• Dôležité termíny

   • Pre všetkých záujemcov o prepravu školskými autobusmi v školskom roku 2021/2022 bude konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou  v zborovni našej školy prebiehať v nasledujúcich dňoch:
    2.9.2021  (štvrtok) v čase  8:00 – 11:00 hod.
    3.9.2021  (piatok) v čase  8:00 – 11:00 hod.
     
    V čase 8:00 – 9:00 hod. sa členovia dopravnej komisie budú prioritne venovať rodičom, ktorých deti už v predošlom školskom roku využivali prepravu školskými autobusmi. Všetci rodičia musia „opakovane“ potvrdiť svoj pretrvávajúci záujem o prepravu, prípadne nahlásia zmenu (t.j. vyplnia žiadosť).  
     
    V čase 9:00 – 11:00 hod. bude prebiehať (asi hodinové) vstupné informačné stretnutie so všetkými novými záujemcami (individuálny rozhovor, vyplnenie žiadosti a doloženie príloh).
     


    Informácie k preprave školskými autobusmi 
     
    Žiaci/klienti, ktorí mali žiadosti schválené v predchádzajúcom dvojročnom šk. roku (výnimočne z dôvodu Covidu-19 trojročnom období) sa vozia aj naďalej podľa platného cestovného poriadku. Napriek tomu, musia prejaviť svoj pretrvávajúci záujem, prípadne nahlásiť zmeny. Tzn. musia vyplniť žiadosť aj oni na nasledujúce 2 školské roky. 
     
    Noví záujemcovia:
    • musia najprv  absolvovať vstupný rozhovor;
    • následne vyplnia tlačivo Žiadosť o prepravu nízkopodlažným školským autobusom, doložia aktuálnu fotografiu a kópiu preukazu ZŤP/ ZŤP-s;
    • po schválení žiadosti musia absolvovať nácvik.
     

    Dôležité termíny
    • od  2.9. 2021 – rozdávanie (aktuálnych) žiadostí  – všetkým záujemcom (starým aj novým);
    • do  17.9. 2021 – zozbieranie a skompletizovanie žiadostí (nový záujemca + fotka + ZŤP-s);
    • 16.9. – 21.9.2021 – možné osobné stretnutie s rodičmi vo vašich zariadeniach (Dúbravská cesta, Lipského)
    • 2.9. – 17.9. 2021 budú v zborovni Spojenej školy Mokrohájska 3  – prebiehať stretnutia s rodičmi za školy a zariadenie z Mokrohájskej 3 aj Mokrohájskej 1, podľa oznamu na dverách, webe školy alebo po osobnom dohovore;
    • 21.9. – 24.9. – Dopravná komisia spracuje všetky žiadosti a pripravuje nácvik;
    • 27.9. – 1.10. – nácvik novo zaradených žiakov/klientov do školskej prepravy (ráno aj popoludní +  spolupráca s rodičmi).
     
    • Oznámenie

    • Z dôvodu všeobecných opatrení zamedzujúcih šíreniu pandémie Covid - 19 pristúpila dopravná komisia k nasledovným opatreniam:

     • školské spoje budú premávať podľa doteraz platných cestovných poriadkov;
     • v autobuse je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia zamedzujúce šíreniu ochorenia COVID - 19 - cestujúci musia mať prekryté dýchacíce ciesty (ústa aj nosa) ochrannými prostriedkami ako v bežnom MHD, ktoré vydal Dopravný podnik mesta Bratislavy;
     • novým záujemcom o prepravu sa bude venovať dopravná komisia podľa oznamu na zborovni školy, alebo na školskom webe.