Pre koho je naša škola určená?

Vzdelávame deti a žiakov s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia spolu so zdravými deťmi a žiakmi - opačná inklúzia.

Aké triedy otvárame?

V školskom roku 2018/2019 plánujeme tovoriť tieto triedy 1. ročníka:
 
  • 1.G (jedna trieda riadneho denného štúdia na gymnáziu);
  • 1.OA (jedna trieda denného štúdia na obchodnej akadémii - štvorročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou);
  • 1.EOOS (jedna trieda na obchodnej akadémii - dvojročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou).
 
Počet žiakov, ktorých možno prijať do triedy je 12.

Ako podať prihlášku?

 
 
Každý žiak/čka si môže podať dve prihlášky na štúdium na strednej škole – buď na dve stredné školy alebo na dva študijné programy na tej istej škole.
 
Prihlášku na našu školu si podávate na vašej základnej škole do 10. apríla 2018.
 
V prihláške je dôležité uviesť fungujúce telefonické a emailové kontakty, aby sme vás vedeli v prípade potreby kontaktovať!!!
 
Vaša základná škola nám následne vašu prihlášku zašle, my všetky prihlášky spracujeme a pozvánku na prijímačky môžete od nás očakávať najneskôr zákonných päť dní pred dňom prijímacích skúšok.
 
V prípade, že sa zo závažných dôvodov skúšok nebude môcť zúčastniť, je potrebné nás urýchlene kontaktovať. (kontakty)
 
Tí z vás, ktorí dosiahnu v Testovaní 9 najmenej 90% bodov súčasne v oboch predmetoch, obdržíte rozhodnutie riaditeľa o prijatí ešte pred konaním prijímacích skúšok. (§ 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z.).

Podmienky a kritériá prijímacích skúšok

Podmienky a kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2018/19 nájdete TU

Dôležité termíny

február

marec

apríl

máj

jún

P

U

S

Š

P

S

N

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

U

S

Š

P

S

N

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

P

U

S

Š

P

S

N

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

P

U

S

Š

P

S

N

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

U

S

Š

P

S

N

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deň otvorených dverí na našej škole: 
9. februára 2018
16. marca 2018
 
Podanie prihlášky: 
10. apríl 2018
 
Prijímacie skúšky na našu školu:
 
1. kolo
1. termín prijímacej skúšky - 14. mája 2018, 8:00 hod.
2. termín prijímacej skúšky - 17. mája 2018, 8:00 hod.
 
2. kolo
Termín prijímacej skúšky - 19. júna. 2018, 8:00 hod
 
Zasadnutie prijímacej komisie:
17. mája 2018
 
Zverejnenie výsledkov:
18. mája 2018
 
Zápis:
22. mája 2018 (8:00 - 12:00 hod.)
23. mája 2018 (8:00 - 12:00 hod.)

Oznámenie výsledkov

Celkové výsledky budú zverejnené do 18. mája 2018 na vchode do školy a na: www.mokrohajska3.edupage.org.
 
Prijatí uchádzači sa dostavia na zápis v dňoch 22. a 23. mája 2018 v čase od 8:00 do 12:00 hod. Rozhodnutie o prijatí  bude uchádzačovi odovzdané pri zápise.

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA
    Mokrohájska 3
    844 13 Bratislava
  • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665