• Dozory na chodbách od 1. októbra 2020

    • Pondelok prízemie Guzikiewiczová, Frindrichová
     poschodie Bauerová, Hlobeňová, Kucek
     Utorok prízemie Addová, Slamková 
     poschodie Komárová, Šaradinová, Partiková
     Streda prízemie Stašiaková, Zittová
     poschodie Čellárová, Némethová, Vávrová
     Štvrtok prízemie Mejia, Pospechová
     poschodie Imrichová, Prokopová, Šreinerová
     Piatok prízemie Kabová, Zváčová
     poschodie Capeková, Sadleková, Tazberíková