2018/2019

Imatrikulácie nových stredoškolákov

Opäť raz (10. októbra 2018) sa v telocvični uskutočnilo privítanie   nových žiakov našej strednej školy. Prvákom z I.G triedy dávali rôzne skúšky odvahy maturanti zo IV.G triedy, zdatnosť prvákov z tried I.OA a I.EOOS preverovali maturanti zo IV.OA triedy. Miestami to bolo trošku chaotické, taktiež sme boli v strese, nie všetko išlo podľa plánu, improvizovali sme. Úlohy, zamerané na pohyb, tanec, hmat, zrak, sluch, tvorivosť či pohotovosť prváci výborne zvládli. Na konci imatrikulácií prváci vykonali imatrikulačný sľub, čím sa stali plnohodnotnými členmi našej strednej školy. Prváci, vitajte!!!
(žiaci IV.G a IV.OA triedy; foto: Katarína Fodorová, anketu zozbierala Soňa Ondrušová)
A čo na všetko hovoria samotní prváci?
Aké pocity máš z imatrikulačiek?
 • Bolo to v pohode, vtipné a milé. (Tinko, I.OA)
 • Bola to veľká stranda. (Soňa)
 • Na jednej strane som mal stres a na druhej to bola celkom stranda. (Boris, I.OA)
 • Bola to nuda. (Andrej, I.G)
 • Celkom dobré, bola tam zábava, ale boli tam veľmi ľahké úlohy. (Daniek, I.G)
 • Bolo to trocha trápne. (Maťo, I.G)
Čo by si vyzdvihol a čo nebolo celkom dobré?
 • Vyzdvihol by som tanec s učiteľkou, nebolo až také príjemné, že som si v niektorých situáciách nevedel pomôcť. (Boris, I.OA)
 • Škoda, že to netrvalo dlhšie (Andrej, I.G)
 • Vyzdvihol by som celkovú náladu a nepríjemné mi bolo, keď mi štvrtáci praskli balón, ktorý som holil, keď videli, že mne nepraskne. (Daniel, I.G)
 • Nechcel som tancovať, lebo ja neviem tancovať. (Jiahao, I.EOOS)
 • Páčilo sa mi veľmi skladanie vety, zvuky, určenie predmetu, dievča s ktorým som tancoval aj hudba, na ktorú som tancoval sa mi tiež páčila, skoro všetko. (Anton, I.EOOS)
Čo by si poradil budúcim prvákom, aby to zvládli?
 • Nech sú pozorní a nech sa sústredia. (Tinko, I.OA)
 • Aby sa nestresovali, nie je to také ťažké. (Soňa, I.OA)
 • Nech nie sú v ten deň v škole. (Andrej, I.G)
 • Netreba sa báť, nie je to nič hrozné (Daniel, I.G)
Foto čoskoro :) 

Výlet do ZOO

Dňa 28.9. 2018 sme využili posledný deň akcie  S OLO ZADARMO do ZOO. Ako vstupné nám stačilo 6  kusov zeleniny a  trieda I.OA si užila jeden z posledných teplých dní v bratislavskej ZOO.
Mgr. Šreinerová Katarína

Návraty k pokladom v Rádiu Regina

   Občianske združenie Návraty k pokladom sme založili na základe inšpirácie z úryvku Piesne o rose (Suchý + Šlitr),  „... že trocha poézie nikoho nezabije".
   Spočiatku sme sa venovali písaniu rýmovačiek; neskôr to bola chuť upravovať zvuk hudobných nástrojov, s touto činnosťou už čoskoro začneme vďaka na 90% dokončenému špeciálnemu zariadeniu... 
   Venovať sa recitovaniu poézie bolo inšpirované mojím vnukom Matúšom, bývalým žiakom Gymnázia na Mokrohájskej, s ktorým sme sa obaja pravidelne začali zúčastňovať súťaže Hviezdoslavov Kubín v Modre. Postupne sa rady nás recitátorov rozšírili o ďalších stredoškolákov z Mokrohájskej, pridali sa Marek Pavle, Adam Hrebeň, Ľubomír Kubek, Matej Moravík či Michal Žiak.    
   Vtedy sme vlastne Spojenú školu na Mokrohájskej 3 v Bratislave zaregistrovali do členstva zruženia ako právnickú osobu a mohla sa začať naša spolupráca.
   V našej činnosti máme aj vydavateľské zámery. Vydali sme zbierku básní, v ktorej má prím tvorba žiakov školy (zozbieraná pri príležitosti 80 výročia školy pod názvom Zbierka básní žiakov, absolventov a sympatizantov školy 80, Bratislava 2017), túto našu verziu zbierky krstil jeho excelencia pán bývalý prezident Ivan Gašparovič, pričom verše žiakov sme následne prihlásili do súťaží Medziriadky a Ihnátove Hanušovce...
   Činnosť nášho Občianskeho združenia Návraty k pokladom zaujala aj redaktorku rádia Regina, pani Janku Bleyovú, ak chcete počuť viac: http://www.rtvs.sk/clanok/174900             
Ing. Ľubo Scherhaufer, predseda OZ Návraty k pokladom

Unikátna výstava Československo na Bratislavskom hrade

   Prvý septembrový piatok nového školského roka 2018/2019 sme odštartovali krásnym ponorením sa do histórie našej vlasti, zadosťučinili sme tak jednej z dôležitých špeciálnompedagogických požiadaviek – rozvíjať u detí a mládeže schopnosť poznávať a sústrediť sa na umenie, kultúru a krásno vôbec.
   Bratislavský hrad praskal vo švíkoch, pozornosť návštevníkov všetkých vekových kategórií  a rozličných (aj exotických) národností pútala už od apríla unikátna „Česko-slovenská a Slovensko-česká výstava“ - spoločný projekt Slovenského národného múzea a českého Národního muzea k 100. výročiu vzniku Československej republiky. Aj naši študenti zo všetkých gymnaziálnych tried a niektorých tried ZŠ, OA a SVC mali možnosť poobdivovať dve tisícky predmetov z oblastí politiky, umenia, architektúry, voľnočasových aktivít, priemyslu, armády, ktoré boli dôležitou súčasťou vývoja Československa. Nadšenému historikovi, majstrovi vo svojom odbore, Mgr. Bc. Jurajovi Kucharíkovi vďačíme za to, že nám ponúkol erudovaný, originalitou sebe vlastný, interaktívny sprievod a postupne nám naservíroval jednotlivé vzácne „kúsky“...
   Videli sme tak súbor originálov dokumentov, ktoré jednak položili základy spolužitia Čechov a Slovákov, jednak existenciu spoločného štátu ukončili: honosne pôsobiacu Pittsburskú dohodu v kontraste s prvým, chatrne vyzerajúcim, zákonom československým; ďalej trojicu dokumentov - Mníchovskú dohodu, Viedenskú arbitráž a Deklaráciu Hácha – Hitler. Našu pozornsoť zaujalo kopec ďalších predmetov:  svätováclavský národný dukát, poistený na milión eur (!); Štefánikova kožená bunda, ktorú mal (vraj) oblečenú v deň svojej smrti; umeleckou hodnotou neprekonateľné obrazy našich majstrov Fullu, Alexyho a Majerníka; zlatá ruža/dar od svätého otca Jána Pavla Druhého; kamera, ktorou sa začalo prvé vysielanie československej televízie a v zábere sa objavil nezabudnuteľný „Luis de Funès“ alias František Filipovský; krásne šaty Ireny Hodžovej, na ktorých bolo badať úmysel pretlačiť (aj do dnešnej módy sa vracajúce) ľudové motívy i vo vtedajšom modernom prostredí; prvá československá zlatá olympijská medaila; modely socialistickej architektúry (Petržalky, ktorá mala byť ostrovom medzi dvoma ramenami Dunaja; Mostu SNP, zospodu deravého na odtok vody do Dunaja či architektonicky legendárnej budovy Slovenského rozhlasu); modely autobusov, trolejbusov, električiek a vlaku Slovenská strela (dosahujúceho už vtedy rýchlosť vyše 130 km/h !) a napokon megatopánky vo veľkosti vysávača, používané pri obliehaní Stalingradu...
   Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí sa spolupodieľali na tom, aby sme mohli prežiť toto výnimočné slnečné dopoludnie, ešte raz Mgr. Bc. Jurajovi Kucharíkovi, kolegyniam Dr. Daniele Capekovej a Dr. Anne Imrichovej, kolegom Mgr. Petrovi Novotnému a Františkovi Haloníkovi, dvorným fotografom Verity Haramiovej z II.G a Michalovi Žiakovi z III.OA a všetkým študentom a žiakom za aktívnu participáciu počas prehliadky. Niekedy znova na Bratislavskom hrade DOVIDENIA! 
PaedDr. Daniela Bauerová

Rekonštrukcia žiackych toaliet na 1. poschodí školy

V posledný augustový týždeň bola ukončená rekonštrukcia žiackych toaliet na 1. poschodí školy. Veríme, že budú dobre a dlho slúžiť. 
Ďakujeme Nadácii SPP za jej dar, vo výške 19 600 ,-- €, určený práve na túto rekonštrukciu, ktorým prispeli k tomuto peknému výsledku. 
 
Fotogaléria rekonštrukcie (zobrazí s po kliknutí na foto):
 
 

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA
  Mokrohájska 3
  844 13 Bratislava
 • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665