• Pre koho je naša škola určená?

   • Vzdelávame deti a žiakov s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia spolu so zdravými deťmi a žiakmi - opačná inklúzia.
   • Aké triedy otvárame?

   • V školskom roku 2021/2022 plánujeme otvoriť tieto triedy 1. ročníka:
     
    • 1.G (jedna trieda riadneho denného štúdia na gymnáziu);
    • 1.OA (jedna trieda denného štúdia na obchodnej akadémii - štvorročný študijný odbor končiaci maturitnou skúškou);
    • 1.EOOS (jedna trieda na obchodnej akadémii - dvojročný učebný odbor končiaci záverečnou skúškou).
     
    Počet žiakov, ktorých možno prijať do triedy je 10.
   • Podmienky a kritériá prijímacích skúšok

   • Podmienky a kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2022/23 nájdete TU.