• Dôležité termíny

   • Pre všetkých záujemcov o prepravu školskými autobusmi v školskom roku 2020/2021 bude konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou  v zborovni našej školy prebiehať v nasledujúcich dňoch:
     

    17. 9. 2020  (štvrtok)  –  8:00 – 9:30 hod.

    18. 9. 2020  (piatok) –  8:00 – 9:00 hod.

     
    Stretnutia s rodičmi:
    • ktorí prídu iba potvrdiť svoj pretrvávajúci záujem o prepravu, prípadne nahlásia zmenu;
    • ktorí majú záujem o vstupné informačné stretnutie (v trvaní približne hodinu), so všetkými novými záujemcami  prebieha individuálny rozhovor, vyplnenie žiadosti a doloženie príloh.

     


    • od 2. 9. – rozdávanie žiadostí – pre nových záujemcov
    • do 18. 9. – zozbieranie a skompletizovanie žiadostí (nový záujemca + fotka + ZŤP-s)
    • 16. 9. – 21. 9. – možné osobné stretnutie s rodičmi vo vašich zariadeniach (Dúbravská cesta, Lipského)
     
    (Poznámka: 2. 9. – 18. 9.2020 budú prebiehať v zborovni Spojenej školy na Mokrohájskej 3 v Bratislave stretnutia s rodičmi)
     
    • 21. 9. – 25. 9. – Dopravná komisia spracuje všetky žiadosti a pripravuje nácvik
    • 28. 9. – 2. 10. – nácvik novo zaradených žiakov/klientov do školskej prepravy (ráno aj popoludní + spolupráca s rodičmi)
     
    • Oznámenie

    • Z dôvodu všeobecných opatrení zamedzujúcih šíreniu pandémie Covid - 19 pristúpila dopravná komisia k nasledovným opatreniam:

     • schválené žiadosti z minulého školského roku sú platné aj v školskom roku 2020/2021;
     • doteraz voziaci sa cestujúci môžu využívať školské spoje od 2. 9. 2020 (streda - ráno);
     • školské spoje budú premávať podľa doteraz platných cestovných poriadkov;
     • v autobuse je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia zamedzujúce šíreniu ochorenia COVID - 19 - cestujúci musia mať prekryté dýchacíce ciesty (ústa aj nosa) ochrannými prostriedkami ako v bežnom MHD, ktoré vydal Dopravný podnik mesta Bratislavy;
     • novým záujemcom o prepravu sa bude venovať dopravná komisia podľa oznamu na zborovni školy, alebo na školskom webe.