• Ing. Jana PROKOPOVÁ

    • Konzultačné hodiny: 
     Pondelok
     ---
     Utorok
     ---
     Streda
     ---
     Štvrtok
     ---
     Piatok
     12:40 - 13:20
      
      
     Predmety, ktoré vyučujem:
     • aplikovaná informatika, 
     • seminár z aplikovanej informatiky,
     • fyzika, 
     • pracovné vyučovanie.