť podľa vzhľadu, ale podľa vedomostí a vnútornej sily. Ľudia často robia chybu, že súdia podľa toho, čo má druhý oblečené, ako je namaľovaný a pod., nie podľa toho čo má v sebe...

                                                                                                                  (Sofia Olejárová, z 3.súťažnej disciplíny)
       

      Na okresnom kole 12. ročníka Olympiády v slovenskom jazyku nás reprezentovala v III. súťažnej kategórii (žiaci 8. a 9. ročníkov) Sofia Olejárová z IX.A. Centrum voľného času Klokan privítalo 27. novembra 2019 dvanásť súťažiacich z okresu Bratislava – Dúbravka.

      Hoci sme sa neumiestnili na stupni víťazov, popasovali sme sa v troch súťažných disciplínach; išlo o štandardný test (čítanie s porozumením), transformáciu textu (z článku o Cukrovej homole bolo úlohou vytvoriť reklamu na turistiku v Tatrách) a záverečný ústny prejav (na tému: Podľa vzhľadu môžeš súdiť motýľa či kvet, nie však človeka).  

                                                                                                                                         PaedDr. Daniela Bauerová

    • Florbal - učitelia vs. žiaci (výsledok 8:6)
     • Florbal - učitelia vs. žiaci (výsledok 8:6)

      26. 11. 2019

      Na utorok 19. novembra 2019 sme si my – študenti – spolu s učiteľmi naplánovali „boj na život a na smrť“ v podobe florbaloveho zápasu. Toto stretnutie bolo už štvrté v sérii a musím povedať, že z doterajších zostáv sme mali pravdepodobne najlepšiu a tak sme sa oprávnene pasovali do role favorita.

      Úvodný hvizd bol naplánovaný na 10:00 hodinu a už od skorých ranných hodín bolo vo vzduchu cítiť isté napätie. Zápas bol od úvodných chvíľ mimoriadne vyrovnaný a šance sa – pred asi dvadsiatkou divákov – rodili neľahko. Keď už niečo za skalopevné defenzívy prešlo, obaja brankári vytiahli bravúrne semafory. V tomto trende to pokračovalo približne do polovice stretnutia, keď sa v študentskom tíme predsa len začala prejavovať nezohratosť a z toho pramenili najmä zmätky v obrane. Aj keď sme pred fantastickou kulisou statočne vzdorovali, tak zhruba od 25 – 30 minúty sme začali kopiť jednoduché chyby a už sme sa tak často nedostávali do pred bránkového priestoru súpera. Náš protivník to dokonale využil a odskočil nám na rozdiel, ktorý sme už nedokázali zmazať. A tak po 45 minútach (hralo sa na 3x15) svietil na tabuli konečný stav 8:6 v náš neprospech, čo znamenalo, že sme ukončili štvorzápasovú víťaznú šnúru, ktorá sa začala vlani v decembri.

      Už teraz sa tešíme na blížiacu sa januárovú odvetu!

       

      Súpiska žiakov:

      Ján Smriga

      Samuel Béreš

      Andrej Cvečka

      Klaudia Takáčová

      Jakub Stena

      Kristína Balgavá

      Jozef Kollár

      Dávid Režňák

      Samuel Žolnai

      Barbara Feketeová

      Silvia Pálková

       

      Súpiska učiteľov:

      Andrej Lackovič

      Peter Kucek

      Mária Kabová

      Martin Guzikiewicz

      Pavol Piruš

       

      Ján Smriga, IV.G

       

    • Výnimočný koncert pre deti a mládež
     • Výnimočný koncert pre deti a mládež

      26. 11. 2019

      Sviatok sv. Cecílie - patrónky hudobníkov (22. november) - sme tohto roku aj my krásne oslávili! Príbeh hudby 2 s podtitulom O nesmrteľnosti hudby je výnimočný vzdelávací projekt Bratislavského chlapčenského zboru v spolupráci s RTVS, ktorého sa zúčastnila aj naša škola. So žiakmi triedy V.A sme sledovali v rámci predmetu hudobná výchova živé vysielanie Slovenského rozhlasu.

      V podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a ďalších hudobných hostí sme si vypočuli skladby mnohých nesmrteľných hudobných velikánov – Mozarta, Beethovena či Suchoňa. Hodinovým koncertom nás sprevádzal a do tajov hudby nás zasvätil dirigent Gabriel Rovňák. Už teraz sa tešíme na 3. ročník, ktorý bude venovaný hudobnému žánru opera.

                                    

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • PREDNÁŠKA ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL A PORUCHY PRÍJMU POTRAVY
     • PREDNÁŠKA ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL A PORUCHY PRÍJMU POTRAVY

      24. 11. 2019

      Zdravý životný štýl, ako aj poruchy príjmu potravy, sú témy, o ktorých treba hovoriť už s mladými ľuďmi.  V spolupráci s organizáciou LIGA PROTI RAKOVINE sme si ku nám do školy pozvali lektorku z LFUK, ktorá nám priblížila problematiku porúch príjmu potravy, ale tiež so žiakmi diskutovala na tému zdravý životný štýl. Po prezentácii nechýbala aj živá diskusia, či príbehy z praxe. Prednáška bola určená žiakom SŠ. Pani lektorke, ako aj organizácii Liga proti rakovine, patrí veľké ĎAKUJEME. Veríme, že naša spolupráca bude aj naďalej pokračovať. 

      Mgr. Mária Kabová

    • Spomienky na stužkovú
     • Spomienky na stužkovú

      24. 11. 2019

      Dvadsiaty piaty októbrový deň bol pre mnohých obyčajným piatkom – niektorí sa už tešili na predĺžené prázdniny, iných čakal „len“ víkend, nasledovaný ešte dvoma dňami v škole, respektíve v práci. No my, štvrtáci z gymnázia a obchodnej akadémie, ktoré sú súčasťou Spojenej školy Mokrohájska 3, sme boli výnimkou.

      O piatej popoludní sme sa totiž, vyzbrojení dobrou náladou, slávnostným oblečením a potrebnými papiermi (scenáre priebehu celého večeru, jednotlivých scénok a podobne) zišli v priestoroch Hotelu Hradná Brána**** v bratislavskom Devíne, aby sme o dve hodiny neskôr zahájili našu stužkovú slávnosť. Tá dopadla, dovolím si tvrdiť, nad očakávania mnohých z nás – niektorí si možno v niektorých momentoch priali vedieť zastaviť čas...

      Po úvodných oficialitách, ako sú „šerpovanie“ učiteľov, či „stužkovanie“ nás žiakov, sme sa pustili do slávnostnej večere – do slepačieho vývaru, grilovanej bravčovej panenky s tlačenými zemiakmi a štrúdle plnenej lesným ovocím. A potom sa už mohlo prejsť k neformálnej časti programu. Tú sme začali predsa len trochu formálnejšou zložkou – prezentáciou fotiek z nášho detstva. Tú nasledovala vtipná „prerábka“ klasickej rozprávky o Popoluške, nemenej vtipná kvíz-šou Hádaj, na čo myslím, a nakoniec scénka o dievčati a jeho pokazenom rádiu.

      Po programe (ktorý sa pre nedostatok čašníkov pri roznášaní večerí poriadne natiahol) sme sa pustili do najuvoľnenejšej časti večera – do voľnej zábavy, ktorá trvala ešte ďalšiu hodinu – dve.

      Nuž, a na záver tohto rýchleho návratu o dva týždne späť, podobne, ako vo futbalových či v hokejových zápasoch, ktoré si občas rád pozriem, prichádza „ďakovačka“. Ďakujem spolužiakom za pomoc pri organizácii programu, pánovi riaditeľovi Ištokovi a pani učiteľkám Tazberíkovej, Pospechovej a Capekovej za krásne príhovory (a za všetko, čo pre nás za štyri roky na našej škole urobili) a našim krstným mamám, pani učiteľkám Šaradinovej a Pospechovej za slávnostné pokrstenie stužiek.

       ĎAKUJEME! 

       

      Matej Horváth, IV. G

    • Integrované športové hry 2019
     • Integrované športové hry 2019

      15. 11. 2019

      Srdečne Vás pozývame na 20. ročník Integrovaných športových hier, ktoré sa uskutočnia 4. decembra 2019 v čase od 8:00 do 13:00 hod. v telocvični v Spojenej škole na Mokrohájskej 3 v Bratislave. Tešiť sa môžete na také športové disciplíny, ako sú stolný tenis, plávanie, virtuálny bowling, streľba a boccia.

    • Ibobor 2019 - harmonogram
     • Ibobor 2019 - harmonogram

      11. 11. 2019

      Pondelok 11. 11. 2019 – Kadeti (8. a 9. ročník ZŠ)

      3. hodina – 9. A (veľké IVT – p. Prokopová) 

      4. hodina – 8. A (veľké IVT – p. Prokopová) 

      Utorok 12. 11. 2019 – Seniori (3. a 4. ročník G a OA), nevidiaci

      3. hodina – 4. G + nevidiaci (2 z 3. G, 2 z 4. G a 1 z 3. OA, 1 z 1. OA, 1 z 2. 0A) (veľké IVT – p. Ištok)  

      4. hodina – 3. A (č. 19 p. Zváčová)

      5. hodina – 3. OA + 4. OA (veľké IVT – p. Kucek)

      6. hodina  3. G (veľké IVT – p. Imrichová) 

      Streda 13. 11. 2019 – Benjamini (6. až 7. ročník ZŠ)

      3. hodina – 6. B (veľké IVT – p. Prokopová) – 7 žiakov

      4. hodina – 7. A (veľké IVT – p. Prokopová) – 11 žiakov

      5. hodina – 6. A (veľké IVT – p. Prokopová) – 8 žiakov

      Štvrtok 14. 11. 2019 – Juniori (1. a 2. ročník G a OA)

      3. hodina – 1. EOOS + 2. EOOS (veľké IVT – p. Prokopová) 

      4. hodina – 2. G + 2. OA (veľké IVT – p. Kucek)   

      5. hodina –  1. G + 1. OA (veľké IVT – p. Imrichová)  

      Piatok 15. 11. 2019 – Bobríci (4. až 5. ročník ZŠ)

      3. hodina – 5. A (veľké IVT – p. Prokopová) 

      3. hodina – 4. A (č. 19 – p. Frindrichová) 

      4. hodina – 5. B (veľké IVT – p. Prokopová) 

       

      Vyskúšať si súťažné úlohy z minulých rokov môžete na http://ibobor.sk/sutaz_demo/.

      Prosím vyučujúcich, aby si na dané termíny neplánovali žiadne písomky ani skúšanie.

      V uvedených časoch budú uvedené miestnosti pre iných žiakov uzatvorené!

    • Oznámenie pre žiakov strednej školy
     • Oznámenie pre žiakov strednej školy

      9. 11. 2019

      Prosíme žiakov strednej školy, ktorí ukončili vyučovanie a v popoludňajších hodinách sa nezúčastňujú aktivít v záujmových útvaroch, aby opustili priestory školy ihneď po vyučovaní (vrátanie priestoru pri ŠKD)! (časť B, čl. V bod 3.). 

      Nerešpektovanie tohto pravidla sa bude posudzovať ako hrubé porušenie školského poriadku!

      Výnimku majú len žiaci strednej školy, ktorí využívajú školský autobus. Títo žiaci sa od pondelka 11. novembra 2019 budú výlučne zdržiavať na prízemí v učebni č. 18 (6.B) pod dohľadom službukonajúceho člena vedenia školy.

    • Exkurzia Pezinský zámok
     • Exkurzia Pezinský zámok

      11. 11. 2019

      Kolektív 1.OA spolu funguje ešte len 2 mesiace, preto sa rozhodol, v rámci utuženia spolužiackych vzťahov, podniknúť 8. novembra triedny výlet na Pezinský zámok.

      História zámku siaha do roku 1271, pôvodne išlo o stredoveké sídlo s opevnením pomocou vodných zrojov, tzv. vodný hrad. Na pozícii majiteľov hradu sa vystriedalo viacero rodov, najdlhšie to bol šľachtický rod Pálfiovcov (16. – 20. st.), najnovšie je to rod Šimákovcov, ktorí už dva roky zámok rekonštruujú, dali mu i umelecký názov Palace Art Hotel.

      Za hodinovú prehliadku po zámku s odborným výkladom sme vďační historikovi Jánovi Križanovi. Mali sme možnosť vidieť niekoľko doteraz zrekonštruovaných salónikov z 19. storočia s rôznymi vzácnymi kúskami: ide napr. o najunikátnejšiu zbierku kabinetov na Slovensku (módne sejfy dám slúžiace na ozdobovanie), zdobených polodrahokamami a zlatými niťami; originál obrazu sv. Františka Asiského od významného barokového portrétistu a pezinského rodáka Jána Kupeckého, ktorý predstavuje jeden z dvoch originálov zachovaných na Slovensku, doteraz ho mala zapožičaný Slovenská národná galéria. Rytierska sála je výnimočná ručnou maľbou maliara a pezinského rodáka Augustína Bártu po celom svojom strope i okrajoch stien, či originálom prvého lustra elektrifikovaného v meste Pezinok. Moderná kaplnka s netradičným krížom zo skla bude zasvätená sv. Františkovi.

      Zámok sprístupnil aj dve moderné výstavy zo zbierky pánov Šimáka staršieho a mladšieho, a síce Medzinárodnú výstavu umeleckého skla a výstavu  motoriek - veteránov.

      Oplatí sa vidieť, vrelo odporúčame!                      

                                                                                                                PaedDr. Daniela Bauerová

    • JESENNÁ FIREMNÁ VÝPOMOC V NAŠEJ ŠKOLSKEJ ZÁHRADE
     • JESENNÁ FIREMNÁ VÝPOMOC V NAŠEJ ŠKOLSKEJ ZÁHRADE

      11. 11. 2019

      Dňa 6. 11. 2019  sa zamestnanci PENTY rozhodli pomôcť našej škole nielen dovozom 2 fúr kvalitnej zeminy na vyrovnanie pozemku školskej záhrady, ale zabezpečili aj 15 chlapov na bezplatnú brigádu. Vyklčovali terén, porúbali a uložili drevo  (vyzerá to ako na príjemnej dovolenkovej chalupe), zabezpečili kontajner a odviezli všetok nepotrebný odpad, upratali za sebou, poskytli finančný dar na dokončenie záhrady, kúpili trávu na jarný výsev, ... čo ešte viac si môžeme priať? Vďaka domácemu občerstveniu 2 šikovných dievčat (Danica a Katka) sa chlapci prisľúbili aj na jarné dokončenie, dúfajme, že do jari nezabudnú na dobré chute a plné brušká.

                                                                                                                                                Ing. Zuzana Sadleková

    • Projekt - Hovorme o jedle
     • Projekt - Hovorme o jedle

      4. 11. 2019

      Aj tento rok sa žiaci z 2. stupňa našej školy zapojili do projektu – Hovorme o jedle, ktorý prebiehal v termíne od 14. 10. – 18. 10. 2019.

      Celý týždeň sme sa na hodinách VYV, THD, ZRT, BIO a iných vyučovacích predmetoch  venovali  jedlu, zdraviu prospešným i škodlivým potravinám a zdravému životnému štýlu formou prednášok, varenia, kreslenia a maľovania.

      Spojili sme výživu aj s pohybom a pobytom v prírode na čerstvom vzduchu. So žiakmi 5.A a 5.B sme sa vybrali peši na neďalekú Železnú studničku.  Prežili  sme nádherné doobedie, ktoré sme si spestrili ovocno-zeleninovým piknikom a rôznymi pohybovými aktivitami.

      Do súťaže Chutné maľovanie zasielame práce žiakov:

      1.stupeň základnej školy – Zlatky Vargovej, Michala Kocifája, Jarka Slávika, Filipa Ralbovského, Samka Dujana, Daniela Bitta

      2. stupeň základnej školy – Betky Novotnej, Mateja Horvátha, Alexa Hlivára a Zuzany Potočnej. Všetkým prajeme veľa úspechov

      Piatok, posledný deň projektu, sme tradične zakončili súťažou o najchutnejšie sladké a slané jedlo. Každý žiak, ktorý sa chcel zapojiť do súťaže priniesol akékoľvek jedlo, uvarené alebo upečené vlastnoručne či s pomocou rodičov. Naším cieľom bolo motivovať žiakov, aby pomáhali rodičom pri varení a takto príjemne strávili spoločné chvíle. Celkovo sa do súťaže zapojilo 18 žiakov. Hodnotiacou porotou boli samotní žiaci 1. a 2. stupňa základnej školy, ktorí sa zúčastnili ochutnávky počas veľkej prestávky.

      Výsledky:

      Kategória - Sladké jedlá

      1. miesto - Slavomír Szabo, 5.A – Kokosové šťastie

      2. miesto

      • Matúš Kovalčík, 5.B – Jablkové taštičky
      • Daniela Jašková, 9.A – Muffiny
      • Viktória Kutlíková, 5.A – Ovocná dobrota

      3. miesto - Martin Mocík, 5.B – Vianočné pečivo

      Kategória - Slané jedlá

      1. miesto – Alžbeta Novotná – Pizzové slimáky

      2. miesto – Juraj Mocík – Pizzové pokušenie

      3. miesto – Alex Hlivár – Špenátový sen

      V našich očiach sú víťazmi všetci žiaci, ktorí sa  do súťaže zapojili a aj ich mamičky, ktoré im v tom pomáhali. Patrí im pochvala a veľké poďakovanie.                                                                                   

      Erika Labudíková a Mária Kábová

    • Členovia Speváckeho krúžku na workshope Spievaj ako máš
     • Členovia Speváckeho krúžku na workshope Spievaj ako máš

      29. 10. 2019

      Alfa a omega pre speváka je poznať svoje telo.

      Čistý tón sa tvorí v hlave.

      Spevák musí vedome ovládať svoj hlas, nie naopak.

      (Darina Andučič-Tóthová)

      TVOR∙BA 2019 je festival neprofesionálneho umenia, ktorého 2. ročník prebiehal v Bratislave – Starom Meste v dňoch 24. - 26. október. Z bohatého programu sme si vybrali dvojhodinový workshop hlasovej výchovy, vedený hlasovou pedagogičkou a koncertnou umelkyňou Darinou Andučič-Tóthovou.

      Dozvedeli sme sa, ako funguje ľudský hlas, ako pracujú hlasivky či bránica, videli sme názorné ukážky troch techník dýchania, správnej artikulácie, na záver sme spoločne realizovali ukážkovú hlasovú rozcvičku.

      Veríme, že všetky rady zúročíme v našich školských speváckych aktivitách.

                                                                            PaedDr. Daniela Bauerová

    • Čo sa ukrýva v našich deťoch ?
     • Čo sa ukrýva v našich deťoch ?

      23. 10. 2019

      Radi by sme Vám predstavili dvoch veľmi úspešných žiakov našej školy, Sebastiana Kasaba a Dominiku Kuchtovú z 3.A triedy. V škole dosahujú veľmi dobrý prospech a zároveň sa venujú Taekwondu - bojovému umeniu. Vynikajúce výsledky dosahujú obaja nielen doma na Slovensku, ale aj na medzinárodnej úrovni.

      Sebastian Kasab, 9 rokov

      Sebastian aj napriek svojej nie ľahkej diagnóze súťaží spolu zo zdravými deťmi. Navštevuje klub Taekwon_Do ITF škola Horangi Bratislava. V roku 2019 sa mu zatiaľ podarilo získať 6 medaily.

      • Je majster Slovenska v TUL (korejský výraz - cvičenie zostavy) ZLATO.
      • Na majstrovstvách Európy Taekwon_Do v Novigrade sa stal vicemajstrom a získal STRIEBRO a BRONZ.
      • Na turnaji v Nitre na TKD ITF získal BRONZ. Tretie miesto (BRONZ) obsadil aj na turnaji v Budapešti. BRONZ si tiež priniesol aj z Čiech z turnaja Pohár o páva v Opave.

      Dominika Kuchtová, 10 rokov

      Dominika pôsobí ako krehký kvietok, ale ak tento kvietok podopriete a príkladne sa oň staráte, stane sa silný a odolný. Aj napriek svojim zdravotným problémom sa spolu s maminou rozhodli v októbri 2018 chodiť na Taekwondo. Stala sa členkou ŠKP Ryong Bratislava a tiež členkou SATKD - Slovenská asociácia taekwondo. Vo februári 2019 začala súťažiť v disciplíne PARA POOMSAE v kategórii P30.     

      Medzi jej úspechy patria:

      • Falcon Cup 2019 ZLATO.
      • Čigra Open 2019 Záhreb (marec) ZLATO
      • Trenčín Open 2019 (apríl) ZLATO
      • Cassovia Open 2019 (máj) ZLATÁ medaila plus ocenenie najlepšia pretekárka turnaja.  
      • International "Friendly" Para Taekwondo Open v Záhrebe (jún) ZLATO – tu už však nesúťažila za klub, ale ako reprezentantka Slovenska.                                        
      • September opäť reprezentačne už v dvoch kategóriách P10 a P30. 
      1. súťaž: Infodom Para Taekwondo Open v Zahreb Croatia: 2 ZLATÉ medaily plus dve ocenenia, jedno ako najlepšia pretekárka turnaja.
      2. súťaž: Otvoreno Prvenstvo Hrvatske U Para Taekwondou kde získala 2 ZLATÉ medaily a tým sa stala dvojnásobnou majsterkou Chorvátska.

      Všetci im zo srdca prajeme veľa, veľa zdravia, úspechov v škole, v športe a detskej radosti :-)

    • Tekvicová parááááááda :-)
     • Tekvicová parááááááda :-)

      23. 10. 2019

      Tieto jesenné dni sú prekrásne. Nielen, že k nám prišlo babie leto, dozrievajú jabĺčka, príroda má prekrásne farby a tekvice sú nielen chutné, ale aj krásne. Rozhodli sme sa, že tekvice sa stanú súčasťou nášho školského dvora a počas slnečných dní do jesenných prázdnin ich vezmeme medzi nás.

       

      Deti z ŠKD Mokrohájčik

    • Umenie a kultúra v praxi – Moliér v MDPOH
     • Umenie a kultúra v praxi – Moliér v MDPOH

      23. 10. 2019

      Cirkus je tento svet a my sme iba klauni.

      Počula som, že mužské plemeno nie je schopné ľúbiť tak vrúcne, ako ženské plemeno.

      Viete, mladí ľudia sa dnes nechajú strhnúť skôr emóciou než rozumom.

      Je lepšie byť ženatý, než mŕtvy.

      Netreba prehnane kritizovať ostatných, kým si nevyvetráte smrad s vlastných nohavíc.

      Naplnené túžby človeka úplne vyprázdnia.

      Pokoj v láske vedie k nude.

      „Všetko dopadne tak, ako si želáte! Ale potom si nesťažujte.“ povedal istý antický filozof.

      Ktorý?

      Bobokles   

                                                                          (z komédie Cirkus Scapin)

      Prešibaný cirkusant Scapin pomáha prostredníctvom vtipných kúskov a klamstiev dvom meštianskym synáčikom oženiť sa podľa svojej chuti, nie podľa predstáv svojich prísnych otcov, od ktorých sú finančne závislí. Nebol by to Moliér, keby neprišlo typické šťastné rozuzlenie v podobe odhalenia stratených synov a dcér, vďaka ktorým sa pôvodné spoločenské rozdiely medzi dvoma pármi stratia a láske nebude nič stáť v ceste.

      Komédia J.B. Moliéra s názvom Cirkus Scapin (orig. Scapinove šibalstvá/Les Fouberies de Scapin) nesklamala, sršala slovným i situačným humorom plných 120 minút. Žiakom strednej školy sa 22. októbra 2019 na doskách Mestského divadla P. O. Hviezdoslava predstavilo hviezdne obsadenie v zložení Martin Šalacha, Dávid Hartl, Daniel Žulčák, Juraj Loj a ďalší... Odporúčame vidieť!

       PaedDr. Daniela Bauerová

    • Projekt  Hovorme o jedle
     • Projekt  Hovorme o jedle

      22. 10. 2019

      16. október je Svetový deň potravín. V tento deň si pripomíname pre náš život nevyhnutnú POTRAVU.

      Významným projektom na počesť tohto dňa je aj projekt HOVORME O JEDLE, ktorý pripravila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.

      Naša škola sa aj tento rok zapojila do VII. ročníku spomínaného projektu, ktorý sa uskutočnil v termíne od 14.10-18.10.2019.

      Žiaci 1. stupňa  sa zapojili do súťažno – vzdelávacích aktivít „Hovorme o jedle“ a výtvarnej súťaži  „Chutné maľovanie.“  Na každý deň bola vyhlásená daná téma, ktorú si žiaci priblížili rôznymi aktivitami alebo formou prezentácie. Cieľom uskutočnených aktivít bolo prehlbovať vedomosti o potravinách a správnych stravovacích návykoch, zdravého životného štýlu, ako aj o úlohe potravín  z hľadiska prevencie a ochrany zdravia.

      Na hodinách  výtvarnej výchovy žiaci  rôznymi technikami  maľovali  ovocie a zeleninu. Počas celého týždňa boli žiaci vyzvaní, aby si nosili zdravú desiatu, v ktorej nesmelo chýbať ovocie či zelenina. 

                                                                                                   

                                                                                                                                              Mgr. Lucia Zittová

    • Umenie a kultúra v praxi - predstavenie Naše šaty!
     • Umenie a kultúra v praxi - predstavenie Naše šaty!

      20. 10. 2019
      • Na mojom blogu - reči ako exkrementy, ako keď prechádzaš popri dopravnej nehode, desí ťa to, no nemôžeš odvrátiť zrak.
      • Hlavne brutálne násilie, ľudí to fascinuje, zdieľajú to!
      • Takže nepriateľ môjho nepriateľa je môj spojenec?
      • Moja matka sa na Toma pozrela a povedala: Klára, s týmto neonacistom NIE!
      • Ja nechcem, aby moje dcéry boli obete módnych trendov, nechcem, aby boli OBETE, chcem, aby premýšľali!
      • Dnes, pravda, neonacisti nepoužívajú brutálne citáty z tridsiatych rokov, „nácek“ ti nepovie (na utečencov) – Nech zdochnú – ale presne to si myslí!
      • Rozdeľuješ ľudí na My a ONI, pričom do MY zaraďuješ podľa toho, ako sa ti to hodí!
      • Akým právom sa my máme lepšie?
      • Vy ste generácia bez vojny a vojny sa nebojíte, lebo o nej neviete ani prd!

      Ako citácie naznačujú, divadelné predstavenie nemeckej autorky Kirsten Fuchs ostro a bez servítky zarezáva do aktuálnych tém, ako sú utečenectvo, extrémizmus, neonacizmus, populizmus, kyberšikana...

      Herečka Alexantra Palatinusová z tímu Divadla Ludus unikátne odohrala divadlo jedného herca, na ploche 110-tich minút vystavala príbeh hlavnej hrdinky Kláry, ktorá si život zapletie s neonacistom Tomom, za čo čelí kritike matky.

      Naši žiaci zo 7.A, 8.A a 9.A mali možnosť zúčastniť sa tohto kultúrneho bonbónika pre náročnejšieho diváka v rámci verejnej generálky 11. októbra 2019 v divadle L+S. Odporúčame vidieť!              

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Súťaž
     • Súťaž

      17. 10. 2019

      V rámci projektu "Hovorme o jedle" vyhlasujeme súťaž o najchutnejšie "slané" a  "sladké" jedlo, ktoré upečiete, uvaríte, alebo pripravíte s pomocou vašich rodičov.

      Súťaž sa uskutoční 18. októbra 2019. (piatok). Hotové,  nakrájané, názvom a menom označené jedlo prineste ráno pred prvou hodinou do ateliéru. V prípade pomazánky, prineste aj rožky alebo chlebíky. Ochutnávka  jedál a hlasovanie bude prebiehať počas veľkej prestávky. 

       

      p. uč. Mgr. Erika Labudíková

    • Chronoškriatkovia
     • Chronoškriatkovia

      12. 10. 2019

      Viete, čo je to zub času? Prečo naše veci starnú, kazia sa a prestávajú slúžiť svojmu účelu? Žiaci 1. st. ZŠ to už vedia. Všetko sa dozvedeli na divadelnom predstavení s názvom Chronoškriatkovia, ktoré si boli pozrieť v stredu 9.októbra v Bábkovom divadle v Bratislave. Sú to práve oni, malí chronoškriatkovia, ktorých deti mohli zblízka sledovať iba cez kameru na plátne, lebo sú takí maličkí, že ich skoro vôbec nevidno. Chronoškriatkovia majú na starosti starnutie vecí. Dospelí cez deň pracujú a deti chodia do školy, aby sa naučili ako zostarovať veci vo svete ľudí. Predstavenie bolo moderné a veľmi pútavé, zážitok z neho mali aj dospelí.

        Mgr. Anna Slamková

    • Október - Mesiac úcty k starším
     • Október - Mesiac úcty k starším

      12. 10. 2019

      Október je oficiálne Mesiac úcty k starším, kedy si viac ako inokedy všímame starších ľudí. Žiaci na 1. stupni základnej školy nezabúdajú na bývalých učiteľov a učiteľky, pracovníkov školy a ako každý rok pre nich pripravujú pozdravy. Týmto spôsobom sa snažia poukázať na to, že si vážia prácu a skúsenosti starších. O tom, že ich pozdravy vedia potešiť,  svedčia aj spätné poďakovania, ktoré zase robia radosť malým pisateľom.

      PaedDr. Marta Frindrichová

    • Presádzanie kvetov
     • Presádzanie kvetov

      4. 10. 2019

      Zima sa nám už pomaly blíži, a tak sme sa rozhodli využiť ešte posledné teplé dni babieho leta na to, aby sme sa postarali o školskú flóru. Pretože bol nádherný slnečný deň, preniesli sme kvety z chodby na vonkajší dvor, kde sme ich spolu so žiakmi ZŠ aj SŠ presádzali. Niektorí žiaci boli šikovnejší a mali s presádzaním už skúsenosti, iní sa zasa priučili novým praktickým zručnostiam. Všetci sme z tohto dňa mali radosť a pocit zadosťučinenia. Myslím, že keby kvety vedeli rozprávať, boli by nám určite veľmi vďačné.

      Mária Kabová a Erika Labudíková

    • Imatrikulácie
     • Imatrikulácie

      4. 10. 2019

      V utorok 24.9.2019 sa v priestoroch telocvične uskutočnil tradičný rituál prijímania prvákov do radov stredoškolákov. My, imatrikulujúci štvrtáci, sme sa doslova v hodine dvanástej dohodli na definitívnom termíne, a tak medzi niektorými maturantmi panovali obavy, čo sa týka kvality organizácie. Ale prekvapivo sa u nás prejavil kreatívny duch a všetko sme s „prehľadom“ stihli.

      Pre našich nádejných „kolegov“ sme pripravili zmes rôznych ťažších ale aj ľahších úloh. Ako príklad uvádzame lovenie „utopeného“ jablka, či hádanie osobností, ktoré sa výraznou mierou zaslúžili o chod dejín. Musíme povedať, že aj keď úlohy boli rozdelené zvlášť pre 1.OA a pre 1.G tak obidva tímy si boli, po úvodných rozpakoch, rovnocennými súpermi.

      Čerešničkou na torte bolo pasovanie funkčnými replikami mečov zo série Star Wars.

      Na záver už len toľko, veríme, že sme záverečným ceremoniálom zaviedli istý precedens, kde ďalšie imatrikulácie budú vždy prinášať isté nóvum.

      Kolektív z maturity roztrasených študentov 4.G

    • LingvaFest – Bratislava žije jazykmi
     • LingvaFest – Bratislava žije jazykmi

      2. 10. 2019

      Dňa 26. 9. 2019 sa žiaci 2.G, 3.G a 4.G so svojimi učiteľmi ANJ (p. Šaradinová a p. Kucek) a NEJ (p. Šreinerová) zúčastnili zaujímavej akcie s názvom LingvaFest – Bratislava žije jazykmi, ktorá sa koná každoročne vždy na konci septembra na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave.

      Tento festival organizujú nadšenci jazyka Esperanto. Cieľom festivalu je povzbudiť a motivovať mladých ľudí k študovaniu cudzích jazykov. Program bol nabitý. Z ponuky rôznych prednášok a kurzov sme si najprv vybrali workshop „Ako sa naozaj naučiť rozprávať v cudzom jazyku“. 

      Veľmi pútavo rozprával aj Daniel Hevier na prednáške „Slovenčina ako cudzí jazyk?“.

      Možno pre niektorých bol najzaujímavejší workshop „Improvizuj v angličtine“ alebo rýchlokurz „Esperanto“, kde sme sa oboznámili so základmi gramatiky toho jazyka.

      Oplatilo sa ísť a verím, že budúci rok bude zo strany žiakov rovnaký záujem prísť na festival dozvedieť sa niečo nové.

      Mgr. Katarína Šreinerová

    • Informácia pre záujemcov o využívanie školskej prepravy
     • Informácia pre záujemcov o využívanie školskej prepravy

      26. 9. 2019

      Oznamujeme všetkým tým novým rodičom, ktorí prejavili záujem o využívanie školskej prepravy v školskom roku 2019/2020, že o výsledku rokovania Dopravnej komisie budú telefonicky informovaní v nasledujúcich dňoch.

      Nácvikový týždeň bude prebiehať od pondelka 30. 9. 2019 – od 14:00 hod. na zastávke autobusov v areáli Mokrohájska 3,  do piatku 4. 10. 2019.

      Účasť  žiakov s rodičmi je potrebná nakoľko bez absolvovania tohto nácvikového týždňa nebude možné využívať školský autobus.

    • S OLO zadarmo do ZOO
     • S OLO zadarmo do ZOO

      24. 9. 2019

      Aj tento rok sme sa vďaka dlhoročnej spolupráci s OLO zúčastnili úžasnej akcie s OLO do ZOO. Všetci žiaci ZŠ aj dva ročníky SŠ si dnes do školy zabalili namiesto učebníc mrkvičky a jabĺčka ako vstupné. Počasie nám prialo, slniečko nás hrialo, a tak sme si mohli vychutnať krásny spoločný čas v prírode a medzi skutočnou divočinou. Pre deti to bola krásna odmena za každoročnú snahu v triedení odpadu a osvetu o tejto problematike v ich okolí. Bol to aj čas, kedy sa jednotlivé triedy mohli trochu stmeliť a spoznať inak ako len v školských laviciach. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník s OLO do ZOO. Ďakujeme!

      Mgr. Mária Kabová

    • VEDECKÝ VEĽTRH
     • VEDECKÝ VEĽTRH

      16. 9. 2019

      13. septembra 2019 sme sa zúčastnili akcie VEDECKÝ VEĽTRH so žiakmi základnej aj strednej školy. Program bol naozaj pestrý. Mohli sme sa pozrieť ako funguje 3D tlačiareň a čo všetko sa cez ňu dá vytlačiť. Boli tam odborníci z oblasti informatiky, fyziky, chémie a tiež biológie. Niektoré stánky boli ladené hravo, iné viac výskumne, jednoducho, každý si prišiel na svoje. Akciu si radi zopakujeme aj o rok, pretože pre mnohých žiakov bola inšpiráciou aj v ďalšom životnom smerovaní.

      Mgr. Mária Kabová

    • Opera pre deti - hudobný darček na začiatok škol. roka
     • Opera pre deti - hudobný darček na začiatok škol. roka

      16. 9. 2019

      Šťastie je úloha, z ktorej sa neskúša.

      Šťastie je teplý čaj.

      Šťastie je sused, čo žičí a dopraje.

      Krása je skrytá v milom pohľade, úsmeve a dobrej nálade.

      Keď myslím na lásku, mám z toho vrásky.

      Každý sa musí rozhodnúť, čo zvíťazí – život, smrť, láska, nenávisť, každý musí na to prísť.

      Mimochodom, Júlia, aby mal náš príbeh šťastný koniec, nechceš si ma vziať?

      (Z opery Rozprávka o šťastnom konci)

      Rozprávka o šťastnom konci je nová opera pre deti, pod ktorou sú autorsky podpísaní Peter Zagar - skladateľ, Svetozár Sprušanský – režisér a Daniel Hevier – libretista. Ide o napínavý príbeh konfrontácie dobra a zla, kladných i záporných hrdinov, so spevnou hudbou sprevádzanou symfonickým orchestrom, so sólovými áriami, duetmi, tercetami i zborovými pasážami,  akrobatickými výstupmi, tvorivými kostýmami a farebnou scénou. Naozaj to stojí za to vidieť v celej svojej komplexnosti! Atmosféra deja je umocnená i noblesou historickej budovy SND, v ktorej sa opera hrá.

      Naši žiaci z tried VI.A, VI.B, VII.A, VIII.A spolu so svojimi triednymi vyučujúcimi prijali tento kultúrny darček ku začiatku nového školského roka 2019/2020 s pozitívnymi ohlasmi, mnohí zo žiakov videli operu ako žáner i historickú budovu SND po prvýkrát v živote.                      

                                                                                                                                        PaedDr. Daniela Bauerová

    • Olománia - Neseparuj sa, separuj!
     • Olománia - Neseparuj sa, separuj!

      9. 9. 2019

      Tak ako každý rok, aj tento sme sa zapojili do projektu Olománia. Tu je ukážka toho, čo nás čaká. Medzi povinné disciplíny patria  zber papiera a plastu.

      Viac o olománii sa dozviete www.olomania.sk

      V mesiaci september majú žiaci so svojimi vyučujúcimi možnosť navštíviť Zoologickú záhradu tu v Bratislave, vstupné je symbolické - mrkva, jablko, šalát, zemiak, či akákoľvek zelenina alebo ovocie/osoba.

     • Školské autobusy - info nové

      28. 8. 2019

      Pre všetkých záujemcov o prepravu školskými autobusmi v novom školskom roku  2019/2020 bude konzultácia / stretnutie s Dopravnou komisiou v zborovni našej školy prebiehať v nasledujúcich dňoch:

      • 9.9.2019  – pondelok  – 8:00 – 10:30 hod.
      • 12.9.2019 – štvrtok  –  8:00 – 10:30 hod.

      Rodičia schválených žiakov z minulého školského roku, len prídu potvrdiť svoj pretrvávajúci záujem o prepravu aj v tomto školskom roku. (prípadne nahlásia zmenu).  

      Noví záujemcovia o prepravu školskými autobusmi musia prísť na vstupné informačné stretnutie  + vyplniť tlačivo a doložiť podklady.

     • Začiatok školského roka - informácie

      26. 8. 2019

      Nástup všetkých žiakov do školy (vrátane MŠ) je 2. septembra 2019 (pondelok) o 7:45 hod. Žiaci sa zhromaždia vo svojich triedach podľa označenia a menných zoznamov. O 8:00 hod. zaznie prvé zvonenie v novom školskom roku. O 8:30 hod. sa uskutoční slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020, zaznie  štátna hymna SR a príhovor riaditeľa školy. Žiaci sú počas prvého dňa pod dozorom triednych učiteľov. Dostanú od svojich triednych učiteľov všetky potrebné informácie k novému školskému roku. Budú oboznámení so školským poriadom, BOZ a PO. Žiaci taktiež dostanú učebnice (1. - 4. vyuč. hod.) potrebné v danom školskom roku. 

      Rozvrh hodín platí od 3. septembra 2019.

      Vyučovanie v prvom vyučovacom týždni je skrátené nasledovne: žiaci 1. stupňa ZŠ končia po 4. vyučovacej hodine, žiaci 2. stupňa ZŠ končia po 5. vyučovacej hodine, žiaci SŠ končia po 6. vyučovacej hodine.

      Prevádzka školského klubu detí je zabezpečená od 2. septembra 2019 v štandardnom režime, ráno v čase od 7:00 do 7:45 hod. a poobede v čase od 11:30 do 17:00 hod.

      Prevádzka materskej školy je zabezpečená od 2. septembra 2020 v obvyklom čase od 7:00 do 17:00 hod.

      Informácie o stravovacom systéme žiakov nájdete TU.

      Noví záujemci o prepravu školskými autobusmi nájdu všetky potrebné informácie TU.

      Zoznam potrebných učebných pomôcok pre žiakov 1. stupňa ZŠ sa dozviete počas prvého vyučovacieho týždňa od triednych učiteľov.

      Zoznam potrebných učebných pomôcok pre žiakov 2. stupňa ZŠ sa dozviete počas prvého vyučovacieho týždňa od učiteľov jednotlivých predmetov.

      Zoznam potrebných učebných pomôcok sa žiaci strednej školy dozvedia počas prvého vyučovacieho týždňa od učiteľov jednotlivých predmetov.

      Prihlasovacie údaje do užívateľského konta školského webu pre nových žiakov dostanete od triednych učiteľov (vrátane detí v MŠ).

      Všetky ostatné potrebné informácie ktoré pravidelne aktualizujeme nájdete na školskom webe www.mokrohajska3.sk.

      Všetky potrebné kontakty na nás nájdete TU.

      Tešíme sa na Vás!

     • Výdaj čipov

      8. 8. 2019

      Všetci noví žiaci sú povinní si prevziať čip, ktorý slúži na vstup do budovy školy a zároveň na prevzatie obedov.

      Čipy sa vydávajú:

      • od 12. augusta 2019  do 15. augusta 2019 od 7:00 do 10:00 hod.
      • od 2. septembra do 6. septembra 2019

      Výdaj čipov zabezpečuje pani Katarína Maceková 0903 779 665 – hlavný vstup do školy.

    • Hrad Devín
     • Hrad Devín

      27. 6. 2019

      Dňa 25.6. sme so žiakmi druhého stupňa navštívili majestátny hrad, ktorým sa môže Bratislava chváliť – Hrad Devín. Vďaka pani učiteľke Kittnerovej sme mali zabezpečený aj kvalitný a pútavý historický výklad.

    • Hry v Bory Mall
     • Hry v Bory Mall

      27. 6. 2019

      V priebehu pár dní (14. 6. a 19. 6. 2019) žiaci prvého stupňa (Pr.r. A, Pr.r. B, 1.A) išli vyskúšať svoje pohybové schopnosti na detské ihrisko, v obchodnom centre BORY MALL. Tam preliezali, behali, šplhali a prekonávali rôzne prekážky. Domov síce prišli unavení, ale veľmi spokojní.

    • ŠKD - Sloboda zvierat
     • ŠKD - Sloboda zvierat

      27. 6. 2019

      Dňa 11. júna 2019 sme s deťmi zo ŠKD navštívili útulok pre zvieratká "SLODOBA ZVIERAT" neďaleko našej školy. Deti mali možnosť vidieť koľko zvieratiek - psíkov je opustených a v útulku našli svoj druhý domov, kde sa o nich s láskou starajú dobrí ľudia.

    • Čo všetko sme sa naučili...
     • Čo všetko sme sa naučili...

      12. 6. 2019

      Na záver roka žiaci z 3.A triedy pripravili pre svojich rodičov malé prekvapenie. Na hodinách Informatiky sa toho veľa naučili, pracovať s textom, s obrázkom, ako pripraviť prezentáciu. Vybrali si tému, zohnali si materiály a spracovali do svojej prvej prezentácie. Dňa 11.6.2019 pozvali svojich najbližších, aby im predstavili svoje práce. Všetci prezentovali suverénne, aj keď tréma určite nejaká bola. Každý žiak, žiačka mali v publiku svojho povzbudzovateľa. Bola to krásna bodka za týmto školským rokom.

      Fotoalbum TU

     • Informácie k predĺženiu platnosti preukazu ISIC/EURO26

      6. 6. 2019

      Preukaz ISIC/EURO26 je členský preukaz, ktorý môže mať len študent denného štúdia. Držitelia preukazu majú nárok na množstvo výhod.

      1. Platné členstvo je vyjadrené platným preukazom s vizuálnym označením platnosti. Preukaz ISIC/EURO26 potvrdzuje status študenta len ak má platnú známku, alebo vytlačenú aktuálnu platnosť
      2. Predĺženie platnosti čipu (cez SMS) nie je predĺženie platnosti Preukazu ISIC/EURO26,  ale len predĺženie možnosti používať elektronickú peňaženku u vybraných dopravcov, ktorí majú elektronický systém od spoločnosti Transdata.  (Nie sú to všetci dopravcovia v SR).
      3. Na Slovensku sa pri rôznych dopravcoch môžu študenti stretnúť s vizuálnym aj s čipovým overovaním platnosti preukazu. Spôsob, akým overuje status držiteľa preukazu Váš dopravca, nájdete v jeho tarifných podmienkach. Niektorí kontrolujú platnosť preukazu obidvomi spôsobmi. Preto je potrebné mať predlženú platnosť preukazu vizuálne (známkou), aj elektronicky v čipe (sms).
      4. Pre použitie ISICu v doprave v zahraničí (napr. 75% zľava na vlaky a medzimestské autobusové spojenia v Čechách), je potrebné mať vizuálne platný preukaz (s známkou) keďže v zahraničí kontrolujú len vizuálnu platnosť. Nie elektronickú.

      Známku ISIC 09/2020,  ktorá potvrdzuje status denného študenta po celom svete v školskom roku 2019/2020, môžete už od 1.6.2019 kúpiť na svojej škole alebo na www.objednaj-preukaz.sk

    • ĎAKUJEME
     • ĎAKUJEME

      3. 6. 2019

      Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle, žiakom a zamestnancom školy a firmy Siemens, s ktorými sme mohli zveľadiť náš areál. Panovala príjemná pracovná nálada..

      Všetci ste pozvaní vychutnať tento posledný mesiac  v príjemnom prostredí školy, na slniečku či v tieni stromov.

    • Tvorivé dielne v ÚĽUVe
     • Tvorivé dielne v ÚĽUVe

      3. 6. 2019

      Spoznávať  tradičné spôsoby  ľudovej umeleckej výroby, zoznámiť sa s technikou  práce so šúpolím, drôtom, hlinou i  maľbou na sklo umožňuje  Regionálne centrum remesiel ÚĽUV v Bratislave.  Žiaci 1. stupňa ZŠ ho navštívili v dňoch  dňoch 23.5.  a  28.5. 2019. Prostredníctvom zážitkových a vzdelávacích aktivít si  osvojili  históriu remesla, oboznámili sa s prírodnými materiálmi a pracovnými nástrojmi a vyskúšali si jednoduché remeselné techniky. Z každej dielne, ktorú absolvovali, si žiaci priniesli krásny výrobok.

    • Vyšlo nové číslo školského časopisu MOKY3
     • Vyšlo nové číslo školského časopisu MOKY3

      15. 5. 2019

      Dámy a páni, sľúbené sa stalo skutočnosťou a nové číslo Mokyho práve teraz uzrelo svetlo sveta. Nájdete v ňom tematické články k blížiacemu sa Medzinárodnému dňu detí, „kalendár“ významných osobností, ktoré trpeli nejakým zdravotným postihnutím, rozhovor s naším absolventom Marekom Pavlem, rôzne zaujímavosti zo sveta vedy a techniky. Už tradične aj hlášky z našich školských lavíc a mnoho ďalšieho skvelého čítania.

      Prajeme vám príjemné čítanie! 

      za redakciu šéfredaktor Matej Horváth, 3.G

    • ŠKD - Krásy podzemia
     • ŠKD - Krásy podzemia

      5. 5. 2019

      Dňa 30.4.2019 sme mali v Školskom klube "MOKROHÁJČIK" besedu s pánom Majerčákom, dedkom Viktórie Majerčákovej z 2.A. Pán Majerčák sa venuje objavovaniu a mapovaniu jaskýň na Slovensku. 

      Deťom porozprával ako sa objavujú jaskyne, aj ako vznikajú.

    • Vyšiel Hokejový špeciál časopisu Moky 3
     • Vyšiel Hokejový špeciál časopisu Moky 3

      29. 4. 2019

      Máj (respektíve koniec apríla) 2019 so sebou prináša ozvláštnenie „regálu s časopismi“ na našej webstránke - pri príležitosti ďalších majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji uskutočňujúcich sa u nás na Slovensku si totiž pre vás naša športová redakcia pod vedením mňa a môjho spolužiaka Jána Smrigu pripravila Hokejový špeciál časopisu Moky 3, kde sa, okrem iného, zoznámite s programom šampionátu, so zúčastnenými mužstvami, s našimi predpoveďami výsledkov šampionátu, či s históriou majstrovstiev sveta z pohľadu Slovákov.

      Prajeme vám príjemné čítanie!                                

      P.S.: „Normálneho“ Mokyho vypustíme do sveta už čoskoro! 

                                                    za redakciu Matej Horváth, III. G

    • Deň narcisov 2019
     • Deň narcisov 2019

      13. 4. 2019

      Aj tento rok naši žiaci podporili najväčšiu celoslovenskú zbierku -  DEŇ NARCISOV, ktorú organizuje Liga proti rakovine. V našej škole, ale aj v priestoroch OC Tesco a McDonald, sa nám podarilo vyzbierať krásnych 1 091,43 €. Získaný výnos zbierky sme odovzdali do centra Ligy proti rakovine. Všetkým dobrovoľníkom ĎAKUJEME za úsilie, nadšenie a empatiu. Veľké ĎAKUJEM patrí aj všetkým vám, ktorí ste zbierku podporili.