• PaedDr. Valéria STAŠIAKOVÁ

    • Konzultačné hodiny:
     Pondelok ---
     Utorok ---
     Streda ---
     Štvrtok 7:10 - 7:55
     Piatok ---

      

      
     Predmety, ktoré vyučujem:
     Učím na 1. stupni ZŠ.