Informácie pre učiteľov

   • Sprievodca školským rokom

   • "Sprievodcu školským rokom 2023/2024 schválil minister školstva dňa 30. 5. 2023. Organizačné pokyny na školský rok 2023/2024 sú pre školy záväzné a nadobúdajú svoju účinnosť 1. septembra 2023. Ich súčasťou je príloha č. 1 s termínmi školských prázdnin na školské roky 2023/2024 až 2025/2026. Informácie v Informačnom servise sú doplnené hyperlinkovými odkazmi na ich zdroj."

     

    Sprievodca školským rokom 2023/2024

    Príloha č. 1 - Termíny školských prázdnin

   • Termíny školských prázdnin v školskom roku 2023/2024

   • Školský rok sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda).
    Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok).

     

    Prázdniny
    Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin
    Trvanie prázdnin
    Začiatok vyučovania po prázdninách
    Jesenné prázdniny
    27. október 2023
    (piatok) 
    28. október - 31. október 2023
    2. november 2023
    (štvrtok)
    Vianočné prázdniny
    22. december 2023 
    (piatok)
    23. december 2023  - 7. január 2024
    8. január 2024
    (pondelok)
    Jarné prázdniny
    1. marec 2024
    (piatok)
    4. marec - 8. marec 2024
    11. marec 2024
    (pondelok)
    Veľkonočné prázdniny
    27. marec 2024
    (streda)
    28. marec - 2. apríl 2024

    3. apríl 2024 (streda)

    Letné prázdniny
    28. jún 2024
    (piatok)
    1. júl 2023  - 31. august 2024
    2. september 2024
    (pondelok)

     

    Štátne sviatky a dni pracovného pokoja

    September 2023

    1. 9. 

    Deň Ústavy Slovenskej republiky - štátny sviatok

    15. 9. 

    Sedembolestná Panna Mária - deň pracovného pokoja

     

    November 2023

    1. 11. 

    Sviatok všetkých svätých - deň pracovného pokoja

    17. 11. 

    Deň boja za slobodu a demokraciu - štátny sviatok

     

    December 2023

    24. 12. 

    Štedrý deň - deň pracovného pokoja

    25. 12. 

    Prvý sviatok vianočný - deň pracovného pokoja

    26. 12. 

    Druhý sviatok vianočný - deň pracovného pokoja

     

    Január 2024

    1. 1. 

    Deň vzniku Slovenskej republiky - štátny sviatok

    6. 1.

    Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný svitok pravoslávnych kresťanov) - deň pracovného pokoja

     

    Marec 2024

    29. 3. 

    Veľký piatok - deň pracovného pokoja

     

    Apríl 2024

    1. 4. 

    Veľkonočný pondelok - deň pracovného pokoja

     

    Máj 2024

    1. 5. 

    Sviatok práce - deň pracovného pokoja

    8. 5.

    Deň víťazstva nad fašizmom - deň pracovného pokoja

     

    Júl 2024

    5. 7. 

    Sviatok svätého Cyrila a Metoda - štátny sviatok

     

    August 2024

    29. 8. 

    Výročie SNP - štátny sviatok

     

    Pamätné dni

    9. 9. 2023

    Deň obetí holokaustu a rasového násilia

    19. 9. 2023

    Deň vzniku Slovenskej národnej rady

    22. 9. 2023

    Deň boja proti nenávistným prejavom na deťoch

    6. 10. 2023

    Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie

    12. 10. 2023

    Deň samizdatu

    27. 10. 2023

    Deň černovskej tragédie

    29. 10. 2023

    Deň narodenia Ľudovíta Štúra

    30. 10. 2023

    Výročie Deklarácie slovenského národa

    31. 10. 2023

    Deň reformácie

    30. 12. 2023

    Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu

    6. 3. 2024

    Deň obetí pandémie COVID-19

    25. 3. 2024

    Deň zápasu za ľudské práva

    13. 4. 2024

    Deň nespravodlivo stíhaných

    1. 5. 2024

    Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii

    4. 5. 2024

    Výročie úmrtia M. R Štefánika

    7. 6. 2024

    Výročie Memoranda národa slovenského

    21. 6. 2024

    Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991

    24. 6. 2024

    Deň pamiatky obetí komunistického režimu

    5. 7. 2024

    Deň Slovákov žijúcich v zahraničí

    17. 7. 2024

    Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky

    4. 8. 2024

    Deň Matice slovenskej

    10. 8. 2024

    Deň obetí banských nešťastí

    21. 8. 2024

    Deň obetí okupácie Česko-Slovenska v roku 1968

     

    Zmena času

    Zmena z letného času na zimný čas (3:00 → 2:00)

    29. 10. 2023

    Zmena zo zimného času na letný čas (2:00 → 3:00) 31. 3. 2024

     

    Zdroj: 

    September 2023 | Školský kalendár 2023 / 2024 (skolskykalendar.sk)

    Kalendár mien August 2023 - Meniny dnes | Kalendar.sk (aktuality.sk)

    Sprievodca školským rokom 2023/2024 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)