• VEDA NETRADIČNE - Interaktívna výstava o vede a technike
     • VEDA NETRADIČNE - Interaktívna výstava o vede a technike

     • 23.10.2019 21:57
     • V rámci týždňa Vedy a techniky na Slovensku máte možnosť navštíviť podujatie Veda netradične až do večerných hodín v INCHEBE. Taktiež máte možnosť vybrať si z množstva podujatí s rôznou tematikou, niektoré sú aj poobede.
     • Tiež máte možnosť vybrať si z množstva podujatí s rôznou tematikou, NIEKTORÉ SÚ AJ POOBEDE !!! Viac: https://www.tyzdenvedy.sk/podujatia-tvt.html?page_id=240
       
      Z množstva podujatí vyberáme:
      4.11.2019, 09.00-13.00 – ÚSTAV BIOCHÉMIE A GENETIKY
      Prezentácia práce a výsledkov jednotlivých laboratórií ústavu, exkurzia do laboratórií a ukážky riešenej problematiky, Centrum biovied SAV, Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Dúbravská cesta 9
       
      4.11. 2019, 08.00-10.00 – VEDA OKOLO NÁS
      Séria 6 workshopov pre študentov SPŠE a žiakov základných škôl o tom, že veda nie je žiadna veda. Pre stredoškolákov budú 2 workshopy venované biometrii a jej využitiu v bežnom živote, workshopy pre žiakov ZŠ budú pod názvom Veda okolo nás. Starometská knižnica, Blumentálska 10
       
      4.11.2019, 09.00-17.00 – ÚSTAV MOLEKULÁRNEJ FYZIOLÓGIE A GENETIKY
      Vo forme semináru a ukážok experimentálnej činnosti prinášame pohľad na bežnú prácu vedeckého pracovníka.
      Oddelenie biofyziky a elektrofyziológie, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Dúbravská cesta 9
       
      04.11.2019 - 08.11.2019, 9:00 - 14:00 – FYZIKÁLNY ÚSTAV
      Čakajú na Vás zaujímavé prednášky a príležitosť nahliadnuť do laboratórií Fyzikálneho ústavu.
      Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9
       
      05.11.2019 - 05.11.2019, 08:30 - 17:30 – POLICAJNÝ ZBOR
      Cieľom konferencie je prezentovať výsledky vedecko-výskumných aktivít doktorandov.
      Akadémia Policajného zboru v Bratislave,
      Sklabinská 1, v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave
       
      05.11.2019, 09:00 - 14:00 – VEDA SI ŽIADA VIAC
      Pripavené sú zaujímavé prednášky o vedeckej práci a výsledkoch pracovníkov Chemického ústavu, bude možné nahliadnuť do laboratórií a zažiť nezabudnuteľné popularizačné pokusy.
      Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9
       
      05.11.2019 - 05.11.2019, 08:30 - 14:00
      Popularizačno-propagačný seminár má za cieľ: 1. Propagovať špičkové výsledky slovenských vedcov v súčasnosti na pozadí obrovských investícií v minulosti (hoci tie investície neboli na Slovensku). 2. Poukázať na to, že investície do vedy majú často svoj výsledok vo vzdialenej budúcnosti. 3. Upozorniť, na vac invencie, entuziazmu, mladých, trpezlivosti, uznania, politickej podpory, všeobecnej podpory, propagácie, kontinuity, investícií, ...Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 8,841 04 Bratislava
       
      5.11.2019, 09.00-13.00 Prienik nebezpečných látok do životného prostredia – jadrová chémia
      Prednášky, meranie, Prírodovedecká fakulta UK, jadrová chémia
       
      05.11.2019 - 05.11.2019, 09:00 - 13:00 – VEDCI DEŤOM A DETI VEDCOM
      Prezentácia práce a výsledkov jednotlivých laboratórií ústavu, exkurzia do laboratórií a ukážky riešenej problematiky.
      Centrum biovied SAV, Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Dúbravská cesta 9, Bratislava
       
      06.11.2019 - 07.11.2019, 08:30 - 14:00 – HISTÓRIA V ARCHÍVE
      Hodina dejepisu v archíve pre žiakov základných škôl. Na podujatie je potrebné si vopred dohodnúť termín
      Ústredný archív Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9
       
      06.11.2019 - 06.11.2019, 10:00 - 13:30NEGATÍVNE DÔSLEDKY OZBROJENÝCH KONFLIKTOV
      Účastníci budú analyzovať negatívne dôsledky ozbrojených konfliktov na civilné osoby, ktoré sú priamo alebo nepriamo obeťami týchto činov, ale budú sa zaoberať aj negatívnymi dopadmi ozbrojených konfliktov na právne, politické a ekonomické postavenie štátu v rámci medzinárodného spoločenstva.
      Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave, Knižnica FMV, 4. posch. č. dv. A4.04.
       
      06.11.2019 - 06.11.2019, 10:00 - 11:00, 17.30 – 20.30 - DNA
      prednáša: Mgr. Darina Arendt, PhD. anotácia: Možnosť získať DNA, zakódovanú hlboko v živých organizmoch, spôsobila revolúciu v mnohých oblastiach biológie. Vďaka genetickej informácii vieme v súčasnosti potvrdiť, spresniť, no v niektorých prípadoch dokonca vyvrátiť doterajšie poznatky založené na morfologických analýzach. Obrovský potenciál DNA sa ukazuje veľmi perspektívne; v budúcnosti sa očakáva veľký prelom v oblasti monitoringu a ochrany ekosystémov.
      Prírodovedné múzeum SNM Bratislava, Objavovňa, 3. posch. Vajanského č.2 81106 Bratislava
       
      06.11.2019, 16:00 - 16:40 – MOJA PRAVDA JE LEPŠIA AKO TVOJA
      Každý z nás si, prirodzene, myslí, že je racionálny. Často však nedokážeme objektívne a nezaujate nájsť a vyhodnotiť informácie, ktoré dostaneme. Spôsobuje to sklon k sebapotvrdzovaniu. V príspevku sa dozviete, čo ho spôsobuje, aké sú jeho dopady na život ľudí a aké existujú spôsoby na jeho znižovanie.
      Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, Dúbravská cesta 9, Zasadačka Pavilónu spoločenských vied
       
      06.11.2019 - 06.11.2019, 17:30 - 21:00 – VEDATOUR++
      Prednášky pre širokú verejnosť. Snažili sme sa dať dokopy výber prednášok, ktorý dokáže zaujať všetkých – od študentov vedeckých oborov až po úplných laikov. Nebojte sa zavolať kamarátov, ktorý na podobnej akcii nikdy neboli, určite sa im bude páčiť!
      Vedátor o.z., Nedbalova 3, KC Dunaj
       
      06.11.2019, 16:50 - 17:30 – NETECHNICKÉ ZRUČNOSTI
      Už Cicero si kládol otázku: Je prirodzené pre človeka, že sa dopúšťa chýb? Napriek najmodernejším technológiám sú naše mentálne a psychické sily obmedzené a veľká časť sveta a vesmíru je mimo nášho chápania a kontroly. Avšak existujú sféry, kde kontrolu máme. Ako je teda možné, že sa v týchto sférach stávajú chyby? V príspevku sa dozviete, čo sú netechnické zručnosti, čo môže spôsobovať ich nedostatok a kde všade ich môžeme využiť.
      Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, Dúbravská cest 9, Zasadačka Pavilónu spoločenských vied
       
      07.11.2019 - 07.11.2019, 09:00 - 13:30 – VEDATORU++ NA FMFI
      Prednášky pre stredoškolákov. Mnohí z nich možno zvažujú vedeckú kariéru a tak chceme, aby sa o tejto skúsenosti dozvedeli od vedcov z prvej ruky. Okrem toho, že sa žiaci dozvedia, na čom vedci práve pracujú, tak sa ich budú môcť opýtať ako vyzerá ich bežný deň, alebo akú školu si vybrať.
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina
       
      A MNOHO ĎALŠÍCH Z RÔZNYCH OBLASTÍ.
     • Naspäť na zoznam článkov