• Mgr. Martin Hargaš

   • Školský klub detí Mokrohájčik
    3. oddelenie
     
    „Netreba veľmi vychovávať, treba pekne žiť a dieťa sa pridá.“ 
    prof. PhDr. Ivan Štúr, CSc.