• Mgr. Erika LABUDÍKOVÁ

    • Konzultačné hodiny: 
     Pondelok
     ---
     Utorok
     ---
     Streda
     ---
     Štvrtok
     11:50 - 12:35
     Piatok
     ---
      
      
     Predmety, ktoré vyučujem: 
     • zdravotná telesná výchova
     • výtvarná výchova