• Dozory na chodbách v školskom roku 2021/2022

    • Pondelok
     Prízemie
     Guzikiewiczová,Frindrichová
     Poschodie
     Sadleková, Šreinerová, Tazberíková
     Utorok
     Prízemie
     Stašiaková, Zittová
     Poschodie
     Capeková,Hlobeňová, Imrichová 
     Streda
     Prízemie
     Zváčová, Žbirková
     Poschodie
     Klučková, Kucek,Šaradinová
     Štvrtok
     Prízemie
     Mejia,Némethová
     Poschodie
     Kabová, Partiková, Vávrová
     Piatok
     Prízemie
     Addová, Pospechová
     Poschodie
     Bauerová,Čellárová, Prokopová