Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
angličtina hrou pre 1. a 2. roč. ZŠ
badminton pre žiakov 2. stupňa ZŠ a SŠ
gitarový krúžok
chemicko-fyzikálny krúžok pre žiakov SŠ
konverzácia v anglickom jazyku pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ
literárny seminár pre žiakov 4.OA
MOKY - tvorba školského časopisu
monitorík MAT pre žiakov 9. ZŠ
pohybové hry pre 2., 3., 4. roč. ZŠ
príprava na monitor zo SJL pre žiakov 9. ročníka ZŠ
spievajme s radosťou
tvorivé dielne pre žiakov od 3. roč.
zábavné čítanie s informatikou pre 3. a 4. roč. ZŠ

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2018

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA
    Mokrohájska 3
    844 13 Bratislava
  • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665