• RNDr. Ivan Ištok

   • V súčasnej dobe som riaditeľom školy.
   • Predmety, ktoré vyučujem:

   • Geografia
    Seminár z informatiky