Pre koho je naša škola určená?

Vzdelávame deti a žiakov s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia spolu so zdravými deťmi a žiakmi - opačná inklúzia.

Aké triedy otvárame?

V školskom roku 2019/2020 plánujeme tovoriť tieto triedy 1. ročníka:
 
  • 1.G (jedna trieda riadneho denného štúdia na gymnáziu);
  • 1.OA (jedna trieda denného štúdia na obchodnej akadémii - štvorročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou);
  • 1.EOOS (jedna trieda na obchodnej akadémii - dvojročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou).
 
Počet žiakov, ktorých možno prijať do triedy je 10.

Ako podať prihlášku?

 
 
Každý žiak/čka si môže podať dve prihlášky na štúdium na strednej škole – buď na dve stredné školy alebo na dva študijné programy na tej istej škole.
 
Prihlášku na našu školu si podávate na vašej základnej škole do 10. apríla 2019.
 
V prihláške je dôležité uviesť fungujúce telefonické a emailové kontakty, aby sme vás vedeli v prípade potreby kontaktovať!!!
 
Vaša základná škola nám následne vašu prihlášku zašle, my všetky prihlášky spracujeme a pozvánku na prijímačky môžete od nás očakávať najneskôr zákonných päť dní pred dňom prijímacích skúšok.
 
V prípade, že sa zo závažných dôvodov skúšok nebude môcť zúčastniť, je potrebné nás urýchlene kontaktovať. (kontakty)
 
Tí z vás, ktorí dosiahnu v Testovaní 9 najmenej 90% bodov súčasne v oboch predmetoch, obdržíte rozhodnutie riaditeľa o prijatí ešte pred konaním prijímacích skúšok. (§ 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z.).

Podmienky a kritériá prijímacích skúšok

Podmienky a kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2019/20 nájdete TU

Dôležité termíny

Deň otvorených dverí na našej škole: 
8. februára 2019
15. marca 2019
 
Podanie prihlášky: 
10. apríl 2019
 
Prijímacie skúšky na našu školu:
Prezentácia prihlásených žiakov – 7:40 hod. v zborovni školy.
1. kolo
1. termín prijímacej skúšky - 13. mája 2019, 8:00 hod.
2. termín prijímacej skúšky - 16. mája 2019, 8:00 hod.
 
2. kolo
Termín prijímacej skúšky - 18. júna 2019, 8:00 hod
 
Zasadnutie prijímacej komisie:
16. mája 2019
 
Zverejnenie výsledkov:
Celkové výsledky budú zverejnené do 17. mája 2019 na vchode do školy a na www.mokrohajska3.edupage.org
 
Zápis:
20. a 21. mája 2019 v čase od 8:00 do 12:00 hod.

Oznámenie výsledkov

Celkové výsledky budú zverejnené do 17. mája 2019 na vchode do školy a na: www.mokrohajska3.edupage.org.
 
Prijatí uchádzači sa dostavia na zápis v dňoch 20. a 21. mája 2019 v čase od 8:00 do 12:00 hod. Rozhodnutie o prijatí  bude uchádzačovi odovzdané pri zápise.

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA
    Mokrohájska 3
    844 13 Bratislava
  • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665