• Ing. Mária KOMAROVÁ

    • Konzultačné hodiny: 
     Pondelok
     ---
     Utorok
     ---
     Streda
     ---
     Štvrtok
     12:40 - 13:20
     Piatok
     ---
      
      
     Predmety, ktoré vyučujem: 
     odborné ekonomické predmety